KÄRLEK – LOVE

BIRGITTA HAR PROBLEM ATT SE KÄRLEK. VI SKA PRATA OM KÄRLEK ,SÅ KAN FÖRSTÅ KÄRLEKEN. Kärlek älskar hon ,men samhället vänder sig emot henne, då finns så lite kärlek när hon tittar ut. Sverige är problem land ,men Sverige visar så lite kärlek som Birgitta ser då.

Hon tycker att kärleken ska ändras om för landet. MEN LANDET HAR HAR SKADAT BIRGITTAS TILLIT. Men vad gör man då som kommer från kärleken. Kärlek Birgitta kan love när du ser längre från andra länder gifter sig älskar bröllop. Men Birgitta ser love som har från böcker Twilight- sagan ,som visar böcker som suktar efter kärlek.

MEN VÄRLDEN SER UT SÅ LOVE VILL VI HA , SOM HAR MED MÄN SOM SKADAR BIRGITTAS TILLIT TILL MÄN. Love suktar kvinnor efter när vi ser böcker, som beskriver kärleken på så sätt många kvinnor vill ha män, som ger love bara love utan bråk ,som många svenska män kan skada kvinnor kan ge problem kvinnor utvecklar sig. Kvinnor har utvecklat sig har född med hjärna att tänka själv ,därför blir skilsmässa när kvinnor tar steget ur Love och Love kärlek suktar kvinnor efter, men titta hur Sverige ser ut idag.

Kan måste lämna männen när tar kontakt med sin destruktiva energi som kvinnor blir så sjuk från destruktiva energin ,som lämnar männen eller så lever hela livet ihop. Birgitta är sjuk av kärlek längtan tar böcker till hjälp ,OCH HON HITTAR BÖCKER ,FILMER TWILIGHT -SAGAN SOM VISAR VACKER KÄRLEK. Männen har problem från föräldrarna som tjejer inte ser när möter killen har problem från föräldrarna.

Många är skadad i Sverige killarna som föds till mamma som har problem med alkoholen ,som tjejer får lida när män har skador från barndomen. MEN BIRGITTA TRÄFFAR KEWAN KOMMER FRÅN PROBLEM LAND. Problem land Kurdistan männen har så stor kärlek när hittar rätt ,men föräldrar styr män och kvinnor som han håller på att bryta nu.

Kewan har drömmar om världen ung kille HAR TANKAR OM LOVE, han söker kärleken, så Kewan blir sjuk från Sverige kvinnor i Sverige har eget tänkande.

MEN HON ÄLSKAR KEWAN, ,men kan visa hård sida när han behöver kärlek uppmärksamhet. Men män från Kurdistan har hård kultur kan vara tyst när mår dåligt lär sig att sluta visa vad han känner för henne då.

Men Kewan har känslor för Birgitta som ser inte det hon kommer från destruktivt män ,SOM GER PROBLEM FÖR KEWAN GER GLÄDJE TILL BIRGITTA KÄRLEK ,genom att Birgitta måste leva ensam när hon möter Kewan destruktiva män som har skadat Birgitta.

Birgitta går tillbaka till Anders som lever problem destruktiva mannen. MEN SÅ MÖTS BIG LOVE, BIG LOVE FRÅN KEWAN, BIRGITTA BLIR OSÄKER OCH RÄDD FÖR KÄRLEKEN. Men kärleken har problem när Kewan tittar mot Birgitta.

Kvinnor i Sverige lever många konflikt misshandlar varandra och plus destruktiva förhållande lever många kvinnor idag.

Men Kewan ser Birgitta love hans kvinna. Men vad gör han då? HAN SKRIVER TILL BIRGITTA HAN SER BARA KÄRLEK och han förstår inte love, så starkt mellan dem.

BIRGITTA HAR PROBLEM RELATION från Anders, och levde även ihop med Ömer ,som kommer från Turkiet han har uppfostran kurd. Ömers föräldrar är kurder hård kultur älskar varandra då.

Ömer har föräldrar som har annan tanke hitta frun till sin son. MEN LITAR PÅ GIFTER SIG MED KUSINER KURDER TURKIET. Ömer är skadad från föräldrarna när får leva fel, han får till och med lämna Birgitta som var hans första kärlek när han kommer till Sverige. Ömer har problem lever med fru som är kusin.

Han söker andra kvinnor leker med, frun har han lite kul med då. Men lever fruktansvärd kärlek kall kärlek Ömer ger sin fru som lever i Sverige. Men även Ömers barn som får med sin fru från Turkiet, ger så lite intressen för. NATHALIE OCH YASMINE ÄR ÖMERS KÄRLEKSBARN.

MEN BARN FÅR LIDA NÄR KURDER STYR FEL som han håller på att bryta länder då.

Birgitta kärlek ska komma ,SOM LÄNDER HAR ÄKTA KÄRLEK öppnar hjärtat mot varandra då.

Men kurder och många länder som bär burka har problem liv hela livet. MÄNNEN KAN BLI SJUK FRÅN ATT BO OCH LEVA MED KVINNOR HAR ,SÅ LITE KÄRLEK TILL DÅ. Intressen som kvinnor känner av kärlek för alla män och kvinnor vill leva med äkta kärlek då.

Men Kewan fick ett problem jobb när Birgitta är skadad från Ömer och Anders. Ömer har humör och Anders då hon håller på att lämna allt ,GENOM ATT ÖNSKAR KÄRLEK OCH LEVA IHOP MED MÄN SOM VISAR KÄRLEK OCH GLÄDJE.

Kewan lever i England problem land för folk som kommer från krig. Sverige har annan syn på krig ,och hjälper folk leva bättre vill att söker arbete landet är byggd så. England vill att lär sig så mycket engelska kan ta in dem i arbete. MEN SVERIGE GER HJÄLP TILL ARBETE kan jobba i landet som kan lite svenska då. Men vill behålla pengar svenska folket.

MEN KAN TA IN FOLK I VÅRDEN HAR BRIST PÅ PERSONAL. Men städa kan folk få ta ,som kommer från andra länder svenska folket är ganska less på söka jobb. Regeringen älskar pengar kan fixa själv. Men England har problem att leva som kan lite engelska Kewan måste söka jobb såklart. Men han kommer från ett land som engelska språket var problem med. Har den synen som lever som kurd.

Sverige tar in folk som kan lite svenska söker arbete. Men ger skola som vill det kostar att leva. Men är svårt att söka arbete inom många yrken. MEN SVERIGE HAR ANNAN SYN PÅ ARBETE. Ser kan jobba lite bidrag ger landet. Men landet har den synen att söka arbete. Kewan har problem söker arbete ger ingenting gratis engelska folket då.

ENGELSKA STYRET VILL HAR ENGELSKA GRUND NÄR LEVER OCH JOBBAR DÄR. Han har problem att leva i England. Han måste ta pengar från England söker arbete får lite att leva på. Men måste gå mycket skolor i Sverige, ser jobb kan ta bra ekonomi som hyran har problem.

REGERINGEN STÖKAR TILL FÖR MÄNNISKOR LÖN MÅSTE HITTA BALANS. Lägenhet och hus är ett skämt, men yngre ska leva när får problem pengar. Lön, lägenhet, hyran som stämmer dåligt för många idag. Folk äger mobiler och telefon som håller på att städa bort hemtelefon. Men mobiler kostar pengar att leva med. Mobilen kostar pengar att köpa när måste leta ny mobil. Men värmer upp lägenheter och hus och vatten kostar också pengar då. Bredband har kommit till på senare år måste äga bredband.

GENOM ATT INTERNET VÄRLDEN HAR KOMMIT TILL SVERGIE. Kewan har en plan för Kurdistan. Han kan bara välja dig därför han såg dig på Facebook. Men Love kärlek har problem land Sverige, men en dag kommer du se vad han har börjat med. Men kan planen när sitter hemma Sverige.

Men ser hur folk lever idag med droger dricker och läkarna ställer till problem för folk som söker hjälp från dem. DELAR UT TABLETTER OCH SÖMNTABLETTER ,genom att lär sig så lite om folk sover dåligt.

Men folk lever i Sverige stress land jobb och barnfamiljer ska ta hand om då. Men låt kvinnor leva hemma ta hand om sina söta barn. Men förr var det så. Men Sverige har exploderat idag. ARBETEN SÖKER KVINNOR IDAG SOM SKA VARA HEMMA MED BARNEN. Men kvinnor lever stress och dålig sömn från barn och tar hand om barnen och männen har det enklare liv. Stress står för Sverige ,ger dem tabletter fast kan lugna ner sig leva normalt.

MEN FINNS FOLK SOM ÄR MOTSTÅNDARE MOT TABLETTER ,GENOM ATT SVERIGE HÅLLER PÅ ATT GÅ IN I ALTERNATIVA VÅRDEN. Men ser rött när vet vart kommer ifrån. Men Sverige är problem land. Men Kewan har sin plan. Kan inte göra så mycket åt det. Birgitta har stök land som sitter och väntar få tillbaka livet.

BIRGITTA HAR GOTT HJÄRTA KAN DELA MED SIG NÄR HON SER PROBLEM FOLK RUNT SIG. Hon ser inte följderna ,genom att Birgitta ser bara givande kan gå till folk när hör har problem har ett gott hjärta ,som hon kan falla på då.

Men tänker på människor och hjälper så. JUNGFRU MARIA. Hon delar med sig till länder kärleken vill vi ha. Men vi måste förstå kärleken ,genom att män är inte som du har mött på problem män. KVINNOR ÄR SKADAD I SVERIGE DESTRUKTIVA MÄNNEN LEVER MED. Men har börjat inse landet finns kvinnor som får lida idag.

Men tar energi från kvinnor som lever konflikter bråk pratar bara problem med kvinnor, som känner sig så lite älskad. Men männen är problem idag. JAG HETER JUNGFRU MARIA SOM LEVER LIGHT. Vi är kvinnor som lever där.

Men jorden är hemsk och mörk idag. JUNGFRU MARIA ÄR GREAT MASTER. Men hon kommer tillbaka ,vill att vi lägger ut om kärleken. Hon lär oss att se.

KNARKANDE LANDET – DROGER DRUG COUNTRY, DRUGS

JAG SKRIVER OM NARKOTIKA IDAG KNARK SOM LÄNDER HAR PROBLEM MED. JAG HAR ALDRIG SETT ETT LAND SOM SVERIGE PROBLEM LAND. Men Sverige har problem läkare, som ser problem kan ge tabletter till barn som ska växa sig stark, men tar fram tabletter som ger ungdomar skadar många barn, tar fram ask efter ask ger ungdomar knark kallar jag det.

KNARK LANDET DELAR UT ,som skadar unga barn får möta på knark måste sätta stopp för knark ,tar läkaren fram när små barn får testa tabletter ,kan ge sprutor som stannar i kroppen.

Knarkande landet tar aldrig knark mot mår dåligt kan fastna i knark MÅSTE SE ANNAN VÄG, KNARK HJÄLPER INGENTING. DROGER SOM LEDER LANDET IDAG. Knarkande landet tar droger och läkaren delar ut lugnade medel , så kan stanna av sin resa stanna. SÄGER NEJ SLUTA SKADAR UNGDOMAR BARN MÅSTE LEVA.

