KÄRLEK – LOVE

BIRGITTA HAR PROBLEM ATT SE KÄRLEK. VI SKA PRATA OM KÄRLEK ,SÅ KAN FÖRSTÅ KÄRLEKEN. Kärlek älskar hon ,men samhället vänder sig emot henne, då finns så lite kärlek när hon tittar ut. Sverige är problem land ,men Sverige visar så lite kärlek som Birgitta ser då.

Hon tycker att kärleken ska ändras om för landet. MEN LANDET HAR HAR SKADAT BIRGITTAS TILLIT. Men vad gör man då som kommer från kärleken. Kärlek Birgitta kan love när du ser längre från andra länder gifter sig älskar bröllop. Men Birgitta ser love som har från böcker Twilight- sagan ,som visar böcker som suktar efter kärlek.

MEN VÄRLDEN SER UT SÅ LOVE VILL VI HA , SOM HAR MED MÄN SOM SKADAR BIRGITTAS TILLIT TILL MÄN. Love suktar kvinnor efter när vi ser böcker, som beskriver kärleken på så sätt många kvinnor vill ha män, som ger love bara love utan bråk ,som många svenska män kan skada kvinnor kan ge problem kvinnor utvecklar sig. Kvinnor har utvecklat sig har född med hjärna att tänka själv ,därför blir skilsmässa när kvinnor tar steget ur Love och Love kärlek suktar kvinnor efter, men titta hur Sverige ser ut idag.

Kan måste lämna männen när tar kontakt med sin destruktiva energi som kvinnor blir så sjuk från destruktiva energin ,som lämnar männen eller så lever hela livet ihop. Birgitta är sjuk av kärlek längtan tar böcker till hjälp ,OCH HON HITTAR BÖCKER ,FILMER TWILIGHT -SAGAN SOM VISAR VACKER KÄRLEK. Männen har problem från föräldrarna som tjejer inte ser när möter killen har problem från föräldrarna.

Många är skadad i Sverige killarna som föds till mamma som har problem med alkoholen ,som tjejer får lida när män har skador från barndomen. MEN BIRGITTA TRÄFFAR KEWAN KOMMER FRÅN PROBLEM LAND. Problem land Kurdistan männen har så stor kärlek när hittar rätt ,men föräldrar styr män och kvinnor som han håller på att bryta nu.

Kewan har drömmar om världen ung kille HAR TANKAR OM LOVE, han söker kärleken, så Kewan blir sjuk från Sverige kvinnor i Sverige har eget tänkande.

MEN HON ÄLSKAR KEWAN, ,men kan visa hård sida när han behöver kärlek uppmärksamhet. Men män från Kurdistan har hård kultur kan vara tyst när mår dåligt lär sig att sluta visa vad han känner för henne då.

Men Kewan har känslor för Birgitta som ser inte det hon kommer från destruktivt män ,SOM GER PROBLEM FÖR KEWAN GER GLÄDJE TILL BIRGITTA KÄRLEK ,genom att Birgitta måste leva ensam när hon möter Kewan destruktiva män som har skadat Birgitta.

Birgitta går tillbaka till Anders som lever problem destruktiva mannen. MEN SÅ MÖTS BIG LOVE, BIG LOVE FRÅN KEWAN, BIRGITTA BLIR OSÄKER OCH RÄDD FÖR KÄRLEKEN. Men kärleken har problem när Kewan tittar mot Birgitta.

Kvinnor i Sverige lever många konflikt misshandlar varandra och plus destruktiva förhållande lever många kvinnor idag.

Men Kewan ser Birgitta love hans kvinna. Men vad gör han då? HAN SKRIVER TILL BIRGITTA HAN SER BARA KÄRLEK och han förstår inte love, så starkt mellan dem.

BIRGITTA HAR PROBLEM RELATION från Anders, och levde även ihop med Ömer ,som kommer från Turkiet han har uppfostran kurd. Ömers föräldrar är kurder hård kultur älskar varandra då.

Ömer har föräldrar som har annan tanke hitta frun till sin son. MEN LITAR PÅ GIFTER SIG MED KUSINER KURDER TURKIET. Ömer är skadad från föräldrarna när får leva fel, han får till och med lämna Birgitta som var hans första kärlek när han kommer till Sverige. Ömer har problem lever med fru som är kusin.

Han söker andra kvinnor leker med, frun har han lite kul med då. Men lever fruktansvärd kärlek kall kärlek Ömer ger sin fru som lever i Sverige. Men även Ömers barn som får med sin fru från Turkiet, ger så lite intressen för. NATHALIE OCH YASMINE ÄR ÖMERS KÄRLEKSBARN.

MEN BARN FÅR LIDA NÄR KURDER STYR FEL som han håller på att bryta länder då.

Birgitta kärlek ska komma ,SOM LÄNDER HAR ÄKTA KÄRLEK öppnar hjärtat mot varandra då.

Men kurder och många länder som bär burka har problem liv hela livet. MÄNNEN KAN BLI SJUK FRÅN ATT BO OCH LEVA MED KVINNOR HAR ,SÅ LITE KÄRLEK TILL DÅ. Intressen som kvinnor känner av kärlek för alla män och kvinnor vill leva med äkta kärlek då.

Men Kewan fick ett problem jobb när Birgitta är skadad från Ömer och Anders. Ömer har humör och Anders då hon håller på att lämna allt ,GENOM ATT ÖNSKAR KÄRLEK OCH LEVA IHOP MED MÄN SOM VISAR KÄRLEK OCH GLÄDJE.

Kewan lever i England problem land för folk som kommer från krig. Sverige har annan syn på krig ,och hjälper folk leva bättre vill att söker arbete landet är byggd så. England vill att lär sig så mycket engelska kan ta in dem i arbete. MEN SVERIGE GER HJÄLP TILL ARBETE kan jobba i landet som kan lite svenska då. Men vill behålla pengar svenska folket.

MEN KAN TA IN FOLK I VÅRDEN HAR BRIST PÅ PERSONAL. Men städa kan folk få ta ,som kommer från andra länder svenska folket är ganska less på söka jobb. Regeringen älskar pengar kan fixa själv. Men England har problem att leva som kan lite engelska Kewan måste söka jobb såklart. Men han kommer från ett land som engelska språket var problem med. Har den synen som lever som kurd.

Sverige tar in folk som kan lite svenska söker arbete. Men ger skola som vill det kostar att leva. Men är svårt att söka arbete inom många yrken. MEN SVERIGE HAR ANNAN SYN PÅ ARBETE. Ser kan jobba lite bidrag ger landet. Men landet har den synen att söka arbete. Kewan har problem söker arbete ger ingenting gratis engelska folket då.

ENGELSKA STYRET VILL HAR ENGELSKA GRUND NÄR LEVER OCH JOBBAR DÄR. Han har problem att leva i England. Han måste ta pengar från England söker arbete får lite att leva på. Men måste gå mycket skolor i Sverige, ser jobb kan ta bra ekonomi som hyran har problem.

REGERINGEN STÖKAR TILL FÖR MÄNNISKOR LÖN MÅSTE HITTA BALANS. Lägenhet och hus är ett skämt, men yngre ska leva när får problem pengar. Lön, lägenhet, hyran som stämmer dåligt för många idag. Folk äger mobiler och telefon som håller på att städa bort hemtelefon. Men mobiler kostar pengar att leva med. Mobilen kostar pengar att köpa när måste leta ny mobil. Men värmer upp lägenheter och hus och vatten kostar också pengar då. Bredband har kommit till på senare år måste äga bredband.

GENOM ATT INTERNET VÄRLDEN HAR KOMMIT TILL SVERGIE. Kewan har en plan för Kurdistan. Han kan bara välja dig därför han såg dig på Facebook. Men Love kärlek har problem land Sverige, men en dag kommer du se vad han har börjat med. Men kan planen när sitter hemma Sverige.

Men ser hur folk lever idag med droger dricker och läkarna ställer till problem för folk som söker hjälp från dem. DELAR UT TABLETTER OCH SÖMNTABLETTER ,genom att lär sig så lite om folk sover dåligt.

Men folk lever i Sverige stress land jobb och barnfamiljer ska ta hand om då. Men låt kvinnor leva hemma ta hand om sina söta barn. Men förr var det så. Men Sverige har exploderat idag. ARBETEN SÖKER KVINNOR IDAG SOM SKA VARA HEMMA MED BARNEN. Men kvinnor lever stress och dålig sömn från barn och tar hand om barnen och männen har det enklare liv. Stress står för Sverige ,ger dem tabletter fast kan lugna ner sig leva normalt.

MEN FINNS FOLK SOM ÄR MOTSTÅNDARE MOT TABLETTER ,GENOM ATT SVERIGE HÅLLER PÅ ATT GÅ IN I ALTERNATIVA VÅRDEN. Men ser rött när vet vart kommer ifrån. Men Sverige är problem land. Men Kewan har sin plan. Kan inte göra så mycket åt det. Birgitta har stök land som sitter och väntar få tillbaka livet.

BIRGITTA HAR GOTT HJÄRTA KAN DELA MED SIG NÄR HON SER PROBLEM FOLK RUNT SIG. Hon ser inte följderna ,genom att Birgitta ser bara givande kan gå till folk när hör har problem har ett gott hjärta ,som hon kan falla på då.

Men tänker på människor och hjälper så. JUNGFRU MARIA. Hon delar med sig till länder kärleken vill vi ha. Men vi måste förstå kärleken ,genom att män är inte som du har mött på problem män. KVINNOR ÄR SKADAD I SVERIGE DESTRUKTIVA MÄNNEN LEVER MED. Men har börjat inse landet finns kvinnor som får lida idag.

Men tar energi från kvinnor som lever konflikter bråk pratar bara problem med kvinnor, som känner sig så lite älskad. Men männen är problem idag. JAG HETER JUNGFRU MARIA SOM LEVER LIGHT. Vi är kvinnor som lever där.

Men jorden är hemsk och mörk idag. JUNGFRU MARIA ÄR GREAT MASTER. Men hon kommer tillbaka ,vill att vi lägger ut om kärleken. Hon lär oss att se.

SAMHÄLLS PROBLEM – SOCIETY’S PROBLEMS

VI HAR SAMHÄLLS PROBLEM I SVERIGE. FOLK HAR SOM DIG OCH VI MÅSTE LÄGGA UT OM DET. SAMHÄLLET MÅSTE FUNGERA ,MEN SVERIGE HAR PROBLEM ATT FUNGERA NÄR HON FICK PROBLEM. Nu måste vi prata om samhället som har problem från början Kewan. Han skapar problem för familjen ,och familjen blir utsatt för problem samhället är svagt när kan hjälpa till rätt, då har vi dåligt samhälle som andra inte ser då.

Samhällsproblem kan folk drabbas av idag när hon fick problem Östersund Kommun ,som har skadat henne och barnen har problem idag att leva rätt när Kewan stökar till för barnen, GENOM ATT BARNEN ÄR SJUK AV SAMHÄLLET PROBLEM som kan hända flera idag, genom att leva idag har Sverige svårt att ta hand om familjens bästa hjälp när hon drabbas ,då har flera problem samhällsproblem kan hända familjer får problem ,när får problem från länder dyker upp, och blir drabbad av länder som lever inte i Sverige ens utan genom internet, då kan kvinnor och män bli drabbad av internet, och skapar samhällsproblem ,genom att kärlek kan alla möta på när internet dök upp ,då kan hitta kärlek som var problem från början, men sitter fast med varandra ,och har svårt att göra rätt när människor ska dela kärlek med varandra.

Men har ingen aning vem som styr landet kommer ifrån mörk kultur ,som tjejer kan drabbas av. Men samhället känner inte till länders problem när hon blev, så drabbad måste till och med lämna livet. Som ingen kan länder ger tillbaka, hon förlorar genom att hon blev så drabbad av LÄNDERS SOM HAR MÖRK KULTUR, DÅ MÅSTE FOLK KÄNNA TILL DET.

Men ser hur hon lever idag bara problem hon får problem från han ,som har problem från början att hålla fast med henne. HAN GER PROBLEM TILL HENNE ,genom att har börjat leva tillsammans internet möter varandra ,men han har problem från början pengar han måste jobba in pengar ,när han flyr till England. Men ingen vet hans problem pengar ta in som samhället har stökat till, genom att han blir dålig och sjuk från hans lands problem stänger Facebook ,genom att han är sjuk från Facebook.

Men samhället känner inte till hans problem, ATT LEVA RÄTT KAN BLI SJUK NÄR LEVER FRÅN VARANDRA, han lämnar och går och han kan inte leva med Facebook ,och hon blev drabbad av hans sätt mot henne. Hon blev sjuk från han, genom att har en plan tillsammans han kan lämna och orkar inte stanna kvar Facebook gör han sjuk, som ingen kan se hans värld när han blir sjuk från samhället ,måste förstå han kan inte hjälpa när han lämnar Facebook, kan inte sitta kvar med Facebook kan inte vara kvar internet Facebook.

Han är sjuk idag båda är sjuk idag genom samhällsproblem drabbas av då. MEN EN GÅNG I TIDEN VAR GLADA MÄNNISKOR SKRATTAR NÄR TRÄFFAR MÄNNISKOR, men nu har fått problem att leva igen, han kan inte leva en del dagar bara problem samhällsproblem han stöter på ,genom att hjälpen finns inte för han. Hon kan leva kvar men finns inte kul att göra mer ,hon har fått problem med att leva normalt som hon leder landet med andra länder kan inte leva där, hon vill leva rädd för allt idag.

GENOM ATT HON ÄR VAN ATT LEVA HÖGT UPP LÄGENHETEN SOM KÄNNER SIG SÄKER ,DÅ KAN HON LEVA NORMAL LUGN OCH RO kan hon leva än att bo långt ner, då blir hon rädd för allt när har lite koll på människor lever, då kan sluta där att hjälpa människor kan inte hjälpa rätt när har problem ,då kan andra ha problem genom att Sverige är problem land ,att leva i och barn får lida av landet dåliga hjälp när hamnar i samhällsproblem ,som han kan inte leva genom att problem från ekonomin ,som hon har drabbats av när ingen hjälper till att skydda arbetet lokalen ,då har vi stort samhällsproblem.

Genom att har problem folk hjälpa till när måste ge hjälp kan klara sig själv ,MEN ÄR SVERIGE ÄR STÖRSTA PROBLEM förlorar fin lägenhet valt själv noga valt sin lägenhet.

Men ser inte problem hon har ,att leva ensam kan inte leva ensam hon har problem folk kan inte se leva ihop. HON ÄR FÖDD ATT LEVA IHOP DÄRFÖR DÖK HAN UPP FORSÄTTA LEVA MED HAN, som blev problem måste hitta en kille leva ihop. Som har problem att leva ensam ,och då letar han genom män kan hitta då. Men män som kan prata med. Men är problem idag ,genom att leva normalt har svårt med nu ,och samhället måste ge hjälp, då kan stöka till så har svårt att leva rätt när Östersund kan göra fel.

VI HAR SETT ATT ÖSTERUND KAN STÖKA TILL SOM BLEV FEL DÅ, HON DRABBAS, DÅ KAN MÅNGA DRABBAS, genom att Sverige har problem att leva rätt, då kan flera blir drabbad när kvinnor möter problem genom Facebook.

Men en dag är över problem från internet kan leva, SOM ÄR SKAPT ATT LEVA SÅ NÄR LEVER PÅ JORDEN ,då kan leva som landet visar upp då. Men Facebook kan skada människor ,som vi ser många män kvinnor går den vägen genom internet idag.

KÄRLEK – LOVE

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 911ywbva3el._ac_sl1500_.jpg

IDAG SÖKER VI KÄRLEK leva med en kille, men alla vill ha kärlek idag. Men folk söker lyckan på olika sätt idag. Men Facebook har killar som jagar tjejer ,kvinnor, som även söker kärlek på sitt sätt. Men den världen killarna kommer ifrån har annan plan att gå efter.

MEN VI SÖKER ÄKTA KÄRLEK ,men killarna söker samma en del söker lyckan. Men så finns det en mörk jord där kvinnor kan bli utsatt för männen, som vill bara ha sex. Men kommer från kultur, som kan vara mörk eller bättre kultur. Men kärlek för dem är inte samma sak ,som för tjejer och kvinnor söker kärlek.

Killarna söker kärlek på sitt sätt ,men börjar så galet idag. Kan ge dig en bild på sex. Men vi kliar oss i huvudet när skickar bilder på sex. Jag tror är arg på mig när skickar snoppar. Men så var det inte, genom att jag leker inte den leken ens. Men kan börja från början skicka snoppar till dig, så vi blir galen på männen som kommer från annan kultur än vi. MEN VI HAR ALDRIG UPPLEVT DET.

MEN HAR BLIVIT HÄRDAD IDAG TÅL MER NU. Men från början jag mår illa när jag öppnar mobilen. Men höll på spy när skickar snoppar efter snoppar. Men kallar dem för snopp ligan. Jag har aldrig varit utsatt för det. Men känner sig kränkt och mår illa när får snopp efter snopp. Men tror jag ska leka med dem ,som lever inte den leken ens. Men måste kräkas när jag fick snoppar hela tiden. Men mådde illa ville kräkas när jag öppnar Facebook då.

MEN EN DAG, DÅ SLÄPPTE MÅ ILLA NÄR SKICKAR SNOPPAR. Ser en svart kille står och snurrar på sin snopp. Men såg ut som en slang. Men tittar mer och mer, men börjar skratta åt allt tok jag blir utsatt för. Men såg humor den gången. Men släppte mer och mer när såg svarta killen snurrar på snoppen. MEN ÄR VIDRIGA MÄN VI BLIR UTSATT FÖR DÄRFÖR LÄGGER VI UT OM DEM.

Men ingen svensk kille vågar skicka snoppen till kvinnor, tjejer och sexbilder. Men till okända kvinnor, tjejer sänder inte killar snopp och sexbilder ens. Men kan lagen i Sverige kan åka dit när sänder snopp ,eller så kommer det fram killen gjorde då. KILLAR FRÅN ANNAN KULTUR ÄR GALEN IDAG NÄR VI HAR INTERNET. Men får hjälp av svenska kvinnorna när skickar sex till dem.

Men hemlandet ,då blev arg och åker dit på en gång. Men vi får skiten, som ingen tänker på när killen frågar vänförfrågan vill ha kul sex. VI FÅR LIDA AV ATT HAR MÖRK KULTUR, OCH ÄNDRAR INTE OM HEMSKA KULTUREN. Men vi har en jord fullt med problem idag. Vi får lida när länder har knäpp kultur. Vi har inte som dem. Men lurar oss är fult av dem.

KVINNOR ,TJEJER BLIR KRÄNKT OCH MÅR DÅLIGT AV DET. Men ingen tjej vill ha det så.

Genom att vi bli kränkt och sur och arg på knäppa män, SOM GÖR FULA SAKER DÅ. Det känns inte kul ens.

TJEJER ,KVINNOR MÅR DÅLIGT AV DET. VI HAR LAG I SVERIGE, SOM LYSSAR INTE TILL ENS. Men lagen hos männen finns inte ens. Men skickar och stökar till för tjejer och kvinnor idag. Men får sätta åt männen, som kränker oss genom att vi lever inte männens liv ens. Vi har en lag i Sverige som killarna kör över nu. Men fick en lag för längesen men för att skydda oss. Men lagen gäller inte för killarna från Facebook. Men har sagt till om lagen kan bli anmält. Men det går inte in hos dem. MEN EN DEL KILLAR SÄGER OKEJ FÖRSTÅR.

Men Facebook sänder hela tiden bilder på snoppar, som finns i olika storlekar kommer från olika länder och vill ha sex. MEN LIGGER HEMMA OCH HITTAR DIG, och börja jagar dig genom att kan ta sex genom internet. Men en del länder har hård kultur, men hittar internet och kan söka sex genom internet.

Men kan ta åsna i många länder, där får inte titta åt kvinnor ,då kan flera män ha sex med åsna. Men idag har världen öppnas för män ,som vill ha kul innan gifter sig kan ta mobilen ,och hittar en tjej vill ha sex med. Men vill leka med dig. Men kan lura av dig kläderna, så du går naken. MEN FÅR INTE SE KVINNOR DÄR KOMMER IFRÅN.

Men ser inte kvinnor i sitt land går naken och visar sig. Men kan komma från så hård kultur där visar bara händer och fötterna. Men kan inte titta mot dem, då får problem med allt. Men männen vill ha sex ,som är förbjudet i en del länder söker kvinnor själv gifta sig med. MEN MÅNGA FÖRÄLDRAR VÄLJER UT TILL DEM, väljer frun till killarna. Men innan kan ha kul med Facebook. Men kan lura dig till max att älskar dig skickar fina ord till dig.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 157224-1.jpg

FÖRÄLDRAR HAR INTE ENS KOLL PÅ SONEN ,SOM FÖRSTÖR FÖR TJEJERNA ,SKA ÄVEN LEVA TJEJERNA. Men tror sköter sig som alla ser att vi hänger ut sönerna, som skadar svenska tjejer som håller inte på som dem ens. Tjejer har eget liv att leva slippa bli utsatt som kvinnor blir nu. Men skriver skicka till era egna tjejer, och sluta ställa till problem för oss.

