CORONAVIRUS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 852996.jpg

VI KALLAR VIRUS FÖR CORONAVIRUS GENOM ATT JAPAN HITTA NAMNET ,DÅ HETER CORNAVIRUS FÖR OSS. MEN FOLK VET VAD VI SKRIVER OM.

VI HAR TAGIT UPP OM PROBLEM MED SPRUTAN MOT CORONAVIRUS. Men vi tror ni hittar vaccinet mot coronavirus. Men tji fick vi ,genom att folk blir sjuk när tar 3 sprutan ,då ligger sjuk. Kan till och med hamna på sjukhuset efter tog sprutan, fick sjukdomen coronavirus men tror tar en spruta mot coronavirus. Men blev så sjuk när tog sprutan mot coronavirus.

Men mår dåligt en dag, men vilken hit tog sprutan mot problem samhället har då. Men blev sjuk när tror hjälper mot coronavirus ,genom att ingen har lyckas ta fram mot coronavirus. Men titta hur världen ser ut idag. Men blev sjuk fick coronavirus ,men unga tog två sprutor, men fick coronavirus. Men ingen går säker idag när stökar till med unga och äldre människor då. Men ingen har rätt att tvinga folk ta en spruta, som fungerar så dåligt får sjukdomen.

Men har inte varit nära coronavirus. Men var frisk och tar mot coronavirus tredje sprutan blev sjuk av den, genom att hon tål inte den innehåller ens. Men tvingar folk är så fult ,kan gå med eget skydd för munnen. Många väljer skydd för munnen, genom att slippa problem med coronavirus. Men ingen spruta har tagit fram så åker på coronavirus. NÄR MÄNNISKOR SER PROBLEM EFTER FÖRSTA SPRUTAN ,BLEV SJUK MÅSTE STANNA UPP TA FRAM RÄTT FÖR MÄNNISORNA. Men fortsätter tvinga folk ta spruta som folk ser mer än dem.

När kan bli sjuk ,då vill inte ens ta sprutan ,genom att ingen vill bli sjuk tar sprutan blev sjuk från coronavirus när fanns sprutor som fungera kan ta bort hemska sjukdomar i samhället. MEN FLYTER FORTFARANDE OCH FOLK DÖR CORONAVIRUS. Men teven pratar om det. Men folk blir less och tar väl sprutan detta tjat om det ena än det andra då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är wp-1547611755901.jpg

Men titta när folk tar sprutan blev sjuk av den ,men får med sig en lapp kan bli sjuk ,men är fritt val att bli sjuk. MEN TA FRAM EN SPRUTA SOM HÅLLER HELA LANDET ANDRA LÄNDER. Men vi gillar inte testar på barnen har till och med barngrupper som ska även leva barnen då. Men tar inte hand om barnen föräldrar låter testa sprutan mot coronavirus när fungerar inte ens då. Men barnen kan bli sjuk när tar inte fram rätt sprutan.

MEN FÖR MÅNGA ÅR SEN NÄR SVININFLUENSAN DÖK UPP DÅ. Men folk blev sjuk och flera dog. Men tog fram ett vaccin mot svininfluensan. Men tog sprutor mot svininfluensan, men Sverige blev fri svininfluensan. Men möter inte problem mer med den.

Men vi vet att innehåller dåliga saker, men blev fri från svininfluensan möter ingen dag. Jag tog inte sprutan mot svininfluensan ,men klarar mig bra ,genom att tål inte sprutor tabletter då. Men vet fler som vill inte ta den, genom att såg innehållet i den. Men lever efter den tiden. Men vi blev fri från svininfluensan. Men tänker på coronavirus ???? Men hela jorden är sjuk och länder blir sjuk ,men ingen har hittat svaret coronavirus, men fortsätter snurra på jorden runt. MEN TÄNK EFTER INNAN NI TAR SPRUTAN MOT CORONAVIRUS.

Men har lyckas dåligt fast kan ta fram sprutor, för att utrotar farliga sjukdomar då. Men nu går det dåligt att hitta rätt vaccin ,genom att ingen har lyckas med det. Men tvingar ta en spruta kan bli avstängd ,när alla ser har lyckas dåligt ta fram en spruta ,som är onödig att ta när kan bättre ta fram sprutor mot det ena än det andra då. Men vi har lagt ut en lista alla sprutor barn får växa upp med, men utrotar farliga sjukdomar. VARFÖR KAN HITTA RÄTT NU???

Men coronavirus ger coronavirus när tar sprutan. Men har tagit sprutan mot coronavirus ,men blir sjuk ändå sjuk ligger hemma, men oj. Men tror sprutan hjälper ,men kolla hur Sverige ser ut idag. Men tillåter inte stanna upp idag ,genom att lugna ner människor, så vi slipper mer spridning när de hjälper dålig mot sprutor tar fram. MÅSTE TESA HÅLLA SIG LUGN ,SÅ SLIPPER MER SPRIDNING. Men en del områden är värre än andra områden. Men mycket händer i Stockholm ,som ökar på spridningen coronavirus. Göteborg har mindre döda än Stockholm.

Men måste ta hand om det ,genom att få slut på coronavirus. Men folk som aldrig varit i Stockholm har blivit sjuk coronavirus. Men sprider vidare genom tåg flyg tar en del då. MEN SPRIDER TILL ANDRA STÄLLEN NÄR INGEN LUGNAR NER SIG.

Norge har varit duktig ,men ändå tvingar ta en spruta mot coronavirus. Men sköter sig mycket bättre än Sverige ,som har mer och med döda efter vägen. Men många får stanna hemma när Norge styr det så, men minskar enormt coronavirus. Men Sverige ökar mer och mer problem när kan inte vara hemma, så länge de kan. BLIR FEL NÄR GÅR FÖR TIDIGT TILL ARBETET NÄR VI HAR PROBLEM MED CORNAVIRUS.

Men folk börjar för tidigt när ska vara hemma, men Sverige gör så många fel mot folk idag, men ökar på coronavirus. Men vill att folk ska hålla sig lugn, men hur ska de kunna det när kan knappt stanna hemma med dåligt ersättning från försäkringskassan. Men kan knappt vara hemma då. Men Norge gör på annat sätt mindre döda då. Men 100 procent när är sjuk full lön ,då kan klara sig bra att leva med full lön. NORGE VI SKRIVER OM. Men har ett annat tänkande än svenska regeringen får knappt vara hemma då. Men kan även får sjukskriving ,men utan ersättning måste tjäna mer ,för att få lite pengar från försäkringskassan. SVERIGE ÄR SNÅL.

Men förr kunde utropa sjukdomar. Vi har tagit upp en lista från förr ,då vi ser så lite av den sjukdomen. Men även alla vaccin föräldrar ger sina barn mot det ena än det andra, genom att slippa problem med sjukdomar. MEN HAR UTROTAT SJUKDOMAR GENOM HITTAR VACCIN MOT DEN SJUKDOMEN. Men lämnar ut papper om sprutan, men kan få problem coronavirus fast tog sprutan. Men ingen vill ens ta en spruta som får coronavirus. FOLK HAR FORFARANDE PROBLEM MED CORONAVIRUS.

VI TOG FRAM EN LISTA ,SÅ FOLK KAN FÖRSTÅ VAD SOM ÄR RÄTT OCH FEL MOT MÄNNISKOR IDAG. Men läs listan sjukdomar utrotar ,men coronavirus ligger kvar fortfarande och folk dör idag. Men därför tar fram gamla händelse när Sverige led av sjukdomar ,men hittar vaccin mot det.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sweden-sverige-birgitta-andlig-inspiration.png

Tack vare Svenska National­föreningen mot Tuberkulos intensiva arbetsinsatser kunde den fruktade lungsoten nästan utrotas i vårt land.I dag är tuberkulos fortfarande en ovanlig sjukdom i Sverige erbjuder nu vaccinationer tillsammans med Apoteket. Vi vaccinerar mot bl.a. TBE, bältros, pneumokocker & säsongsinfluensan. Vaccinationer. Covid-19 test. Erfarna läkare. Digital & fysisk vård. Boka tid online. Tjänster: Läkarbesök, Rådgivning, Receptförnyelse.