MEN MÅSTE LEVA BARN ,OCH LÄKARNA KAN GE TABLETTER SKADAR UNGDOMAR ,GENOM ATT LEVA KNARK DROGER.

MEN LANDET MÅSTE BÖRJA SE, SKADAR HJÄRNAN MÅSTE TÄNKA. Men folk har hjärna föds med hjärna alla har hjärna att tänka med. Men läkarna kan skada ungdomar som ser problem barn.

Barn måste växa upp från droger knark som ska leva ,genom att folk dör av droger och läkarna förstår inte barn när möter barnen måste bara vara ifred. MEN FÖRSTÅR INTE DET SJUKHUSEN ,SOM GER TABLETTER GÖR SAKEN VÄRRE FÖR BARNEN SOM SKA VÄXA STARK.

Men Sverige har problem när börjar tillverka lugnade medel LÄKARE ,PSYKOLOGEN MÅSTE UPPTÄCKA MÄNNISKORNA LÄRA SIG OM MÄNNISKOR, kan vara problem barn som ska leva lugnt hemma som ingen kan känna in förstår barnen. Barnen behöver lung och ro.

BARN MÅSTE VÄXA. KNARKANDE LANDET MÅSTE SÄTTA STOPP FÖR ALLT LIDANDE ,SOM MÅSTE LÄRA SIG LEVA. Måste lära sig leva utan lugnande medel beroendeframkallande medel.

När föds kan till och med medicin ges. VI MÅSTE SÄTTA IGÅNG LANDET, SOM HÖLL PÅ SKADA BARN, UNGDOMAR LEVER PROBLEM, NÄR LÄKARNA SATTE PROBLEM FÖR BARNEN ,FÖRÄLDRA har problem att ta hand om barnen ,ungdomar, som kommer från problem föräldrar sätter in barnen, ungdomar psyket läkarna ger problem tar aldrig hand om ett barn ens.

Men tar inte mediciner läkarna, men lämmar ut ett recept apoteket hämtar tabletter ,som lämnar ut till läkaren skrev ut, så ser det ut idag kan ta lugnade medel ,GENOM ATT SKADA BARN OCH UNGDOMAR IDAG.

MEN TITTA MOT PSYKET SER UT IDAG. Men skadar ungdomar som har en plan när barn föds till jorden ,som ska följa planen kan få stopp när barn träffar läkaren ,psykologen kan få stopp att lära sig.

EL MORYA JAG ÄR GREAT MASTER LEVER OCH SER SVERIGE PROBLEM SVERIGE.

TACK FÖR MIG.

SVERIGE – SWEDEN

SVERIGE IDAG KAN FOLK SE FRÅN OLIKA HÅLL MEN SVERIGE HAR PROBLEM IDAG INVANDRINGEN STÖR MÅNGA SVENSKAR IDAG. Vi kan se från olika håll Sverige när började 1979 tar in folk från andra länder fattas folk arbete Volvo, som sa JA till folk.

KAN TA ARBETE SOM SVENSKA FOLKET VILL SLIPPA DÅ. Men måste fylla på arbetskraft från utlänningar tar arbete som svenskar har problem att ta jobbet, men utlänningar säger JA till ny arbeten fattas folk bygger Volvo. Men vad gör Sverige måste fylla på arbetare som svenskar har så lite intressen av.

MEN TAR IN FOLK FRÅN ANDRA LÄNDER FYLLER UT SOM FATTAS DÅ. Men vad händer då??? Kommer flera söker arbete Sverige är guld land för många från Turkiet. Men finska folket hittar Sverige SKF ingen har lust att jobba där.

Men fattas folk söker Finland arbete som fyller på folk från Finland,MEN SVERIGE HAR BÖRJAT GÖRA BRA SAKER MEN INGEN SER FRAMTIDEN DÅ. Volvo fattas arbetskraft och SKF tar in från Finland ,som visar sig problem folk som tar in. Men tar in mycket problem folk från Finland känd att hitta på saker har en annan syn att leva i Göteborg.

Finland är problem folk, som ingen ser framtiden när tar in Finland till hjälp kan sluta dåligt eller bra folk känner till Finland. MEN TAR IN PROBLEM FOLK TITTA HUR GÖTEBORG BLIR FINLAND HAR PROBLEM ATT GÖRA RÄTT. Bråkar mycket och stökar till ,så Sverige fick ett problem. Men bor ytterkanten har svårt att leva med svenskar. Men svenska folket har svårt för finska folket stökar till finska folket. Men har problem Sverige då.

MEN GÅR INTE LEVA BREDVID FINSKA FOLKET hatar varandra då. Finska folket är inte så populär.

Men Sverige har inget val gilla finska folket lever i Sverige. MEN SER HUR SVERIGE SER UT IDAG. Finland som gav först problem till Sverige.

Men ser hur landet ser ut idag. SVERIGE HAR PROBLEM IDAG. Finland är känd att stöka till som Sverige har sett. Men söker Sverige ,så Finland söker arbete hör från finska folket söker SKF får jobb där. Men vad händer sen Finland tar jobb SKF.

Men måste leva och bo, som är problem att leva med finska folket pratar bara finska ,som ingen kan förstå finska då. Men lever bland svenska folket ,som blev utsatt för problem har ett annat sätt finska folket. FINSKA FOLKET SKA DELA ARBETE MED SVENSKA FOLKET som ser problem arbeta med dem som var ett problem från första arbete tog .

Men har tagit in problem folk som svenska folket har problem att gilla dela arbete. Finland är problem folk som tar hjälp av. Finland är bara problem med ,men finska folket var problem folk ,som har sett att kan göra fula saker mot människorna är problem folk Finland, är problem folk. MEN SKF STARTAR PROBLEM FÖR SVERIGE. NU HAR VI PROBLEM LAND. MEN FINLAND ÄR PROBLEM FOLK.

DET ÄR FINNAR SOM UTMÄRKER SIG.

TURKAR SÖKER ARBTE HITTAR ARBETE, MEN VOLVO VILL TA IN DEM. Men turkar hittar andra arbeten, så kan leva i Sverige. Turkar kan sköta sig lever i Sverige då. Men är kurder och Turkar som lever här. Men har ett annat sätt mot människorna. Kan leva tillsammans med turkar, kurder. Men skadar ingen. Kan hjälpa varandra har ett annat sätt mot människorna. MEN FINLAND ÄR PROBLEM FOLK.

MEN HUR SER SVERIGE UT IDAG???? PROBLEM FOLK KAN FOLK SE IDAG.

ITALIEN HITTAR SVERIGE MEN ÄR PROBLEM FOLK. KAN STARTA UPP FÖRETAG. Men älskar restaurang som lever utanför städer och kan hitta en fot in i Sverige. Tar in folk när söker arbete italienarna vill ha sitt eget folk när arbetar. Men kommer flera från Italien söker arbete tar in folk. Men söker sitt eget folk när anställer folk från Italien. Men har problem med italienarna??? NEJ. Men visar sitt ansikte i Sverige. Men Italien har barn som har problem med när tar jobb i Sverige.

MEN SVERIGE BÖRJAR REDAN 60-TALET SÖKER SVERIGE. Men 60 talet fanns folk ,som vill tjäna pengar bara pengar vill folk tjäna pengar söker arbete. Det var vanligt folk söker arbete tog in folk fast var inte pigg på andra människorna. Har svårt för andra människor Sverige. Men har problem att ta in andra människor som kommer från andra länder. Men söker ändå arbete hoppas att få arbete. Men var problem Sverige söker arbete. Kan söka arbete leva och bor. Men 60 talet var hårt land. PROBLEM FOLK KOMMER TILL SVERIGE.

KOMMER FOLK FRÅN ANDRA LÄNDER SÖKER ARBTE. Kan stöka till när framtiden kommer då. Men har barn som sköter sig dåligt. Men Sverige får problem då. Måste leta någonstans att bo.

MEN VI HAR ETT PROBLEM LAND Men kommer fler och fler till Sverige. Men vi har Grekland har inte problem med. Men söker till Sverige arbete. Det var folk söker arbete. Flera länder söker arbete.

MEN VI HAR EN FRAMTID. KAN SE SVERIGE IDAG. HAR KOMMIT MÄNNISKOR SOM HAR PROBLEM KAN SKADA MÄNNISKOR. Det kommer mycket problem folk till Göteborg. Kan göra egna affärer kör sitt eget startar eget företag svarta marknaden kör sitt eget tar från andra människor ,som folk avskyr svarta marknaden började 70 talet. MEN SVARTA MARKNADEN BÖRJADE 70 TALET. Säljer saker till folk kan köpa upp från stölder tar eget bohag kan använda kan sälja vidare till andra människor då. MEN GÖTEBORG BLEV PROBLEM STAD VI HAR STOCKHOLM SKÅNE SOM BLEV PROBLEM STÄDER. Men har sett Sverige från öst till väst.

Men vad kan hända mer mörkare land som var på väg. Det kan inte se mer problem land ,men har Göteborg problem ,då kan andra ställen hänga med ,men vi har större städer som får problem. KAN VI SE SVERIGE OM 1500- TALET FANNS. LUGN PLATS ATT LEVA PROBLEM LAND BRÅKAR MED ANDRA LÄNDER. Har problem land nu som aldrig tar slut. Vad vill berätta mer om landet problem land ,som ingen kan se problem kommer från olika ställen. Sverige har fått ett problem land nu.

DET ÄR EN MÖRK VÄRLD VI GER OSS IN PÅ KÄRNKRAFTEN HAR VI PROBLEM MED, farliga ställen kärnkraft är problem länder sätter igång.

MEN FOLK ÄLSKAR INTERNET SOM LÄTT KAN SKRIVA BÖCKER ELLER TIDNINGAR ,kan använda internet att bygga saker och ting. Men ser bilden, internet mörk värld får svårt att se problem världen som vi lever i. Men internet ,då kan se problem världen flyr till andra länder söker ifrån sitt hemland, då kommer annan värld som har problem land kommer ifrån ,och ljusa länder har kommit längre i sin utveckling.

Men får möta på mörk värld som har kommit längre slutar med krig. MEN FÅR MÖTA IGEN INTERNET VÄRLDEN SÖKER TILL LÄNDER GILLAR DÅ. Men vi har den världen, vi har internet världen kommer från krigs länder har satt igång krig, och måste fly från länder som har krig.

GÖTEBORG OCH STOCKHOLM HAR PROBLEM INTERNET VÄRLDEN. Men kommer problem länder krigs länder flyr söker skydd idag. Men internet har problem idag, att hjälper folk flyr med falska pass och rätt pass.

USA HAR PROBLEM IDAG NÄR GÖR PROBLEM FÖR USA. INTERNET STARTAR LITAR PÅ FOLK. Men har länder kan inte äga internet, genom att kan ta in i landet lever då. MEN INTERNET HAR PROBLEM MED DATORER. DATOR VIILL LÄNDER KÖPA IN. SER ENKLA VÄRLDEN. MEN KAN HA DATOR kan leva problem land när börjar med dator.

KAN DU SE SVERIGES KARTA??? SER MÖRK GRÅ KARTAN, SOM INGEN SÅG SVERIGE FÅR PROBLEM NÄR BÖRJAR MED INTERNET.