VI SKRIVER SANNINGEN SÅ KAN LÄSA SJÄLV ,SOM HAR KILLAR SOM ÄR GALEN. Men tror gott om dem fast kan kalla oss för allt. Men har killar som är värre än oss. Men måste lägga ut om skitprat kör med, kan kalla oss för allt. Men så har killar som är värre än oss. Vi gör inte så ens.

Men vill bara ha kul och sex med dig. Men du ser inte faran utan går med på det, kan lura av dig allt ,genom att männen vill ha sex. Nu kan ta internet, som finns på flera ställen söker lyckan som ingen upptäcker ljuger för dig. Men kan krossa många tjejers hjärtan. Kan krossa familjer ,som har relationer vill ha sex.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 147320.png

MEN LOVAR ATT DU ÄR DEN ENDA KVINNAN ÄLSKAR DÅ. Men vill ha dig bara dig. Men har inte den tanken ens att leva med dig.

MEN LOVAR KÄRLEK när ligger i sängen, och vill ha sex med dig. Men lovar allt du är den ända älskar då.

Men killarna ljuger, genom att många kommer från mörk kultur ,som inte tjejer tänker på. Men blir så kär i killen, och vill leva med han. KÄNNER HAN ÄR DEN ENDA HON VILL HA.

FÖRÄLDRAR HAR EN ANNAN VÄG MED KILLEN, som hon ser inte då. Men kan bara gifta sig med samma kultur, som hon ser inte då. Men killen lovar allt kärlek och glädje för henne.

NU HAR VI FÅTT UPP PROBLEM ÖVER JORDEN. Men jag får skälla på killarna på Facebook, leker inte din lek. Men fortsätter skicka bilder på sex och snoppar ,så jag får över då. Men sur på dem, fortast man öppnar en sida ,så skickar snoppar till mig. Men är så less på det. Men kommer från mörk kultur då.

MEN ALLA MUSLIMER GÖR INTE SÅ, MEN FINNS EN HÖG MED DEM SOM GÖR DET, skickar snoppar sexbilder underlivet på tjejerna, stjärten, jag blir galen och arg då. Men hatar allt med killarna, ska ha sex. Men många muslimer skickar snoppar, så jag blir galen på dem.

MEN FINNS BRA KILLAR, SNÄLLA FINA KILLAR SOM GÖR INTE SOM DEM. Men alla är inte muslimer som gör så, men finns andra länder ,som tror ska ha kul. Men går inte in i den leken. Men vi visar hur jorden ser ut, att vi ska inte lita på männen. Men får inte ha sex, som vi har men tar mobilen till hjälp. Men jag är så himla less på dem ,men ingen svensk gör så.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är f7c736e09e5ef50430a611189829f135.jpg

MEN PRATAR SKIT OM SVENSKA FOLKET OCH TJEJER HAR FÅTT SKIT FRÅN DEM. Men vem är sämst att göra fel??? MÄNNEN SÅKLART.

Kvinnorna gör inte som dem. Vi har svenska män, som aldrig gör som dem. MEN SVENSKA MÄN OCH KVINNOR VET VAD KÄRLEK ÄR. Men visar så fel när Facebook är fullt med galna män.

Men vi har problemfolk Facebook. TJEJER OCH KVINNOR BLIR OLYCKLIG NÄR SKA LÄRA SIG OM KÄRLEKEN. Men så möter på galna män, som kan skada dem hela livet. Men vi har en galen jord med män, som kan inte visa respekt mot oss.

FÖRÄLDRARNA UPPFOSTRAR KILLARNA EFTER HÅRDA KULTUREN. Men får inte ha sex innan gifter sig. Men skiter i det ,men hittar internet kan ta sex från Facebook. Men vi har överflöd med män ,som suktar efter sex. Men leker inte den leken med dem.

JAG VILL LEVA MED EN MAN. Men är så less på allt idag när männen är knasig och tokig idag. Men världen är inte fin för tjejer och kvinnor idag, genom att ni kan bli lurad av dem. Men männen vill ha kul med tjejerna, har bara ett mål har kul när sitter hemma, tar mobilen, som föräldrar ser inte vad sönerna gör. MEN LITAR PÅ SÖNERNA ,SOM SKADAR ANDRA KVINNOR NÄR HAR BLIND KULTUR.

Men har hård kultur, men blundar för det, tjejerna gör inte så som männen gör. Men brukar skriva till dem, har ni slut på vackra tjejer ,kan söka eget folk. Men ni kanske godkänner det när stökar till med mig. FÖRÄLDRAR ACCPTERAR DET MEN INGEN FÖRÄLDRAR GÖR DET.

MEN HAR HUMOR ÅT GALNA MÄNNEN, visa kartan för mig, så kul kille söker sex. Han ville ha ett annat nummer ,så han kan ha kul. Men blev arg på mig när jag sa till han. Men kan mig själv, hur jag ser ut. Men han skickar karta igen till mig. Satte penna där och där på bilden, men så knäpp är männen från mörka kulturer.

Men ingen ska lita på dem. Vi söker kärlek som alla gör. Men söker sex, och vi kan bli lurad av allt då. Men jorden är mörk för mycket kvinnor idag. JAG SÖKER ÄKTA FIN KÄRLEK, SOM INTE FATTAR SOM KOMMER DÄRIFRÅN.

BIG PROTECTION- PROTECTION

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 4ebb749c6744a4040a2bb95f42bbc70a-3.jpg

JAG MÖTTE EN KILLE 2018 PÅ FACEBOOK ENERGIN VAR SAMMA SOM KEWAN. Men kände samma energi ,som Kewan min PROTECTION Twin soul, tvillingsjäl. Han var speciellt och vi pratade om mitt arbete.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 4ebb749c6744a4040a2bb95f42bbc70a-2.jpg

NÄR GUD ARBETAR MÅSTE HAN HA KVINNLIG ENERGI HÖGRE KÄRLKEN. Därför måste båda två vara med männen och kvinnorna vara med.

GUD ger energin när männen och kvinnorna ihop. HAN GER STARK ENERGI LÄNDER HAN JOBBAR MED.

GUD ÄRKEÄNGLAR GREAT MASTER, men vi pratar om hur han jobbar. Jorden och allt kul kan berätta för honom. Han hörde hur jag lever och bor. Han säger kom till mig genom att han börjar känna kärlek för mig. Jag kände han var speciell.

Men förstår inte allt, men han hade samma energi som GUD använder. GUD GER STARK ENERGI ÖVER LANDET. Men kan jag ha flera Twin soul tvillingsjälar. Men vet att jag och Anders kallas också för det. Men känner och tänker den glädjen och energin, kan jag inte ta fel på. Men kan inte vara flera som Kewan. Men vet att Sverige har fått från andra paret.

VI PRATADE I FLERA DAGAR ,MEN KUL ATT PRATA MED HAN KOMMER FRÅN ALGERIET. Men energin var så stark när jag drogs till han. Men kände stress som från Kewan när jag skulle lämna foto till han. Jag gör inte det i vanliga fall. Men han säger så fint till mig. Han säger så fina ord till mig.

Har du känt en arab förut??? Jag tänkte en stund om jag kände någon arab. Men nu har du lärt känna en arab. Men han var så bildad som var som oss. Men kände kul att prata med. MEN VI PRATAR PÅ CAMEN, som i vanliga fall vägrar göra. Men kände stress för han som för Kewan. Men jag öppnade tillslut camen. Men han måste bara prata med mig.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är hjartan-.png

Han visar så mycket kärlek för mig. JAG VAR SÅ GLAD OCH KÄNDE KÄRLEK. MEN SKRATTADE NÄR VI PRATAR. Han sa sitt namn och jag mitt namn. Men hans kunde inte läsa ut det. Men han säger, kan du säga ditt namn??? Men sa Birgitta, hur uttalar du namnet. Han tänkte på när jag stavar. Men jag tänkte på hans konstiga stavning.

Men vi höll kontakt ett tag. Men Kewan måste känna av det han kom samma kväll vi pratade. Men var lycklig och kände glädje och kärlek när han ringer. Var som en annan människa. MEN ENERGIN GJORDE ALLT KILLEN FRÅN ALGERIET.

GUD SÄTTER IGÅNG ALGERIET. Jag såg på teven massa konflikter där. Men kände kan det vara sant. Men visar på teven, så mycket bråk i Algeriet. Folk var förvånad allt bråk där. Men folk filmade där. Det blev bråk och upplopp där. Men blev så mycket bråk. Men såg på teven, men kände kan GUD gjort något när jag träffade honom. Han måste ha två stycken har jag hört nu. Kvinnorna och männen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är hjartan-.png

GUD SATTE IGÅNG ALGERIET ,genom att har så mycket problem i landet. Men har olika grupper där. Idag kan jag förstå har mycket folk från Algeriet Facebook. Men pratade med folk och sa att de hade mycket bråk konflikter där.

Men GUD gav hjälp där, han ser hur folk lever idag. Men genom mig och killen från Algeriet gav han energi, kan leva bättre, har han sagt.

MEN VAR ÄRKEÄNGELN HOPE SOM BERÄTTAR FÖR MIG. Men kände var så konstig efter jag pratar med han. Men fick bekräftelse. Men sett hur han har det. GUD ändrar om när han ser problem. Han vill att folk hjälper varandra då. Men landet har problem olika grupper där.

Han ser allt ,då går han in och lägger sig i. GUD KAN HJÄLPA EN DEL LÄNDER. Han kan inte hjälpa alla länder genom att kvinnor kan inte födas på alla ställen. Men tur för oss, som tur är. MEN INTERNET ,DÅ KAN HAN TA DEN VÄGEN HJÄLPA FOLK. Han säger att jag ska säga JA till männen. Men han ser från dem hur folk har det.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 911ywbva3el._ac_sl1500_.jpg

GUD TITTAR PÅ JORDENS FOLK. Men sett från han hur det är. Men sitter mycket och kollar på det. Jag sitter och mediterar med han och andra då. Vi sitter så och kollar på jorden. JAG SITTER MED GREAT MASTER OCH GUD OCH ÄRKRÄNGLAR. Vi kollar på jordens utveckling. BIG PROTECTION SOM SITTER HOS MIG.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 4ebb749c6744a4040a2bb95f42bbc70a-3.jpg

BIG PROTECTION-PROTECTION

BIG PROTECTION PROTECTION

VI SKA PRATA OM BIG PROTECTION PROTECTION OCH GUD.

När jag mediterar ,då ser jag en vit boll fullt med vitt i ,ser ut som en massa knölar i ,SOM HÄNGER SOM EN VIT BOLL UNDER BIG HEAVEN. Men ser Kewan klättrar på en vit tråd, som är vit. Men fattar ingenting när jag såg det.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är great-master-melkisedek-birgitta-andlig-inspiration2.png

MEN SÄGER GREAT MASTER MELKISEDEK TILL MIG: HAN KOMMER FRÅN HÖGRE STÄLLE, THE LIGHT FROM såg starkt ljus från hans håll. Han visar sanningen hur GUD jobbar med länder.

NU ÄR DET SVERIGE OCH KURDISTAN, som han satt igång med. Men han kan inte komma till alla människor. Men varit i många länder. Men nu hamnar han i Sverige och tog Kurdistan på samma gång. Men därför ser jag Kewan hänger på en vit tråd. Han kommer från BIG HEAVEN.

MEN VAD HÄNDER NÄR VI SER BOLLEN HÄNGER ÖVE TVÅ LÄNDER. GUD skickar ut ljus från bollen ,som ingen tänker på. Men oj vad händer nu i landet. Men han sätter igång länder, genom att skicka vitt ljus över länderna, nu var det Kurdistan med problem och Sverige med problem länder.

Men ser att vita bollen är tom, genom att den landar i Kurdistan och en i Sverige, genom par som han gick igenom då. Men Kewan gick igenom mig och andra paret. GUD GÖR SÅ.

MEN VI SER HUR GUD GÖR ,genom att rätta till lite grann ,som blev lite fel när han sänder ut från männen.

GUD HAN ÖPPNAR HJÄRTAT PÅ OSS. MEN SEN SKICKAR HAN ÖVER LANDET VIT ENERGI. När han börjar med länder ,då skickar han från två män Kurdistan och Sverige. Det ligger energi runt dem, som är inblandad i det. Han har öppnat hjärtat på BIG PROTECTION OCH PROTECTION.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är heaven.jpg

VI SER VITT LJUS ÖVER SVERGIE, sen börjar paret gå efter landet problem. Men får problem med allt, som landet har problem med. 1 person var klar när Kewan dök upp. Men andra började gick efter problem landet har. Men det är inte kul att se sanningen, genom att människor blir indragen av det. Har sitt liv ,som jag hatar då. Men vet att det är så.

MEN VITT LJUS LIGGER KÄRLEK I ,SOM ÅKER ÖVER SVERIGE. HAN BÖRJAR MED SVERIGE. KURDISTAN FÅR KLARA MYCKET SJÄLV.

MEN SVERGIE FÅR STÖRRE HJÄLPEN, genom att landet har problem med mycket saker då.

KURDISTAN HAR PROBLEM MÅSTE VÄLJA SIN KÄRLEK SOM HAN ÄLSKAR, men han öppnar hjärtat på dem, genom att ändra om bort giften, som har problem med ,genom att folk blir sjuk när får inte välja själv sin stora kärlek.

Men måste välja själv, därför har han Kurdistan. Men även andra saker har problem med. MEN FÅR VITT LJUS ÖVER LANDET, SOM SKAPAR KONFLIKTER OCH KRIG. Men han måste börja med landet ,genom att folk är sjuk där. Kärlek går in i varje människa ,som stökar till för människor, som får den energi, SOM ÄR STARK ENERGI. Men måste ta tag i sitt eget land. Men måste välja sin fru och man.

MEN KOMMER BLI FÖRÄNDRINGAR KURDISTAN, genom att folk kommer gå emot allt lever i då. Men landet är sjuk när får leva liv efter liv utan hitta rätt kärlek. Genom att föräldrar har ett finger med i spelet och då blir det aldrig bra, och därför börjar han med Kurdistan.

Men folk tar tag i sitt eget land, GUD HAR ETT FINGER MED I SPELET. Han är där och ska hjälpa folk leva rätt. FOLK SKA HJÄLPA VARANDRA. Men behöver det ,genom att många länder runt om dem är dålig att hjälpa dem.

Men Sverige har enorma problem ,och då är flera i landet inblandad. Men sett Sverige kan få enorma problem om han inte sätter gång landet då. MEN SÅG FRAMTIDEN MED LANDET. Men såg inte vackert ut ,så han har börjat med Sverige. Men då kommer upp problem efter problem Sverige har.

Men även kan gå in i konflikter om landets problem då. MEN SÄNDER LJUS ÖVER SVERIGE. Men måste hjälpa varandra, men ser vitt över Sverige som han har börjat med.

KÄRLEKEN HAR STARK ENERGI ATT VÄNDA LANDET RÄTT. Sverige har problem att hjälpa varandra. Han vill vi hjälper varandra ,genom att underlätta för människor.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är great-master-melkisedek-birgitta-andlig-inspiration2.png

MEN FICK SE GUD JOBBAR IHOP MED GREAT MASTER MELKISEDEK, såg ett ljus från han jobbar med.

HAN KALLAR DET FÖR ,THE LIGHT FROM. Han lever högt upp ,SOM GUD LEVER BIG HEAVEN.

HAN TILHÖR ARBETE GUD HÅLLER PÅ MED. Han lever på större ställe, som brukar hjälpa till med länder han jobbar med. Har en överblick över jorden, genom att folk ska leva där.

JAG HADE INGEN ANING OM GREAT MASTER MELKISEDEK VAR ENS. Jag hade en kurs ,då dök han upp. Men han kom till kursen ,och öppnade upp en del saker på kursen. Men han kom till en kursdeltagare först, genom att han satt fast. Men skulle gå kursen ARBETA I ÄRKEÄNGLARNAS ENERGI DEL 1.

Men han dök upp hos mig. Han följde mig ett tag, men var med ett tag när jag hade kurser och EN SEANS I LJUS OCH KURSER. Idag får se att Great master Melkisedek VEM HAN VAR. Men han har folk runt sig. Vi har inte koll på allt, som finns idag. Vad andra sidan kan berätta för oss. Vi föds till jorden, men vad finns bakom allt nu. Jag ser mer och mer ,som folk jobbar ,som vi ser inte när vi lever på jorden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är beautiful-angel-angels-40699203-736-857.jpg

SER VITT LJUS RUNT FÖTTERNA går efter ljuset. Men gillar inte det ,när folk nära mig är inblandad i det. Men sett jag har blivit drabbad av landets problem. Men kvinnor får lida. MEN KALLAS FÖR BIG PROTECTION OCH MÄNNEN PROTECTION.

MÄNNENS ENERGI ÄR VIT. Går även och visar upp problem länder har. Men går efter jordens stora problem. Ser vitt damm ser ut som socker. Men är inte socker kokain hittar de, som har inte sysslat med det. Men dras till jordens störta problem droger dricker. Men ser en vit väg följer den. Men provar själv såklart. Men visar problem länder har.

MEN EN DAG MÅSTE SLUTA MED DET. GENOM ATT VISA SOM ÄR RÄTT DÅ. Men vi måste få stopp på mycket. Ändring inom äldre vården. Måste stanna hemma ,så länge de vill, som är bäst för dem. Bäst för äldre bo hemma, så länge de kan. Men kan klara sig länge med rätt hjälp.

Folk blir sjuk att bo på äldre boende, även om bra personal och mat, så spelar ingen roll för dem HEMMA ÄR BÄST FÖR DEM.

MEN FAMILJEN KAN HA PROBLEM MED BARNEN UNGDOMAR. KAN HAMNA FEL I SAMHÄLLET. Som beror på mycket saker barn hamnar dåligt sällskap. Kan komma från familjen eller andra orsaker ,som gör att de hamnar utanför samhället.

Måste ta hand om familjen hjälpa varandra. Om barn har hamnat fel i samhället, då måste barn få hjälp från föräldrar. Barnen ska tas om hand av föräldrar. BARNEN BEHÖVER MYCKET STÖD I LIVET.

Barn som hamnar fel med droger och alkohol ,då ska föräldrar gå in ,och hjälpa dem ur problem. Men en del familjer kan ha problem att hjälpa barnen rätt i samhället ,som han vill ändra då. BARNEN MÅSTE FÅ TRYGGHET HEMIFRÅN. Barn kan hamna fel i samhället, men måste ändå få hjälp från föräldrar. Men har ansvar att skydda barnen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 688903.jpg

MEN DET HANDLAR OM ATT HJÄLPA BARNEN RÄTT ,UTAN KONSTGJORDA MEDEL, LUGANDE MEDEL SÖMNTABLETTER ,GENOM ATT DET FINNS ANNAT FÖR DEM. Men finns en värld där kan leva, utan att ge dem medicin fortast har ett konstigt beteende, utan låt människor leva, utan konstgjorda medel. BARNEN MÅSTE LÄRA KÄNNA SIG SJÄLV.

Men låt folk leva ,som förr i världen när ingen kunde proppa i folk mediciner. Men folk går som zombie idag. Men hittar på mediciner, och kan till och med tvinga i folk det. MEN INGEN HAR RÄTT ATT TVINGA I FOLK MEDICINER. DET KÖR MED DROGER. Men måste bli ett slut på det. Men låt folk få vara i fred utan en massa påhitt om mediciner.

Folk måste få leva som de gjorde förr i tiden. Men fortast är inte som dem ,så hittar på en lösning till folk när folk är normal. Men för dem är konstig, men när ska folk fatta att folk är normal. Men kan uppleva konstiga saker under en tid ,PÅ GRUND AV SAKER SOM HÄNT DEM. Men hitta inte på ta den medicinen. LÅT FOLK FÅ VARA I FRED UTAN LÄKARENS PÅHITT.

Måste gå igenom händelsen, men måste lösa saker när folk får ,så knepiga saker framför sig. Det kan hända vem som helst, genom att vi har ett känslomässigt samhälle. MEN MÅSTE TITTA PÅ DET.

Det är som det ska vara, genom att dyker upp en del stunder under året, SOM KOMMER FRÅN LÅNGT TILLBAKA. Kan vara gamla händelser ,som kan inte rå för att folk mår dåligt eller sjuk under en viss tid. Men folk måste lära sig lev idag sluta jaga folk nu.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är flower-girls_daniel-ridgway-knight_daniel-ridgway-knight__67256__97456.1557459071.jpg

MEN ÄVEN ÄLDRE VÅRDEN SOM HAR ENORMA RROBLEM. Kastas in på äldreboende, som är inte bra för alla människor. Men Sverige har haft det så en längre tid.