Men forskar fram medel mot den fruktade sjukdomen. Men sett att det finns kvar på en del ställen i världen. Men har inte fått hjälp som vi fick hjälp. Men ser att finns kvar lungsot Tuberkulos. Men Sverige har städat bort fruktande sjukdomen.

Men länder finns kvar lungsot Tuberkulos. TBC var tidigare en folksjukdom i Sverige men är i dag relativt ovanlig.

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar.

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccin mot följande sjukdomar: 

 • difteri
 • kikhosta
 • stelkramp
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • rotavirus
 • hepatit B
 • humant papillomvirus (HPV).
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 688903.jpg

Klorokinfosfat RPH Pharma- CHLOROQUINE PHOSPHATE RPH PHARMA

VI FICK FÖRFRÅGAN KLOROKIN FOSFAT RPH, vi kollar upp vad innehåller ,genom att säljer på nätet och i butiker och apoteket. Men vill veta ,genom att kan köpa utan recept och med recept. Men vill veta, vad ger folk idag och vi tar reda på det ,genom att folk kan bli sjuk av allt säljer på internet eller läkarna dela ut.

Men vi kollar upp såklart då. Men listan var lång fick en chock alla fel kan få från tabletten ger till folk. Men var så mycket problem och biverkningar ,så listan var lång så lång att lägga upp på bloggen. Men han vill berätta för folk, vad folk blir utsatt för då. MEN FÅR PROBLEM MED KROPPEN ,SOM ÄR DET VÄRSTA SE HUR MÄNNIKSOR BLIR AV TABLETTEN.

Den här tabletten folk ska kasta i papperskorgen ger ingen nytta bara bekymmer, när folk tar fram tabletter läser inte ens vad innehåller och biverkningar ,DÅ KAN BLI BEKYMMER NÄR TAR TABLETTER och litar på som delar ut tabletten. Men folk upptäcker inte det utan litar på läkaren delar ut farlig tablett.

MEN HAR LÄST TILL LÄKARE, men för den delen behöver vi inte lita på läkaren ta eget ansar säg, kan jag läsa på innehållet vad innehåller tabletten???? Men läkaren ska visa innehållet för patienten, då kan välja själv när ser innehållet. Men läkarna har kontakt med många läkeföretag som tar fram tabletter till människorna, och är en djungel idag lita på läkarna gör rätt då.

Men be att läsa på innehållet ,då blir du inte lurad vad tabletter innehåller. Men är fritt val när du vet tabletten innehåller då. MEN DET HÄR HÄNDER HELA TIDEN FOLK LITAR PÅ LÄKARNA ELLER ANNAN PERSONAL DÅ. MEN NÄR HANDLAR OM DIG SJÄLV ,DÅ MÅSTE LITA PÅ DIG SJÄLV. Men folk lever och ger problem för människorna ,men ofta ser det ut så. Men ta inte allt ni erbjuds idag ,genom att världen är inte så ärlig idag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är thumb-1920-1069982.jpg

MEN VI DROG UPP LISTAN VAD KLOROKIN. Kan kallas på olika sätt. Men ser säljer över disk eller internet ,läkarna. Eller sidor utan recept och recept. Men en del köper utan recept och en del läkarna ger tabletterna. Tabletterna är inte så bra att ta, då tar vi upp tabletterna.

BIVERKNINGAR

Nedsatt syn på grund av retinaförändringar. Epilepsi. Porfyri. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Cirka 30% av behandlade patienter kan förväntas få biverkningar. Hud- (3%), gastrointestinala (ca 20%) och allmänna besvär (3%) dominerar.

Biverkningarna är listade nedan per organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (>1/100, < 1/10), Mindre vanliga (> 1/1000, < 1/100), Sällsynta (> 1/10 000, < 1/1000) samt Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Agranulocytos, trombocytopeni, pancytopeni.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens: Hypoglykemi.

Psykiska störningar

Sällsynta: Psykotiska tillstånd

Ingen känd frekvens: Självmordsbeteende, psykos, aggression, vanföreställningar, paranoia, mani, uppmärksamhetsstörning, sömnstörningar.

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: Neuropati.

Ögon

Vanliga: Korneala opaciteter.

Mindre vanliga: Ackommodationsrubbningar, retinopatier.

Öron och balansorgan

Sällsynta: Hörselnedsättning (vanligen reversibel).

Hjärtat

Sällsynta: Kardiomyopati.

Ingen känd frekvens: Atrioventrikulärt block, QT-förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet och Överdosering).

Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående, dyspepsi.

Lever och gallvägar

Sällsynta: Förhöjda leverenzymvärden. Hepatitisk reaktion.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Klåda (allergisk), pigmentförändringar, exantem.

Sällsynta: Exfoliativ dermatit.

Muskulosketala och systemet och bindväv

Mindre vanliga: Myopati.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Huvudvärk, yrsel.

Mindre vanliga: Aptitlöshet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

TABLETTEN SKA FOLK TA BORT FRÅN SITT LIV SER ALLA BIVERKNINGAR SÄGER ALLT DÅ.

CORONAVIRUS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 852996.jpg

VI KALLAR FORTFARANDE FÖR CORONAVIRUS. VARFÖR ÄNDRA OM CORONAVIRUS. Alla vet vart namnet kommer ifrån. Vi fortsätter kalla coronavirus och länder vet vad vi pratar om då. Men första ordet virus, då kallas coronavirus för oss. Men flyter ändå på virus och ändrar om namnet, men rätta namnet är coronavirus ,varför ändra om när vi såg sjuka människor på båten. Japan döper virus till coronavirus.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cc11ae1651f07204c3dcbda11f5243ab.gif

JAPAN SOM DÖPTE VIRUS TILL CORONAVIRUS.

MEN SVERIGE STÖKAR TILL ÄNNU MER PROBLEM MED CORONAVIRUS. Men landet är upp och ner idag när till och med väljer en kvinnlig ledare inom regeringen.

Men hon ser inte faran vi har tagit upp om då. Men hon sitter sjuk coronavirus. Men många håller till i Stockholm ledare inom regeringen. MEN GÖR FEL ANNARS HAR HON VARIT FRISK. Men går ut och har kul.

MEN ÄR SÅ OENIGA INOM REGERINGEN. Men väljer en leda landet när vi har ledare, som kan se faran med coronavirus. Hon har så konstiga idéer. Vi säger inte mer. Men finns folk kan styra bra ihop.

Men ingen lyssnar på dem när vi ser flyter coronavirus genom Stockholm. Men alla vet större sammanhang ,då kan folk bli sjuk står mitt emot publiken då. Men coronavirus flyter så ,mitt emot folk kan lätt ta sig in hos dem. Men blir drabbad coronavirus, genom att ingen ska stå mitt emot folk, och stora församlingar, då kan bli problem ,vem har du mitt emot??? Men är frisk pratar med eller sjuk. Men folk tänker inte på det ,genom att Stockholm är pesten för folk att åka dit när flyter coronavirus. MEN SITTA BREDVID GÅR BRA. GÅR BAKOM MÄNNISKOR GÅR BRA. SÄKERHET MUNSKYDD.

MUNSKYDD, men är pesten att sätta på sig. Men tyvärr bästa mot coronavirus munskydd. Men ungdomar ser gå runt med munskydd. Men kan vägra göra det. Men ser munskydd folk sätter på sig.