VI TITTAR PÅ SVERIGE INNAN INTERNET KARTAN BLEV LJUS. Jag ser hela Sveriges karta, men är inte kul att se. Har tagit in problem människor som gör att Sverige har problem idag. SVERIGES KARTAN VAR LJUS KARTAN, men kan leva lugnare liv när är svenska folkets land, då måste säga ifrån folk krig idag söker hjälpen Sverige. Men ser att Sverige får problem när blandar ihop länderna. SVERIGE HAR PROBLEM IDAG. SVERIGE VAR LJUST LAND INNAN TOG IN FRÅN INVANDRIGEN.

VI FÅR RESA I TIDEN SVERIGE. Kan du se Sverige när satte igång landet 1600- talet landet var litet land har lite problem folk på den tiden.

Har problem folk Sverige, men vad har svenskar problem med. MEN VAR FATTIGA MÄNNISKOR SOM KAN SKADA MÄNNISKOR, som fanns i liten skala var arg på rika människor kan skada människorna.

Men rika sög ut folk, som har familj att föda då. Men landet var ändå ljust land, GENOM ATT KVINNOR SLAPP BLI UTSATT FÖR VÅLDTÄKT OCH GRUPPVÅLDTÄKTER ,SOM KOMMER FRÅN MUSLIMSKA MÄNNEN SKADAR KVINNOR ,OCH TILL OCH MED SMÅ BARN BLIR UTSATT IDAG.

Männen på 1600-talet kan så lite om sexuella biten då. Kvinnorna kan leva lugn och ro. Men har respekt mot kvinnor och barn, det var fult att ens hitta på så fula saker, som muslimska män gör nu. Men männen har inte kommit längre ,genom att gör så fula saker mot kvinnor och barn, ungdomar som fått skadat land ,genom att internet dök upp på kartan. VI HAR PROBLEM FOLK IDAG, SOM SKADAR KVINNOR OCH BARNEN BLIR UTSATT FÖR FRUKTANSVÄRDA MÄNNEN.

MEN INTERNET HAR SKADAT KVINNOR OCH TJEJER.

IDAG KAN VI GÖRA NÅGOT ÅT DET? HAR PROBLEM FOLK ÖVER SVERIGE svarta som springer i Sverige, som fanns inte på kartan förr i tiden. Men svenska folket gillar inte svarta människor på den tiden, 40-talet var ett hot att ens ta in svarta män och kvinnorna.

MEN USA HAR PROBLEM MED SVARTA MÄNNISKOR, GENOM ATT TOG IN HJÄLPEN TILL LANDET KAN LEVA MYCKET BÄTTRE – SLAVAR. Men fick dålig lön när lever där. Men mat och husrum gav USA tills folk börjar se svarta folket led att leva så.

Men har ingen frihet ens. Men börjar göra uppror landet svarta och vita fast var USA ,som bjöd in till USA, VILL HA LITE HJÄLP I HEMMET HEMBITRÄDEN ELLER SOM LAGAR MAT har svårt att hitta hjälp till ,då hittar svarta människor som fick leva problem liv. Men har Afrika som var bättre för dem att leva hemma än att kidnappas till USA då.

Men folk kan inte se problem land växer USA, så titta nu hur landet ser ut är bara problem med hela USA. Men växer även brottsligheten som har sett en längre tid. Men har delat på landet flera ställen är så farlig kan inte gå där, genom att en gång i tiden tog in slavar svarta människor leva där. BRONX BLEV PROBLEM LAND. Men en gång i tiden ,då levde USA utan så mycket problem ,som nu kan inte vistas på en del ställen då. Men svarta har ett annat tänkande än som lever i USA.

Men får stanna kvar och blir till och med hyllad som president. MEN PRESIDENT PÅ DEN TIDEN SKULLE BLI, SÅ ARG PRESIDENT ARG DÅ. Men nu har haft mörkhyad president alla älskar han vann en plats i USA. Men på den tiden USA skulle jaga han bort från platsen då. Men nu kan välja en mörkhyad president.

MEN SVERIGE HAR SAMMA PROBLEM SOM USA. LANDET FÅTT PROBLEM NÄR SVARTA SPRINGER HÄR DÅ. Men vi berättar sanningen om landet. Vi skriver om landet då. MEN SER SVART KILLE BOR I SVERIGE FANNS INTE EN CHANS PÅ DEN TIDEN.

Men föder barn svarta män, och kvinnor gillar varandra SVARTA VILL LEVA IHOP ,så känner svarta människor, att leva med ljus kvinna eller man är problem folk, väljer många sitt eget folk.

Svenska folket har blandade barn från vit kvinna och svart man. MEN TIDEN HAR ÄNDRATS I SVERIGE DÅ. Genom att landet tar in folk, från länder stökar till mycket mer än att föda barn från en svart man eller kvinna.

Men kommer från Sverige och Afrika. MEN TRÄFFAS OCH BLEV KÄR ,SÅ KAN DET GÅ KÄRLEKEN KAN LEDA DEM IN I ÄKTENSKAP ,genom att svarta vill gifta sig, hör till att göra rätt ,som kommer från föräldrar syn på äkta kärleken, eller familjen blandar sig i måste säkra barnen gifter sig ,så kan leva bättre, och det ligger så starkt hos svarta människorna gifta sig då.

MEN SVENSKA FOLKET HÅLLER PÅ ATT ÄNDRA OM GIFTA SIG, kan till och med leva ihop utan ser ringen på fingret idag. Men lever i en annan tid än gamla tiden vi pratar om måste gifta sig, och föräldrar blandar sig i. Men idag, då kan leva med varandra utan att gifta sig som säkrar inte varandra då.

Men förr var det noga att säkra barnen väljer en man eller kvinna då. Idag kan leva under samma tak utan att vara gift Sverige som har sån syn på äktenskap. VI SER DET ÄR TRÅKIGT ATT ÄNDRAR OM SOM ÄR FIN. KÄRLEK.

MEN VAD HÄNDER MED LANDET MER PROBLEM LAND. KAN INTE GÅ SOM FOLK VILL, GÅ NÄR HAR MÄN SOM SKADAR KVINNOR OCH TJEJER. Men landet har problem, som var ljust land när du föddes till landet 1958. Det var ljust land skadar varandra ,så lite på den tiden. Men männen har en annan syn än muslimska männen har.

HAN PRATAR OM ANDRA SAKER.

MEN INTERNET HAR PROBLEM NÄR TAR FRÅN PROBLEM LAND INTERNET HAR ANNAN SYN LANDETS PROBLEM. Men skapar produkter, som måste ta från elektricitet måste fungera bra ,och då gör som länder gjort för längesedan. USA var först att hitta bra saker som ingen kan se. Problem land är USA måste leva som ingen kan se måste fixa saker, som har lätt att köpa idag.

MEN DET KOMMER FRÅN USA Men elektricitet måste USA utveckla, så vattenkokare dök upp på marknaden. Kaffe perkulator ,som kommer ifrån USA. Men långt tillbaka behöver inte elektricitet ens kokar kaffe och kokar vatten i kastrull, men fungerar bra tills vattenkokaren dök upp ,då vill köpa vattenkokaren. Kaffepannan lever kvar såklart.

Men brygger kaffe kommer nya bryggare som kokar kaffe på så sätt. Men får problem kaffe, som vill ha varmt kaffe ,då köper folk Perkulator som kommer från USA.

MEN INTERNET UTVECKLAR MER IDAG. DATOR DYKER UPP PÅ PÅ MARKNADEN, DÅ HAR VI PROBLEM, genom att datorn visar upp saker och ting. Men vad händer efter datorn??? Han visar mobilen som gör att allt blir utveckling , du kan titta på varandra när du pratar med varandra då.

SÄGER MELKISEDEK KALLAS FÖR GREAT MASTER MELKISEDEK. Han säger alltid sanningen om människor. Men folk behöver höra från han som ser allt. Men tar han när jag ska skriva sanningen. Han säger sanningen.

MÄNNEN – THE MEN

DET HANDLAR OM RELATIONSPROBLEM. KVINNOR KAN VARA IHOP MED FEL MÄN. MEN VÄRLDEN ÄR UPP OCH NER FÖR KVINNORNA LEVER I KONFLIKTER. Men alla kvinnor har inte så träffar män ,som ger blommor kramas och ger varandra pussar det är kärlek. Männen har problem med kan leva bara problem kan inte ta sig från mannen.

Men samhället har blivit hårt idag kalla landet kallas Sverige för. Men har Sverige ändrat om idag? NEJ, har problem kvinnorna som kan inte leva idag, genom att landet har vänt sig emot dem. Men har männens problem kan halka på, så ser landet ut idag. MEN HJÄLP KVINNORNAS SOM HAR PROBLEM MÄN ,SOM SKADAR DERAS LIV IHOP MED MANNEN HON LEVER MED.

MEN LANDET MÅSTE LÄRA SIG TA HAND OM KVINNORNA NÄR SER UT SÅ, då måste landet ändra om för kvinnor som lever så dåligt när landet skadar kvinnor kan till och med sticka från jorden är för mörk för kvinnorna som måste lämna landet.

Sverige har börjat skada kvinnor mer ,och får problem pengar när får inte vara glad, då kan kvinnor dö när landet är dålig att ta hand om kvinnorna. MEN VI HAR LANDETS PROBLEM OCH FOLK FLYR TILL SVERIGE, då kommer andra problem med kvinnorna kan inte leva mer måste gå tillsammans kan inte gå ensam längre som är bra för kvinnorna att gå själv.

MEN LANDET MÅSTE GE STOR HJÄLP NÄR HAR PROBLEM MÄN SOM SKADAR DEM ,OCH EKONOMIN ÄR OFTAST PROBLEM MED NÄR LEVER TILLSAMMANS. MEN PENGAR MÅSTE GE MÅSTE LEVA UTAN MANNEN ,OCH PENGAR MÅSTE HA. Men hur ska vi ändra om männen som är svår att ändra om då? Måste lämna männen och ger husrum och pengar till dem. Lägenhet och pengar måste kvinnorna ha och lugn och ro kan leva ännu bättre.

MEN HANDLAR OM KÄRLEK SOM FUNGERAR DÅLIGT. Männen är problem när möter på män som vill skada kvinnorna måste gå från männen när börjar skada kvinnorna kliver från männen, som måste ta sig vidare när har problem relation kan kvinnor blir skadad av samhället.

Ser mörkt ut för kvinnor som lever problem män måste ändra om samhället för kvinnorna ,SOM LEVER PROBLEM VARJE DAG MÅSTE GE PENGAR HJÄLP, och ett hem att komma till ,har egen lägenhet där kan hon bo, och leva tillsammans barn har många kvinnor som lider av mäns problem.

Måste ändra om samhället många relationer som lever problem män och då får kvinnorna lida av det. MEN LIDER VARJE DAG. MEN SAMHÄLLET ÄR PROBLEM FÖR KVINNORNA KAN DRABBAS AV MÄNNEN HAR PROBLEM, OCH DÅ FÅR HON PROBLEM. MEN ÄNDRA OM SAMHÄLLET LÅT HON LEVA NÄR MÄNNEN ÄR PROBLEM MÄN.