Men blir sjuk att hamna där. MEN DÖR MYCKET TIDAGRE GENOM ATT DET ÄR INTE DERAS HEM ENS. Men en del dör tidigare, än normal ålder. Men landet har byggt upp med den vården. Men tror att det underlättar för folk ,som tar hand om dem. Kan vara släktingar, som vill dem väl. Men för dem blir det fel, att hamna där ,genom att det är ett annat boende än hemma.

Men folk vill leva hemma ,så länge de kan. Det är bäst för dem att göra så. MEN FINNS LÄNDER ,SOM LEVER HEMMA, SOM ÄR BÄST FÖR DEM, MÅR BRA AV DET. Som lever så, som mår bäst att vara med i gemenskapen. Sverige har gått för långt idag med allt. Men måste tänka människor såklart.

Men folk mår dåligt idag att kastas in på äldreboende genom att det är inte hem för dem ens. Men finns ingen likhet med hemmet ens. MEN DÖR SNABBARE ,MEN KAN UPPVISA KNEPIGA OCH KONSTIGA BETEENDE, NÄR HAMNAR DÄR. Måste ändra om det för människor.

MEN JORDEN HAR PROBLEM MED MYCKET SAKER. MEN GUD SER ALLT MED JORDEN PROBLEM. Folk går in i sekter, och blir sjuk efter den smällen, men en del tar sig ur som tur är.

GUD ÄR EN STOR ENERGI SOM FOLK BER TILL. Nu kommer GUD TILL SVERIGE OCH KURDISTAN, men han har svart hår och mörk hud som indianer USA. Men har blå vackra ögon, har så vackra ögon.

MEN FOLK BER TILL EN STOR ENERGI GUD ,som folk tar till när folk är orolig ,då ber folk till en energi. Men kan inte komma till alla människor. Men han ser länder lider ,men han kan inte ens komma dit. Men han kan se från Sverige när han jobbar med bloggen.

Men en del länder är farlig för kvinnor att födas i. Kurdistan kan inte kvinnor födas i ,men männen kan födas där. Men han tog sig till England, som var land han skulle till. Men haft flera liv där. Han får börja där. Men måste ha båda att jobba med, kvinnor och männen. Genom att kvinnor jobbar på ett annat sätt än männen. Han använder dem. Jag blir inte glad när man ser det. Men berättar sanningen om BIG PROTECTION FOLK KALLAR OSS FÖR TWIN SOUL TVILLINGSJÄL. Men vi kommer från högre plan ,som inte alla ser. När vi föds ingen kan upptäcka oss ens. Men nu har jag lämna ut sanningen genom att jag blir sur på allt. Men han jobbar så. Vi får lida och då blir jag sur såklart.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nc3a4r-tiden-har-gc3a5tt-birgitta-andlig-inspiration.png

JAG FÖRSTÅR INTE NÄR GUD SÄGER BIG PROTECTION TILL MIG. Men tror att männen har samma som jag har.

Men tji fick jag. JAG OCH LINN KALLAS FÖR BIG PROTECTION, MÄNNEN FÖR PROTECTION.

HAN JOBBAR MED KVINNOR.

Men såg inte det, tror männen, som kallas så. Men jag känner att jag ändras om hela tiden. MEN HÄNDER SAKER MED MIG. BLIR STARKARE.

Men har aldrig tänkt så. Men kvinnor har en starka energi och jobbar praktiskt därför använder han oss. Men är inte så glad när jag tror att männen var det. MEN MÄNNEN KALLAS FÖR PROTECTION. HAN SOM SITTER MED MIG HAN SA, PROTECTION. Men tror att han har som mig. Men kvinnor har en annan energi än männen har, därför kallas männen för PROTECTION.

HAN JAG LEVT MED TILLHÖR PROTECTION. Anders och jag fick enorma problem nu. Han kommer inte från BIG HEAVEN. Men vi bruka jobba så. Vi har länder efter länder ,som vi har synat av. Men Sverige hatar jag tro mig. Men förta landet, vi fick enorma problem med Sverige. Men han säger det. Har aldrig hänt. MEN SVERIGE ÄR ETT LAND SOM HAR PROBLEM ,och då går vi efter landet. Men första landet, som GUD fick problem med båda två.

Men landet höll på att gå i backen, som han vänder landet rätt. Jag ser från mig, och han jag levt med. Men är så sant. Men är så arg idag på allt skit man sitter i då. Han skulle börja med Sverige. MEN ALLA VET HUR LANDET SER UT. Men kan inte ljuga för svenska folket ,att vi har ett land i kaus.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är great-master-lady-nada-birgitta-andlig-inspiration.png

Men avskyr allt idag när vi fick så mycket problem landet. MEN MINNS ATT GREAT MASTER LADY NADA VARNAR GUD FÖR PROBLEM. Men han fick problem med mig när jag var klar.

Men bara en massa problem. Men såg landet skulle få problem. JAG MÅSTE PÅ EN GÅNG SÄTTA MIG ATT SKRIVA PÅ BLOGGEN. GUD visar hur den skulle vara då. Han ändrade om en del saker på bloggen. Men var han som styr bloggen, hur han vill ha den. Lady Nada sa, att jag kommer bli less på det. Han är precis med allt. Men han styr hela tiden ,så folk ska få hjälp.

Men vad händer vi föds där. Men sen har vi problem med allt, som landet inte kan sköta om sitt eget folk. Men är inte glad idag. JAG BLIR DRABBAD, MEN ÄVEN FOLK RUNT MIG BLIR DRABBAD AV DET.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 4ebb749c6744a4040a2bb95f42bbc70a-3.jpg

Ni som älskar Twin soul tvillingsjälar byt med mig och henne. Ingen vill ens födas så.

Men måste vakta allt idag. Men ha koll på det ena än det andra idag. Men fick gå tillbaka till Anders, som hade börjat med Kewan. MEN KUL LIV JAG FICK. Men måste skydda Anders, gör inte ett dyft.

Vi måste hjälpa varandra i krig och krig, MEN VI MÅSTE RENSA, SOM GUD SA. Men Kewan vad håller han hus??? Men sur på allt. Men måste ta hand om Anders föräldrar fast min mamma dog för längesen. Men hon valde själv, som alla hört.

Roland blev 93 år, han fick bo hemma tills han lämnade allt. Men kan inte sätta han på ett äldreboende ens. Han skulle rymma om folk satte han där. Han var rädd för det. Men vi vaktar allt han skulle ingenstans. Men han fick en stroke dog på sjukhet. HAN FICK ETT BRA LIV.

Men han bad till Anders, och drog han i kläderna. Han ville inte på ett hem ens. Men vill dö för att slippa allt. Men ingen hos personalen förstod hans bedjande, men vi såg det såklart. Han äldreboende, men skulle självdö. Han körde bil tills han var 93 år. Men älskar att åka ut. HAN BODDE KVAR I HUSET TILLS HAN DOG.

MEN VI HJÄPER ROLAND HELA TIDEN. Men vi har äldre människor jag och Anders. Men Anders tänker inte ta lägenheten efter sin mamma ens. Huset blev dyrt att renovera. Men bråkar med han om hans mammas lägenhet ,genom att han håller på att hamna utanför samhället, som folk gör idag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är e9871ff5e13c9322b4fbf3448dd88954.jpg

SVERIGE HAR SVÅRT ATT SKYDDA FOLK IDAG, GENOM ATT VI HAR EN FARLIG REGERING ,som kan bli utan bostad när vi blir äldre, men även yngre kan hamna i samma fack. Men måste skydda han.

Folk sover ute idag. Men vi gick den hemska vägen, som landet har problem med. SVERIGE TAR INTE HAND OM FOLK ENS. Men måste skydda oss såklart. Men Anders fick ta lägenheten hon hade köpt för längesen. Men han sa, JA tillslut efter allt tjat. Men då flyttar han in där ,genom att Anders hade ingenstans att ta vägen ,fast vi har gått med Sverige, men får en smäll i ansiktet.

JAG ÄR LESS PÅ ALLT IDAG GENOM ATT JAG HADE ETT BRA LIV NÄR JAG FÖDDES HÄR. Men flyttar hur enkelt som helst. Men vi gick med svenska folket.

MEN SVERIGE ÄR GALET LAND VI HAMNAR I. Med droger och folk dricker, och tar lugnade och är sjuk. Men sover ute. Men både jag och Ander vi hatar droger lugnande medel. Jag jagar folk ,som sysslar med det. Men sett från Astas tid, hur folk tar livet av sig. Men sett med säkerhet tog livet genom lugnande medel sömntabletter ,som läkarna delar ut idag.

Men har ingen koll på folk ens. Men kör sin egen bedömning. Men farligt land vi hamnar i ,men måste vara kall och hård. Men tar droger ,som är på tapeten nu. Men jag jagar folk som tar droger. Jag lägger ut om allt ,så ni ska fatta vad vi jobbar med droger och lugnad medel ,som innehåller så mycket skit för folk. VI VARNAR FOLK SLIPPA HAMNAR I PROBLEM.

Men lita inte på dem, genom att har inte jobbat med sig själv ens. Men vi tar reda på innehållet, som pumpar i folk. Men har inte skrivit om alla tabletter. Men vi varnar läs på allt ni tar då. MEN VI VARNAR ÄVEN FÖR ANDRA SAKER SOM FINNS I MAT. VI GILLAR EKOLOGISKA SIDAN. Men vi tar upp om problem landet har då.

Men Anders och jag är inte glad en enda dag ens. Men vi får leva med det. Men måste skydda varandra, genom att vi har ett land i kaus. Men skyddar andra som är inblandad. Men avskyr allt idag. Men Kewan ska visa hans Kurdistan. Men vilket kul liv jag fick. Men han visar, som vi tar upp om då. Men dras till problem när han sitter i England, som jag får lida av då. Men hatar allt då. MEN GUD SER FRÅN HAN HUR LANDET SER UT.

VI SER INVANDINGEN KAN HAMNA DÅLIGT IDAG, om möter på fel människor. Men ser från Kewan, vad som händer där. Men är sur på allt då. Han måste lägga ner allt när han ska till mig, har sagt det. Han ser England, men vi var där förut och jobbade med England. Men Kewan måste gå igenom en massa ,och städa gamla liven.

Men har även med England att göra. VI KAN SE HUR MÄNNISKOR GÖR. Nu har vi problem med coronavirus. Men vilket kul liv. Men vi kan inte ens möta nu när länder stökar till. Jag blir påverkad av han.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är twin-soul-tvillingsjc3a4l-love-birgitta-andlig-inspiration-big-protection.png

Men är så sur av allt, MEN SITTER MED TVÅ JOBB Kurdistan plus Sverige.

Men vi måste lägga ut sanningen. MEN TVÅ LÄNDER ,SOM STÖKAR TILL, SÅ JAG FICK ENROMA PROBLEM GENOM KEWAN.

Jag hade inte en aning när han dök upp den natten 2016-01-07, vilka problem jag fick då. Vem han var tills GREAT MASTER LADY NADA SA, Kewan är en tvillingsjäl Twin soul. Men tror inte ska få problem liv ens. MEN FICK PROBLELIV ,GENOM ATT HAN VISAR HUR DET ÄR. JORDEN OCH ALLT TOK.

MEN GUD VILL INTE VISA TVILLINGSJÄLAR BIG PROTECTION PROTECTION TWIN SOUL, genom att folk kan se fel. Men Kurdistan kan visa fel för människor. Men jag skriver och är arg på allt. Men Lada Nada sa till om det. Men visa äkta Twin soul ,som hon kan. Hon lever själv med Twin soul tvillingsjäl.

KVINNOR KALLAS FÖR BIG PROTECTION MÄNNEN FÖR PROTECTION.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är big-protection.png

ÄRKEÄNGELN RAGUEL- THE ARCHAE ANGEL RAGUEL

KOM PÅ BESÖK GENOM ATT BERÄTTA EN DEL SAKER FÖR MIG. MEN ÄVEN JAG HÅLLER PÅ ATT REDA UPP ÄRKEÄNGLAR. MEN SKRIVER FRÅN DEM PÅ BLOGGEN HUR ÄRKEÄNGLAR ÄR. Men skriver om dem, genom att ärkeänglar får berätta själv hur ärkeänglar är.

Jag kan inte allt när jag ser vilka fel från folk ,som lägger ut fel om dem. MEN HÅLLER PÅ ATT REDA UPP OM ÄRKEÄNGLAR. Men även en massa lögner namn ,som inte existerar ens. Men nu får ni hör sanningen från ärkeänglar. Men mycket folk hittar på sin egen historia. Men ärkeängeln Mikael, sa att det var 22 ärkeänglar. Men folk har skrivit 98, som är fel. Men namn som inte ens existerar. Men konstiga namn.

ÄRKEÄNGELN RAGUEL ,dök upp med sina vita stora vingar ,som räcker ner till marken. Raguel visar hur han står och tittar ut från en högre höjd. Han har vackra vita vingar. Men har ljust hår och blå kläder. Han går barfota. Ärkeänglar är 5 meter och går utan skor. Men har stora fötter och händer. Ljus hud. Ärkeängeln Raguel lever ljust han har den energin. Han lever högt upp. Ärkeängeln Raguel kommer från en högre plats.

ÄRKEÄNGELN RAGULE SA EN DEL SAKER, SOM VAR JOBBIGT FÖR MIG, GENOM ATT GUD HAR TVÅ LÄNDER ATT JOBBA MED ,MEN BLEV LIDANDE AV DET. Han måste börja med Sverige ,som har stora problem.

Sverige var ett land som kan falla, han går in och hjälper landet. Men även tog Kurdistan ,genom att båda länder har problem. GUD HAR GÅTT IGENOM ALLT MED KEWAN INNAN HAN FÖDDES. Han sa så till mig???? När Anders var klar ,då skulle Kewan ta över då. Anders låg illa till, men även jag. Men då skulle Kewan ta hand om det.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 8e082899c1c9b8eb2929c2a00dd4624a-1.jpg

Men träffar Kewan på Facebook 2016 – 01- 07. Men kände av Kewan innan han dök upp, en kille som satt och väntar på mig. Mörk kille med bruna ögon mörkt hår.

KEWAN HADE BOTT 1 ÅR I ENGLAND, MEN MÅSTE ARBETA NÄR HAN KOMMER TILL ENLAND. Men han har inte så mycket pengar utan nyss börjat arbeta. Men han sitter med Facebook och bläddrar igenom bilder. Han hittar mig ,men känner på en gång att han måste prata med mig. Han känner kärlek för mig. Han bor dåligt i England. Men han måste prata med mig.

Men säger sorry och ett hjärta han gav mig. Kewan börjar för tidigt med mig. Han måste arbeta. Kewan kan inte leva såhär, som han lever nu. Jag fick problem med allt, genom att Kewan var inte klar ens. Han kan inte leva så. Han lämnar och går. Men vi ska en dag mötas. Han hade Facebook efter det fick jag problem. Han måste lämna Facebook. Men satt en skada hos mig ,genom att han sköter inte det ens. Han kommer och går, jag fick så mycket problem med han. Vi var inte klar ens ,men ser mig på Facebook ,men då fick jag problem och han med.

Men bilden blinkar till flera gånger när jag var ute och gick. Men kände oro från han. Mörka ögon och kände oro från han. MEN DYKER UPP OCH SÄGER SORRY OCH ETT HJÄRTA. Han ville prata med mig. Men ger mig exakt samma bild jag såg innan han dök upp. Men kände inte oro när han dök upp ens.

KEWAN GAV BARA KÄRLEK OCH GLÄDJE DEN NATTEN. Han började vända mig upp och ner. Han har en energi som ingen kan springa från. Vacker och får tunghäftan. Han såg bra ut ,men satt bara och prata med honom. Men fick se han när vi en dag skulle prata på camen. JAG FICK INTE FRAM ETT LJUD, SÅ VACKER VAR HANS ANSIKTE.

Men blev bra från början, men blev pannkaka med allt. Kewan visar hur det är, som alltid männen gör. Kewans kultur han börjar med. MEN KEWAN VISAR HUR JORDEN SER UT. GUD HAR PROBLEM MED MIG OCH KEWAN. Men stora problem med allt. När han skulle börja med Sverige ,då visar jag hur det är.

GUD GICK IGENOM ALLT MED MIG NÄR JAG VAR KLAR. Men sa ingenting ,men kände irritation runt han. Men tyst med mig, genom att inte skrämma mig. Han höll sin hand över mitt hjärtchakra genom att testa mig. Jag var dålig när han hittar mig.

MEN INNAN GUD DÖK UPP ,DÅ SATT JAG OCH GREAT MASTER LADY NADA OCH KUTHUMI OCH BIG PROTECTION OCH VÄNTAR PÅ HAN. Jag låg i min säng och fick härlig healing från dem. Men även ärkeänglar var runt mig då. ÄRKEÄNGLAR HOPE OCH ANAEL VAR HOS MIG. Men skyddar mig hela tiden innan GUD dök upp. Men pratar och lugnar mig.

Men var kaus genom att jag satt utan pengar. Men måste ha pengar när Kewan dök upp. Men levde ett underbart liv, tills folk är urdålig att skydda min lägenhet genom att ingen av dem som var hos mig har pengar ens. Men hyran ska in. Men satt och väntar in länge.

MEN DET DÖK UPP MÄNNISKOR, SOM GJORDE SÅ FULA SAKER MOT MIG. MEN HAN TESTAR ALLA, NÄR HAN BÖRJAR MED SVERIGE. Jag är arg på alla människor som skadar mitt liv. Men lade extra pengar på min lägenhet för att ta mig dit.

Jag låg i kaus kan dö genom att Kewan gjorde saker ,som var inte bra ens. Men GUD har börjat med landet, men då måste jag ha stor hjälp. MEN ÄVEN EKONOMI ATT LEVA PÅ NÄR JAG SKRIVER FRÅN GUD. Som han håller på att reder upp med folk ,som är dålig att hjälpa till.

Men hans känsla jag kände från han var inte kul då. Men han har mig på jorden. MEN SVERIGE ÄR ETT PROBLEMLAND. Men folk är dålig att hjälpa till ,när han måste ha stor hjälp genom att han hade börjat med Sverige.

MEN JAG MÅSTE HA MIN LÄGENHET KVAR GENOM ATT MIN DOTTER MÅSTE HA DEN KOPPLINGEN TILL MIG genom att hon är född känslig. Men måste gå och komma hos mig. Hon brukar sova hos mig ,när hon behöver lugn och ro och kärlek från mig. Men hon måste även hon räddas ,genom att hon mår så dåligt när mamma mår dåligt. Jag gråter över folk ,som fattar inte ett skit. Men är så himla arg på skit folk, som måste bo kvar. Min dotter slipper må dåligt. Men Sverige i ett nötskal. DET ÄR HÄLSA FÖR HENNE.

Men skit hjälp, som fattar inte vart alla tokar kom ifrån när jag måste ha min lägenhet kvar. Men skriva och sitta tyst och ta upp om landet. MÅSTE LÄMNA ALLT ,OCH BÖRJA SKRIVA OM LANDET. HAN VISAR HUR DET SKULLE VARA DÅ.

Men en krigare har svårt när är klar med sitt jobb. Men måste sitta ensam, genom att rensa av sig. Men var inte glad när han sa det. Men ser själv ,genom att landet har problem ,som jag visar upp då. Men var utan energi när jag var klar. MEN MÅSTE BYGGA UPP IGEN MED STARK ENERGI.

MEN SÅG KEWAN INNAN HAN DÖK UPP Kille som satt och väntar på mig. Han har bruna ögon och mörkt hår. Men kände oro, genom att bilden kom och gick. Bilden blinkar till flera gånger. Killen som jag skulle möta var jag rädd för. Men vilken hit för mig. Men kände oro när bilden blinkar framför. Han har mörka ögon och mörkt hår blev rädd.

När Kewan dök upp den natten 2016- 01-07, då såg jag inte det ens. Men en kul kille med humor och visar bara kärlek för mig. Men hans hjärta öppnas för han. När han hade letat igenom alla foton på kvinnor ,då hittar han mig. Men Kewan måste börja med en kvinna. Men letar efter henne. MEN GUD VILLE INTE VISA TWIN SOUL TVILLINGSJÄLAR BIG PROTECTION PROTECTIO, genom att han har Kurdistan ,som kommer från en mörk kultur. Men jag lägger ut, genom att jag är sur och arg på allt. Great master Lady Nada sa till GUD om det. Hon lever själv så. KVINNORNA ÄR BIG PROTECTION MÄNNEN PROTECTION.

Men vill att folk en gång för alla ser tvillingsjälar twin soul. Jag och Anders är också det. Han får lida av det. GUD KALLAR DEM BIG PROTECTION PROTECTION. Men för att städa lögner runt dem, genom att vi möts på jorden. Men ingen vet vem vi är. Men det finns även i Sverige ,som han hade ingen lust att visa ,genom att han har kaus. Men jag rättar till ändå.