VI ÖKAR CORONAVIRUS, och folk vet inte vad kan göra då??? Men kan prova hitta bra skydd kul färger ,som ungdomar och vuxna sätter på sig. Men går hitta färger som vi gillar då. Men visar tråkigt på teven vem vill bära skydden. Men ta fram kul skydd som folk sätter på sig. Men ska vara tyg som är mjukt tyg.

NÄR CORONAVIRUS DÖK UPP jag känner vill skydda mig. Men tog en stor lila yllehalsduk som köpte på Nelly. Men har köpt en fin stor halsduk lila min färg. Jag letar halsdukar den gången ,men hittar Nelly då. Men måste vara tjock och tät. Men tittar på halsduken kan jag ta den??? Men gick perfekt att ta halsduken. Men tog halsduken skulle ut och fixa saker och ting. Men var inte ens jobbigt att bära den. Men var fin och lila. DET GÅR TA SKYDD VI GILLLAR SÄTTA PÅ SIG. Men slipper se tråkig ut. Men är så känsligt med folk idag. Men barn och ungdomar kan säga NEJ.

JAG MÅSTE LETA ANNAT SKYDD. När våren och sommaren kommer ,då måste hitta ett skydd. Men letar i butiker kan sätta på mig. Men vill att det passar mig, annars kan inte ta på mig och går runt bland folk. Men för mig är det viktigt att det passar mig. Jag tittar runt ,men så har Åhléns tyg svart och leopard färg, blandad svart och leopardmönster på sidan. Men vill hitta lila, men tänkte till med får väl sy ett skydd. Men köpte ett som kan sätta på mig. Men vara bland folk måste bära skydd som jag gillar då. Men tyg och mjukt.

Men vet som hittar på andra ställen skydd som var av tyg, men var också fint skydd hon hade fixat. Men går skydda sig, men låt folk hitta sin grej. Jag åkte runt och skulle leta fint skydd för coronavirus. Men var slut skulle hitta samma som hon hade köpt. Jag måste gå själv ,genom att se rätt skydd för mig. MEN TYG CORONAVIRUS SKYDD FINNS PÅ AFFÄREN. Men är bästa att köpa tyg.

KUL SKYDD FÖR CORONAVIRUS KAN LETA SJÄLV TYG. Men kan leta som gillar då. Men ingen ungdom sätter på sig ,som visar på teven. Men sjukhuset har det.

MEN CORONAVIRUS SKYDDET KAN TILLVERKA SJÄLV MED FINA FÄRGER. VI PRATAR OM UNDOMAR OCH BARN och gillar sätta på sig då. Men kan skydda mot coronavirus barn och ungdomar vuxna kan välja själv. Men ingen sätter på sig, som visar teven kommer till ett sjukhus skydd går med då.

MEN TESTA GÖR SITT EGET CORONAVIRUS SKYDD. Kan hitta på kul grejer färger tuffa färger gilla sätta på sig. Men är eget skydd som vi gillar visa sig i. Men kan sitta i grupper ta fram tyg till dem.

Jag tar inte från dem ens, jag hittar mitt eget skydd som passar mig. Men jobbar inte inom vården kan visa det som arbetar där. Kan bli rädd ,ska vi bära det skyddet för munnen??? Men kan neka kolla hur landet ser ut.

Men hjälp ungdomar barn vuxna göra sitt skydd egen färg gillar tuft för dem. Men måste tänka på hur ungdomar är ,och vuxna och barnen känner ser skydden är inte kul att sätta på sig då.

MEN KAN HITTA SIN EGEN GREJ OCH CORONAVIRUS SKYDDET. Men tvätta det när kommer hem. Men sätter på skyddet för munnen när går ut genom dörren. Men hitta färger som barnen och vuxna och ungdomar gillar då. Men kan stoppa mycket problem när vi vet hur ungdomar är ,ska vara tuff och sätta på sig skydd visas då springer inte från det.

CORONAVIRUSSKYDD, tyg och kul färger kan känna sig speciell ,har sin egen färg. Kan passa in klädstilen kläder har. Men kan fråga sina vänner, vad har du för färg??? Men har den färgen, men vad tuff du var i den färgen. Jag måste också fixa den färgen. Men vart har du köpt skyddet som är så fint???? Men mamma tog fram symaskin sydde till mig. Men kan sy om ni vill då. Eller frågar vart har ni köpt skyddet för munnen i tyg??? Men det går ta fram symaskin som kan sy då. Men fungerar perfekt när man hittar inte i affären kan ta fram symaskinen sy coronavirusskyddet, som har tillgång till det.

Men hittar fina affärer ,som kan hitta fina färger ,så du känner måste köpa coronavirus skyddet ,men vad tuff du var i färgen. Men så här kan det låta om de får göra sin grej. MEN VI KAN UNGDOMAR OCH BARNEN.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 45953892c0ef25338660f2906b962055-angels-and-fairies-heavenly-angels.jpg

KAN GÖRA EGET CORONVIRUS SKYDD, KLASSERNA SKOLAN HJÄLPER BARNEN GÖRA SKYDDEN. Kan vara små barn som vill göra sin grej. Men kan vara stora barn som vägrar sätta på skyddet skyddet. Men skolan tar fram till klasserna kan pyssla och göra sina coronavirusskydd.

Men får välja själv, men kan bli sin egen personlighet. Men gillar att testa fram nya färger ,genom att har kläder att sätta på sig. Men viktigt att ta coronavirusskydd ,som passar stilen då kan du nå långt med dem. NÄR VI HAR MED BARN OCH UNGDOMAR ATT GÖRA, DÅ FÅR NI TÄNKA OM. VI GER TIPS TILL ER. Men är svårt att hjälpa dem men kan testa vi visar hjälp. Men kan vara jobbigt att gå med coronavirus skyddet.

Men måste se vart vi befinner oss när vi måste sätta på coronavirus skyddet. När du går ut genom din dörr kan sätta på dig coronavirus skyddet. När du kommer hem tvättar skyddet på en gång. BRA TISPS NÄR ÖKAR CORONAVIRUS.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är htb1pxtmh_akl1jjszfcq6xfspxa1.jpg

MEN ÄR STOCKHOLM SOM STÖKAR TILL SÅ MYCKET PROBLEM FÖR OSS. MEN KAN INTE STANNA UPP ENS. Men hålla sig inne när flyter coronavirus ,men springer på allt måste ut på allt, och till och med regeringen gör fel idag när vi måste lugna oss.

Stockholm som stökar till så mycket problem för folk. Regeringen gör inget åt det. Hon skulle besöka Stockholm har aldrig varit där. Men bor långt upp mot landet ,men kul att se Stockholm. Men besöker Stockholm blev sjuk på en gång kul för henne ,men hon drabbas av coronavirus. Men önskar åka till Stockholm blev ingen nöjestripp som hon önskade då. Hon blev sjuk coronavirus. MEN STOCKHOLM HAR PROBLEM MED CORONAVIRUS.

Men även kör Talang fullt med folk. Men Idol var mycket folk den gången. Men litar på folk är frisk, som kan ställa till för Idol, men även Talang. Men har spelat in Idol och Talang. Men flöt även coronavirus den gången. Men vi hör folk kan bli sjuk bara besöker Stockholm. DET HÄNDER IGEN BLIR SMITTAD I STOCHOLM.

Men han tar tåget till Stockholm firar julen tillsammans med sin bror. MEN KUL ATT FIRA JULEN IHOP och tar tåget från Östersund.

Östersund och kliver av tåget i Stockholm. Han var i Stockholm, för att fira julen ihop med sin bror. MEN STOCKHOLM ÄR ETT PROBLEM I DAG ÄR ETT PROBLEM FÖR MÄNNISKOR. Men tänker inte på det, genom att fira julen ihop. Men hemresan åker tåg från Stockholm, men fullt på tåget den gången.