Men samhället har blivit mörkt för henne när hon får dålig hjälp. MEN MÄNNEN FINNS DÄRUTE SOM SKADAR KVINNORNA IDAG, VI HAR ETT HÅRT SAMHÄLLE NU PROBLEM, och får kvinnorna problem som har inte problem som kvinnorna har, då får kvinnor problem när är han som kan inte skapa harmoni, då får hon lida har svårt att leva ibland när han skapar problem kan inte leva ibland ,som får lida när har svårt att visa kärlek ,som är bland det viktigaste att ge tillsammans kärlek kan leva bra när har män, som kan ge kvinnor glädje kärlek.

Men världen finns inte hon ser problem bara med männen hon lever med problem män ,som hon lever år efter år kan skapa problem för barnen, har problem män som barnen får lida av. HON ÄR INTE SÅ GLAD OCH LYCKLIG ,DÅ FÅR BARNEN LIDA AV DET.

Hon lever ihop kan leva tillsammans med män, som ger mer problem, då kan hon vill gå sin egen väg när ingen hjälper henne att leva tillsammans med män som hjälper henne , då kan bli problem att se männen som finns hon ser problem män ,som skadar henne får rätt hjälp skadar inte henne ,men hon har problem att gå efter love vägen SOM FINNS FÖR KVINNORNA NÄR FÖLJER HJÄRTAT, DÅ BLIR BÄTTRE FÖR HENNE ATT LEVA LUGNT LIV SOM KAN GE LUGNT LIV.

MELKISEDEK HAN ÄR EN STOR MÄSTARE KALLALS FÖR GREAT MASTER MELKISEDEK. Han vill visa problem män som kvinnorna får problem med. Men finns i samhället och behöver stor hjälp att leva lyckligt.

MAT FOOD

VI SKA PRATA OM MAT IDAG GENOM ATT VÄRLDEN ÄTER ANNAN MAT OLIKA MAT. Men länder har inte kunskap om mat när vi ser länder äter annan mat ,som bygger på nyttig föda som länder ser nyttig föda.

MEN DET HANDLAR OM SVARTA LÄNDER SOM HAR TILL OCH MED HUNGERSNÖD. Men vi tar upp om mat måste alla äta genom att överleva då. Men finns en ställe i Afrika som har problem att överleva som vi tar upp om då. Men Afrika är stort ,men finns ett ställe som har problem nu. Men folk vet vad vi menar då. Men händer ingenting där.

Sverige har byggt på med nyttig föda ,men tar in kunskap. Men svarta länder äter mat som har problem mat för barn och familjer ,genom att ingen lär dem om nyttig föda. Men Sverige är framgångsrik säger Hilaron. Han är en stor mästare Great master Hilaron. Kan människor då. Nu ska han dela med sig till människor nu.

Sverige har lärt sig bygga ett land om kunskap om mat ,för svenska folket är viktigt för människor som lever i landet. Men Sverige har tagit in så mycket kunskap om människor. MEN ANDRA VÄRLDEN SER INTE SVERIGES KUNSKAP, kan så mycket om att leva med mat på bordet med nyttig föda, som många länder har lite kunskap om ,som vi ska dela med oss till andra världen. Men lära dem om mat kulturen vi har då.

Kan gå upp i vikt svenska folket måste träna då. Men vad beror det på då??? Men äter mat mat som inte andra länder lär sig om då. Men kan vräka i sig mat mat ,som svarta länder har inte ens lärdom om. MEN SVARTA LÄNDER TAR DÅLIG FÖDA ,OCH BARN DÖR PÅ GRUND AV DÅLIG FÖDA DÅ. Men svenska folket dör inte som dem men kan bli sjuk ,men svarta länder kan dö små barn undernärd.

Men svenska folket ser till att äta sig mätt går upp i vikt då. Mat äter varje dag, mat på matbordet fyller sin kasse med mat, mat till frukost äter bröd ,och gröt många då. Men gott bröd måste hålla koll på då. Men kan gå upp i vikt av vanligt bröd. Men vad äter svarta länder till frukost? HAN VISAR RIS GER BARNEN. Men ris ger små barn, som innehåller dåligt föda finns gift i ris, genom att en del länder upptäcker riset är problem nu.

MEN GER RIS TILL BARNEN ,och svenska barn äter frukost varje dag innan går till skolan då. Men är gröt och fil och yoghurt till dem. Men mackor i massor ,men får välja ut kan gå upp i vikt. Men äter flingor till filen ,som kan gå upp av socker som är boven där. Men är olika sorter äter innan går till skolan.

Men små barn får alltid bra mat att leva på kan gå upp i vikt blir överviktig då. Men svarta länder blir inte det har inte tagit till sig föda som är bra att äta när lever på jorden. Men ingen säger till dem ens. MEN ÄR DÅLIG ATT HJÄLPA SVARTA LÄNDER, men vi lägger ut om faran och dödlighet svarta barn då.

Men svenska familjer äter middag med som kan innehålla så mycket mat ,så kan gå upp i vikt. Folk får dela upp och läsa på paket kan innehålla socker ,eller för mycket fett i maten. Men svarta länder går inte upp i vikt som svenska folket då. MEN INGET BARN SKA SOMNA HUNGRIG NÄR SKA SOVA DÅ. Men äter mat då fil och mackor i massor ,så kan somna gott.

Men har kommit så mycket maträtter idag. Men kvällen ska ingen somna hungrig såklart. Men svarta små barn kan somna hungrig, genom att har inte mat till som blir mätt på. MEN VITA BRÖDET ELLER GROVT BRÖD BLIR BARN MÄTT PÅ

Men Norge äter mycket bröd grovt gott bröd och vitt bröd när ska ta lunch. MEN BLIR SÅ MÄTT EFTER ALLA SMÖRGÅSAR TAR MED SIG DÅ. Men har ett land med bra föda då.

Men Sverige har ändrat om måste äta riktigt lunch mat. Men hade bröd förut ,men äter mat riktig mat med allt innehåller och blir mätt. Men skolan delar ut det. Men vad får svarta länder äta?? MEN SER RIS DELAR UT. Men svarta barn är undernärda såklart. Men ingen kan leva som svarta länder lever när har lärt sig om mat.

MEN ÄTER POTATIS SVERIGES FÖDA BLIR MÄTT PÅ POTATIS. Men potatis har varit bra föda att bli mätt på.

MEN SVERIGE HAR ANNAT ÄN POTATIS KÅLRÖTTER , men vad har svarta länder små barn tuggar på ris.

MORÖTTER OCH ANDRA GRÖNSAKER och har svenska folket då.

Han visar tomat och gurka som är svenska folket har tagit fram. MEN ÄLSKAR TOMATER OCH GURKA.

MEN SVERIGE TAR FRAM NYTT HELA TIDEN, genom att utvecklar födan då. Men svenska folket har tagit in ris ,men har annan föda då. Ser kött äter då. Men äter inte bara ris utan till andra maträtter kött ,fisk. Pastan visar han som älskar ge barnen då.

MEN MAKARONER ÄTER MYCKET FOLK, men har alltid till makaroner korv, köttbullar. Men barn älskar stuvade makaroner och köttbullar eller korv. Men det finns olika sorter makaroner, kallas även för pasta och spagetti äter folk till olika maträtter. Barn och vuxna gillar äta spagetti och pasta.

KÖTTFÄRSSÅS OCH SPAGETTI. VI ÄLSKAR DET. Men barnen älskar det. Svarta länder vad ger för god mat till dem???? Ris, vitt ris tar i munnen. Kan hitta köttbit då.

Jagar så kan ta lite kött till familjen. Men har inte utvecklat enkla vägen blir mätt då.

MEN VITT BRÖD OCH GROVT BRÖD HAR LÄNDER UTVECKLAT DÅ. Men ser stora åkrar har Sverige. Men får mat från korn och allt andra rapsolja. Men vad har svarta länder titta på födan. Kan göra en god macka från riset??? NEJ ingen kan göra det.

Men svenska folket kan göra en god smörgås blir mätt på. Men är vitt bröd och grovt bröd. Men kan blir till och med varnad går upp i vikt. MEN ÄTER OCH BLIR MÄTT SOMNAR MÄTT TAR SIN SMÖRGÅS MED GOTT SMÖR PÅ. Men tar pålägg som älskar det. Men prickekorv tar mycket familjen på smörgåsen när har lite pengar, då blir det ost. Men ostar finns i olika smaker stark och svag för barnen. Men har stor ost tillverkning. Barn älskar ost och kan välja till familjen bra kvällsmat och frukost.

MEN LÅNGT TILLBAKA SATT OCH MJÖLKAR KORNA. Men har mjölkmaskiner idag och flera kor att ta hand om idag. Men har kor när tillverkar osten. Men finns flera gårdar kor som ger föda då.

Men har upptäckt får inte dricka för mycket mjölk, genom att kan få problem magen måste hålla balans. MEN MJÖLK HAR MÅNGA LÄNDER OST OCH MAT, som svarta ser lite av. USA men titta på dem hur lever idag.

Men är överviktig och sjuk från mat äter då. Kan inte gå ,genom att vikten kan sluta på över nästan 300 ,eller mer vikt kan dö av vikten äter mat. Men dör svarta länder överviktig??? NEJ ÄR UNDERNÄRD OCH FÅR DÅLIG FÖDA DÅ. Medans andra länder utvecklar mat ,så kan dö äter mat varje dag.

Men mat måste alla äta och somna gott efter maten då. Men är mätt och lever så kan dö när äter för mycket mat får gå till läkaren ta hjälp då. Men svarta länder har inte problem som andra länder har det då. Men kan dö, så illa är hela jorden idag. MEN ÄTER SÅ KAN DÖ FÖR MYCKET VIKT ,och andra delen äter för mycket mat, så dör kan sluta nästan över 300 kilo och mer. Men händer inte svarta länder somnar hungrig som finns inte på kartan hos svenska folket eller USA.

Men andra länder Norge ,Danmark, Finland äter mat alla länderna äter mat. Men länder som Sverige har kommit långt idag mat. MEN ÄTER VEGETARISK KOST OCH VEGAN KOST. Men är utan kött då. Men hittar på så mycket idag. Men tar bort mjölk vegan kosten genom att anser är fel att ta från djuren. Men känner sig bättre när tar bort mejeriprodukter. Men vegetarisk kosten tar bort alla köttprodukter då. Men äter inte kött som lever så. Men känner känns bättre genom att djuren är illa utsatt idag. Men mycket gårdar far illa idag. Men dålig att sköta om gårdarna då. Men väljer bort kött då.

Men Sverige har annat mål bli mätt innan somnar ,men kollar upp så slipper gå upp i vikt då. Men kan bli sjuk av mat och sjukdomar ,genom att mår dåligt äter för mycket eller slutar och äter. Men fått upp så mycket från sitt liv då.

Men svarta länder har inte så ser samma mat när vaknar upp. Men mat ska alla äta när lever på jorden, länder är dålig att visa rätt för som svälter idag. NÄR KAN BLI MÄTT PÅ VITT BRÖD OCH GROVT BRÖD SOM LÄTT FYLLER MAGEN MED. Men använder gäst och ägg när bakar och smör och vatten. Men finns uppsjö av recept då.

Men soppor äter mat soppor, men hittar på så mycket mat svenska folket då. Men svarta barn familjer vad får för mat??? Men ser skitigt vatten ,som ingen ska ta av genom att renar vatten, så kan dricka vatten. Men glas vatten svarta folket svart vatten tar ,men är mörkt vatten. Men rening maskin använder Sverige. Men kan dela med sig till människor som lever med smutsigt vatten. MEN FINNS MASKINER SOM TAR BORT SKITIGT VATTEN.