Jag är sur på hans jobb ,genom att vi blir lidande av det. Men folk kan uppfatta dem fel ,fast är twin soul tvillingsjälar. Men visar upp Sveriges kaus ,som dras till fel landet har. Jag drogs till allt ,men kallas för krigaren nu. Men gått både här och där, och visar upp landets problem. MEN LIDER AV DET NÄR JAG SER DEM. SOM FICK ENORMA PROBLEM DÅ. HAN SKULLE BÖRJA MED SVERIGE.

Men Anders är krigare ,som jag fick problem med. Men männen är värre än andra män. Jag känner inte igen han ens. Men vi ska städa med varandra då. MEN FÖRSTA LANDET KRIGARE. MEN SVERIGE HAR PROBLEM MED ALLT TRO MIG.

NÄR KEWAN DÖK UPP ,DÅ KAN JAG INTE SPRINGA FRÅN HANS ENERGI ENS. Kewan tog mig ,som ärkeängeln Raguel sa. Men då måste han sköta sig ,som blev pannkaka för mig. Men länder, som han börjar med är inte perfekt land han satt igång. Men Sverige är urdålig att hjälpa till när det krävs. Men är inte som andra länder ens. Men har problem med det. Men måste vända landet att lära folk hjälpa varandra ,som andra länder har inte problem med.

MEN KURDISAN ÄR EN HÅRD KULTUR ,SOM KVINNOR FÅR LIDA AV. Jag fick se kulturen med Kewan. Men hatar allt när jag hamnar i kläm med hans jobb. Men hade inte en aning om när GUD dök upp den natten. Han pratar en massa med mig. Men Kewan måste du ta hand om.

Men jag har svårt med det. Han lämnar och går. Jag kan glömma bort han när jag sitter och jobbar. Men så kommer jag på ,måste ringa Kewan. Men OJ nu har han stängt Facebook, då blev han arg på mig. Nu har han stäng länge Facebook ,genom att han är sjuk som de sa. JAG SAGT TILL HAN KAN HÖRA AV SIG SJÄLV. DET PASSAR BÄST FÖR HAN.

Men han är jobbig för mig. Men sett han kan vara så sjuk när måste prata med mig. Men männen kan bli så. Men är inte van det. Men tänker för det mesta annat då. HAN KÄNNER MEST KÄRLEK GENOM ATT HÅLLA IHOP OSS.

Men han måste ändra om när han går igen. Han stänger hela tiden ,men hinner inte med. Men är en person, som ger stort fokus på mitt arbete. Men går före ibland som blir fel. Men det har varit så. Men måste även lära om sätta gränser. VI BLIR LIDANDE AV DET. Men ser inte det att Kewan är inte som andra män som synd är.

Men vi städar liv tillsammans ,genom att jag såg Kewan stod på en svart energi ,som visar land efter land han städar då. Jag får titta själv på alla liv vi haft då. Men förut, då var det inte så ,utan bara livet innan vi rensar om vi hade problem blockeringar. ÄRKEÄNGELN RAGUEL VILL PRATA MED MIG GENOM VI HAR PROBLEM MED ALLT NU. Städa bort min lägenhet genom olika orsaker, som skulle sitta och skriva då. Men var utan pengar när Kewan dök upp. Men skulle sitta och skriva då.

Jag vet att jag fick problem med sömnen, när jag vaknar och sover hela tiden, jag ska skriva om. Men är van idag. Men kan få upp bilder när jag ser på teven. Men får en massa bilder. Men måste skriva upp det, och lägga ut på bloggen. Men blir aldrig fri skriva om problem land har. Men sitter och rättar då dyker det upp skriva om landet. Men Sverige är jobbigt land att sitta med. Men tror inte skulle få så mycket problem när GUD DÖK UPP. HAN TESTAR FOLK HAR JAG SETT.

POLISEN- POLICE

POLISER ÄR INTE SOM FÖRR I VÄRLDEN.

IDAG ÄR INTE POLISEN SOM FÖRR I VÄRLDEN. Men Sverige är ett land som ska söka andra ställen, genom att polisen är galen idag. Eller söker hjälp från regeringen nu, genom att polisen är galen idag när folk vill ha lite hjälp med människor, som är sjuk eller mår allmänt dåligt, och ringer polisen.

Men hoppas att polisen sköter sig ,genom att folk litar på det rätta i samhället att ringa dem om hjälp. KAN GLÖMMA BORT RINGA POLISEN, SÅ LÄNGE HAR SLUTAT MISSHANDLAR FOLK. Kan skada folk som är sjuk, men tror inte sina ögon att polisen gör så. Men är Sverige, som visar vart polisen står idag.

Men ringer polisen och ber om hjälp. När polisen dyker upp hos personen, som var rädd att skada sig, har mött bara våld från polisen. Men ringer på dörren, som visar att personen säger till, att jag är rädd för polisen. Men har blivit utsatt och misshandlad förut. MEN LYSSNAR INTE ENS DÅ. Men har inte respekt mot folk hjälper. Men driver med äldre när fel polis ska hjälpa till kan inte ens sköta sig då. Men ska vi ringa polisen hånar och kränker, men ska vi ringa polisen då??? Men kan bli utsatt för problem resten av livet. MEN DET ÄR POLISEN DÅ.

Men personen är ingen brottsling ens ,UTAN POLISEN STÅR FÖR DEN BITEN. Har inte problem med alkohol eller droger ,eller våld mot människor. KOMMER FRÅN LUGN MILJÖ. Men hatar våld gillar inte våld ens.

Men tillåter inte slå människor ,eller tillhör den gruppen av människor ,som stjäl ens UTAN ÄR EN ÄRLIG PERSON lugn person, som lever normalt liv, tills folk blir rädd att ska ta sitt liv. Men är orolig att hamna utanför samhället eller tar livet då. MEN HON MÖTER SKRÄCK FRÅN POLISEN ,GENOM ATT HON KÄNNER DEM, VET VAD DE KAN GÖRA SKADA OCH SLÅ FOLK.

Men personen har inte problem med att äter lugnade medel eller sömntabletter ens, genom att de kan stöka till då, HATAR DET, genom att de lever ett lugnt liv, men har mött på polisen i Sverige, som har skadat så mycket. Men har bara minnen från polisen, och våld de kommer med.

Men kan inte prata normalt och lugna en människa ens, eller hjälpa till när samhället är hårt samhälle ,då kan de göra tvärtom ,ISTÄLLET FÖR ATT HJÄLPA TILL MED DET NATURLIGASTE DE GÖR DÅ. Men polisen har blivit hår idag. Men kall och litar inte på dem.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är e848600e1cacf2c903a66c93a1463ff2.jpg

MEN POLISEN KAN SKADA PERSOEN GENOM ATT DE GICK UT FEL TID. Men ingen ser skadan efteråt när de skulle hjälpa barnen, ,som måste ha hjälp från stället när står och fryser utan jacka, men då vill mamma hjälpa till, genom att de stå och frysa hela tiden. FÖRÄLDRAR VAR OCH PRATAR MED VAKTEN ATT SLUTA KASTA UT FOLK. MEN LOVAR ATT INTE GÖRA DET, GENOM ATT KAN HA 30 GRADER KALLT. Men det händer att vi kan få så kallt.

Men var och pratar med vakten ,att hjälpa till med kläder eller andra saker hon ska ta med sig hem.

Men pratar länge med dem. Men det är inte okej att kasta ut barnen när det är så kallt. Men vill ändå ta med sin jacka hem. Men hänger in kläder, men måste ta med sina kläder hem. Men har inte fungerat så bra. MEN VAKTERNA ÄR KÄNT FRÅN FOLK, ATT VAKTERNA ÄR INTE ENS SNÄLL. Men det händer bara där att folk blir utsatt för dem.

Men alla kan förstå att Plaza har fel vakter som gör så. Men mamman ringde även chefen, som sköter om vakter. Kan inte lova allt enligt han. Men, då ska man se igenom och säga upp varje vakt. Östersund. MÅNG VAKET SKA INTE ENS TA ARBETE SOM VAKT finns så mycket vakter ,som har problem att hjälpa folk. Men anställer vakter som ska ens vara nära folk. Men så kan det se ut ,genom att det händer hela tiden. Som anställer vakter har stort ansvar, men är dålig att kolla igenom vakter anställer då.

Men vi får lida för det. FÖRÄLDRAR FÅR LIDA NÄR BARNEN ÄR UTE OCH HAR KUL DÅ. Men litar att allt går rätt till då??? Men kan kasta ut barnen och står och fryser då. Men är ungdomar som får lida när anställer vakter som kan inte hjälpa till ,det enkla för föräldrarna känner sig säker när barnen är ute idag och har kul att vakten sköter sig bra.

Men även vi har kall polis som har svårt att hjälpa ungdomar när kan sätta föräldrar i klister ,men möter på våld som är inte van våld.

MEN VAKTEN GAV ENS HJÄLP TA UT JACKAN TILL HENNE utan mamman måste hjälpa sin dotter ta ut jackan. Men tror inte att polisen är så galen. Mamman satt hemma och stickar strumpor, men ringer och ber om hjälp igen, genom att vakten har problem att hjälpa till med det enklaste, lämna ut jackan.

Hon satt hemma, men hade lugn och ro. Men det är inte första gången hon ringer om Plaza vakterna . Men måste hjälpa henne. Men var även ner och sa till mitt på dagen. Vi börjar bli trött på det. Pratar länge med det. Men hon hade gjort rätt som var viktig. MEN ÄNDÅ GÖR SÅ FEL. MEN ÄR KNÄPP SOM HÖRT LÅNGT TILLBAKA. Men satt hemma och sticka när hon står och gråter och fryser. Men är så kallt november 1 november 2015 ringer hon, och säger mamma kan du komma ner och hjälpa mig. Men tror det var lugn att gå ner och hjälpa henne då. Men hämta ut jackan kan vem som helst göra då. Men den här gången mötte mamma på mörker från polisens våld. Men slår hennes, som bara skulle hjälpa dottern.

Men våldet unga kvinnan stod för var groteskt fruktansvärt våld som har inte mött på män slår, som hon slog. Men pigg och ung slår så blir sjuk efter den händelsen. Kan inte ens gå förbi efter den gången ,men var så rädd efter den händelsen skulle ta ut jackan ,och slår så fult kan polisen göra. Men har inte jobbat igenom sitt liv ens men mörka liv hon kommer från slår på mig. Men kan inte människor då. VILD POLIS SOM MÅSTE LÄRA SIG OM MÄMMISKOR.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är unnamed.jpg

MEN STÅR OCH FRYSER OCH ÄR LÄTTKLÄDD ,OCH FRYSER OCH FRYSER. Hon har en tunn vit klänning med bara armar. Jättefin klänning för att gå ut. MEN MÅSTE TA JACKEN HEM SÅKLART. Men är kyligt den gången ,men var tvungen att sätta på sig jackan, genom att det var kallt ute. Men var inte snö, men det var kallt ändå, så tog på sig jackan och går ner dit. Men även pappan följer med, men han gjorde inte så mycket den gången. HAN ÄR INTE HJÄLPSAM NÄR HANDLAR OM POLISER VAKTER.

Men mamman blev utsatt för enorma problem ,som ni vill inte möta på. Hon blir så misshandlad den gången, slår mamma så mycket när hon skulle hjälpa sin dotter hämta ut jackan från stället. Men mamman skriker och skriker hela tiden blev aldrig tyst ,utan skrek och skrek är chokad är inte van våld. MEN EN POLIS KAN INTE HJÄLPA FOLK ,UTAN SLÅR FAST MAMMAN VAR RÄDD OCH CHOKAD.

Men hon lever i en chock värld med våld ,men fattar inte vad som har hänt. MEN SER DOTTERN LIGGER LÄNGRE BORT, genom att galna vakten ,som slår ner henne. Men är känd att ha galna vakter. MAMMAN VAR RÄDD ATT DET HADE HÄNT MYCKET VÄRRE MEN RÖR SIG INTE.

Folk känner till det ,när man pratar om vakten är galen, och är våldsam ,och kan inte jobba som vakt ens ,utan kan slå ner kvinnor min dotter blev utsatt slagen i backen. MEN VAKERNA ÄR KÄND ATT DE SKÖTER INTE SITT ARBTE ENS. Men rör sig inte. Men ni kan förstå ,stora chocken i livet, har jag förlorat min dotter, hon rör sig inte ens. Men hon ligger bara på marken utan att röra sig.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 222183.jpg

MEN BLIR SÅ MISSHANDLAD UNG POLIS, som har svart hår. Hon har så tunt hår. Hon har väldigt tunt hår. Hon satte ihop det i naken med en hästsvans. Men har inte så långt hår. Men hade uppsatt hästsvans. Men minns att hon hade så tunt hår och svart hår. Hon var inte så lång, men duktig på att slå mig. Men hon slog nog ut sitt mörker på mig. Jag kom inte från våld ,som verkar vara van vid. POLISKVINNAN VAR GALEN. JAG HATAR VÅLD. HON KAN INTE JOBBA SOM POLIS.

MEN POLISEN SLOG OCH SLOG HEJ VILT, och slängde upp mamman mot fönstret, men ingen gick in och hjälper henne från galen polisen ens. Folk stod ute ,men ingen gick fram och hjälper till. Men blev så slagen den gången ,som ingen vill möta på. Men Sverige har inte ändrats ens. Men ung tjej, som har inte jobbat så länge.

MEN SE HENNE ÄN IDAG. Hon var kort och liten polisen, som slog mamman då. Men polisen har inte andleding att slå. Men polisen har inte jobbat med sig själv ens. Men ung och älskar att slå folk.

Men mamman blev sjuk efter den gången ,genom att har inte mött på våld i samhället ens, utan lever ett lugnt liv med familjen dricker inte eller röker ens, utan lugnt lever mamman, som levt ett lugnt liv. TILLS GALNA POLISEN DÖK UPP. MEN VAKTERNA HAR GJORT SÅ FEL DEN GÅNGEN ,GENOM ATT SLÅ DOTTERN.

Men så ringe dottern som vanligt att de kastar ut från stället. Men då fick mamman möta på våld ,som är inte van det utan vanlig kvinna ,som levt ett lugnt liv. MEN VAR SÅ CHOCKAD DEN GÅNGEN, men dottern klarar sig, som tur var. Men sorg efter den gången, genom att mamman såg bara dottern, och blev livrädd den gången ,men måste krypa till sin dotter, men kan inte ens ta sig dit ,genom att mamman hade en galen polis över sig. Men slog och slog mamman så hemskt, men skulle bara hjälpa sin dotter med jackan, som hon är så himla rädd om. VI HAR ETT GALET SAMHÄLLE IDAG.

Men måste ta ut jackan från stället då. Men ser allt blev en galen kväll ,som är ett hemsk minne från båda två, som har bara våld i samhället. Men polisen gick inte ens fram lugnt ,och frågar kan vi hjälpa till ta ut jackan. KAN INTE ENS DEN LILLA BITEN HJÄLPA MÄNNISKOR, VAD HAR VI POLISEN TILL???????????

Men drog ner mamman och slog henne ,så illa den gången. Men har inte haft våld i familjen, utan kommer från en familj, som sköter sig i samhället då. MEN VEM SOM HELST KAN RÅKA ILLA UT ,SÅ LÄNGE VI HAR VÅLDSAMMA POLISER.

MEN MÅSTE ANMÄLA DEN HÄNDELSEN. Men fick anmäla två gånger. Men tog foton genom att visa upp, men måste sätta åt galen polisen ,och vakten som är farlig och galen.

Men pratade med folk efter galna polisen ,och vakten måste anmäla det, genom att ingen fattar vad som hänt ,som vet vem vi var. Men känner dem ,men fattar inte vad som hänt dem. MEN HAR ETT BLINT SAMHÄLLE ,NÄR POLSIEN OCH VAKTEN KLARAR SIG. MEN STÅR FÖR VÅLDET I SAMHÄLLET. Lär sig att slå folk. Men kan klara sig undan som är så fel.

MEN MAMMA FICK RINGA FLERA GÅNGER BROTTSOFFERJOUREN, men sa att folk har problem med polisen, men försöker anmäla den händelsen. Men de sa polisen är svårt att gå emot, även om de gör så mycket fel i samhället. Men var van, att polisen var inte normal ens.

Men såg att vi har blivit utsatt för polisen när vi ska hämta en jacka. Men sa till dem, har svårt att se polisen på teven. Men det får man leva med enligt dem. Kan ta ett tag, att får bort det ,genom att jag skrek och var chokad den gången. Men sa ,att antingen är man tyst eller skriker när man är chokad. MEN POLISEN TAR INTE ENS HÄNSYN, MEN SER NI VÄRLDEN FOLK LEVER I.

Men folk  blev så himla chockad den gången. Men en Jacka men vad har ni för polis i Sverige. Men vi har galningar i Sverige, inget land att flytta till ens ,så länge de gör inte rätt. Vem som helst kan bli utsatt för polisen kör med våld. Men slår och tror att de är en sten de slår på då. Jag fick höra mycket från BROTTSOFFERJOUR MEN POLISEN ÄR GALEN I SVERIGE. Men har inte rätt att misshandla människor, som är normal och är ingen brottsling de håller på med. Men galen och tokig var hon.

Men det är Sverige idag. Men ni som har barn är inte kul ens, när man blir så utsatt den gången. VAR BARA MAMMA ,SOM SKULLE HJÄLPA SIN DOTTER. VI MÅSTE HJÄLPA BARNEN DÅ ,MEN HAR TOKIG POLIS OCH BLIR SJÄLV UTSATT. Men polisen kör med våld. Men vi anmäler, men får tillbaka ,men lurar folk när inte ens polisen var där ,när hon skulle dit. Polisen anmäler, men även vakten.

Men vakten tog tillbaka. Men vakten skulle egentligen ersatt dottern. Men även polisen skulle sluta som polis. Och ersatt mamman, men hon fick böta, så galen är polisen. När polisen skulle betalt skadestånd, genom att mamman har en kropp ,som fungerar dåligt. Men börjat hos sjukgymnasten, som kunde knappt röra kroppen på henne, genom att hon har så mycket skador i kroppen. Men gör ont när han skulle känna på hennes kropp. MEN HON OCH DOTTERN SKULLE FÅTT SKADESTÅND, GENOM ATT DE BLEV SÅ SKADAD DEN GÅNGEN.

Men polisen tog inte ens hänsyn ,utan slog fast hon sa, ”kan du släppa mig ,genom att har ont i kroppen.” Men lyssnar inte ens fast hon bad släpp armen. POLISEN SLÅR PÅ ALLT, HAR PROBLEM MED KROPPEN. MEN LYSSNAR INTE ENS DÅ. SKRIKER HAMNAR I CHOCK SKREK HELA NATTEN DÅ.

Men polisen drog hela tiden i armen , men även körde fula knep att slänga upp mot fönstret. Men skrek, men gjorde ont i kroppen. Men dotterns pappa stod längre bort, och pratar med polis ,som hade ljust hår, mens andra polisen slog och slog. Men han kom aldrig fram, och hjälpte henne ens. MAMMAN VAR RÄDD HELA TIDEN OCH SKREK PÅ HJÄLP.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 243580789b6dd47d3fab90a1904a562e.jpg

MEN ALLA SKA NER TILL TINGE Men polisen som slog som hade svart hår med hästsvans, var inte ens där.

Hon satt inte ens där. MÅSTE VARA LEDIG DÅ. Men polisen sitter inte ens där när de ska förhöra henne då.

Men mamman var där med dålig advokat. Men ett skämt till advokat ,som var till och med rädd att hjälpa till. Men satte emot allt när mamman måste ta in extra hjälp. Men fick bråka och ta in vittnen. Men förklara, hur rädd hon blev efter den gången. MEN INGEN ADVOKAT NI SKA TA HJÄLP AV ,GENOM ATT MAMMAN FICK VARA ADVOKAT SJÄLV. Hon var rädd för allt ,men fick ingen hjälp ens. Men sätter dit en annan polis. Men skrev och frågar advokaten efteråt.

Om de får göra det, eller var upptagen just då??? Sätta en annan polis. Men var så nervös som satt för henne. Men svårt att berätta händelsen när rätta polisen var inte där. Men var innan och skrev upp, vad som hade hänt den gången. MEN HAR DÅLIGT MINNE. Men hör hur de hittar på ,och ändra om sin version ,genom att de hade vittnen där.