TÅGRESAN. Men ingen tänker på att minska på passagerare. Men var fullt från Stockholm när åkte hem till Östersund. Men han hade skydd för munnen. Han är rädd person, men tog 3 sprutor så han är rädd att bli sjuk. Men går ändå med skydd när han är bland folk. Men han har klarat sig länge tills han åker tåg och kliver av Stockholm central.

Men var på tåget han blev sjuk. Men kille går förbi han i gången. Ser inte det är så fullt med folk den gången. Men vem är smittat av dem??? Svårt ,genom att ingen säger jag är sjuk och bär smittan coronavirus. Men han bar smittan och blev sjuk när han kommer hem. Men han kände efter ett tag att han har fått coronavirus. Men är lurig när ingen bär skydd ,då kan vem som helst bli drabbad då. Men folk är dålig att göra det. MEN TÅGEN STÄLLER TILL MER PROBLEM NÄR MÅSTE MINSKA PÅ PASSAGERARE. Men hur många blev drabbad då??? Men flera blev sjuk ,genom att coronavirus sprider så fort idag. Han hade tagit 3 sprutor och blev sjuk coronavirus.

MEN SPRUTOR FÖR CORONAVIRUS ÄR PROBLEM IDAG, GENOM ATT INGEN SPUTA FUNGERAR FULLT UT. Men förr kunde hitta sprutor ,som fungerar att skydda folk. Men är fri idag. Men fanns sprutor ,som tog död på sjukdomen folk led av då.

Men coronavirus fungerar dåligt, genom att folk tar den och blir ändå sjuk. Men är något fel när tar fram sprutor över världen, och blir ändå sjuk och folk ser det. Men kan få framtida problem med sprutar tar fram idag. SVININFLUENSAN SPRUTAN BLEV FOLK SJUK AV. Men kommer efter flera år när blandar i farliga medel. Men blir sjuk genom att sprutan går upp i hypofysen. Men blandar i farliga ämnen i sprutan. Men blandar i kvicksilver som är farligt ämne. Men folk är rädd vill inte bli sjuk. Men ser att folk blir sjuk fast tar coronavirus sprutan.

Men folk måste lära sig läsa på vad allt innehåller. Men sprutan coronavirus kan bli sjuk fast tar sprutan mot coronavirus. Men står på sprutan ,då är det bättre att låta bli det. Folk tar tre sprutor blir ändå sjuk coronavirus. Kan ta två sprutor och blir sjuk coronavirus. MEN FINNS INGEN SÄKEHET IDAG.

Men är så mycket problem med spruten, så länge ingen kan ta fram rätt spruta, då kan folk ta skydd för munnen och näsan. Men är krig idag om sprutan ,men folk vet vad det är för problem med sprutan, kan tvinga folk idag ta sprutan, som blir fel när innehåller problem då. MÅSTE TA FRAM RÄTT SPRUTA FÖR FOLK. MEN ANNARS FÅR GÅ MED CORONAVIRUS SKYDD.

Men folk kan leva med skydd för munnen och näsan. När sprutan är inte perfekt ,då kan ta skydd och gör din grej.

STOCKHOLM ÄR PROBLEM IDAG DÅ.

GÖTEBORG VAR GRUPP SOM SMITTADE VARANDRA DÅ BLEV SJUK. Men träffas och litar på varandra, men så visar sig så blir alla sjuk i gruppen. Men hur många sprider ut coronavirus???? Men en del tar sprutor och blir även sjuk coronavirus. GÖTEBORG STÖKAR TILL MÅSTE HA KUL. MEN VI HAR TAGIT FRAM LITE TIPS TILL ALLA MÄNNIKSOR. Det är yngre människor ,som sprider i Göteborg måste ha partyn ,så landet är inte kul idag. Måste ändra om Göteborg, men händer ofta storstäder spider smittan ,men står för smittan. Måste ha ut och har kul svårt att sitta hemma när viner coronavirus i Göteborg. MEN SPRIDER CORONAVIRUS. VI LÄGGER UT TIPS TILL FOLK.

MEN ÄR VIRUS PROLEM IDAG ,som verkar öka på sjuka idag, genom att gör fel efter fel. Men vi ser alla fel ,som blundar för. Men vi blir trött ökar på coronavirus. Men vet att vi har regering ,som är inte inne på samma sak. Nu satt hon sjuk, som ska leda ett land. Men säger ingenting om det ,men vi vet. Men vill inte säga vad vi såg. Men vi är tyst om henne. Men vi såg felen alla gör sätter inte på sig skydd alla som sitter där. MEN SKA GÅ MED GOTT EXEMPEL GENOM ATT VISA SVERIGE.

MEN KAN BLI SJUK CORONAVIRUS ,SOM VI HAR TJATAT OM HELA TIDEN. NU BÖRJAR PRATA OM DET. Men hela landet har problem med virus som inte ger sig. Men ökar på hela tiden när ni ser pratar med folk kan bli sjuk även då. Men är så lätt att bli smittad när står mitt emot folk. Men pratar nu om det ,som vi har tjatat om då. Men skydd är bra att sätta på sig när är på stora tillställningar då.

Men vi kan förstå det är jobbigt att sätta på sig skydd för munnen näsan. Men kan prova hitta bra skydd kul färger ,som ungdomar och vuxna sätter på sig. Men går hitta färger som vi gillar då. Men visar tråkigt på teven vem vill inte bära skydden. MEN TA FRAM KUL SKYDD SOM FOLK SÄTTER PÅ SIG. Men ska vara tyg som är mjukt tyg.

MEN FÅR VÄLJA FÄRGER SJÄLV OCH TYGER GILLAR.

SVERIGE 15 513

GÖTEBORG Västra Götalands län Göteborg Dödsfall 2 522 –

Västra Götalands län

Totalt antal fall 266 tn

STOCKHOLM Dödsfall 4 634 –

Stockholms län

Totalt antal fall 389 tn

JÄMTLANDS LÄN Jämtland Dödsfall 130

Totalt antal fall19 636

NORGE

Dödsfall 1 381

Totalt antal fall 113 075

ENGLAND men siffran visar tar inte hand om människor. Men får inte rätt hjälp när har så hög siffra dödsfall.

Dödsfall 152 tn152 000+88

Storbritannien

Totalt antal fall15,2 mn15 200 000+70 160

LÄNDER ÄR INTE KUL ATT SE IDAG NÄR ÖKAR CORNAVIRUS. Vi tittar bara på lite länder drar inte upp hela listan som vi gjorde förut.

ALKOHOLEN – ALCOHOL

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 698067.jpg

ALKOHLEN HAR PROBLEM NÄR GÅR FÖR LÅNGT MED ALKOHOLEN. Men är så vanligt idag att folk dricker till fester som förr i tiden. Men köpte hem till fester vin och öl och starksprit. Men vin och öl har funnits länge i Sverige.

Men är så vanligt idag att köper hem till stora fester vin och vindunken hänger med idag. Men gör reklam, men testa vin har tagit fram. MEN TEVEN LÄGGER IN REKLAM VINDUNKEN OCH FLASKOR ,SOM GÖR REKLAM OM VINDUNKEN. Men är vanligt till och med teven gör reklam när kommer nytt vin ny smak köp och testa nya vinet ,som dyker upp i teverutan. Men vindunken gör reklam med vinflaska till. Men köper folk vindunken eller flaska vin som förr i tiden. Men köper hem till helgen vinflaska eller vindunken????

JA KÖPER HEM VINDUNKEN STÅR I HEMMET IDAG. Men vad hänt med landet idag, genom att folk har fastnat med vinduken.