Måste rena vattnet ,genom att kan bli sjuk när dricker vatten från svarta länder. Men tar vatten blir varmt där. Men ser dricka där ,genom att är bättre än att ta från vattnet. Men ser flaska coca cola som dricker säljer med coca cola. Men tillverkar så mycket coca cola till många länder idag, men är en populär dryck. MEN INNEHÅLLER DÅLIGA ÄMNEN SOM FOLK HAR UPPTÄCKT DÅ. Men kör med utan socker går upp i vikt och chips älskar folk. Men är potatis tillverkar chips av. Men är gott och går upp i vikt när ska ha lite fest.

Men känner svarta länder till andra länders bekymmer går upp i vikt när äter påse efter påse och dricka. MEN FALLER LÄTT NÄR SER CHIPSPÅSEN OCH DRICKA , genom att är så lätt lura sig själv.

Men affären är fylld av det. Men sitter hemma ser på teven och äter chips och dricka med olika smaker. MEN VAD SVARTA LÄNDER KÄNNER INTE TILL ÖVERVIKT SOM MÅNGA LÄNDER LIDER AV NU. Men ser du Afrika springer mörka människor som äter lite grann, genom att föräldrar delar ut dålig mat till dem.

Men svenska folket andra länder skulle aldrig tillåta det måste äta innan du går ut nu. Men säger svarta föräldrar till sina barn det? Men är ute och letar mat har så lite mat. Men kan titta efter mat, men har lite mat. Men svarta länder flyger folk till dem. MEN GÖR INTE SÅ MYCKET ÅT DET. Men ser hur lever åker hem till sitt land. Pratar om pengar hjälpa svarta länder som har det svårt.

Men ska folk hjälpa länderna ,då måste dela med er kunskap om Sverige och USA Norge Finland Danmark eller andra länder kan mat. MEN FINNA MÅNGA LÄNDER SOM KAN MAT Men har lärt sig att leva rätt med mat som är viktigt att leva rätt då. Men svarta länder har fått problem att leva rätt, som länder måste hjälpa dem leva rätt barn dör ,och landet förstör inte mat ens.

MEN HJÄLP SVARTA LÄNDER FRÅN LÄNDER SOM KAN MAT. Mat måste alla ha ,men har svårt att prata med dem. Nu lägger vi ut om problem svarta länder har år efter år. Men somnar hungrig många barn familjer lider idag ,genom att har fel styra svarta länderna. Men måste andra visa mat för svarta länder då. Men vi har människor lider mat ska inte hända ,genom att jorden ska dela med sig från länder nu. HILIRON GREAT MASTER DELAR MED SIG NU TILL ALLA MÄNNISKOR OM MAT.

LAKES, THE SEA MUST HELP EACH OTHER THEN,SJÖAR, HAVEN MÅSTE HJÄLPA VARANDRA DÅ

JAG HAR PROBLEM ATT SE VAD DET HANDLAR OM DÅ. JAG KAN SE LANDET GENOM DINA ÖGON. Men vad händer nu problem land då gör ännu mer problem. Jag kan se Sverige genom dina ögon. Men folk kommer bli chockad när vi kan se allt som händer i Sverige. Men vi kan se, genom att vi lever nära allt nu kan dela med oss av Sverige problem.

Jag kan se kranar som använder idag när trafiken är som värst idag. Problem land ,då tar till kranar är produkt har tagit in i landet som kan hjälpa till med båtar. Men kranar kan ta på andra ställen när kan känna av problem land, BÅTAR KAN SKADA HAVEN SJÖAR SOM BLIR UTSATT IDAG.. Har de gjort något åt det??? Men pratar om det går med plakat länder är inblandad idag.

Men länder kan göra värre när haven fyller oljan i haven båtar problem tar kranar rensar ,som båten släpper ut olja från båten GÅR INTE PÅ EL ENS UTAN SLÄPPER UT BENSIN ÄN IDAG Birgitta.

Du har skrivit så fint om landet problem vatten måste alla ha såklart. Men länder har inte samma syn som ni har, MEN SVENSKA FOLKET KÖR MED RENINGS MASKIN. Men ser du oljan Birgitta rinner olja i havet svart olja kan skada vatten och fisken får problem när gör så lite åt det stöter på problem, att stöta på andra länder har båtar som häller ut olja ångar på, och släpper ut olja andra länder har dålig pengar att köpa fina bådar ,som rika länder kan rädda haven bättre än andra fattiga länderna.

MEN STÖKAR TILL SÅ MYCKET GENOM PROBLEM HJÄLP FRÅN RIKA LÄNDER, ser problem med fattiga länder ,då dyker andra upp och ska ge hjälp när måste ta bort båten från havet ,genom att slippa skada mer fisk naturen ,vatten blir fullt med svart olja som kommer få problem framtid, så tänk på det gå in och hjälp rädda djuren haven och alla sjöar som finns ,så tänk på det.

MEN GÖR SÅ MÅNGA FEL IDAG NÄR PUMPAR PÅ MED GAMLA BÅTAR MÅSTE STOPPA DET. Men har gammal båt och fattiga länder tänker inte på skadan måste rensa en del ställen ,genom att ser problem haven och små sjöar idag. Men får ställa undan båten, så länge inser förvärrar haven fisken åker runt och städar, genom att har hittat plast i haven som ska rensa bort såklart. Men även skräp har kastar i vattnet som förvärrar när tar alla kranar stora stora kranar som tar upp skräp från haven botten rensar, men rostig kranar som även släpper ut skräp, vet att haven vill inte ha det utan rensa utan båtar släpper ut olja bensin och andra drivmedel har, genom att havsbotten ser hemsk ut idag.

Men tar kranar lyfter upp skräp så på en lång båt ,men båten släpper ut olja och vad händer då??? MEN HAVEN FÅR ÄNNU MER PROBLEM IDAG ,genom att folk vill rädda framtiden ,djuren, fisken haven håller på att dö ut på en del ställen torkar ut minskar vatten i små sjöar ,men händer när vatten får problem att rena sig blir olja över hinna över där ,och då kan folk får problem i framtiden. Men haven finns, men små vattendrag släpper ut i haven och då blir folk lidande som vill äta fisk, och ta en fisketur som andra stökar till rika länder kan skada andra små länder har som arbete.

MEN RIKA LÄNDER ÄR EGO MÅSTE HA DET SKA ÖVERLEVA, MEN SÅ GRYM ÄR VÄRLDEN LÄNDERS EGO, som gör att folk blir galen sätter upp maskiner som skadar andra länder skogar och skadar för dem. Men vi ser från oss att länder kan bli utsatt av länder ,som måste ha det som egen föda när rika länder går i affären och handlar då. Men har så enkelt som lever med allt kan bara gå ner till affären handla sin fisk fryst fisk. Men kan även fiska själv och dra upp sin egen fisk.

MEN RIKA LÄNDER SKA HA ALLT SOM ANDRA HAR, men åker och jagar djuren fiskar och allt som andra har då. Men jorden har obalans idag så illa är det idag. Men åker och jagar björn när har egen björn hemma att jaga då. Men måste jaga stora djuren i andra länder ,genom att har ett ego som jagar djur i andra länder.

Men har egen natur bor bra men kan jaga älg hemma då. MEN EGOT ÄR STORT FÖR MYCKET FOLK TAR FRÅN ANDRA, som ska leva på sin jakt och äta sitt kött som har blivit fel idag. Men länder skadar haven, genom att måste åka dit och då blir mer mer skadar efter vägen då. Vattnet måste vi ta hand om nu, genom att framtiden ska bli bra ,då måste hjälpa varandra rädda jorden då. Men får hjälpa varandra ,genom att jorden håller på att få en smäll av alla utsläpp efter vägen nu.

JORDEN SKA SKÖTA OM PÅ RÄTT SÄTT NU TÄNK PÅ DET NU. MELKASIDEK JAG SER FRÅN BIRGITTA HENNE SLIT NU. Men Sverige är dålig att hjälpa till nu. GREAT MASTER MELKASIDEK.

JULEN – CHRISTMAS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 82db54c155e11757c60af5b911ef5aae.jpg

IDAG HAR LANDET PROBLEM, JULEN ÄR FÖR BARNEN BARNBARNEN. Men har ändrat om idag. Pengar måste vi ha och julen kommer ändå fast vi ser barnens problem barnbarnen. Familjer har fått sämre på flera ställen idag. Julen är inte som förr i tiden.

Många familjer lider idag när kassan räcker inte till. Familjen får lida idag när paket och klappar ska delas ut när landet lider av pengar. Familjen ska fira jul som förr tiden. Men har dragit ner på mycket saker idag. JULEN ÄR FÖR BARNEN BARNBARNEN.

Men vi har coronavirus ,som stökar till att fira julen ihop. Men kan inte åka som de vill, så länge vi lider av coronavirus. Men folk gör fel ,då får vi lida idag. MEN VILL SKRIVA LITE UNDER JULEN.

PINGSTKYRKAN – THE PENTECOST CHURCH

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ce9e177af94b54a85df9b4fd688e8324.jpgSEKTEN ÄR SVART PINGSVÄNNER GENOM ALLA ÅR GÅR FOLK TILL PINGSTKYRKAN. Varför har Pingstkyrkan kommit till?Men det är så när Jesus gjorde sitt inträde i Sverige delad från kyrkan. Men Pingstvänner kommer från kyrkans delning, vad som är rätt eller fel. Men kyrkan kan skada människor idag när ingen känner till grunden kyrkans tro, ber alla som går till kyrkan.

MÄNNISKOR HAR TILLIT TILL GUD OCH JESUS som hör ihop med sanningen, tron kan göra många problem när ingen kan se energin tar från, men energin kan dela ut mycket energi, genom att be lugnar människorna.

När människor ber, då kan bygga upp enormt mycket energi in i kroppen bygger energi ,och då blir fylld av glädje. Men alla ser oftast fel när kyrkan har med det att göra då. MEN KAN SE LJUSET FRÅN MIG JESUS VAD HÄNDER DÅ???Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 76a8f5f5457a1be4d107add5e79a31a7.jpg

Men alla tror att jag lever hos människorna när så många Pingstvänner ber till mig. MEN NU KAN ALLA SE SANNINGEN SOM GÖR FOLK SJUK FRÅN DEM. 

Men energin från mig kan bygga människor kraft när ber till Jesus. Men har oftast sorg, när mitt namn träder fram hos Pingstvänner sorg förlora människor ,eller folk blir skadad av länders problem idag. Men fyller kyrkan sekter fyller på, och kan vara överfyllda med Jesus och Gud, jungfru Maria har många länder att be till. MEN ENERGIN BIRGITTA KAN BYGGA UPP MÄNNISKORS TRON, hittar lugn när folk tror bodde hos GUD.

MEN PLANETEN HETER LJUSET TILL JORDEN KALLAS MIN PLATS. MEN LIGHT KOMMER FRÅN DÅ. Men vi föds till jorden alla människor när ska möta varandra rensa med varandra, många människor har ett mål möts på jorden. Jag föddes vid Betlehem, var ett land att skicka ljuset till jorden mörk plats Betlehem. Men startar igång från den tiden.