Men den polisen satt och hoppar på stolen. Men har inte sett sån nervös polis förut. Men ska jobba som polis. Men tänkte att nu åker de dit, genom att de ändrar hela tiden. Men domaren köpte det. Men trodde, men nu åker de dit. Men var tvärsäker att de gjorde bort sig. MEN SÅG INTE ATT POLISEN LJUGER ENS. Men var så säker ,men hör hur de ändrar om hela tiden. Men svarar så snurrigt ,när polisen som satt på stolen och hoppade då. HON VAR NERVÖS, men måste gå för annan polis kan bli upp och ner berätta händelsen. Men henne känner inte till ens. Hon var inte med den gången. Men ändra minns polisen som står längre bort. Hon var ljus, genom att såg pratade med honom. Men var ljus polis som satt mitt emot henne. Men hade tofsar i håret. Men skulle vara lik henne snoddar i håret. Men satte snodden på sidan.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nc3a4r-vc3a4ntan-tc3a4r-pc3a5-mig-birgitta-andlig-inspiration.png

MAMMAN MINNS SVART HÅRIG POLISEN ÄN IDAG, GENOM ATT DET GÅR INTE SUDDA BORT HEMSKT MINNE ENS. Kan inte glömma henne ens, genom att hon såg henne på stan, fast det var inte hon. Men såg kvinnan med uppsatt hår hästsvans. Svart hår. Men har tunt hår. Men satt ihop med snoddar. Men pratade med sina barn om henne. Men hon såg polisen på träningen. Men var tvärsäker. Men slutar nästan och tränar då. Men sa, kan inte vara där, genom att polisen tränar på andra ställen.

MEN DET GÅR NÅGRA ÅR ,SÅ BLEV DET EN SMÄLL IGEN FÖR MAMMAN OCH POLISEN. Men sitter hemma i lugn och ro och ska fixa med advokaten. Men skulle sitta där och där, genom att hon är känslig, och vill ta med en stol att sitta på.

MEN DET HÄNDE, SÅ MYCKET EFTER TVILLINGSJÄL DÖK UPP BARA PROBLEM FICK HON .Men såg inte det när hon träffar han.

MEN HAN TAR INTE ANSVAR ENS när han börjar med henne, då måste han egentligen ta ansvar ,genom att han har en energi ,som gör henne sjuk när han lämnar Facebook ,men kommer och går när han blir sjuk ,har de sagt. Men jag blir drabbad hela tiden, det ena än det andra tar som aldrig slut för henne.

Men ringer på dörren ,men mamman öppnar dörren utan att tänka på vem som står utanför dörren. TVÅ POLISER SOM VAR GALEN ,MEN VILKEN OTUR MAMMA HAR. MEN HADE TÄNKT LEVA LIVET. Leva lugn och ro och mysa, och tända ljusen och meditera, som hon gör varje morgon. Men brukar ta tid på sig, att fixa så mycket innan hon sätter sig vid datorn. Men äter och gör sig i ordning.

MEN POLISEN TOG INTE ENS HÄNYN TILL MAMMAN. Men två poliser som ena dottern hade ringt, och skulle be om hjälp ,genom att mamman blev dåligt, och kan även förlora sin lägenhet. Men sjuk känner att livet är förbi. Men vill ingenting, genom att sociala sagt NEJ, att hjälpa till med lägenheten. KAN INTE LYSSNA PÅ KVINNOR RÅD ENS. Men kommer två damer och bara stökar till för henne då. Men hitta på så mycket tok som fungerar dåligt.

Men hon känner att det är svårt att ta tag i sociala igen, genom att pappan till hennes dotter bråkar hela tiden. Men varför ska du ha hjälp. Men varför alla varför och arg, men blev sjuk att agera då. MEN SATT SJÄLV ,MEN VILL BÖRJA OM ETT NYTT LIV. SOM VERKAR VARA SVÅRT.

Men sitter ensam ,men igen agerar att ringa andra kvinnor från sociala. Men första två unga kvinnor från social kan hon inte ta, genom att hon har företag. Men visar hur hon kan göra ,som går inte. Men ung, men hittar på så mycket tok. ALLT BLEV SÅ GALET DEN GÅNGEN.

POLISEN KOMMKER OCH FÖRSTÖR MAMMANS LIV GLÄDJE . Hon tänkte skilja sig bo lite lugnare liv. Hon såg att hon vill hitta en trygg man att leva med ,genom att hon börjar se, han hon lever med.

MEN POLISEN JAGAR MAMMAN I LÄGENHETEN. Men säger till har inte tid att prata med dem. Men sätter sig inte ner och pratar ens. Men frågar inte ens, fast hon visar att hon satt och jobbar med datorn. Men säger hela tiden, att hon hatar poliser och rädd dem ,genom att de slår folk.

Hon minns från förra gången. Men tar ingen hänsyn. MEN HÅNAR HENNE HELATIDEN. Men tar igen hänsyn. Men polisen river i kläder ,och öppnar skåpen där hon har sina kläder. Men bråkar om det ena än det andra. Men mamman säger, att hon är rädd för dem.

Men börjar slå henne hela tiden. Hon ligger på golvet. Men sätter på hemska saker på hennes handled ,som kommer säkert skada dem, genom att hon har problem med armarna och händerna. HON HAR INTE STARK KROPP, SOM POLISEN FATTAR INTE ENS ,NÄR DE GÖR SOM DE GÖR. Men har ont där. Men tar inte ens hänsyn till henne. Men pratar så mycket skit ,och var arg och irriterad när de kom till henne.

Men Hänger henne i morgonrocken. Men bar ut henne barfota utan skor. Men var kyligt ute. MEN POLISEN SÅG INTE KROPPEN HENNS GENOM ATT DE SKADAR DEN. HON HAR DISKBRÅCK OCH SKOLIOS PROBLEM MED BÄCKEN. Hon har problem med kroppen och nacken, men ingen hänsyn till det. Har mycket ont i handleden ,men ingen hänsyn tar svinen då. Men sjuk var polisen som gör så.

Men två poliser som ska ens jobba mer. Sluta sitt arbete. Men får jobba och slå ner oskyldig människor. Men får göra som de vill. Men har ingen anledning att göra det ,när beter sig som svin, då undrar man vad de har i huvudet svin svin ,som kommer och ska hjälpa mamma. Men svinen slår mamman svinen. Men är det den hjälpen vi ska ha i samhället då. NEJ SÅKLART. MEN STÄDA BORT SVINEN DÅ. MEN TA IN BRA POLIS DÅ.

Men polisen var så otrevlig den gången. Men satt och pratar så mycket skit om det ena än det andra när hon satt i bilen. POLISEN VAR SÅ ARG PÅ HENNE ,genom att han skulle egentligen hämta sin son. Men pratar med sin fru om dagis. Men var så arg ,och sa fula ord till mamman. Men blev sjukare och sjukare skit prat de kör med. Men mamman var randig på benen och armarna var skadad. Men svullen. Men tog kort som lärt sig genom att visa upp vad som hänt henne. VAN ATT TA KORT NÄR MAN HAR SVIN I SAMHÄLLET.

TRYGGA HEM SOM VAR MIN BORG DÅ.

SKÖNT ATT KOMMA HEM ,MEN VAR TRÖTT

Men var så himla sur på barnen håller på med hälsan. RENLEVNAD MÄNNISKA SOM HON VAR. Tog inte ens en värktablett, utan lever utan allt, och blir sjuk av allt hon ser.

HAR EN ANNAN SYN PÅ ALLT. LÄRT SIG . ARBETAR MED HEALING ALTERNATIV VÅRDEN. FRISKVÅRD.

HON TAR HJÄLP FLYTTAR UTANFÖR STAN. Men har problem med tvillingsjäl som stökar till för henne. FOLK SKA INTE ÖNSKA SIG DET. Men hennes man tillhör tvillingsjäl protection.

Mamman frågar kan jag få bo hos dig en stund, tills hennes man fixar till det. Genom att Jonas stökar till allt för henne. HON VET IDAG HUR HAN ÄR ,MEN RÄDDA MAMMAN BLEV PROBLEM. Hon fick rädda han.

Hon måste gå tillbaka till sin man. Mamman måste flytta till ett ställe hon gillar inte alls. Men har med GUD att göra, då kan man få problem, genom att han börjar med Sverige. Han såg Jonas. Han har enorma problem ,som hon inte sett. Hon sitter och hjälper han. Höll på med boken ,som han stängde, genom att Jonas har svårt med samarbete.

Han har sociala problem han har svårt att fixa saker och ting. Hon såg inte det då. Han har problem att få rätt hjälp. Genom att folk kan inte se han. Mamman tror han kan allt som är fel. Hon tittar inte så mycket, även om hon var hem förut till han. Men kan välja så hemska platser. Men den här platsen han bor på är okej. MAMMAN HAR ETT ANNAT MÅL ATT LEVA LYCKLIGT.

Hon fick ingenstans att bo när Jonas skulle vakta hennes hem, eller hålla koll på henne. Men order från högre ort. Genom att hon bryr sig inte om sitt hem när tvillingsjälen var inte hos henne. Men lever inte ihop, som stökar till för henne. Men försöker dra sig undan, såg en massa med honom. HON KAN INTE DET ,GENOM ATT DE ÄR KOPPLAD TILL VARANDRA. Men andra blir lidande för det.

Men såg han innan han dök upp. Men kände oro redan då. MEN SÅG HAN INNAN HAN DÖK UPP.

Men såg en man som satt och väntar på henne. Men hade mörka ögon och mörkt hår. BILDEN KOMMER OCH GÅR. Men bilden blinkar till, men såg en man som satt och väntar på henne. Men kände bara oro. Men pratar med en vän om han. Hon fattar inte vad hon ska möta på. När du är så rädd. MEN HAN DÖK UPP ,MEN SÅG ALDRIG DET ,SOM JAG VAR RÄDD FÖR. Han visar bara kärlek den natten han dök upp. 2016-01-07 ,men bara kärlek gav han henne. Facebook men sa, ”sorry” och ett hjärta till henne. Han ville prata med henne. Han visar tendenser att han hade känslor för henne. Men hon fattar inte det så snabbt. Men kunde även gråta genom att han känner så mycket kärlek för henne.

Hon fattar inte att han kan känna så snabbt kärlek. Han sa en gång, när han bara ringde henne. Men fattar inte varför, han älskar henne så mycket. Han har så mycket kärlek till henne. MEN STÄNGER FACEBOOK NÄR HAN BLIR SJUK. MEN KOMMER TILLBAKA, OCH GÅR OCH TILLBAKA

MEN MÄNNEN KAN KÄNNA KÄRLEK.

Hon hamnar i en värld ,som ingen kan drömma om. Mamma satt i en drömvärld med kärlek, och gav allt den natten. Men hon var kontrollerande, genom att hon har varit med förut. Men tog ett tag innan hon släppte in han. Men känner känslor, men var inte ärlig på en gång. HAMNAR I DRÖMMARNAS VÄRLD, SOM ÄR SVÅRT ATT TA SIG UR.

Men var rädd att säga, att hon fick känslor för han. Men känner äkta kärlek. HAN SA, DU ÄLSKAR MIG MEN VAR TYST. Men växer och han tjatar kom till mig hela tiden genom att min värld blev stress värld. Men vill till han, men satt med lägenheten. Men visste inte vad jag skulle göra ens. Men kan man vara så ful be hennes man vakta den??? Hon blev så himla stressad att förlora sin lägenhet som hon älskar. HON VILL ÅKA TILL ENGLAND.

Men folk var dålig att hjälpa henne. Men dottern hade sagt till att skydda lägenheten. Men hon blev sjuk av all stress från folk runt sig. Men hon hade tänkt en annan väg ,men ingen lyssnar på mamma ens. MEN ALLT BLEV ÄNNU MER PROBLEM MED ALLT. Men folk var dålig att respektera henne, som är van innan att folk gör det. Men då var det bara problem när måste ha extra hjälp, att skydda lägenheten som hade lagt extra pengar på den.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är birgitta-andlig-inspiration.png

HON FÖDDES LUGN FRIDFULL TILL JORDEN, genom att hon var lugn och hatar våld. Men har inte ens levt med våldsamma män ens. Men kunde vara arg, men ingen våld, som polisen har skadat henne så mycket idag.

MEN EFTER DEN ANDRA HÄNDELSEN. Hatar poliser idag. Men minns bra poliser, som gör inte som polisen gör idag. Kunde gå och prata med dem. Men kunde prata om barnen ,utan att de visar konstiga saker ens. Men polisen var snäll långt tillbaka, nu är det galningar i samhället. MEN FÖRR DÅ KUNDE FOLK PRATA MED POLISEN MEN INTE NU.

Men åker hem, men allt blir lugnt mamman är skadad av polisens misshandel. Men hon lever i skäck en tid när hon kommer hem. Men hör ljud i lägenheten eller från grannen eller folk i trappen, hon blir rädd när hon har blivit utsatt för polisen. Polisen kör med våld i samhället. Men vill inte möta på våld igen. VILL BARA VILA OCH TA EN DAG I SÄNDER. BARA GÅ RUNT HEMMA, SOM ÄR HENNES BORG OCH TRYGGHET.

Men ringer på dörren ,men känner oro. Men det kommer från hemska minnen från polisen. Men hon fick först skadan från jackan, men sen fick hon skadan från lägenheten. Men vad tror ni hur det känns för henne, som är född lugn. Har inte problem utan jobbar och sköter sig i samhället. Men första våld hon möter på från polisen. Men levt ett liv utan våld. MEN LEVER ETT NORMALT LIV UTAN VÅLD, hatar män som slår. Men har aldrig sökt dit ,utan levt med män som slår inte, som polisen slår och förstör henne.

NÄR HON SKA SKYDDA SINA BARN, DÅ BLIR HON DRABBAD JACKAN OCH LÄGENHETEN. Men hon blev ett offer för polisen.

MEN HON RINGER ALDRIG POLISEN.

Hon ringer aldrig en polis ,genom att hon har lärt vem som slår, och då ringer man inte ens om barnen har problem. Hon letar själv eller kollar upp dem. Kan även skada barnen när man sett hur de gör då. MEN POLISEN HAR INTE SNÄLLA HÄNDER. PRATA ,DÅ MÅSTE GÅ EXTRA KURS FÖR DET FÖRSTÅR UNGDOMAR.

MEN RINGER INTE ENS POLISEN OM HON BLEV HOTAD ,som folk blir idag från invandringen. Men skulle aldrig lyfta mobilen och ta hjälp av svinen ens, utan hon skulle föröka ta sig ifrån. Eller går man inte ut ,genom att slippa bli drabbad då.

Men Sverige har problem med invandringen, men hon skulle inte ens lyfta mobilen ,GENOM ATT HON LITAR INTE PÅ POLISEN, om de gör rätt ,eller så åker hon dit, genom att sett att polisen kan göra grova fel i samhället. Men hon litar inte på polisen ens.

Men får hon någon rättvisa för allt som skadat henne??? Men önskar det, genom att polisen måste ha när de har med brottslingar att göra då. Men hon lita inte efter den här tiden ,hur ska hon ta hjälp när hon vill ha lite hjälp??? Hon vet inte om de ser rätt ,och hon blir drabbad ,genom att vi har en blind polis som bara stökar till. Men bär pistol, men kan även skjuta ner barn ,som har problem från födseln. Men litar inte på polisen när man ser på teven vad som händer oskyldiga familjer blir utsatt för polisen. KAN VARA ORLIG FÖR FOLK SOM MÅR INTE BRA MEN SETT GÖR FEL ,OCH DÅ VÅGAR MAN INTE RINGA DEM. Men är rädd om sina nära och kära. Men vet händer polisen har då. Gör ont.

MEN MAMMAN TROR ATT ALLT ÖVER ATT BLI MISSHANDLAD NÄR DET HÄNDER IGEN. Men vad har mamman gjort när polisen dyker upp igen.

Men ingenting såklart hon sköter sig som vanligt om sitt liv ,MEN INTE POLISEN KAN SKÖTA SIG SOM VANLIGT utan ringer på en dörr, som hon hade flyttat en liten stund när hon blev utan hem när ingen räddar hennes lägenhet.

Familjen var dålig att skydda lägenheten mot att den föll den gången ,som hon lade så mycket extra pengar på. Men sociala sa NEJ den gången. Hon hade bara problem folk runt sig den gången. MEN DET VÄRKAR SOM ALLA SOV DEN GÅNGEN NÄR HON MÅSTE HA RIKTIG HJÄLP.

Men mamman måste skydda sig själv, även om livet blev inte som hon hade tänkt sig. Men tror att livet skulle bli bra att lämna han, som blev inte som hon tänkt sig. Hon fick dåligt hjälp, genom att Sverige har problem att hjälpa folk när har kris i familjen. URDÅLIG HJÄLP FICK HON. HON SATT SJÄLV MED ALLT.

MEN MÅSTE VARA ENSAM HEN TID, men möter en lugn man. Men måste ha hjälp, genom att levt destruktivt förhållande. Men är sliten, men går ofta tillbaka tillvarandra ,och kan leva hela livet ut. Men par kan stanna kvar ,genom att känner sig trygg med varandra då.

Men mamma har full koll på familjen, genom att hon får gå tillbaka igen till sin man. HAN MÅSTE TA LÄGENHETEN. Men säger till han, att ta lägenheten ,som din mamma ger dig. Men han vägrar ta den. Men han måste prata med andra, som ska dela på lägenheten. Det är en insatslägenhet. Men ska dela pengar med andra då. Men hans mamma fixar det ,så han kan ta lägenheten, genom att alla barnen var död. MÅSTE SKYDDA OSS.

Men var bara han kvar, men har barnbarn att dela med då. Men de gick med på allt, genom att mamma har fått sett till allt när det gäller att skydda han, och även sig själv. Men är van att skydda allt, GENOM ATT HON SOM STYR ALLT när de har dåligt runt sig. Han kan inte fixa allt, utan hon tar över och tar lägenheten, genom att skydda sig själv.

Men det är inte som hon önskar, genom att hon fick lämna en lägenhet ,som var nyrenoverad från topp till tå. Men ingen var pigg att vakta lägenheten ,fast hon hade folk som var upp och kollade henne. JONSAS SÅG ALLA HYROR FÖRSVANN MÅNAD EFTER MÅNAD, men sa ingenting, hur går det. Men hon satt själv med stressen, att förlora sitt älskade hem. Som var hennes borg och kärlek Känner sig lung på en gång kommer hem. Men hon har inget val, än att bo fel ett tag genom att hon måste skydda sig då.

Men smällen med polisen dök upp igen, genom att hon bodde ett litet tag hos Jonas, genom att skydda sig, och tak över huvudet. Men Sverige är urdålig att hjälpa till, men fick sitta och hjälpa Jonas, som blev bara bekymmer, genom att hon ser idag hur han är då. Men klev in i helvetet, utan att fatta hur han är som människa. Men hjälpa han, som låg utanför samhället när man kommer dit. HAN MÅSTE MYCKET HJÄLP.

Men fick en chock hur han lever och bor. Men ska leva i det var inte hon önskar. Men kommer överens att hjälpa han. Jonas fick sätta igång. Bredband och annat som han gör fel. Men han har inte koll på saker och ting utan gör fel. Men är arg när man ska hjälpa han. MEN MÅSTE SITTA OCH SE HUR HAN ÄR GENOM ATT FÖRSTÅ HAN. Men tål knappt man går över golvet. Men går med öronproppar hela tiden. Men sa till om det. Men stress från grannarna, men var tyst hos han. Men han retar sig på svarta människor ,som Nälden är proppfull med idag. Men invandringen är så.

Men kollar på dem, men såg inte problem med dem. Men det fanns så lite av det. Han under honom var bra och trevlig, men sa du kan bjuda dem??? Nej ,han tittar styggt på henne. Ibland är det bra att ha bra grannsämja. Han brukar känna sig utstött. Men ser hur han är bland folk. Men tänkte han kan ändra sig. HAN ÄR TJURIG OCH VÄGRAR. Men bor granne ,då måste man få det att fungera då. Men behöver inte vara bästa kompisar ,men kan ändå ta hjälp ibland från varandra då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 13d1aee27f6637ea25d5611e56aa290e.jpg

NÄR HON SKULLE HJÄLPA JONAS DÅ BLEV DET STORA PROBLEM FAST KOM ÖVERENS. Men han skulle betala en liten summa varje månad under 1000:-. Hon tar mycket mer i vanliga fall.

Men han fick fixa mat till henne. Men hon lånar ett rum av honom, genom att sitta och skriva och kolla upp han. KOM ÖVERENS OM DET.

Hon måste se hur han fungerar då, genom att se alla fel han gjort ,när han har svårt att ta sig fram i samhället, genom att han vill leva på musiken, som är problem för honom genom att så mycket har gått för långt. HAN SITTER FAST.

Men måste hitta andra lösningar till han. Han kommer ingen vart ens när han gör fel hela tiden. SATT OCH KOLLA DET.

Men måste ha tid för att äta, som blev problem när krockar i köket. Jonas har problem att jobba ihop. Han stod vid spisen ,och hon skulle fixa sitt. Men det fanns ingen vänlig ton mellan dem. Hon tänker måste flytta när hon ser så knäppa saker. Hon ska även hjälpa han med hans hälsa ,som inte gjorde som andra gör. HON SA TILL OM DET. KAN INTE VARA TYST.