MEN KÖPER VINDUNKEN och tar 1glas eller nästa dag tar ett glas vin ????????

MEN FOLK DRICKER IDAG OCH NÄR VINDUNKEN LANSERAR I SVERIGE,MEN BLEV ETT GIFT FÖR MYCKET FOLK lätt att dricka ingen ser när tar ett glas vin. Men vindunken 1 glas vin kan slappna av som en del känner sig trött efter arbete ,då tar 1 glas vin.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är f178a6ffc04846cf87c6672197c9f217.jpg

MEN ALLA TÄNKER INTE SÅ , fortsätter dricka vin dag efter dag. Men vindunken blev tom och fanns inte en droppe kvar vin.

Men går tillbaka till systemet köper ny vindunk måste ha vin ,GENOM ATT SKAPAR ETT BEROENDE alkoholhaltiga drycker består av alkohol som inte alla tänker på.

Men flödar i många hem kan köpa hem vindunken när den är slut går till systemet köper ny vindunk ,genom att fylla på sitt behov alkoholen som gör dem lugn igen. MEN HAR FÅTT ETT BEROENDE ATT FYLLA PÅ SITT BEHOV.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är wp-1547611755901.jpg

MEN ÄR DET BRA VINDUNKEN???? MEN FOLK HAR DRUCKIT FÖRR OCH KLARAR AV DET. MEN FANNS INGENTING HEMMA DÅ. Men kunde köpa vin, öl starksprit alkoholhaltiga drycker alkoläsk, eller blandar sprit och gör groggar, eller köper whisky eller annat köper hem.

Men ingen drack som idag. Men drack ibland. Men levde utan alkoholen och allt gick bra på den tiden att leva så. MEN HAR BLIVIT FEL IDAG NÄR DRICKER VARJE DAG VINDUNKEN ,SOM ÄR EN STOR VARNING ATT NI KAN DÖ AV FÖR MYCKET ALKOHOLEN. Men kan hålla på länge dricka och vindunken hjälper att dricka mer och kan till och med dö.

Men så ill är det, genom att har ingen koll när de dricker kan sluta illa då. Men ingen ser att kan till och med dö vindunken, vin. Men blir förmycket alkohol och kan sluta illa för en del ,som dricker mycket kan sluta dåligt. GENOM ATT HÖLL DÅLIG KOLL ALKOHOLEN.

Men vindunken ska du tänka på när du köper hem, men dricker ni 1 dag??? Som förr tiden. Men det är en varning när de kan ta nästa dag, och köper igen fastnar i ett nät när vindunken dök upp på marknaden. TÄNK PÅ DET TA 1 GLAS ,GENOM ATT SKYDDA DIG SJÄLV.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är c13ecdb2cf3e30dbac561f931dc3835c.jpg

Kan ställa till problem för folk som ser åt vindunken. Men är lätt att hänga med folk köper hem vindunken. Men nästa dag får inte se åt vin ens utan ställ undan vindunken. MEN DET HÄR KAN HÄNDA VEM SOM HELST NÄR DE LÄR KÄNNA VINDUNKEN. MEN ÄR ETT GIFT FÖR FOLK IDAG. Men tillverkar vindunk utan alkoholen, genom att leva bra.

Men folk kan inte styra när de tar hem vindunken som ställer till sorg för mycket folk.

Men ser ni vindunken står i hemmen kolla upp dem. Men ungdomar köper vindunken och äldre köper vindunken. Men köper till fester och åker till landet sommaren kan folk lära känna vindunken läskande att ta lite vin, men slutar ni där???? DET ÄR LOCKANDE FÖLJA ANDRA SOM TAR 1 GLAS FRÅN VINDUNKEN.

Men gör som förr i tiden 1 dag fest och slutar där och ställ undan vindunken till andra tillfällen. PÅSKEN OCH JULEN, MIDSOMMAR ALLA STORHELGER TÄNK PÅ DET GÖR SOM FÖRR I TIDEN. Men 1 dag fest. Nyårshelgen firar folk. Men firar förr i tiden utan problem att bli fast i alkoholhaltiga drycker. Men tänk på stora helger lägga det på minnet ,genom att skydda sig själv. Studenten, födelsedagar kan inte räkna upp alla fester och partyn.

Men har alltid funnit folk som dricker mer än andra då. Men nu har blivit för mycket av det, genom att kan skada många familjer idag när vindunken lanseras i Sverige. Men folk fnyser åt oss. Men är sant att kan gå för långt, och ni mister nära och kära som vi vill behålla så länge vi kan ha dem i livet. Men förlorar dem för tidigt då. KAN GÅ SÅ LÅNGT MED DEM. Men mår inte bra ,då kan ta hjälp av vindunken. Tänk på det och en del kan må så fruktansvärt dåligt då kan ta vindunken.

Men ska leva kvar länge, men så möter på problem som Sverige är så dåligt att ta hand om nu. Men är dags att vakna upp nu. Men sätt varningstext på vindunken som cigaretter. Men är ett problem i samhället idag. MEN DET ÄR REGERINGEN ANSVAR SE ÖVER DET. Men ser själv hur landet ser ut. Kan stoppa mycket idag och sorg idag.

MEN VI LÄGGER UT OM SKADOR ALKOHOLEN

BARN – CHILDREN

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 464d180a83b76da056991d9fbfc33371.jpg

HÅLLER ETT BARN I FAMNEN MEN GER KÄRLEK TILL BARNET. BARN ÄR BARN FÖR MÅNGA KVINNOR. KAN VÄNTA BARN VILL BEHÅLLA BARNET. Men kan inte behålla barnet. Måste åka in till sjukhuset och tar bort barnet. Har aldrig fött barn första barnet tar bort. 

MEN FINNS LJUS INOM KVINNAN HON TAR BORT BARNET. LJUSET FINNS KVAR INOM KVINNAN. Då kommer problem för kvinnorna kan bli dålig ,men ingen ser orsaken tog bort ett barn som ska födas då. 

MEN BÖRJAR MÅR DÅLIGT BARNET TOG BORT LJUSET FINNS KVAR HOS HENNE. Men då kommer problemen för kvinnan ,genom att hon tog bort ett barn. Men hon börjar mår sämre ,genom att ljuset finns kvar som ska egentligen föda barn. 

MEN HON MÅR SÄMRE FRÅN TOG BORT BARNET GJORDE EN ABORT. Men ingen känner till problem hon fick då. Hon ska egentligen föda barn, men tog bort barnet och då kommer problem för henne. Barn är barn för alla kvinnor. Barn är speciell för många kvinnor. Men ingen tänker på det när gör abort har inte fött ett barn innan, men tar bort barnet. 

KVINNOR FÅR PROBLEM MED LJUSET TAR BORT BARNET, DÅ KOMMER PROBLEM FÖR KVINNORNA. Men inte alla kvinnor får problem när tar bort ett barn som aldrig fött barn. Men en del kan bli sjuk, genom att ljuset finns kvar tog bort barnet då. BARN ÄR BARN. Men ingen tänker på det barn är barn och ljuset finns kvar då. Men inom kvinnan finns ett mörker inom dem genom aborten tog bort barnet. 

MEN VAD HÄNDER MED KVINNAN SOM TOG BORT BARNET? HON KAN TA MEDEL MOT DET DRICKER TAR DROGER LUGNANDE MEDEL. Hon blev sjuk från aborten tog bort ett barn ,genom att har aldrig fött ett barn ens. Men vad händer mer??? 