Men ingen känner mig mitt liv, möta kvinna älskar inte ,men föräldrar valde en kvinna till mig. Han visar en kvinna, hans föräldrar vill ska gifta sig med henne. Men många länder har som oss. Men GUD vill att vi väljer själv kärleken bästa livet. MITT LIV KÄRLEK UTAN KÄNSLOR TUNGT LIV, som kyrkan tror levde utan kvinna hur tänker de????

ALLA MÅSTE VÄLJA KVINNA SOM FÖRÄLDRAR VALDE, men muslimska länder har det så. Nu har GUD gett energi att leva som vi är född, frun väljer männen själv ,genom att leva normalt liv. Men Pingstvänner kommer från kyrkan ,och folk ser mig när har problem ,och kan se min gestalt Jesus, men då ska ni tänka längre när jorden är fullt med folk.

JDenna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är f26bc42ea0a2d2c66514d5043306c0c0.jpgag hinner inte med hjälpa Pingstvänner, men energin hjälper dem. Men kan vara sjuk ,och kan tillbe mig som är inte fel ,men är inte hos dem ens. Jag lever Light energin ljuset till jorden. GUD TAR HJÄLP AV MIG NÄR FÖDS TILL JORDEN. HANS PLANET BIG HEAVEN KALLS SÅ.

KAN SE SYNER NÄR BLIR SJUK, och då kan kroppen uppleva inre ljus ,som en del upplever ,som en pånyttfödelsen som känner att Jesus är hos dem.

Men alla ser, jag berättar sanningen leva med en enda människa problem att leva andra, som ber till mig vad händer med dem??? Ni vet att vi talar sanning om Jesus. Ni kan be och känna er upplyst utan att jag lever med er. Men energin lever med er som ber till mig , men känner ett inre lugn när ber till mig. Men svårt att bara leva med er, genom att jag kommer från ljus planet LJUSET TILL JORDEN LIGHT PLANET.

Men vi är vanliga människor även vi bor på en planet. Men när folk dör då går de hem där hör hemma då. MEN JORDENS FOLK KAN INTE SE VART VI TAR VÄGEN, genom att många böcker skriver fel om oss. Men Jesus bor med män där han lever då.

Men Pingstvänner lever sjukt liv många av dem när de lurar in människor  tron, och kan uppleva dem problem folk som ser åt Pingstvänner då. Men har så mycket konstiga saker för sig. FOLK MÅSTE SE SJÄLV SOM STÅR UTANFÖR DEM att folk kan bli sjuk av dem. Men folk ber till mig ,och kroppen kan bygga upp stor energi, kroppen kan bli sjuk när går igenom problem efter problem, då kan sjunga och be till Jesus.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 193253593c761e4fddd3eafe5a21f662.jpgMEN KAN DRA MED ANDRA DÅ. Men folk kan sjunga ut sin smärta som Pingstvänner gör då. Folk kan bli rädd när de lever bland Pingstvänner när kör igång ,då reagera som går dit.

MEN BER OCH INRE HAR PROBLEM, då kan göra så många knepiga konster sjunger och ber ,som folk inte kan tro på dem.

Men Pingstvänner går folk vi har problem. Men sjunger och kan göra konster ,som reagerar på som tillhör livet runt kyrkan. MEN KAN BRINNA INOM DEM BER TILL MIG.  

Men innehåller så mycket problem liv, Jesus folk älskar då. Han har haft problem liv på jorden. MEN HAR EN ENERGI ATT BE TILL NÄR DE ÄR PÅ JORDEN, GENOM ATT MEDITERA OCH BER TILL GUD. Som folk ser fel att de har inre krig inom dem då. Men kan bli mer och mer växer hos dem.

Kyrkan lever vidare, men håller på att ändra om då. Kroppen kan visa så och folk blir rädd, som är inte van att göra konstiga konter skriker ut sin smärta då. KAN LYSA INOM DEM NÄR DE KÄNNER TRON TAR ÖVER DEM. Men för folk blir problem att tron var så stark, men bad och fyller människor upp energin. Energin bad jag till ,måste lugna mig när jag bad när jag var på jorden.

MEN HAN VISAR OVAN FÖR SITT HUVUD STOR VIT ENERGIDenna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 0ed8efc421b9a4cf6e5490637a4cdd89.jpg NÄR HAN BAD. Men jorden är mörk problem runt han. Jorden var mörk även på den tiden problem med att leva, och visa människor som bara inte inser styrkan inom dem, pengar jag rev ner hela platsen bad.

Men var lögner folk kan ljuga för mig ,eller tar över en plats som var min, då kan säga ifrån. Jag var arg på den tiden. ENERGIN HÄNGER OVANFÖR MIG, BER TILL DEN. SER UT SOM ETT STORT MOLN, RUND RING ENERGIN. Men ingen kommer till mig, som kommer från min planet, eller andra som  tillhör mig. Ingen dök upp. MEN ENERGIN FANNS DÄR FÖR MIG. Men energin är gjort av energi, ser ut som en rund ring.

Pingstvänner blev sjuk när de började leda grupper fel ,genom att de hittar på, SÅ MÅNGA LÖGNER OM GUD OCH JESUS OCH JUNGFRU MARIA, DOM SER BILDER MIG, som är koppling till många problem då. Så mörkret har börjat äta hos dem, inre världen hittar Jesus jungfru Maria GUD hittar så många, som var med i Bibeln Maria Magdalena ,som har börja bygga energin från henne.

MEN MARIA MAGDALENA VAR ENERGI SOM DE HITTAR DÅ, mörkret hos dem, genom ljuset lever folk vidare när jorden ser ut som den gör idag. Men Bibeln skrevs på den tiden innan jag föddes till jorden ,och fanns med när Bibeln leds in i nya testamentet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är manipulation-birgitta-andlig-inspiration.pngMen folk är så sjuk idag, men ber till Jesus. JAG KAN INTE GÅ TILL ALLA MÄNNISKOR ,MEN ENERGIN KAN BYGGA UPP FOLKS LIV ,och fyller kroppen med ljus.

Men folk kan bli rädd när folk fylls upp med ljus, visar konstiga saker som ingen kan kroppens krig inom dem. Men är sjuk från många saker men ser ljuset inom sig. MEN FOLK KAN SE GUD OCH JESUS, som är svårt att se. MEN KAN SE BUDDHA NÄR DE HAR PROBLEM RUNT SIG. Men då kan folk bli förvånad, men vad såg du, Jesus ljuset hans ljus, eller Buddhas ljus kan folk uppleva då.

Men folk är sjuk då ,men förstår inte det. Men ingen har sagt sanningen hur kroppen fungerar då. Men så länge ingen kan förstå det, se sanningen då lever kvar hos folk då. Har ett inre krig inom sig, som ingen förstår när jorden bara stökar till för dem. GUDS KRIG,JESUS, BUDDHA KAN FOLK UPPLEVA, men ingen förstår och förklarar för dem. Men kan börja bygga upp eget liv startar sekter, som kommer från inre kriget.

Men efter det kan starta igång sekter och blir fanatisk sjuk där alla sekter kommer ifrån. MEN BARN FÅR LIDA NÄR BLANDAR IN HEMSKA FULA DJÄVULEN ELLER DEMONER LUCIFER ALLA NAMN, SOM STÅR PÅ LJUSETS VÄG. Men folk är sjuk ,då skriker om hemska saker utsatt för då. Djävulen, demoner ,Lucifer alla namn han har ,som har inte med dem att göra ens, utan är sjuk från alla saker går igenom då. 

MEN SEKTER PINGSTVÄNNER KOMMER FRÅN FOLKS INRE LJUS, KAN GÅ ÖVER BERG DÅ. Men driver dem och driver dem att nå sanningen himlen och GUD.  MEN FOLK SKA INTE LEDAS IN I DET ENS, genom att folk drivs från kraften och makt kan ta från människorna när de kan bygga berg, när energin inom dem flödar inom dem. Men  så ser världen ut idag.

Men lita på er själv blanda inte in er i problem idag, genom att jorden är mörk idag. TACK FÖR MIG JESUS. Han vill visa hur det ser ut. Kan den biten då. Kan allt då frågar man han. 

VI TITTAR PÅ JESUS LIV- WE LOOK AT JESUS ​​’LIFE

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är great-master-jesus-birgitta-andlig-inspiration.png

VI SER ATT JORDEN ÄR MÖRK PÅ DEN TIDEN. Vi ser jorden mörk ,ser han fick börja med en ljus väg. Han föds från en grupp av människor, som ska ljusa upp jordens konflikter. JESUS KOMMER FRÅN LIGHT.

NÄR JESUS FÖDDE VI SER EN LJUS VÄG. GUD HAR FOLK PÅ JORDEN, och Jesus var där genom problem med människor. Jesus var där, för att vända landet folk led på den tiden. Vi ser en ljus väg som går runt landet han föds i. Ser mörker runt han. Jesus står på en ljus väg, som ska följa då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 689609c5a814d7292773f614464dd4be.jpg

JESUS ÄR LITET BARN. Jesus föräldrar håller om honom. Men linda in Jesus i lakan. Ser mörk himmel natten är mörk ute, Jesus föräldrar bor i trähus.

Har inte så mycket saker. JUNGFRU MARIA VAR TILLSAMMANS MED JOSEF. På den tiden hade föräldrar till dem, lagt fram att gifta sig. Men det var så ,ingen fick välja själv den ska leva med. Men kommer inte från rika människor.

MEN VILL ATT MARIA OCH JOSEF GIFTER SIG. Men fick inte välja själv vem vill leva med. Det är mörk där de bor. Det fanns inte så mycket folk där. JESUS kommer från en grupp människor, som ska till jorden. Det har med mycket problem, som jorden går igenom då.

MEN VAD KAN JESUS GÖRA DÄR ??? Han är där för att ljusa upp landet. Jesus gör landet ljusare. Han sätter sig att be. Men folk ser att han ber till någon ,när han tittar uppåt himlen. Han visar ett annat liv för folk som lever där. Jorden hade krig och problem. Jesus avskyr krig där han kommer ifrån. Vi ser bibeln ,som blev en tjock bok. Men fanns skribenter på den tiden.

NÄR JESUS FÖDDES människor hade problem med honom. Han gick mycket ensam. Jesus måste sitta ensam, han gillar inte folk ,som gick in i problem och konflikter.

Han gick mycket ensam. Men Jesus måste ha den vägen, genom att ljusa upp landet. HAN ÄLSKAR ENSAMHET.

VI SER EN RING EN DAG KOMMER ETT ERBJUDANDE ATT GIFTA SIG . Jesus föräldrar har sett ut till han ,som det var på den tiden. Alla måste gifta sig, genom att föra sin del vidare. Vi ser en väg när folk tar över efter varandra. Jesus fick inte välja själv sin fru.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 76a8f5f5457a1be4d107add5e79a31a7.jpg

Men mår inte bra av valet ens. Jesus gifter sig med en kvinna, som föräldrar har sett ut. JESUS BLEV BORTGIFT. Han ville inte gifta sig med henne ens. Jesus går undan mår inte bra ens. Jesus föder barn med en kvinna ,som var hans barn.

JESUS GÅR MYCKET ENSAM, han vill inte vara nära ingen människa. Han går iväg ,men sätter sig på ett berg. Jesus ber när han sitter där. VI SER EN VIT STOR ENERGI HAN BER TILL. Han knyter sina händer och ber till en ljus energi. Han är så förtvivlad då.