Jonas står bredvid henne. Men han är så irriterad och arg på henne. Han skulle fixa mat som äter dygnet runt. Men Jonas hoppar jämfota, men ser benen rör sig på honom. Men han gjorde så ibland. Men hon blev rädd har inte sett det hos någon. Han hoppar med båda benen, men ser fötterna hoppar då. HON VAR CHOKAD, MEN ALDRIG SETT DET ,MEN SA INGET TILL HAN DET KÄNNS PINSAMT.

Men tänker måste ta sig från honom. MEN VAD HAR GUD SATT HENNE I FÖR PROBLEM, den killen har problem att ta hjälp. Han fick en massa saker av henne. Hon gav han lite glädje med hyllor skåp från Billyhyllan, som är bra att ha till filmer och dvd. Han hade allt i förrådet filmer och skivor. Han kan fixa sitt hem, som var inget hem ens. Han fick en tevebänk ,genom att han hade inget att ställa teven på. VAR HENNE SAKER HON GAV BORT TILL HAN. Litet bord som han tog till det.

MEN KAN DELA MED SAKER. Han har ett förråd med filmer, istället för att ändra om sitt hem. Han gillar gamla filmer och musik. Men hon skulle ge mer ,men det blev inget mer. Hans hem är ingen som vill komma till. Men kan ändra om så folk vill hälsa på.

MEN JONAS TJORVAR TILL DET OCH BLANDAR IN HENNES BARN OCH MAN. Han vill inte ens betala den lilla summan. Men hennes barn och man ska inte betala hans sittningar healing ,som han tar av mamman. Men med healing, och se igenom allt han måste jobba med, då ska de inte blandas in med pengar. Jonas måste betala haft skulder till mig. Men har varit för snäll, men fått mycket gratis av mig. Jonas kan sitta länge när han ska ha hjälp. Men har varit för snäll, men struntar i tiden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är painting-by-austrian-artist-hans-zatzka-1.jpg

Men kan inte lita på Jonas ,genom att han glömmer vad han sagt. MEN HAR INTE VARIT MED OM DET ENS, ATT FOLK GÖR SOM HAN GÖR.

Men är besviken på han när han ljuger och hittar på. Men hon hatar folk ,som hittar på, och leker sin egen lek. MEN KÄNNER OBEHAG FOLK SOM LJUGER OCH HITTAR PÅ.

Känner sig inte trygg ens. Kan inte umgås och hjälper dem. HAN HAR PROBLEM SETT NU. HAR STORA PROBLEM SOM UPPTÄCKTE NÄR VAR DÄR. Men hans liv tråkigt liv.

Men konstigt att han kan jobba när han ljuger så mycket.

Men det har jag inte sagt. Men han glömmer allt, som är jobbigt för henne. Men har lärt ett knep, genom att hon kan hamna fel ,när han säger en sak. Men säger en annan sak till folk. Hon blir galen på han, genom att han ljuger och glömmer allt som är viktigt. MEN KÄNNER HAN ÄR FARLIG NÄR HAN HÅLLER PÅ SÅ. Kan inte räkna upp allt, som stökar till för henne. Jonas glömmer även saker som är viktigt.

Men stökar till för henne. Jonas är svår att be om hjälp. Men plötsligt hade han ingen aning om det. Hon hade pratat förut om det, men då hade han ingen aning om det. Han är jobbig när man vill ha hjälp. MEN HON BLIR TRÖTT PÅ ALLT. KAN INTE LITA PÅ HAN.

Jonas som ska ha mycket hjälp. Men mamman är så arg på hans sätt ,men han är inte kul att hjälpa ens. Men såg att klarar det GUD såg hans pengar. Han såg att han fixar det. Jonas stökar til mammas ekonomi. Hon tog som arbete, fast det var lite pengar då. Ibland har man inte så stora val ,att leva på lite pengar ,genom att lägenheten gick i backen för henne. MEN MÅSTE ÄVEN ÖVERLEVA.

Det finns skulder långt tillbaka ,som kommer från Jonas. Jonas har stökat till för hennes ekonomi ,så hon måste prata med sociala. Hon får inte pengar hon ska ha nu. HON HATAR ALLT SAMARBETE, GENOM ATT HON BLEV DRABBAD NU ,FOLK SOM KAN INTE GÖRA RÄTT. Hon är van att göra rätt. Jonas tänker inte ett dugg han lever i sin värld. Men ingen hit att jobba och hjälpa han genom att han stökar till allt.

Han har problem med allt, men hon fick sätta igång hjälpa honom med allt när hon kommer dit, då fick hon en chock när hon såg han höll på, att hamna utanför samhället, han har problem med mycket saker. Men får hjälp en tid. Måste städa upp då. MEN HAN SKULLE FÅ HJÄLP EN TID, GENOM ATT HAN HAR SVÅRT, ATT FIXA ETT SAMHÄLLE SOM ÄR IDAG.

MEN MAMMA SA FÖR MYCKET TILL SIN YNGSTA DOTTER. ANDRA BARNEN VAR INTE PIGG ATT HON VAR DÄR. Jonas är inte så snäll ,men sa för mycket hur det var där. Men sa, ska fixa hos han ,och sa för mycket till dem. Men hon har sliten kropp, och fel hem för henne. Men städa till honom blev fel när hon ska ta hand om sig själv.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är barn-i-samhc3a4llet-birgitta-andlig-inspiration1.png

Men yngsta dottern blev sjuk på allt. Hon mår dåligt efter lägenheten förvann, genom att hon brukar gå till mamma när hon mår inte bra. Men brukar sova hos sina föräldrar. Men hon är känslig ,och behöver skydd som ingen verkar fatta då. MEN FICK PROBLEM MED SIN DOTTER NÄR HON FÖRLORAR DET BÄSTA I LIVET LÄGEHETEN. Men måste hitta ny, som har problem, genom att samhället är knäppt idag.

Dottern är född känslig ,och kan bli sjuk om mamman är dålig. Dottern går in i krig som hände nu. Hon måste få tillbaka sitt liv familjen blir samlad igen. Hon måste komma och gå. Familjen är extra viktigt för henne att må bra. FAMILJEN MÅSTE VARA TILLSAMMANS IGEN.

POLISEN DYKER UPP HOS MAMMAN IGEN. Men ena dotter vill ta mamman därifrån. Men sa, att hon måste vara där ett tag, genom att hennes pappa sa, kan du sitta där ett tag, jag måste fixa en del. Men sa JA till det. Får sitta där ett tag. Men trivs inte där långt från stan. Men vill att de kommer och hjälper mig normalt utan våld från polisen. BLIR INTE ENS GLAD ÅT DET.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är julen-c3a4r-inte-fc3b6r-alla-birgitta-andlig-inspiration.png

MEN FICK PROBLEM MED TVÅ POLISHÄNDELSER TILLL FRÅN JACKAN. MEN JONAS SKYDDAR INTE MIN LÄGEHET. Mamman blir så skadad av hemskt mörkt samhälle när man ser hon drabbas igen. MEN HATAR ALLT MED POLISER.

Men så ser mamma två långa poliser dyker upp, men ringer på hos Jonas hon skulle bo ett tag, genom att skydda sig själv.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är d4bd95a6c45883d94c22ebb97a3f68a6.jpg

MEN SER LÅNGA POLISEN KOMMER NÄRMRE OCH NÄRMARE, MEN RÄDD BLEV MAMMAN. Hon vet vad som kan handa med polisen.

Hon såg gick tillsammans i snabb takt mot Jonas hus. MÅSTE SKYDDA SIG.

Men mamman blir så himla rädd, och tittar att fly från Jonas. Men letar efter fönster ,men alla var stängt då. Men sprang runt i skräck den gången. Men så sjuk och ont i magen, att nu kommer hon bli misshandlad igen och igen. När ska det ta slut den hemska tiden sen hon förlorade lägenheten ,då hamnar hon i mörkret på en gång. HAR INTE PENGAR ATT ÖVERLEVA ENS. FÅR FRÅGA HELA TIDEN.

Men det handlar om långt tillbaka. Tar kunder ibland. ARBETAR SOM MEDIUM , MEDIAL RÅDGIVNING. HEALING.

MEN POLISEN VET INTE VARFÖR HON ÄR RÄDD KOMMER FRÅN FÖRSTA MÖTET MED VÅLD. Men skulle den kvällen hjälpa sin dotter ,då fick hon möta på första mötet med våld. Hon söker aldrig män som slår ens. Men polisen slår henne, och då drabbas hon den natten PTSD Posttraumatisk stress. Hon satt hela tiden och skrek och chockad. Men kunde inte sluta skrika då. Var rädd den gången när polis tjejen misshandlar henne. Men den natten skadar polistjejen livet fick PTSD den natten.

MEN VAR UTAN ENERGI NÄR DE KOMMER GENOM ATT JONAS BRUKAR FÅ HJÄLP OCH HEALING, VI GÅR IGENOM MED HONOM. Men hon kan bli så himla trött ,och måste vila, men utan energi efter den gången hon satt och gick igenom med Jonas. Men det är jobbigt att att ta jobbet, genom att energin har man till att kunna leva. Men efteråt ,då kan det bli problem genom att hon är trött.

Men alla som jobbar med den sidan blir trött, och måste vila. Jonas brukar ta energi från henne. Men känd att ta energi från andra då. Han är duktig på det. Men hört från andra tar energi från folk blir trött av han. Hon har tyckt synd om han. MEN TYCKER INTE SYND OM JONAS NÄR HON SER HAN IDAG.

Men då blev det bara poliser och poliser ,som är galen. Men hade inte ens pengar att betala mitt hem när sociala sa NEJ den gången. Men får skador från folk hela tiden. När ska allt ta slut ,genom att livet blev värre och värre när folk är dålig att skydda min lägenhet. Men blir misshandlad av svinen polisen . Men har aldrig upplevt det förut. Hon har väl inte kvar händer snart. Armar har inte stark kropp, som de slår på. Ser hälsan född med fel. Men vem ersätter kroppen om de går för långt svinen. MEN LÅNGT TILLBAKA BRUKAR HA BRA POLIS. MEN GALNINGAR IDAG.

Men har skilt sig förut. Men nu blev det bara problem när GUD VÄLJER JONAS ,att han skulle se till henne ,som kan knappt ta hand om sig själv. Men är så sur på allt, som har haft förr bra liv. Men nu bara tok folk runt henne. När ska det ta slut. Helvetet på jorden.

Men mamman säger, att hon är så himla rädd för polisen från första stället med jackan. Men sen lägenheten, så rädd att bli misshandlad. Men lyser skräck i hennes ögon när hon ser två långa poliser dyker upp. Men hon får skräck springer runt ,genom att mamman börjar få nog från misshandlade poliser. SÄTTER SIG INTE ENS NER OCH PRATAR GENOM ATT YNGSTA DOTTERN FÅTT FÖR SIG SÅ MYCKET. Men sätter sig inte ner och pratar utan ringer in hemska poliser, som en av dem hade gått en längre väg och kan folk. Men han kan inte folk när han gör så. Han hade även jobbat med människor. Men när han tog mamman, då blev hon sjuk efter han. Han skulle sett när hon sa, att hon var rädd för polisen. Men satt inte ens ner.

Hon har märken på armarna från andra gången, och hon är rädd för våld, så hon blir rädd. Men lyssnar inte på henne att hon var rädd ,som blev sjuk från 2 poliser, som hon blev drabbad av den gången. Men ingen vill bli misshandlad frivilligt. Har fullt med kort från den gången. Men igen ser kroppen hemsk och sliten ut. MÅSTE VARA BLIND. Men såg armar sväller och axeln. Men har väl ingen kropp att gå med snart. MEN HATAR POLISEN SOM SKADAR KROPPEN. Men får värk i kroppen har en skadad hand. Som hugger i och kan inte använda den.

Men skräck för henne ,våld för henne ,men får aldrig vila och lugna ner sig. Hon var trött efter mycket jobb ont i kroppen och värk. Men lärt sig att vila kroppen så mycket hon kan. Men polisen dundrar in i lägenheten, men mamman letar efter ett fönster ,som var stängt annars har hon hoppat från fönstret, men gömmer sig i ett rum, genom att hon hatar poliser som slår och misshandlad. Men blev misshandlad igen. HAR INTE VARIT MED SOM NU MED HEMSKA POLISER.

MEN HAR FILMAT ALLT, som hände genom att hon är en lugn person ,som vill bara vila och trött och sliten i kroppen. Hon har utsliten kropp från barn familjen. Men född med svag kropp ,så måste ta hand om sig själv. Men har ont i kroppen från den tiden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är d4bd95a6c45883d94c22ebb97a3f68a6.jpg

MEN FÖDD MED FEL I KROPPEN. Men fått skolios, men diskbråck small när hon var ung då. Men även magsår magkatarr. Dålig bäcken född med. Men hon klarar sig bra fast hon har ont i kroppen. LÄR SIG ATT TA HAND OM SIG SJÄLV.

Mamman har mycket ont i vänstra handen KOMMER FRÅN UTSLITEN KROPP mycket från att sliter ut sig. Men även över rörlighet, som är född med fel. Men hugger i handen när hon håller för länge med saker då. Men högra fungera att jobba med. Men vänster måste hon hitta på nya saker när hon hittar ,så det passar hennes hand.

Men hon får leva med utsliten kropp. Men tar healing när hon får värk ,då tar hon den hjälpen som hjälper bäst av alla då. HON HAR UTSLITEN KROPP, MEN LÄR SIG ATT TA HAND OM DEN.

Men levt ett rent liv, som gör att hon skyddar sig mot sjukdomar, genom att äta rätt ,men även tar inte ens Alvedon mot värk ,utan tar healing REIKI- HEALING MOT VÄRK. Men använt den andra vägen, att må bra gör inre resor, som gör att hon kan leva bra liv med det.

Men polisen misshandlar henne igen. Men kroppen gul och blå ,men sätter fast saker på hennes händer ,som hon kan inte ens skriva då, men är så chokad av samhället, genom att hon har svag kropp, men har skadad handleden. Men även på andra ställen är hon skadad idag. Hon har ont från dem, som inte kan ta han om henne. POLISEN ÄR SJUK, SOM SKADAR EN KROPP SOM REDAN LIGGER. HON SKULLE SKILJA SIG SOM FOLK GÖR. Men fick världens problem vanlig skilsmässa som folk lämnar varandra då. Men tänker inte prova igen

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 577367054_1080423.gif

VI MÅSTE BERÄTTA OM SVERIGE OCH POLISEN. Det kan hända vem som helst idag, genom att hon var lugn och hade sin familj.

Men levde ett lugnt liv ,tills hon fick problem med polisen. Men kommer inte från våldfamiljer eller relationer ,utan normal människa. Men kan hända er som har barn eller andra saker i Sverige ,som håller på med bara våld i samhället då.

Men vill lägga ut om det ,så ni förstår som tänkt titta mot Sverige måste tänka om. Vi har ett land som kan förstöra människor.

MEN ÄR SVERIGE IDAG SOM MÅSTE BLI EN ÄNDRIG DÅ.

BIG PROTECTION PROTECTION TVILLINGSJÄL TWIN SOUL

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är twin-soul-tvillingsjc3a4l-love-birgitta-andlig-inspiration-big-protection-1.png

JAG MÅSTE UPPDATERA IBLAND NÄR FOLK SKA LÄRA SIG OM TWIN SOUL, TVILLINGSJÄLAR OCH BIG PROTECTION, PROTECTION.

FOLK FÅR CHANSEN ATT SE RÄTT NÄR FOLK FÖLJER OSS HUR DET SER UT FÖR MIG NU.

JAG ÄR FÖDD TWIN SOUL TVILLINGSJÄL, BIG PROTECTION KVINNORNA KALLAS SÅ. MÄNNEN PROTECTION ,som inte alla kan se ,vem jag är ,eller Kewan vem han är, när han lever på jorden. Men även alla lögner, som internet strömmar över och böcker eller annat om Twin soul ,tvillingsjäl ,som har fått så mycket fel information.

DÄRFÖR SA GREAT MASTER LADY NADA ATT FÖLJA OSS, genom att hon kan twin soul, tvillingsjäl.

Hon vet hur det är, GENOM ATT LADY NADA HAR EN EGEN TVILLINGSJÄL OCH KAN DEN BITEN. Men vill att GUD tillät att öppna boken om TWIN SOUL, TVILLINGSJÄL ,genom att hon vill att folk ska höra sanningen. Folk kallar oss för tvillingsjälar twin soul.

GUD VILL INTE VISA NÄR VI HAR SVERIGE OCH KURDISTAN ,genom att folk kan se fel. Men jag får lida av det. Men vi har haft bättre länder att visa upp. Men en tröst för mig. Jag börjar se bara problem liv ,när jag ser tillbaka på mina liv. Vi kan ha problem med en del länder när de visar upp hur det är. Kurdistan och Sverige är första gången GUD har, då kan det bli problem, genom att problemen kommer upp då.

Men nu är det Kurdistan och Sverige ,som är inte så bra att visa upp. Jag har skrivit, genom att visa upp hur bra twin soul tvillingsjälar har det. MEN GUD KALLAR OSS FÖR BIG PROTECTION OCH PROTECTION, MEN FOLK FÅR FÖLJA OSS.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är i-love-you-my-twin-soul-tvillingasjc3a4l-big-protection-birgitta-andlig-inspiration.png

Jag fick världens tuffaste uppgift Kewan.

Jag visste inte vem jag var eller Kewan var ,när jag mötte på honom. GREAT MASTER LADY NADA SA TILL MIG ATT JAG MÖTT MIN TVILLINGSJÄL. Men min värld var, OJ nu får jag ett perfekt liv. Men trodde inte detta jag är med om nu.

Men GUD säger att han har börjat med Kurdistan, OCH DÅ BLEV JAG PLÖTSLIGT INBLANDAD I KURDISTAN, men tror ni att jag gillar det??? Jag har gillar det när Kewan dök upp 2016-01-07 en kille ,som skriver sorry och en litet hjärta till mig. Men vad sött tänker ni ,när han skriver det till mig. Men jag hade inte en aning vem han var min twin soul, tvillingsjäl ,som även stökar till mitt liv enormt då. Jag minns jag pratade med en vän om bilden som dök upp lite då och då. Men var rädd och kunde inte veta vem han var.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 8e082899c1c9b8eb2929c2a00dd4624a-1.jpg

MEN KÄNDE ÄVEN AV KEWAN INNAN HAN DÖK EN KILLE SOM SATT OCH VÄNTAR PÅ MIG. Såg en bild på Kewan bruna ögon och mörkt hår. Men bilden kom och gick hela tiden ,och jag kände mig orolig när jag ser en mörkhårig kille satt och väntar på mig. Men bilden blinkar till hela tiden, och jag blev orolig av den bilden.

Men jag hade ingen aning vem han var ens, men blev rädd när bilden kom och gick och blinkar till. Jag sa det till Ella vän till mig, att jag såg en kille med mörkt hår, och bruna ögon framför mig. Men blev så rädd och orolig. Men hon fattar inte vilken kille jag ska träffa på, som jag blev rädd för. Jag fattar inte själv, men var orolig hela tiden. Men såg inte det när Kewan dök upp den natten. Han visar bara kärlek och glädje runt mig. Han vände hela mitt liv upp och ner. KEWAN HADE SKYDD ,ANNARS HAR JAG UPPTÄCKT DET VEM JAG VAR RÄDD FÖR.

Men jag hade inte pengar när Kewan dök ,och jag trodde inte att Kewan blev så sjuk som han blev. Genom att männen känner kärlek när han såg mig. Männen känner mer kärlek när de börjar med mig, som jag inte förstod ,att han var så himla intresserad av mig. KEWAN ÖPPNAR HJÄRTAT PÅ EN GÅNG. JAG FÖRSTOD DET INTE ÖVERHUVUD DET.

KEWAN TJATAR HELA TIDEN KOM TILL MIG, HAN MÅSTE HA MIG PÅ EN GÅNG ,och tjatar och tjatar hela tiden kom till mig. Men Kewan byggde upp en stress runt mig. Men han måste ha mig på en gång. Jag bor i Sverige utan pengar ,och Kewan hade inte den ekonomin ens. Men tjatar på mig hela tiden kom till mig. Men frågade han är du säker att jag ska komma till dig?????? JA sa han. Men är du säker ,att jag kommer till dig, jag vill ha full kontroll att åka till han. Men frågade en längre tid om han var säker att jag kommer till England. Men svarar varje gång att han vill att jag kommer. Jag kände England var en bit bort. Men måste vara säker ,så man står ensam när man kommer till han. Han sa JA hela tiden.

MEN KEWAN HAR EN ENERGI TA MIG FRÅN ANDERS, HAN HAR STARK ENERGI ATT BRYTA MELLAN MIG OCH ANDERS. Kewan har en energi att ta Birgitta från Anders ,men jagar mig hela tiden kom till mig. Du måste vara hos mig. Jag blev så himla stressad genom att jag kände kärlek för han. Jag öppnade hjärtat GUD har ett finger med i spelet ,att gå med Kurdistan. HAN ÖPPNADE PÅ MIG OCH KEWAN. Men Kewan måste söka en kvinna när han kom till England, men hittade mig på Facebook.