HON FÅR PROBLEM MED DROGER OCH DRICKER TAR SAKER HITTAR DÅ. Men hon är sjuk som ingen upptäcker från första aborten tog bort ett barn som skulle födas då. Kvinnor kan bli sjuk från tar bort ett barn och har inte fött barn då kan bli sjuk från tog bort barnet som ska till jorden. Men finns ett ljus som måste täppa till hon hittar saker droger, tar då. Men kan dricka och hittar lösningen dricker då. MEN BARN ÄR BARN FÖR MÅNGA KVINNOR. MÅSTE FÖDA BARN. Men det här kan hända kvinnor som aldrig fött barn kan bli drabbat av det. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 628e9e6d6922c82d352a65a1cc59cd7f.jpgMEN EN DAG FÅR BARN, DÅ FÖRSVINNER PROBLEMEN FÖR KVINNORNA. Men föder ett litet sött barn. Men får slut på problemet, genom att kvinnorna är fungerar så.

MEN INGEN TÄNKER PÅ DET NÄR DE SER PROBLEM MED droger dricker tar lugnande vart det kommer ifrån.

Men föder ett barn till världen, men sen försvinner problem för kvinnorna när får ge kärlek och ta hand om barnet kan vända snabbt för dem när det är över då. Men är kärlek för första gången ser ett sött barn i famnen. GER KÄRLEK OCH GLÄDJE TILL BARNET.

Men kvinnor kan få lida när ska föda barn ,men tar abort efter abort, då kan bli sjuk av det. Kvinnor lider männen går fri från smärtan lider av. Men blir inte påverkad på samma sätt. Men många kvinnor kan lida av aborter då. BARN SKA TILL JORDEN.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20180823_131842.jpgMEN KVINNOR SOM FÖDER BARN KAN TA ARBORT UTAN ATT HÄNDER SÅ MYCKET MED DEM. Men kan ta bort barn när har fött ett barn då händer inte så mycket än att kan bli ledsen efter abort. Men släpper det när har redan barn då. Men kvinnor vill föda barn men inte alla är med då. Men kan kan gå emot kvinnans vilja då. Men kan må dåligt när männen styr dem.

Men blir inte sjuk av det utan kan leva med sina barn. Men kan föda 1 barn och tar bort ett barn, men kvinnan lider inte då. MÅNGA KAN FASTNA I DROGER, LUGNANDE MEDEL, DRICKER VIN VINDUNKEN ELLER ANNAN ALKOHOL DRICKER kvinnor får lida när drabbas av männen. Men ingen tänker på det. Men vet att det är sant att kvinnor kan lida av det innan får eget barn.

Kvinnor får skydda sig tills en dag ska föda barn. Vi vet hur samhället ser ut idag ,men ett tips skydda kvinnorna. Killar tänker inte längre än näsan räcker. Men måste lära sig skydda sig. Men kvinnor får lida när de tar bort barn. BÄSTA AV ALLT ATT VI ÄR TVÅ OM DET. KVINNORNA SKA SKYDDA SIG LITA BARA PÅ DIG SJÄLV. 

GUD LÄGGER UT OM DET SOM KAN ALLT OM BARNAFÖDANDET.  

GOTT NYTT ÅR – hAPPY NEW YEAR

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är burka-slc3b6jor-birgitta-andlig-inspiration.png

GOTT NYTT ÅR SKA VI SKRIVA IDAG JORDEN SER UT SÅ MÖRK IDAG. Mörk är jorden idag, men folk ser som vi ser bara bråk krig idag när länder går in i konflikter och krig.

NU HAR VI ÅR 2022, men önskar alla ett perfekt år som vi önskar nu. Vad kan året inge laglighet lär vårda varandra genom jorden gör fel som andra inte kan se.

Hjälp varandra ,genom att lära varandra hjälpa varandra folk har kriser idag. MEN RÄCK UT EN HAND TILL DEM när problem är problem räck fram en hand jorden har problem ge människor hjälp idag.

JORDEN HAR BEHOV ATT LÄTTA PÅ MYCKET SAKER IDAG.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 6982718605_5226b2138d_b.jpg

När ger ,då kan människor leva idag, leva igen, GENOM ATT JORDEN HAR PROBLEM IDAG.

Sverige har enormt problem dela med sig idag ,lära sig det. Men länder måste skapa problem ,men folk upptäcker problem har då, GENOM ATT GE GLÄDJE TILL JORDENS FOLK.

SVERIGE MÅSTE GE FOLK HJÄLP IDAG NÄR HAR STORA KRISER MÅSTE GE RIKTIG HJÄLP, SOM GLÄDJER MÄNNISKOR som måste ha extra hjälp. Människor måste leva även har problem pengar då måste hjälpa till när har problem.

KRISER I SVERIGE HAR VI UPPTÄCKT, men vad gör man då??? RÄTTAR TILL KRISEN I SVERIGE. LANDET HAR PROBLEM IDAG NÄR INGEN SER EKONOMI. Sverige har ekonomiska problem när fortsätter år efter år har ett land som måste ändra om, ser hur folk lever idag, men Sverige är dålig att hjälpa till.

MEN GÅR LÄTTA PÅ BÖRDAN REGERINGEN SOM STYR GALET SNÖN OCH KYLAN blir värre en del månader ,kalla vintrar kalla hem måste ha tak över huvudet regeringen.

Men måste vakna ändra om Sverige ,genom att Sverige är kallt land kan inte betala sina hem, som har problem pengar för folk idag. Kan inte leva och bo i Sverige kallt land ,nu kommer vintern som måste ordna hem ,genom att kylan biter in på knutarna, DÅ FRYSER FOLK NÄR KYLAN BITER IN PÅ KNUTARNA.

REGERINGEN MÅSTE GÖRA NÅGOT ÅT DET IDAG. FOLK MÅSTE LEVA IDAG KRYPER IN OCH VÄRMER KYLAN KOMMER NU.

JULEN – CHRISTMAS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 82db54c155e11757c60af5b911ef5aae.jpg

IDAG HAR LANDET PROBLEM, JULEN ÄR FÖR BARNEN BARNBARNEN. Men har ändrat om idag. Pengar måste vi ha och julen kommer ändå fast vi ser barnens problem barnbarnen. Familjer har fått sämre på flera ställen idag. Julen är inte som förr i tiden.

Många familjer lider idag när kassan räcker inte till. Familjen får lida idag när paket och klappar ska delas ut när landet lider av pengar. Familjen ska fira jul som förr tiden. Men har dragit ner på mycket saker idag. JULEN ÄR FÖR BARNEN BARNBARNEN.

Men vi har coronavirus ,som stökar till att fira julen ihop. Men kan inte åka som de vill, så länge vi lider av coronavirus. Men folk gör fel ,då får vi lida idag. MEN VILL SKRIVA LITE UNDER JULEN.

INTERNET

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är f4589bcc12064c7a19a8d15ba248aed0.png

NU HAR VÄRLDEN GJORT FEL INTERNET HAR EN MENING I LÄNDER, ser ni jorden svämmar över problem solen lyser på en del ställen, men solen lyser inte på alla platser när folk skadar människor, som hittar bra lösningar internet som har en mening att använda på rätt sätt.

MEN VÄRLDEN HAR MÖRKAT NER JORDEN OCH FOLK FLYR TILL LÄNDER, genom att internet hittar folk. Solen lyser för folk, som tar ansvar för internet skapar möjligheter, som inte alla kan sköta om ens när människor från länder ser länder, som har annan värld, då kan hitta andra världar som världen får möta på.

När folk hittar andra ställen som har inte kommit längre, genom sitt land, DÅ KAN SKADA ANDRA MÄNNISKOR , kan skada andra som möter på problem folk ,som jorden strömmar över med folk ,som har mörk bakgrund kan stöka till när hittar länder, att leva och bo kan även skada folk, skjuter folk när hamnar i stressad situation, då kan skada folk.