VARFÖR SÄGER HAN FLERA GÅNGER. Men hon familjen, varför??? Han sitter där, och mår inte bra. Han vill inte vara med dem. Han går iväg och bär en tygpåse. Jesus går och går. Men sätter sig ner. Men är varmt han svettas. Solen skiner så starkt. Han häller vatten över huvudet. Jesus har svart hår. Han vill bort från allt. Jesus går och går ser berg träd. Han sätter sig ner.

Det här är ett liv Jesus vill inte leva ens. Ser en sjö, han häller vatten över huvudet. Han går lätta kläder och sandaler. HAN AVSKYR SITT LIV.

Ser vita stenar gråvit stenar ,han står där tittar över vattnet. Jesus är mycket ute och går. HAN ÄR INTE HEMMA SÅ MYCKET. Jesus går hem och äter mat. Han tittar på sin fru ,men gillar inte henne ens. Vi ser hans blick säger allt.

JESUS ARBETAR, men ser han lindar en tjock töm. Vi ser fiskar. Båt och han fiskar. Ser han åker ut med en båt. Men sitter flera i båten. Han är inte ensam, genom att han jobbar som fiskare. Han lägger ut nät.

MEN SER EN HÄNDELSE, GULD, ser marknaden han sitter på en bänk. Han sålde saker. Fiska och sålde fisk. Men även andra saker sålde han. Han bor dåligt.

Han fick problem med prästerna, han pratade förmycket. Jesus visar vad han såg ,som var fel. JESUS LYFTER SINA HÄNDER, SER LJUS FRÅN HANS HÄNDER. Jesus sätter sig bredvid en man som ligger ner. Jesus tar sin hand och håller i hans hand.

MEN SER LJUS RUNT HANS HAND. Jesus hjälper han upp. Han var sjuk. Men lägger sin arm, han stöttar han och hjälper han hem. Jesus vänder på mannen. Han drar av kläderna på mannen han hjälpte. Han är skadad där bak. Han tar en trasa och torkar av där. Jesus lindar om såret. Jesus gör något med händerna, ser ljus från hans händer. Jesus ger healing till skadade mannen.

Jesus Heals Peter’s Mother-in-Law Luke 4:38-3

FOLK SÅG DET. Men folk gick fram har skadade händer. Lägger fram sina händer ,och ber han att titta på händerna. Jesus tar bort omlindade handen. Men har en röd hand ,och Jesus lägger sin hand över hans hans hand. Ser ljus från hans hand.

Jesus gnuggar händerna mot varandra. Han får energi från händerna. Han sätter sig och ger healing till han. Men ser ljuset från Jesus. Han gav healing till människor. JESUS VAR LJUSET FÖR DEM. HAN LEVDE MYCKET SÅ. JESUS JOBBAR MED HEALING.

Jesus har problem med prästerna. Han visar en annan syn på det. Prästerna hade ett annat tankesätt än Jesus hade. Han gick in i konflikter ,när han såg fel prästerna gjorde. Jesus hade andra tankar än prästerna ,då blev problem för honom. JESUS VILL ÄNDRA OM MYCKET, SOM HAN SÅG VAR FEL.

JESUS VAR LJUSET ,SOM FÖDDES TILL JORDEN. KOMMER FRÅN LIGHT.

JORDEN VAR SVART OCH MÖRK MED KONFLIKTER OCH KRIG.

MEN JORDEN FORTSÄTTER PÅ SAMMA SÄTT. PROBLEMFOLK.

ALTERNATIVA VÅRDEN – Alternatives

VI MÅSTE TA UPP OM ALTERNATIVA VÅRDEN, SOM SVERIGE HAR TAGIT IN MER OCH MER I LANDET. Jag börjar att intresserad av den vården. Men brann och började gå mot den vägen. 1994 jag började att anmäla mig till kurser ,som kom till Östersund. Men mitt intresse brann för fult då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 13d1aee27f6637ea25d5611e56aa290e.jpg

JAG GICK KANALISERING KURS, men intresset att skriva från guider. Jag hade ingen tanke när jag började lära mig kanalisera. Men öppnar mig mer när man börjar skriva från den världen.

JAG HAR VARIT ÖPPEN ,men har inte gjort något åt det. Har varit rädd att ta in den världen. Men född känslig och rädd för andra sidan. Men guider är snäll och mjuk att börja med. Jag har haft, så mycket sanndrömmar.

MEN JAG ANMÄLER MIG TILL REIKI- HEALING STEG 1 Desirée skulle ha en kurs Reiki-healing. Hon hade lärt sig i Stockholm. Men Desirée lärare hade lärt från Wanja, som var hem till Sverige. Wanja hade gått hos Takata. Wanja kommer från Sverige men bor i USA.

Men Desirée kan redan healing, men vill visa Reiki-healing för henne. Men hon gick steg 1 Reiki-healing. Men brann för den konsten såklart. Men fortsätter att utbilda sig steg 2 Reiki-healing. Hon gick även steg 3 Reiki- master.

Hon flyttade till Östersund ,genom att hon träffar Tor som blev kär i varandra då.

MEN TOR HÖLL PÅ MEST MED SHAMAN OCH HEALING ,SOM HAN HADE LÄRT SIG SJÄLV. Han jobbar så när han träffar Desirée. Men folk gick till han. Men när hon kom, då vände sig mycket folk till henne, genom att hon kom med något annat Reiki-healing som alla kan lära sig. Tor försvann mer och mer när Désirée dök upp, genom att Tor var stor på den tiden.

Men folk gick till han och fick healing. Tor var som en kung för många människor, som gick till han och fick healing ,men känner sig mycket bättre då. Tor har krafter som gör att folk känner sig bättre. HAN VAR STOR PÅ DEN TIDEN. Men folk visste vem Tor var. Men hon kommer med något nytt ,då kollar folk på Reiki-healing.

Men Tor sysslar med shaman, som är ett stort mörker han jobbar med. Men healingen är stark från han. Han hade sin healing, men han lär sig Reiki-healing. Han lärde sig allt. Hon gav han Reiki- master.

MEN FÅR EN KONSTIG DRÖM EN DAG. Men drömmer om Tor när han gör sin shaman resa. Han jobbar med det. Jag får en inbjudan från han och Desirée. Jag åker dit till dem, och är med på shaman ceremoni med Tor, som trummar då. Men vi är flera där som han trummar för. Men är en stark energi, som han jobbade med på den tiden. Han har klivit från mycket med ceremoni idag. Man fick leva ett mörkt liv när man jobbar, som shaman med alla shamanresor.

MEN HADE GÅTT REIKI- HEALING 1 OCH 2, MEN HÄNDE INTE SÅ MYCKE DÅ. MEN GÖR SHAMAN RESAN MED TOR, men sen åkte jag igenom.

MEN SÅG ALLT NÄR JAG GJORDE SHAMENRESAN , vad som hände. Jag grät och grät, men fick bara upp en massa skit.

Men fick nästan inte stopp på mig.

SHAMANRESAN FICK UPP MYCKET DEN GÅNGEN, men Reiki-healingen hände inte så mycket med mig. Men då börjar jag fick upp blockeringar ,genom att jag kan vara hård inombords, men bara satt och grät han höll om mig.

Men såg även i drömmen han tröstar mig. MEN FICK UPP MYCKET DEN GÅNGEN. Men åkte hem fort, men brukar vill vara kvar hos dem. Men då ville jag hem från dem. Gudrun en vän till mig hon sa, du kan åka hem till mig. Men du kan ta räddningsdroppar av mig. Men åkte hem till Gudrun, men fick räddningsdroppar av henne. Men tog lite droppar av henne. Men sen var det över med allt gråtande. Men fick upp så mycket sorg den gången. Men det bara kom och kom den gången genom att jag brukar inte gråta i första taget, men den gången kom det upp jag bara grät. Men såg vart det kom ifrån, men grät hejvilt den gången.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 9bd0808a632ae5e99a5dc130d7c5914c.jpg

JAG FICK INTRESSET FÖR SHAMAN, men testar den konsten på folk. Men jag blev så himla intresserad av shaman.

SÅG ALDRIG MÖRKA VÄRLDEN, jag börjar jobba med den mörka världen, som alla shamaner håller på med.

Men måste även städa mig som jag fick göra då. Jag var i naturen med 2 till 3 personer. JAG BLEV INTRESSERAD AV DET. Men försöker skaffa saker som tillhör shaman. Truman.

Jag gjorde inte ceremoni så mycket utan tog med det i healingen. Jag körde med 1 person. Men såg det var bra.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 6tl9py.gif

MEN MINA INTRESSEN FORTSÄTTER GÅR REGRESSION TIDARE LIV, anmäler mig till en kurs hos Ylva Cronstedt. Jag var hos henne 5 dagar med allt hon lär ut till mig.

JAG ÄR INTRESSERAD AV TIDIGARE LIV. Men många som hade anmält sig till kursen. Jag fick testa på folk såklart. Men har förmågan att dra till mig problem folk. Men alla har inte så lätt, att gå ner och titta på tidigare liv. Jag kommer ner såklart.

Men fick en kvinna, som jag fick problem med då. Men hon fastnar när jag höll på med henne. Jag ser hon kunde inte ens röra sina fingrar ens. Men hon sitter fast. Men fick sjunga till henne, så hon släppte greppet från hon satt fast ,genom att jag hade lärt mig shaman konsten då. SOM TUR VAR, DÅ VAR JAG GLAD ATT JAG KUNDE DET.

Men hon släpper greppet ,som hon satt fast i då. När hon vaknar ,då var hon rädd för mig. Men hon höll sig från mig, men var så himla rädd efter hon satt fast. Men hon kom tillbaka in i gruppen igen. Men hon höll sig lite på avstånd från mig, fast jag hjälpte henne släppa greppet. JAG HAR LÄRT MIG EN KONST ATT SLÄPPA GREPPET OM SMÄRTAN HON SATT FAST I DÅ.

MEN HON VAR EN JOBBIG KLIENTEN som Ylva gav mig. Men fick ta två en gång, fast man får bara ta 1 person åt gången. Men Ylva såg mig så himla stor ,och duktig får ta 2 personer gör inre resan på dem. Men jag klarar det. Men hon hade förmågan att ge mig bekymmer folk.

Men andra fick lätt folk men inte jag då. Men en härlig vecka att se tillbaka på. Men Ylva var bra som lärare, men kul grupp med härligt folk jag träffade den gången.

JAG HAR GJORT MYCKET REGRESSION TIDARE LIV. Men har gjort mycket inre resor med folk, men aldrig att de fastnar som hon gjorde den gången. Men har fungerat bra inre resor rensat och fått upp mycket saker. Men folk har även tittat på liv vi lever här, genom att jag kan ställa inre resan mot tidigare liv ,och det här livet vi liver här. Vi har mycket från barndomen, men tidigare liv.

JAG STANNAR INTE EFTER REIKIN, UTAN FORTSÄTTER LÄRA MIG RESAN, SOM BLEV POPULÄR PÅ DEN TIDEN. Jag hänger efter folk.

JAG LÄR MIG RESAN MEDTODEN , då vill jag lära mig den. Men gör resor på folk. Men börjar med resan. Men lär mig om allt då.