MEN SEN VAR CIRKUSEN I FULL GÅNG ,han vill bara ta mig hela tiden. Men männen är inte så lättsam ,och ni som älskar twin ,soul tvillingsjälar ni kan byta med mig ,när han har Kurdistan och Facebook är ett gift. Jag kan inte åka så fort ens.

Jag minns jag ringde Kewan ,men då såg jag tårar på honom. Men frågar vad det var? Han bara vänder bort sitt ansikte och kryper under täcket. Jag satt det måste vara någonting ,men han bara vänder bort sitt ansikte, så jag ska inte visa sig. HAN KAN MÅ DÅLIGT , JAG HAR SVÅRT ATT FÖRSTÅ ALLT. Jag har gjort många fel när jag ser tillbaka på mycket tok.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är birgitta-andlig-inspiration1.jpg

Men sagt att männen blir sjuk, GENOM ATT GUD HITTAR MIG SJUK ,genom att då hade Kewan lämnat mig igen och igen. Men jag blir sjuk genom att Kewan har kastat energi på mig och då låser han mig ,och kan göra som han vill med mig. Men vilket kul liv jag fick ,som trodde han var inte så då.

MEN JAG HAR SETT TILLBAKA PÅ KEWAN OCH MIG ,OCH TROR HAN ÄR SOM VANLIGA KILLE. JAG BLIR RÄDD HAN ÄR UNG 24 ÅR NÄR JAG MÖTTE HONOM. Jag är ingen tuffing om ni tror det, och hålla reda på Kewan, då gav GUD en svår uppgift. Men GUD pratar med mig om Kewan ,och säger att det är du och Kewan. Han kan inte ta en annan kvinna då. Men GUD lyfter upp Kewan och mig, att det är vi två. Han kan inte leva själv, och han har börjat med Kurdistan, som kom som ett brev på posten när Kewan dök upp.

MEN MÅSTE HÅLLA ORDNING PÅ KEWAN ,SOM BLEV MIN VÄRSTA KAMP GENOM ATT JAG MÅSTE HÖRA AV MIG, NÄR HAN MÅR DÅLIGT. Men jag trodde när han lade ut fotot på Facebook ,att han ville vara ifred att han mår dåligt. Men då skulle jag ring honom ,genom att blockera Kewan, han blev sjuk inombords. Jag blir rädd och ser bara svart inombords när Kewan blir sjuk, men han lämnar Facebook ,genom att han blir så sjuk inombord. Men jag trodde han var som vanligt folk ,vill vara i fred, när jag måste prata med honom.

MEN ÄR SÅ SUR PÅ GUD OCH BIG PROTECTION, NÄR DE LÄR MIG FEL, JAG SKA FÖRSTÅ ALLT. MEN JAG HAR FÖRSTÅTT, ATT VI KAN KÖRA VARANDRA I BOTTEN ,OCH HÅRD MOT VARANDRA. Jag misstänker att jag ska lära mig om Kewan, som kan folk. Jag har jobbat med människor ,men lärt mig om att respektera folk. Nu mår han dåligt, och då blir han ännu mer sjuk ,och så sjuk när vi inte lever ihop.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är herz.300x0.png

JAG HAR

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är herz.300x0.png

FÅTT SÄNT HEALING TILL KEWAN,

MED

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är herz.300x0.png

ÄRKEÄNGELN RAFAEL VAR HÄR IDAG. JAG SÄNDE KÄRLEK FRÅN MITT HJÄRTA TILL KEWAN. VI SATT IHOP. Jag har ringt och ringt igår, men kände jag höll på att tappa kontakten med Kewan, genom att han är så sjuk.

Jag har sett hur sjuk han är, när han väljer att leva såhär, SOM HAN KAN EGENTLIGEN INTE LEVA SÅ. Men väljer att leva så ,som är problem med honom. Jag brukar känna av han ser han inom mig. Jag ser hela honom när han tänker på mig. Men även när jag sänder på han ,då ser hur han har det.

Men jag hatar allt ska ni veta ,men ni måste följa oss för att kunna se rätt twin soul ,tvillingsjäl. Han kan nästan inte ta sig ur sängen när vi lever såhär. Men brukar dricka för att täppa till sin smärta då. JAG HATAR LIVET SKA NI VETA NU.

MEN JAG TRODDE ALDRIG ATT KEWAN SKULLE BLI SÅ SJUK ,SOM HAN ÄR NU, GENOM ATT JAG SER BARA GRÅTT RUNT KEWAN. MÄNNEN BLIR SJUK NÄR DE LEVER SÅ FRÅN MIG. Kewan försöker att lämna allt genom pengar ,och försöker ändå leva ,fast han kan inte det, genom att männen blir sjuk, och ingen vanligt man jag mött på.

Jag vill hoppa av när Kewan gör så mot mig. Jag känner mig sårad av allt ,men måste jaga honom ,som är inte den som jagar män. Men tror att Kewan är som vanliga män. MEN TJI FICK JAG. Nu ser jag han igen. Men fått bilder på han. JAG SER HAN INOM MIG.

MEN GUD SA TILL MIG ATT RINGA OCH RINGA HELA TIDEN HANS MOBIL. Jag gör det, men ser han var så sjuk i går, hela han var borta då.Jag blev rädd ,att det har hänt någonting med Kewan. Men han kan bli jättesjuk, och vem kan tro att män kan bli så sjuk. Han kommer och går genom att han hatar facebook och allt.

MEN GUD GAV MIG EN SVÅR UPPGIFT, KEWAN HAR LÄMNAR SÅ MÅNGA GÅNGER HAN BOR I ENGLAND OCH JAG I SVERIGE. Men Kewan blev så arg den gången på mig. Han rev och slet i mig. Jag sa, kan vi prata i morgon klockan var 04.00? Jag pratade en stund med han men skriver till han, att vi kan prata i morgon genom att det var så sent.

Men blir galen och stänger Facebook. Kewan kan egentligen inte leva som han gör nu.

Men ringer och ringer nu ,men ser en bild att han rör på sig. Men ser hans ansikte inom mig, men han vägrar och är sur. Jag ska jaga han, genom att han är sjuk ,som inte jag förstått ,hur sjuk han kan bli. Jag hade inte ens pengar när han dök upp. Men stänger Facebook, genom att han blir sjuk som männen blir. Jag hade ingen kunskap om den biten. Jag trodde han hade ändrat sig hitta andra kvinnor. MEN JAG LEVER I DEN VÄRLDEN GENOM ATT JAG HAR VARIT MED ETT TAG.

MEN SKREV LÅNGA ARGA MESSENGER, men jag kan inte Kewan. Jag får för mig allt när han är tyst. Men skriver även vackert och fint, men han är tyst. Men så ser han mig skriva vackert good night ,då vaknar han till liv ,men då är han så sjuk och måste prata med mig. Jag vill vänta till nästa dag. Men han stänger hela tiden. Jag kan även gråt för honom, att du måste höra av dig varje dag ,genom att det är bäst för han och mig. Men han vägrar och jag är så himla besviken som inte jagar män.

När Kewan håller på bli sjuk, DÅ MÅSTE HAN PRATA MED MIG. Han ringer och då går Roland utanför dörren Anders pappa då. Men sa, kan vi ta det på kvällen. Men han vägrar och hör Roland går utanför dörren. Jag kan inte visa att jag har Kewan. Jag måste vara tyst för Anders ,som inte Kewan vet om. Jag har varit tyst om allt.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 193253593c761e4fddd3eafe5a21f662.jpg

MEN HAR SAGT ATT KEWAN MÅSTE VÄNDA TILLBAKA MEN SER HAN ÄR SÅ SJUK IDAG NÄR VI LEVER SÅ HÄR. Men jag har varit orolig och rädd, och då fick jag problem med Kewan, ingen lätt uppgift för mig, men trodde aldrig han skulle bli så sjuk. Men jag måste sitta och sända på han att vända tillbaka till mig. Jag ser hur han lever sjuk

NÄR JAG BRUKAR VARA OCH GILLAR KEWAN DÅ VAKNAR HAN TILL LIV DÅ ÄR HAN VAKEN MEN NU FÅR JAG RINGA JAG FEG OCH FÅR INTE VARA DET GENOM ATT KEWAN BLIR SJUK. Jag trodde aldrig att männen var känslig som han är. GUD säger att det fungerar ,när jag ringer han känner av det, genom att putta Kewan när vi lever så här. Han blir sjuk att leva så ,och har inte kommit till mig. Han har provat att lämna en del gånger ,genom att han blir så sjuk ,och jag ser inte den signalen, att nu måste du ringa Kewan. Han håller på bli sjuk och då måste jag ringa.

Men GUD gav mig en svår uppgift. Men GUD har sagt ,att Kewan får inte göra som han gör nu, genom att jag blir sjuk ,och även han blir sjuk ,att leva så. Men är sur på allt nu. JAG TRODDE ALDRIG ATT JAG SKULLE BLI SÅ DRABBAD NÄR KEWAN DÖK UPP ,GENOM ATT ALLT VAR SÅ FINT. Men jag är rädd att ringa när jag måste det. Men har ringt ,men även lekt katt och råtta leken. Men Kewan sa en gång, du älskar inte mig. Men sa, jag älskar dig ,men du måste höra av dig ,men du hör inte av dig. Jag är så glad, att du hör av dig. Men jag jagar inte män ,men har ringt till han när jag får inget svar. Men skriver och skriver hela tiden långa messenger till han.

Jag har aldrig förstått Kewan hur han är. Men twin soul, tvillingsjälar är inte det lättaste. Men Kewan fick problem med mig ,som är harig och rädd. Men vet hur jag är när det är män. Nu måste jag gå tillbaka till Kewan, fast jag har ingen lust genom att jag är sårad av allt, men vilken hit för mig genom att twin soul ,tvillingsjälar måste gå tillbaka till varandra då. MEN MÅSTE HA TILLIT TILL ALLT GENOM ATT INGENTING ÄR KUL LÄNGRE.

MEN MINA BARN FICK LIDA NÄR KEWAN GJORDE INTE RÄTT. Men jag blev inte, som den vanliga mamman som gör allt, genom att då har Kewan låst fast mig, genom att jag tänkte till och med ta mitt liv, som aldrig hänt mig ens. Jag har aldrig haft dessa tankar ens ,men det kom när Kewan dök upp. Men vi lever så här han i England och jag i Sverige, men han sköter sig inte ens utan lämnar och går. Men Kewan är ingen vanlig man jag mött på en twin soul tvillingsjäl, som stökar till mitt liv genom att han gör inte rätt och då får jag lida av det.

MEN MÅSTE UPPDATERA OM TWIN SOUL TVILLINGSJÄLAR BIG PROTECTION, PROTECTION SÅ FOLK KAN SE RÄTT NU.

VI FICK BESÖK FRÅN ANDRA SIDANA GREETING FROM A WOMAN

NÄR JAG BODDE HEMMA INNAN JAG KOM HIT ,då kommer Karin springande förbi min säng, och säger en massa saker till mig. Men hon varnar för enorma problem, och jag var lite dålig och trött när jag låg i sängen, genom att min lägenhet låg i fara den gången ,och då ser en kvinna med ljust hår, som sprang förbi fotändan på sängen. Hon är död för flera år sen. Men varnar mig ,genom att jag håller på att förlora mitt kära hem ,när ingen smart sa till mig att fixa lägenheten ,genom att jag mår dålig och rädd att förlora allt ,och ingen levande människa kan hjälpa mig. DET VAR KEWAN ,SOM SKULLE HJÄLPT MIG DÅ, GENOM ATT DET VAR VI TVÅ. MEN KARIN KOMMER OCH VARNAR MIG.

MEN IGÅR DÅ KOM EN KVINNA FRÅN ANDRA SIDAN, men Anders säger till mig, att han såg en skugga i hallen. Men kände att någon stod i hallen ,genom att han såg en skugga i hallen som bara gick förbi då.

JAG MÅSTE KOLLA UPP KVINNAN SOM VAR HÄR. Men först ser jag en svarthårig kvinna med jättetjockt flätat hår. Hon hade tjockt hår ,som inte vi har från vårt land. Men vackert svart flätat hår, men flätan var tjock på henne. Men hon tog en pinne och pillar i flätan sin. Sen såg hon hade mörka kläder hon hade leggings på sig. Hon var inte så lång utan liten, och kändes som ett barn eller så var hon kortväxt. Men hon störde mig enorm, och kände hur hon satt i soffan med mig. Hon var inte så snäll ,men sa lite dumt till mig.

HON TYCKTE JAG VAR DÅLIG PÅ ATT TA HAND OM KEWAN. Hon kommer från hans sida ,som kommer till mig, och är arg på mig. Men måste förklara för henne hur han kan vara ,genom att han lämnar och går. Jag kan inte hjälpa när han stänger facebook. Han lämnar och går, och Kewan är sjuk när han gör så. Men hon skäller på mig ,genom att jag måste vakta Kewan , som är hal som en ål när han bara lämnar och går. Han är blir sjuk, männen blir sjuk har de sagt.

Men jag har inte lärt mig om BIG PROTECTION ,TWIN SOUL, TVILLINGSJÄLAR hur han fungerar, och jag är urdålig på honom, som kan människor MEN EGENTLIGEN MÅSTE HAN TA HAND OM MIG, genom att han stökar till för mig. Men GUD HAR SAGT ATT KEWAN MÅSTE TA ANSVAR NÄR VI HAR BÖRJAT, genom att båda kan dö ,så illa är med TWIN SOUL TVILLINGSJÄLAR BIG PROTECTION, genom att vi är öppen mot varandra då. Jag har förlorat ekonomi på vägen ,när Kewan dök upp, och vi måste egentligen leva ihop när han har börjat med mig. DET DET BÄSTA ATT LEVA IHOP.

Men nu fick jag så mycket skäll från henne ,genom att han tar droger och dricker ,som jag kan inte hjälpa ens ,SOM ÄR DEN STÖRSTA MOTSTÅNDARE NÄR DET GÄLLER DROGER, OCH FOLK DRICKER FÖR MYCKET , som håller på bli galen på folk som dricker hela tiden ,genom att jag drack bara när jag skulle ut bland, eller ha lite kul och då kunde jag ta lite då. Men slutade med allt genom att våga gå ut, utan att vara påverkad av alkohol då. Men folk dricker hela tiden men jag fattar inte det.

JAG SÅG KEWAN LÅNGT INNAN HAN DÖK UPP EN KILLE ,SOM SATT OCH VÄNTAR PÅ MIG. Jag kände bilden blinkar till ibland, en kille som hade mörka ögon och svart mörkt hår ljus hud inte svart hud utan ljus hud. Men såg han satt bakom ett fönster, det såg ut så när bilden blickar till.Han satt vid ett ställe, men bilden blinkar till framför mig. Det hände ibland att bilden kom och gick, men en mörkhårig man med mörkbruna ögon satt och väntade på mig. Men kände oro när jag så bilden kom och gick ,men kände oro i magen, men kände bara problem ,men blev även rädd. Men sa det till en kompis Ella när vi var ut och gick. Hon sa, men vad ska du träffa för man ,som du blir rädd för det lät konstigt. Men vad är det för karl du ska möta ,som du känner bara oro ifrån. Jag sa det flera gånger ,jag vet inte vem han är ,men det blinkar och kommer och går ,men jag blir rädd av det.

NÄR KEWAN DÖK UPP, DÅ FANNS VARKEN RÄDSLA ELLER ORO NÄR HAN DÖK UPP DEN NATTEN PÅ FACEBOOK. 2016-01-07 HAN SKREV BARA SORRY OCH ETT HJÄRTA TILL MIG. Men såg ingenting av jag såg innan han kom. Han gav så mycket kärlek och attention till mig hela tiden kul att prata med. Men kände bara glädje när han dök upp då. Men kände aldrig av det jag var rädd för då har jag aldrig sagt JA till Kewan den natten. MEN KEWAN HAR ETT SKYDD OCH DÄRFÖR SÅG JAG ALDRIG DET.

MEN MINNS ATT ÄRKEÄNGELN SANDALFON SA FÖR ETT TAG SEDAN EN DEL SAKER OM KEWAN , att Kewan dricker och tog droger ,men jag måste veta om det. Men även GUD har varnat för det ,och jag blir galen då, genom att Kewan tog inte droger eller dricker ens när jag träffar honom. Men nu tar han ,för att han mår dåligt ,och jag kan inte åka till England ens, men sitter här och vet inte vad jag ska göra då.

MEN HON SKÄLLER PÅ MIG OCH ÄR ARG, MEN KEWAN HADE DRABBAS AV CORONAVIRUS ,MEN JAG MISSTÄNKTE DET, GENOM ATT ENGLAND KAN INTE SKYDDA SOM SVERIGE DÅ. URDÅLIG PÅ ATT SKYDDA FOLK.Men satte mig, och sände på Kewan ,men är arg på allt England och Sverige, som inte kan skydda ett land, när man ser länder kan skydda sitt land, men här bara problem när länder är bättre att skydda folk. Men nu fick Kewan coronavirus ,men börjar hata allt. Men sitter och sänder på Kewan genom att det ska fungera har de sagt. Har får inte bli sjuk har de sagt.

Men är inte glad när jag fick så dålig hjälp att skydda min lägenhet.

Men även att min ekonomi fick enorma problem, när jag hann inte starta upp en ny lokal ,men gick och drog på allt. Jobbigt att sätta igång renovering om den är dålig, men måste ändå renovera ,genom att ta bort från folk mörk energi. Men det gör sig inte av själv ,att renovera igen. Men drog ut på tiden ,men var och kolla lite grann ,men även tips från folk ,vi kan leta ihop en lokal ett ställe att jobba ihop. JAG FICK LIDA NÄR JAG FICK DÅLIG HJÄLP FRÅN FOLK.

Men bäst om folk hade räddat min lokal, genom att jag fick så enorma problem när Kewan dök upp. Men även att sitta och skriva ,när jag var klar med Anders, då måste jag sitta och skriva när jag träffade GUD, men fanns bara en plats för mig mitt hem, och har vi haft kvar lokalen, då har vi två ställen att vara på då. GUD hade börjat med Sverige, men även Kurdistan, han har två länder att jobba med. HON KOM FRÅN KURDISTAN KVINNAN SOM VARNAR FÖR PROBLEM MED KEWAN.

ÄRKEÄNGELN MIKAEL – ARCHANGEL MICHAEL

JAG KÄNDE JAG MÅSTE SÄTTA MIG, OCH MEDITERA OCH RENSA AV MIG PÅ RIKTIGT FRÅN ALLT MÖRKER I HUSET ,men även alla bråk, som påverkar mig ,genom att Anders kör mig baklänges , som gör att jag får ett svart och mörkt liv nu.

NU VILL ÄRKEÄNGELN MIKAEL PRATA MED MIG OCH SKRIVA FRÅN HONOM. Han  har svart tjockt långt hår, och blå kläder på sig. Mikael har inte svärd som folk fått för sig. Jag ritat det, som andra målat svärd ,och trodde själv på det. Men stämmer lite grann, han har tjockt hår.

MEN VARFÖR SKA ÄRKEÄNGELN MIKAEL BÄRA SVÄRD ,GENOM ATT HAN STRIDER INTE ENS, som folk tror att nu är ärkeängeln Mikael ute och strider med sitt svärd.

MIKAEL ÄR EN ARCH WINGS 5 METER LÅNG MÄKTIG OCH STOR, MEN KAN INTE STRIDA MED SITT SVÄRD ENS. Men tänk efter alla ,som ser eller hört talas om Mikael och svärdet. Men alla ser det är svårt att kriga på andra sidan.

Men han är en ärkeängel som leker och har kul med folk. Men krig för han finns inte. Det får människorna sköta om själv. Men krig är inte hans grej ens. Men folk är kriget grej som det ser ut idag. MEN MIKAEL VILL LEKA OCH HAR KUL ,men krig för han fungerar dåligt att ens lyfta mig från marken kan inte ens det. Men busa med mig det är han bra på när han flyger sin runda med humor åt folk , som tror han krigar han skrattar åt er. Men han leker utan hitta på mer svärd, kan inte ens bära svärd.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 80f56d5db44b9c54b3cc9385ac369062.jpgMen vart har ni fått det ifrån svärd tänk efter nu. Men är humor han har skydda folk går dåligt som folk tror genom att energin ni ber till skyddar er. Men Mikael kan inte skydda alla miljoner miljarder människor är går inte ens tänka att han hinner med flyga med sina vitas stora vita vingar till er. Men energin kan flyga till er när ni ber till han. Men glöm bort krig när ni ska be till han han bär inte svärd som folk får för sig. Men glädje kommer han med när han snurrar runt med sina vingar och kör en loping för mig. Men han skämtar Mikael men är snäll och vi kan ta healing från han så tänk på det. MEN NI MÖTER MIKAEL ÄRKE VINGAR ARSH WINGS STOR OCH MÄKTIG ENERGI HAR HAN.Men  kan meditera med han såklart. Men energin ni ber till och tar in hans fina energi när ni ber till han. 