GENOM ATT INTE HAR KOMMIT LÄNGRE I SIN UTVECKLING ,och då kan skada folk, som inte alla ser mörka grunden kommer ifrån.

OCH NU HAR FLYTT MÄNNISKOR TILL LÄNDER ,som har kommit längre i sin utveckling har en annan syn på folk ,som bor i andra länder som har annat tänkande ,som kan stökar till för dem och barnen följer med, som alla gör när flyr till länder.

JORDEN HAR PROBLEM ATT LEVA IDAG GENOM ATT INTERNET ÄR PORTEN ATT HITTA LÄNDER OCH VAD HÄNDER DÅ???? Porten är länder som har det bättre längre länder har som folk inte har då. Men länder ser inte länders syn på saker och händelser mord brinner folk men gör inte folk som har kommit längre utan har andra sätt att reda upp när händer jättestort problem.

MEN INTERNET SER ETT STORT PROBLEM IDAG NÄR LÄNDER SKAFFAR INTERNET ,har inte kommit längre att lära sig att ta hand om landet sitt och många länder har köpt internet, OCH KAN SE PROBLEM FOLK FACEBOOK ÄR EN DEL ATT SKADA LÄNDER, som har kommit längre än människor.

MEN JORDEN HAR PROBLEM IDAG folk blir skadad idag när länder hittar länder ,som har inte lärt sig respekt som kommer från länder mörka länder ,som kan lära människor ser länder har alla saker de har lite av. Men vill leva där, kan leva i länder har problem kommer till Sverige länder Norge har annat ,men ser hur de lever har enklare levande. Men länder ser länder idag ,och internet tar folk flyr idag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är f60ab217ef0d1181d74e65438508bfd7.jpg

Men ser länder, som har kommit längre än länder som flyr till länder skadar folk våldtäkter och gruppvåldtäkter, kommer från låg tänkande som gör så fula saker. Men mörk grund bygger sitt hat muslimer kan hata tjejer, kvinnor våldtar när får inte som de vill ,som kommer från underutvecklade länder. LÄR SIG HATA KVINNOR NÄR SER KVINNOR TJEJER BLIR TILL OFFER, genom att har den kulturen som inte alla ser att länder har svårt att leva då.

När tar chansen att fly hit, kan se problem land har inte som dem. Men länder kan hjälpa länder överleva genom krigen över jorden, DÅ KOMMER SVENSKA FOLKETS PROBLEM NÄR DE SER INTE MÖRK KULTUR kommer svenska folket problem när de ser inte mörk kultur ,då öppnar porten till problem skadar kvinnor som lever i Sverige.

Men krig och hittar porten länder har inte som dem, som jorden får möta på. Hjälper folk från mörk kultur och alla har inte problem ,som andra som kommer hit kan leva lära sig leva kan lära sig, genom att föräldrar lär dem leva i länder kommer till. MEN LÄNDER SÄGER JA TILL FARLIGA LÄNDER SÄGER JA TILL SVARTA LÄNDER , genom att har en annan syn på människor. Men har internet som lyser från dem länder som har andra saker, bilar mobiler internet kan leda länder leva bättre liv.

Men är det fel att leda människor bättre liv? NEJ, men har problem länder som våldtar kvinnor ,och dem ska ni leda bort från länder som lever inte som dem. Men flyr från krig. Men vill överleva idag genom krig ska alla länder hjälpa folk. NEJ länder skadar kvinnor barn får inte ge hjälp till. MEN MÅSTE HITTA ANDRA STÄLLEN TILL DEM.

Lyser solen internet dök upp krig, då fick länder problem ,genom att ser hur andra lever ,då vill söka hjälp från länder, som har kommit mycket längre än landet flyr från. Men rädda folk som skadar Sverige Norge är inte okej ens. MEN NORDISKA LÄNDER HAR PROBLEM IDAG FÖRBJUDER BURKA,NIQAB,BURQA DANMARK. Men vill inte ha ett samhället med burka ,burqa, niqab. Danmark ser svarta kvinnor över allt kvinnor gick börjar bli arg att möta dem. Men landet gick emot mörk kultur. Men Sverige, folk söker länder som godkänner burka ,burqa, niqab.

Men måste regeringen vara hjälpsam nu burka, burqa, niqab ska försvinna nu. Norge har en bit kvar förbjuda burka burqa, niqab, skadar samhället möter på mörk kultur måste börja hjälpa kvinnor barn slippa bära burka, burqa, niqab ,genom att sätta en förbjuden skyllt över allt förbud burka, genom att annars får ni mörkt land genom att Danmark har SAGT NEJ TILI BURKA, BURQA, NIQSB.

MEN LÄNDER MÅSTE LÄRA SIG LEVA FLYR TILL. KLÄDER SOM BÄR BURKA,BURQA, NIQSB MÅSTE STÄDA BORT MÖRK KULTUR DÅ. Men länder måste hjälpa varandra då. Burka har problem män med sig. Problem män kan bli farlig killar, som växer upp ser kvinnor lever då. Kan skada oss har ett lågt tänkande människor som bär burka, burqa, niqab.

Ni som har flytt till länder. Länder måste ändra om idag Internet måste låsa en del ställen, som är farlig att visa idag. Men hitta ett sätt att stoppa jorden problem med internet. Folk kan lära sig om sekretess sätta in ett skydd, som ingen ser dig. Hitta lösningar idag ,genom att jorden stökar till allt idag. MEN BYGG EN SÄKER VÄRLD INTERNET INGÅR, genom att leva tryggt slippa bli utsatt från folk då. Men ser oss, ställ in internet och länder ska inte skaffa internet, som skadar kvinnor ,barn, männen.

INTERNET

MORFIN – MORPHINE

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är dacb9c43900387e060a549a65ed0c23b.jpg

VI HÖR FOLK TÄNKTE BÖRJA MED MORFIN TESTA DEN MEDICINEN. Men vi lägger ut om morfin såklart ,genom att visa det. Men morfin ger problem när ingen kan se det. Men morfin har tagit fram folk, som har problem kan ta morfin när har ont i kroppen ,men folk har ont värk i kroppen. Folk är sjuk när tar morfin ,men sjuka kan ge morfin är problem medicin som ska ta ingenting av.

Framtiden kan visa problem när folk skapar framtidsproblem genom att morfin kan ta som är gammal och sjuk. Men vet inte vad läkarna ska ge dem när har värk i kroppen ,då får ge morfin till dem. MEN HAMNAR I EN ANNAN VÄRLD NÄR DE TAR MORFIN. Men har svårt att nå folk som tar morfin. Men ger förmycket ,då kan får problem att prata med dem. Hamnar i en annan värld då. KAN BLI OKONTAKTBAR SOM ÄR INTE VAN MORFIN. MEN FÅR DÅLIG KONTAKT MED DEM. TA NÅGOT ANNAT DÅ.

Men morfin är problem för människor, som tar morfin får ett starkt beroendeframkallande medel ,därför ska de ta lite av morfin. Men folk som har värk ska undvika morfin ,genom att ger problem får ett beroende medel, som måste sluta ta morfin kan ge beroende måste ha mer, och får problem att sluta när har börjat testa ta morfin mot värk ,genom att ge till människor som har så lite problem kan skada dem när de testar ta morfin. GLÖM BORT MORFIN ,GENOM ATT FOLK SOM ÄR INTE VAN MORFIN KAN HAMNA I EN KONSTIG VÄRLD.

MORFIN SKA INGEN SE ÅT ENS.

Men är ung och lite problem med annat bara lite värk i knät, eller lite värk på andra ställen, kan ställa till blir beroende av morfin ,och får problem att sluta med morfin. TESTA INTE DET ÄVEN NÄR FOLK PRATAR SÅ FINT OM MORFIN. Men har ingen koll själv på morfin när tar upp problem som kan stöka till för människor.

Men ingen ska ens testa morfin även om folk pratar fint om morfin ,så ska ni glömma bort morfin då. MORFIN DET ÄR STARKT MEDEL ,DU SKA INTE ENS SE ÅT DET ,MEN DET ÄR STARKA SAKER TÄNK INTE PÅ DET.

MEN ÄLDRA SJUKA FÅR MORFIN KAN INTE SLUTA MED DET. Men får ett beroende att ta morfin ,genom att läkarna ger dem. Men äldre har ont i kroppen har cancer ,men vad ska de ge dem??? Men vet inte annat ger morfin när kroppen är sönder trasad har ont, och värk och kroppen är söndervärkt.

Men då har läkarna gett dem morfin ser inget val ens när de ser sjuka gamla ont hela tiden, då ger dem morfin som har gett dem en längre tid då. Men är gammal och sjuk och har ett liv med smärta och värk varje dag när de vaknar upp, då har de gett dem morfin ,men är gamla sjuka som tar morfin, men är sjuk en längre tid. MEN HAR ONT OCH GER DEM MORFIN.

Men kan ge förmycket till äldre kan knappt gå och ta sig fram då. Men vinglar så mycket har svårt att gå då. Men sänker dosen morfin då när läkarna ser problem att ta sig fram då. MEN KAN PUMPA I PATIENTEN SÅ MYCET KAN KNAPPT NÅ DEM NÄR TÄNKER TA EN LITEN PRATASTUND MED DEM.

Men är okontaktbar ,då har gett för mycket morfin då. Men hamnar i en annan värld då kan försvinna bort då. Men tar bort mycket morfin, då hittar igen dem. Kan prata med dem då. MEN DET HÄR HÄNDER ÄLDRE MÄNNISKOR DÅ.

MEN YNGRE PROVAR MORFIN ,GENOM ATT HAR VÄRK I KNÄT GLÖM BORT DET. MEN DET ÄR INGET ATT LEKA MED DÅ. Men får ett beroende och varje spruta ger beroende, och har problem att sluta, genom att handlar om starka medel morfin, som ingen ska ens testa när har lite ont i knät eller andra ställen, det är morfin, då får ni leva med det.

Men måste ta hjälp att ta bort beroende när ni testar morfin ,som är inte sjuk i vanliga fall ,då får ni söka rätt hjälp att sluta med morfin. MÅSTE DU SÖKA RIKGIT HJÄLP ATT SLUTA MED BERODENE FRAMKALLANDE MEDEL, DÅ FÅR DET EXTRA JOBBIT LIV. Men bättre söka annan hjälp, genom att morfin är stark medicin, som ingen ska ens tänka på då.

MEN TESTA INTE MORFIN NÄR DU HAR ONT I KNÄT ELLER ANDRA KROPPSDELAR, GENOM ATT BLIR BEROENDE DÅ. Men ta hjälp av annan medicin än morfin . Men glöm bort tanken genom att folk kan prata om testa morfin när du har så ont då. MEN GLÖM BORT MORFIN. Kan prata så fint om morfin när har värk. Men det är värre medel än du tror då.

TA ANNAN MEDICIN LYSSNA INTE PÅ DEM ENS.

LUCIA

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 88e3111df45dcc7eacb46d35bdbe05d5.jpg

IDAG FIRAR VI LUCIA MEN EN GAMMAL TRADITION SOM VI SKA BEHÅLLA ÅR EFTER ÅR. Men tiden har förändras ,genom att landet bjuder in människor ,som måste acceptera idag är 13 december.

Men Sveriges tid idag när nalkas mot julen ,då kommer lucia på besök i många hem ,som håller den traditionen ska fortsätta år efter år. MEN ÄR FÖRÄLDRARNAS DAG BARNENS DAG 13 DECEMBER när föräldrar klär barnen till ljusdrottningen med ljuskrona på huvudet ,små nissar som springer efter barnen ,vill göra sin tid med stjärngossen såklart ska vara med ,men alla ska fira in lucian idag.

LUCIATÅGET SKA FORTSÄTTA ÅR EFTER ÅR. Men Sverige har fått problem idag att fira som förut ,men påverkar landet problem ,som går inte stoppa gammal tradition lucia, genom att är den tiden som ska hållas varje år med luciatåget när lucian dyker upp på skolan, som är kul för föräldrar och barnen som är gammal tradition, som ska hållas idag 13 december i alla hus firar in lucian. Men dagis förskolor har firat år efter år. Men kul för föräldrar och barn att fira lucia. MEN FORTSÄTT TRÄFFAS UNDER LUCIAN, GENOM ATT FIRA MED FIKA OCH ALLT SOM HÖR TILL.

IGÅR VAR DET LUCIA SOM FIRAR DEN 13 DECEMBER VARJE ÅR. Men måste fira som förut när den 13 december dyker upp ,då åker pepparkakor fram lussebulle fram, genom att vi har lov att äta fikabröd då. Men det är Lucia då.

Men i år får problem att samlas i stora grupper vi har ett stort problem coronavirus ,som kan stoppa kul för barnen som gillar fira lucia med stjärngossen och tomtarna springer runt dem ,genom att är luciatåg som är igång på många ställen idag. MEN TRADITIONEN FORTSÄTTER ÄNDÅ.

Men är en gammal tradition ,som ska fortsätta år efter år. Men långt tillbaka, då var det noga att hålla traditionen lucia med luciatåg stjärngossar, var stor tid för barn och föräldrar när de letar lucianattlinne och var kronan och röda bandet måste till ,genom att firar lucia då. Men har tunnas ut gammal tradition, som är kul för föräldrar och barnen älskar klä ut sig till tomtar och lucia med kronan och vita kläder och rött band runt midjan, stjärngossen med vita kläder måste ha stjärngossen med strålande ljus runt dem. MEN GAMMAL TRADITION SKA FORTSÄTTA ÅR EFTER ÅR LUCIA.

Men så gammal tradition hör till Sveriges land, som andra får lära sig om oss. GAMMAL TRADITION ,MEN LANDET HAR PROBLEM IDAG FIRA SOM FÖRR I VÄRLDEN.

Men firar ändå när den 13 december dyker upp på almanackan ,då firar vi barnen, föräldrar skolan och dagis ,förskolan, kyrkan men även hälsar på sjukhusen eller andra ställen bjuder in ljusdrottningen år efter år. GENOM ATT ÄR LUCIA DEN 13 DECEMBER VARJE ÅR DYKER LUCIA UPP men luciatåget med stjärngossar och många tomtar följer med luciafirandet när drar igång.

Men sprida ljuset när mörkret faller ,då lyser lucian upp med kronan med ljus i kronan som lyser upp mörkret runt oss. Men lucia är ljusets drottning, som lever efter gammal tradition som ska fylla folk med sånger och bjuder på gott fika ,som många går runt firar lucian. Men det finns en hake idag att landet står fast vid lucian ,genom att är föräldrar och barnens högtid att fira in lucian idag. MEN FORTSÄTTER ÅR EFTER ÅR FIRA SOM VANLIGT LUCIAN

Men har fått en törn idag att skolor fått problem, som ska inte hända ens genom att lucian är så gammal tradition, som ska hållas år efter år lucian är Sveriges tradition går inte ändra på det. BARNEN SKA FIRA SOM VANLIGT LUCIAN MEN ÄR EN FIN TRADITON.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 78a5aefcf4fc39499795cf5e20bbc0e6.jpg

MEN FIRA LUCIA SOM ÄR EN GAMMAL TRADITION. Men fortsätt att fira in lucian idag. Hon kommer med ljus i kronan som lyser upp mörkret. LUCIA LJUSETS DROTTNING SOM LYSER UPP MÖRKRET LUCIA.