Men har jorden blivit något bättre??? JORDEN ÄR VÄRRE ÄN NÅGONSIN KOLLA PÅ HUR JORDEN SER UT IDAG. Mikael bär inte svärd och kör med krig ,som folk fått för sig.

MEN KÄNNER ENORM GLÄDJE NÄR ÄRKEÄNGELN MIKAEL DYKER UPP.  Mikael har mörka ögon och lite ljus hud. Men han skämtar med mig ,som vanligt när jag är på dåligt humör ,då visar han blå vingar när han ska skämta med mig genom att han vet hur jag är.

MEN SER VITA VINGAR STORA VITA VINGAR ,SOM ÄRKEÄNGELN MIKAEL STRÄCKER UPP MOT HIMLEN, han visar mjuka vingar små dun. Han sträcker sina vingar upp mot himlen, men han står rakt ,och har blå vacker klädsel ,som det lyser om honom. Fina blå färg. Han har tunn klädsel på sig. Mikael som andra ärkeänglar har tunna kläder, som täcker dem.

Han visar på skämt min klädsel, som blev fel ,men målar han som skydd ,och allt han står för och skor. ÄRKEÄNGELN MIKAEL ÄR BARFOTA SOM ANDRA ÄRKEÄNGLAR. 

Men vart sitter du nu Birgitta säger ärkeängeln Mikael till mig????

Det ser inte bra ut för dig när du såg ,att du börjar rensa med oss, MEN KOMMER TILL ÄRKEÄNGELN AURORA, då blev du inte glad ens ,när du såg allt mörker och vatten du simmar i, därför kan knappt hjälpa folk idag, när du fått så urdålig hjälp, och rädda en fin lägenhet i ljus.

MEN SITTA SJÄLV BIRGITTA NJUTA AV LIVET ,VAR DIN PLAN NÄR KEWAN DÖK UPP LEVA OCH NJUTA, UTAN KONFLIKTER OCH BRÅK FRÅN ANDERS, som kan köra dig åt andra hållet nu, när du är så sjuk inombords, du badar i mörker bara mörker Birgitta ,när du bor med Anders, som får inte ens bo under samma tak ,genom att Anders kan inte prata med dig längre. ÄRKEÄNGELN AURORA ÄR EN MÄKTIG STOR ARCH WINGS, ÄRKE VINGAR SOM ÄR LÅNG 5 METER LÅNG. 

Han går in i bråk med dig, och då får ni inte bo under samma tak ens ,genom att du lever i stress, och hot från Anders ,som kan inte prata med dig ens ,och då kan ni inte bo ihop. MEN EN VÄRLD I MÖRKER HAR DU NU ,NÄR INGEN SKYDDAR DITT LIV, ATT LEVA SOM FOLK GÖR SKILJA SIG, OCH FÅR ETT MYCKET BÄTTRE LIV ,SOM DU MÅSTE GÖRA DÅ. 

NU BADAR DU I MÖRKER OCH KAN KNAPPT TA DIG UPP EN DEL DAGAR FAST DU GÖR DET ÄNDÅ, genom att  sitta med bloggen ,som GUD har sagt till om då. Men tar en dusch varje dag, och tror att du tar bort allt mörker runt dig, genom att du känner dig skitig och sjuk, och måste duscha varje dag, du kan inte låta bli det ,fast din hud tål inte vatten så mycket som du gör ,genom att du känner dig skitig hela tiden Birgitta, när du måste varje dag kliva in i duschen hela tiden ,som har gjort till en fix ide dusch ,genom att du känner dig skitig, även om du är inte det ,men känner dig skitig hela tiden dusch ,som förvärrar din hud.

Men måste ta bort allt från huset du lever i ,allt måste bort när du vaknar upp skitig känner du dig ,fast du är inte skitig ,utan du känner husets mörker ,men även allt runt dig du badar i bara mörker idag ,som blev när folk inte hjälper dig på en gång leva rätt.

Men kan inte leva bråk och konflikter hela tiden ,som du hamnar i under samma tak. Anders och ni var klar med varandra ,OCH KAN INTE VARA NÄRA ANDERS KALLAR DIG FÖR FULA ORD, ELLER KÖR DIG FRÅN HUSET, men vart tog kärleken vägen.

Genom att Anders driver folk till vansinne idag, han kan inte vara tyst ,och bråkar om allt hela tiden hotar med allt, som ingen människa orkar med Birgitta. Och du måste ha lugn och ro, genom att du och Anders måste dela på er ,men han har inte skyddad dig ens ,som tillhör hans jobb. MEN HAN KAN INTE SAMARBETA SOM GÖR LIVET GALET ,SOM SKULLE BO KVAR SOM MÅSTE BO KVAR, OCH SKRIVA HELA TIDEN, MEN ÄVEN KÄNNA KÄRLEK FRÅN OSS, MEN ÄVEN KÄNNA KÄRLEK FRÅN MÄSTARNA, men även folk som kan prata lugnt med dig, genom att du åker ner ,eller mår dåligt ,om folk går in i konflikter med dig.

Men vill leva i lugn och ro efter Anders ,GENOM ATT DU VAR SJUK EFTER HONOM DESTRUKTIVT FÖRHÅLLANDE ÄR PROBLEM I SAMHÄLLET ,OCH DÅ TAR KRAFTEN FRÅN DIG BIRGITTA ,genom att Anders kan inte prata med dig, när du blir så sjuk av honom ,genom att han går in i konflikter med dig ,och hela tiden får du problem folk runt dig hur du lever ,men även långt tillbaka hur du lever med Anders ,det är bara bråk.

MEN ÄVEN SVÅRT ATT HJÄLPA TILL, SOM GÖR ATT RELATIONER KRASCHAR NÄR HAR SVÅRT ATT HJÄLPA DIG ,som det ser ut idag ,då har du haft din lokal kvar ,som även har en stor orsak med dåligt samarbete långt tillbaka ,och hann inte starta igång igen, men vart satt du när Kewan dök upp utan pengar ,som måste ha pengar, genom att du kan dö om ingen vaktar dig ,genom att han sitter i England ,och har inte pengar att träffas, som gör att du fick enorma problem att rädda din egen lägenhet, när du satt utan pengar när Kewan dök upp ,då skulle andra skydda dig från att ta ditt liv.

MEM TWIN SOUL TVILLINGSJÄLAR HAR EN MÖRK ENERGI ,GENOM ATT DU BLIR SJUK FRÅN KEWAN, OCH HAN BLEV ÄVEN HAN SJUK, när lever så fel ,och han stänger Facebook hela tiden, som gör dig sjuk, och kan inte ens skydda ditt kära hem, genom att Kewan lovar för mycket ,att du skulle komma till honom, som gick dåligt, han lever så himla fel idag, och kan inte bo med honom när ni träffas på Facebook, han lever så fel för dig ,och han måste stänga Facebook.

Men han går tillbaka hela tiden ,MEN KEWAN ÖPPNAR SITT HJÄRTA FÖR DIG, och ni börjar prata med varandra ,och då ska han skydda dig, genom att Kewan har den energin ,att skydda dig när han tog dig från Anders ,då ska han se till dig hela tiden, men han lämnar dig och vad händer då?

Kewan är ingen vanlig man du mött på en twin soul, tvillingsjäl i folks ögon ,GUD KALLAR HAN FÖR PROTECTION HON BIG PROTECTION, som gör att du har problem idag när han satte igång Kurdistan ,då skulle han leta en kvinna, som de alltid måste göra Birgitta ,och börja med dig, som gör att du blev sjuk av Kewan, när han startar igång dig och Kewan, som GUD som stökar till för er, genom att Kewan måste även ge kärlek till Kurdistan, och blir sjuk när han öppnar hjärtat på Kewan ,som han har er på jorden ,som ingen kan upptäcka er, när ni lever på jorden vart ni kommer ifrån.

Men nu får folk följa twin soul, tvillingsjälar och Big protection.

GENOM ATT FOLK TROR ATT DET ÄR PERFEKT ATT MÖTA SIN TWIN SOUL TVILLINGSJÄL ,SOM LADY NADA SA DEN GÅNGEN ,NÄR DU FRÅGADE HENNE VEM KEWAN VAR, som hela tiden jagar dig och ung är han, vem var han. Lady Nada sa ,Birgitta du har mött en tvillingsjäl ,och då känner du att allt var härligt att leva med en tvillingsjäl, det är väl det finaste ni kan leva med, om allt är perfekt  ,då är det härligt att leva ihop. Ni har haft så mycket bra liv vackra liv ihop.

Men Facebook  är problem för Kewan han lämnar och går när han blir sjuk, och då blir du sjuk ,och fattar inte vart allt kommer ifrån, och kan inte ens rädda din lägenhet när Kewan börjar att dra i dig, KOM TILL MIG ,GENOM ATT HELA HANS HJÄRTA ÖPPNAR FÖR HONOM TILL DIG, genom att hela hans hjärta öppnar för honom, och han blev galen kom till mig nu, du måste komma nu på en gång.

OCH DU FICK SVÅRT ATT SKYDDA DIG, HAN JAGAR DIG HELA TIDEN KOM TILL MIG, och kommer inte undan när kewan drog igång, genom att han har en energi ,att ta mig från folk du har runt ,och du kan inte lämna Kewan, genom att han har tagit dig, och då kan ingen man ta dig, när ni lever såhär, då känner han av om han kan förlora dig, då får fart på allt som gör att han skyddar dig från att förlora honom.

Han har börjat med dig, OCH DÅ ÄR DU HANS, HAN TOG DIG DEN NATTEN NÄR NI MÖTTES 2016 ,han började linda in dig med en energi, som är mörk Birgitta ,genom att han tar dig, och kan göra vad han vill med dig, genom att ni har Facebook som skadar dig ,men även Kewan är så sjuk av Facebook, och poff så åker Facebook ,och stänger allt när han blir sjuk.

Pengar har ett problem för dig och Kewan ,GENOM ATT INGEN RÄDDADE DIN EKONOMI ,NÄR DU MÅSTE TA ETT LÅN OCH RÄDDA DIN LOKAL ,genom att du måste flytta från stället ,ni hade hamnat lite fel den gången ,och måste ta dig ifrån stället Birgitta. Men har små pengar och måste hela tiden jobba och skydda din lokal ,att låta det gå ihop med kostnader som blev för mycket ,men måste ändå ta dig vidare från stället ,genom att du drogs ner i lägenheten ,och även andra blev sjuk där, och måste ta dig vidare ,som gjorde att lokalen small ,när måste flytta två gånger, genom att du var så stressad den gången ,ta inte den tvåan ,genom att den var för liten för er ,ni får inte plats.

Men du har guider som försöker skydda dig och varnar dig hela tiden, men lyssnar inte på henne ens ,utan säger JA till en lägenhet ,som ingen knappt kan bo ,så litet, så liten lägenhet, fast det var tvåa ,men liten bostad litet kök två skåp och skåp där, men ingen kan bo ,som kommer från hus ,och trea du hade då. Men även folk som nyss startar sitt liv kan inte bo där, genom att det var för litet hem, SOM VI VARNAR FÖR FLYTTA INTE DIT, men du lyssnar inte den gången ,och hon sa till dig flera gången, men blev så kär i lägenheten, och är det svårt att stoppa dig.

Men där for värsta smällen och måste flytta igen till trean ,som stod tom 1 månad tom ,och väntar på dig att flytta dit. Men fick inget skydd den gången genom två lägenheter fick du betala ,SOM SKULLE BETALA 1 EXTRA LÄGENHET OCH FICK INTE ENS PENGAR TILLBAKA FRÅN FÖRSTA SMÄLLEN, när ni står där, och ser hur liten den var. Men pengar ,och kostar att flytta dyr lägenhet ,men tog tvåan ,som gick dåligt ,men tillslut tog du dig till en trea ,som du vill ha eget rum och sitta och skriva då.

Men vad händer på vägen ingen har lust att hjälpa dig rädda din lokal.

Det var en ekonomi att leva på när Kewan dök upp, då måste du ha pengar att kunna leva, innan han flyttar till dig. Han måste jobba i England ,och du såg aldrig det, att han måste hitta sin kärlek, som de alltid måste göra ,när de börjar med länder, DÅ MÅSTE MÄNNEN SÖKA UPP SIN KÄRLEK, GENOM ATT HAR BÖRJAT GÅ MED KURDISTAN, och han letar och letar efter en kvinna att leva med, men en kvinna ha kul med, när han kom till England.

Men han tittar överallt, som de göra männen ,genom att börja med landet de kommer ifrån ,DÅ MÅSTE MÄNNEN SÖKA SIN KVINNA OCH BÖRJA GÅ MED HENNE ,som alla ser vad händer med Kewan och Birgitta?

BIRGITTA HÅLLER PÅ ATT TA SITT LIV GENOM ATT KEWAN HAR MÖRK ENERGI, som inte alla ser när de springer till varandra ,och Birgitta hjärta öppnar för henne ,när Kewan har hittat henne ,som en skatt för hans kärlek som han gömmer undan ,så ingen ska se henne ens, genom att gömma henne ,så gör Kewan han har mörkt skynke över sig, som gör att Birgitta blir sjuk av Kewan, när han har startat igång henne ,då får Birgitta enorma problem ,genom att hon börjar känna döden inom sig, som kommer från Kewan ,genom att han sköter inte sina kort ens.

Utan han gör saker, och då blir Birgitta rädd ,som är mycket äldre än Kewan, och då får Birgitta problem, som trodde aldrig att han hade den tanken ens, utan vill byta ut Anders, tänkt länge göra det ,genom att leva ensam, men destruktiva förhållande är bekymmer, OCH DÅ KOMMER KEWAN SOM STORA HJÄLPEN ATT TA HENNE FRÅN ANDERS, SOM LEVT I DESTRUKTIVT FÖRHÅLLANDE ,som gör det svårt att ta sig vidare ,och då måste folk vara där, och hjälpa Birgitta lämna Anders, genom att hon har börjat med Kewan ,som även han är bekymmer för Birgitta

Som lämnar och går ,men lägenheten håller på att försvinna ,som lagt så mycket pengar på flytten, och allt. MEN GUD HAR PROBLEM MED BIRGITTA SOM ALLA SER, DÅ KOMMER JONAS IN I BILDEN SOM BLEV BARA VÄRRE FÖR BIRGITTA, genom att GUD ser förödelsen ,att Birgitta var ner till vattnet ,och skulle ta sitt liv, men varför ska hon göra det???

Pengar som fanns dåligt när Kewan dök upp, och när Birgitta måste ta sitt liv ,då går GUD in i stora problem med folk runt Jonas ,och även boken, som fanns inte mer, när GUD såg allt tok runt Birgitta, att hon kan dö ,då mår han så himla dåligt, och GUD kan må så dåligt, och det är sanningen för er, och Birgitta för honom är allt ,tro mig ,alla får stå till svars när de skadar Birgitta ,och hon kanske måste lämna jorden, när han sätter igång ett så stort jobb med Sverige, ,måste börja med Sverige. GUD I TÅRAR NÄR HAN SÅG ALL FÖRÖDELSE ,SOM BIRGITTA INTE SÅG, HAN PRATAR ALLTID LUGNT TILL HENNE ,och visar han brukar krama mig, och ger tröst till mig. JAG SER DEN BILDEN, ATT HAN KRAMAR MIG, MEN KÄNT AV HONOM MYCKET ,NÄR HAN SKA TRÖSTA MIG.

Men GUD har nästan tappat allt runt sig, han ser Birgitta ligger död på soffan, hon är inte död ,MEN KEWAN HAR GJORT SÅ HON KAN INTE RÄDDA SIG SJÄLV ,och det är inte okej ens, att folk ska dö ,det får inte hända ens ,att folk måste dö ,nej han vill inte att Birgitta ska dö. Hon har barn och vänner även hon ,men vad gör man när han hittar Birgitta håller på att försvinna från jorden då?

GUD SÄTTER IN HÅRT TILL ALLA HAN SETT SKADAT BIRGITTA, och de fick inte det kul ens ,genom att Birgitta måste leva kvar på jorden, som blev bekymmer när hon fick problem med pengar och lägenheten, som gör att GUD gick in i hårt mot folk, som inte upptäcker vad han gör, men samarbete för honom, OCH HJÄLPA VARANDRA NÄR DE LEVER PÅ JORDEN, som har varit så dåligt runt Birgitta ,genom att Sverige har en blockering att hjälpa varandra ,när de har kris ,då måste folk ställa upp, som blev dåligt runt Birgitta.

Hon visar hur landet har problem med. Hjälpa till Sverige ,har problem när folk har kris ,som hon fick lida av, hon frågar inte folk ens ,och då blir det ännu mer problem att överleva, som kommer från hennes barndom ,att klara av själv ,och hon kan ha så dåligt, men hon frågar aldrig om hjälp ens, utan väntar in pengar ,som blev fel när Kewan dök upp ,utan ekonomi ,så illa blev det på dåligt samarbete från folk, som har skadat ekonomin, OCH SKULLE HA MYCKET MER PENGAR NÄR GUD DÖK UPP ,men såg bara problem vart ska de sätta Birgitta, som är hans, då fick folk enorma problem tro mig, genom att jag ser allt när Birgitta fick problem, då fick andra problem ,genom för dålig att hjälpa till ,och rädda sin ekonomi.

MEN GUD VAR TYST OM KEWAN ,genom att inte visa för mycket problem han fick ,vill inte ens visa dem nu. Men måste visa nu, genom att Kewan är inte så kul när han gör så mot Birgitta, och då har ingen lust att visa det. Men måste visa problem de kan ha, när de har nyss börjat med ett land.

BIRGITTA ÄR SJUK OCH RÄDD NÄR HON BOR GALET, och barnen vill att hon flyttar från Anders bråk, som även skadar hennes mamma, men hur ska GUD visa när det blev fel ,att ta hjälp av Roland, som kunde knappt leva själv med Anders ,men Birgitta kan inte leva ens, men ser ni vilket enormt problem hon fick, huset är problem för henne, genom att hennes hälsa passar inte in här i huset.

Men därför flyttar hon till en nyrenoverad lägenhet allt mörker var borta, men även all inredning passar henne perfekt, när hon öppnade dörren till sin nya lägenhet ,hon grät av lycka ,kan folk gråta av lycka bara för en lägenhet. MEN BIRGITTA GRÄT AV LYCKA DEN GÅNGEN, NÄR HON ÖPPNADE DÖRREN TILL SITT VACKRA LÄGENHET, genom att kämpat sig dit ,som ingen har tänkt på henne ens ,att rädda lägenheten ens.

OCH SKULLE KALLAS FÖR VAKT PÅ SVENSKA ,MEN JONAS FÖRSTOD INTE PROTECTION NÄR HON HAMNAR GALET, VAKTA HENNES HEM, som han fattar inte ,och nu är GUD arg på Jonas, när han pratade sist med honom. Men Birgitta lider så enormt idag ,men han var arg på honom den gången ,och frågade ,om han hade gjort det bra när Birgitta håller på att dö ,att bo i huset.

GUD KAN VARA ARG SÄGER ÄRKEÄNGELN MIKAEL NÄR DET GÄLLER BIRGITTA, DÅ FÅR FOLK PROBLEM när han ser en massa fel. GUD har haft andra länder med Birgitta och Kewan ,har inte haft så mycket problem ,som nu det brukar fungera bra säger Mikael. Sverige måste han börja med ,men han ska lära dem samarbeta en gång för alla, när han såg förödelsen och hittar Birgitta den gången ,då började han sätta åt folk ,som har varit dålig på att samarbeta ,genom att folk måste hjälpa varandra, annars går det inte runt ,när en får kris ,då måste de hjälpa varandra såklart.

Men Birgitta vill ta hjälp av banken ,som gick inte den gången, men måste fråga folk ,och rädda sin lokal ,SOM HON LEVER PÅ ,DÅ MÅSTE FOLK HJÄLPA TILL NÄR DE HAR FÖRETAG, att hjälpa varandra, och inte stöka till för folk, det gillar han inte alls ,när folk gör som de gjort mot Birgitta.

Men Birgitta lever i bara problem Roland fick problem med att överleva, genom att saker kan gå fel i landet. MEN ANDERS MÅSTE BO ENSAM, och hans pappa såg problem med Anders ,men han måste bo själv, och ta hjälp från Anders när han måste ha hjälp, men inte bo under samma tak, som gjorde Roland sjuk av bråket, hjärtfel har fel på ena klaffen ,och han måste ta det lugnt och tål inte konflikter och bråk, då brukar han gå ut.

Men dålig hjälp för alla människor och nu måste vi ha tillit till allt.