MEN DET FINNS OLIKA STEG DÄR när man gör första resan. Känsloresan ,som folk kan få problem med innan man tar sig igenom den. Men andra resorna går bättre, men jag hade problem med känsloresan, innan jag dök till botten på den. Men höll på länge med den, men sen tog jag mig igenom den. Jag har gjort många inre resor ,men borde vara van det.

MEN HAR HAFT FOLK SOM GJORT RESANMETODEN HOS MIG som gjort resan hos mig. Men kan ta tid ,genom att det är så mycket känslor vi får upp när man ligger på britsen. Men kommer igenom såklart.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bliss-angel.jpg

JAG SÅG KUNDE TA ÄRKEÄNGALAR TILL HJÄLP, då gjorde jag resan med dem, genom att de hittar allt vi har problem med.

Men såg hittar allt vi har problem med då. Men blev mer och mer intresserad av ärkeänglarnas resor. JAG GJORDE INRE RESOR MED ÄRKEÄNGLARNA SOM KALLAS FÖR ARCH WINGS, ÄRKE VINGAR. Men är mäktig och stor 5 metar lång. Men har enorm energi att jobba med.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 13d1aee27f6637ea25d5611e56aa290e.jpg

JAG HADE ÄRKEÄNGLANA SEMINARIUM EN LÄNGRE TID. Tillsammans med folk, som mediterar med mig.

Men såg att jag kan göra en inre resa med 1 person. Lade kunder på en brits. Men var bred och mjuk låg på. MEN FICK UPP MYCKET BLOCKERINGAR GENOM ARSH WINGS, ÄRKE VINGAR Ärkeänglar. Men kommer upp mycket blockeringar som låg på britsen. Men känner när de kommer vilken jag kopplar till då.

JAG HAR VARIT INTRESSERAD AV TAROTKORT SEN JAG VAR UNG. VANLIGA KORT. Men fick intresset när jag bodde i Göteborg. Det var början på 1980- talet. Men frågar folk om hjälp när jag ville se framtiden ,eller andra saker frågar folk som höll på med tarotkort ,vanliga kort. Men flyttar hem ,men börjar inte på en gång med tarotkort utan tog ett tag. MEN 1994 BÖRJADE JAG MIN RESA.

MEN LÄRDE MIG TAROTKORT JAG DRÖMDE OM MINA TAROKORT. Jag blev väckt vid 03.00 – 04.00. Men känner ett finger i vänstra sidan. Mjukt finger i sidan som väcker mig. Men somnar om vid den tiden. Men testar flera gånger i sidan på mig. Men trött vid den tiden. Men sen ser jag det blixtrar framför mina ögon. Men kändes som de blixtrar i huvudet. Men ser 3 runda tarotkort som kommer då. 3 TAROTKORT FRÅN STORA ARKANAN.

MEN GÅR ETT TAG men samma sak. Vid samma tid väcker mig. Men får flera tarotkort som kommer tillbaka med flera tarotkort. Men hände vid samma tid när de gav tarotkort till mig. Tarotkort från stora Arkanan.

MEN KOMMER TILLBAKA OCH VÄCKER MIG VID SAMMA TID. Men kommer flera tarotkort från stora Arkanan. Men efter ett tag ,då kommer alla från stora Arkanan. Men fick alla tarotkort från stora Arkanan.

MEN GÅR ETT TAG KOMMMER ALLA TAROTKORTEN LILLA ARKANAN. Men vid samma tid kom från lilla Arkanan. Men minns hela högen, som kom den gången massa tarotkort. Men fattar inte på den tiden, vad som hände med mig. Men sa ingenting till folk ens. Men var tyst om mina tarotkort då.

Men hade även beställt tarotkort, som jag fick vänta på den gången. Jag tog dem från USA ,men beställer tarotkorten jag såg i drömmen.

JAG FICK LÄRA MIG TAROTKORTEN DÅ. Men lade händerna på dem. Men kände in dem. Jag byter med Carina west, genom att hon kunde tarotkort. Hon ringer mig, genom att kille har sänt Reiki- healing. Kille som skulle vara kul med henne. Men Reiki är stark energi. Hon mår fruktansvärt dåligt när hon ringer mig. Men hon kommer till mig. Vi byter tarotkort med henne. Jag lär mig tarotkort ,och hon får lära sig kanalisera guider. Men vi byter några gånger.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 688903.jpg

MEN BÖRJAR KÖRA TAROTKURSER, men även sitter med folk. Men lär ut tarotkorten på ett bra sätt ,genom att folk fick kliva in i tarotkorten när de håller i dem. Men fick upp så mycket genom tarotkorten känslor ,eller anda händelser i sitt liv. Men fick upp så mycket genom att lägga händerna på tarotkorten. Men rensar så ,genom att hålla händerna på på korten.

MEN KOMMER PÅ METODEN MED EN GUIDE SOM HETER OSKAR, som visar mig. Men jag var nyfiken, och kör kurs efter kurs med tarotkorten. 10 gånger del 1 stora Arkanan. Men 12 gånger del 2, var bara lilla Arkanan ,de fick jobba med. Men del 3 fick lägga tarotkorten.

Men folk kunde välja en tarotkort där hela familjen fanns med. Hon såg allt om dem. Eller så kunde de se andra problem de hade i sitt liv. FINNS ALLT OM MAN TITTAR NOGA I TAROTKORDEN.

MEN HÖRT ATT MAN SKA FÅ EN TAROTLEK FRÅN FOLK. Men för mig blir det fel, genom att vi väljer tarotkort, som passar oss bäst. Men vi dras till tarotkort, som tillhör oss. Men kan köpa en massa tarotkort, som vi kan rensa med då. Jag minns en av dem, som fick tarotkort kunde inte läsa sina tarotkort. Men jag brukar slänga ut mina tarotkort, som får träna på.

MEN HON SÅG PÅ EN GÅNG. Jag hade fått indian tarotkort, som var perfekt för henne. Men förstår på en gång, och kunde säga exakt vad hon såg. Men tog sin lek det gick dåligt. Men hon fick tarotkorten från mig. Men sen kunde hon lägga tarotkorten.

Men jag har haft kurser många gånger ,men sagt till dem att de får leta tarotkort, som passar dem. Men min guide sa till mig ,att ge en kvinna den tarotkorten. Men tänkte hon kommer dö att ta korten. Jag hade köpt tarotkort med drakar på. Men tänkte hon får problem, men han sa, jag skulle ge henne tarotkorten. Men gjorde som han sa. Men hon kunde läsa dem fast hon var nybörjare då. Hon såg allt, men kunde rensa mycket i tarotkorten. Men köpte flera tarotkort efter hon rensat en massa mörker där. HON ÄLKAR TAROTKORTEN GAV HENNE KUNDE LÄSA DEM PERFEKT.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är copyright-c2a9-jag-och-min-guide-johlie.png

JAG MINNS SOM ÄN IDAG NÄR MIN GUIDE JOHLIE DÖK UPP HOS MIG. Men hon dansar runt mig. Jag hade fastnat lite grann den gången.

Men satt med Reiki- healing. Men hon börjar sätta fart på mig mot medium. Jag hade tänkt långt tillbaka lära mig medium åka till en kursgård ,som ger redskap som är bra för mig. Men har lärt mig att ta in andevärlden ,men är öppen tar in från dem. MÅSTE LÄRA MIG FRÅN DEM.

Men även om folk såg att jag kunde ta in andevärlden, SÅ VAR JAG BLIND MÅNGA GÅNGER. Men Johlie min guide satte igång mig. Men fick lära mig måla rita andar, som blev en träning, att ta in bättre eller vem vet. Men jag gjorde som hon sa. Men följde hennes råd.

JAG GICK NER TILL AFFÄREN och köpte pennor och papper till mitt jobb. Som blev min undervisning. Men säger till henne, hur ska jag hitta rätt bland alla pennor eller annat jag måsta ha? Hon sa, lätt Birgitta att hitta rätt. Men kommer till affären ,då får jag hjälp på en gång ,genom att hon som jobbar där kunde den biten. Jag fick så mycket hjälp att köpa rätt papper och pennor allt som hör till.

Men börjar måla, rita andeporträtt .MÅLAR FRÅN EN GUIDE DONOVAN. Men en gång, då skulle jag ner till affären då ,och köpa en penna, som målar smalt runt ögonen. Men ser en penna gungar fram och tillbaka då. Men frågar hon som jobbar där, vad pennan är bra för? Men hon sa, perfekt att måla med, genom att stiften var smal. Men är bra när du ska måla det du håller på med. Jag fick hjälp med allt ,men det var en härlig tid. Men kunde sitta och träna och måla och rita med pennor. Jag målar bilder och ritar då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är birgitta-andlig-inspiration-c3a4rkec3a4ngel-uriel33.png

JAG FICK ÄVEN BÖRJA RENSA MED ÄRKEÄNGLAR MER OCH MER ,MEN ÄVEN MÅLA ARCH WINGS, ÄRKE VINGAR ÄRKEÄNGLAR. Men fick gå igenom mycket med ärkeänglar. Men kommer olika ärkeänglar, som fick utvecklas med.

Men bytte ut ,så kom nästa och nästa ärkeängel, och skulle rensa med den ärkeängeln. Men fick måla som jag hade det. Men måste ändra om, som ärkeänglar visar mig. MEN BYTER ARCH WINGS, ÄRKEÄNGLAR.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är c2a9great-master-saint-germain-birgitta-andlig-inspiration.png

MEN ÄVEN GREAT MASTER VAR MED OCH UTVECKLA MIG, GENOM ATT JAG GICK EN LÅNG VÄG OCH UTVECKLA MIG. Men en morgon ,då kommer GREAT MASTER SAINT GERMAIN TILL MIG. Han sitter vid mitt köksbord och frågar mig. Vad jag har tänkt mig ,men han drar i sitt skägg ,och tänker som jag brukar göra då.

SAINT GEMAIN SATTE IGÅNG MIG. Men fick skriva kurser med han. Men han blandar in ärkeänglar skyddsänglar och Great master och guider. Men han sa att jag skulle skicka ut till 6 personer min kurs. Jag gjorde som han sa ,och han valde ut folk. ATT ARBETA I ÄRKEÄNGLARNAS ENERGIERNA DEL 1. Men var första delen fick städa med dem. Men grupperna städar tillsammans med varandra då.

ATT ARBETA I ÄRKEÄNGLARNAS ENERGIER DEL 2 Men andra delen fortsätter sin resa igenom grupper att städa med. Men ingen grupp är den andra lik kan byta ut material då. Men tar med basen, men lägger till gruppens behov brukar spegla med varandra då. MEN BÄSTA SÄTTET RENSA MED GRUPPER.

MEN SKREV 2 DELAR TILL GREAT MASTER ENERGIERNA DEL 3 OCH 4. ATT ARBETA I GREAT MASTER ENERIER DEL 3, men handlar om visionären. Del 3 kallas så. Men kan gå lång tid innan del 4 ,genom att del 3 ska vi komma i mål till del 4 ,som är mästaren. Men bli sin egen mästare går ut på det.

Men går vägen vi hör hemma då. Men måste vara klar att kliva på sista delen, att rensat från del 1 till del 3. ATT ARBETA I GREAT MASTERS ENERGIER DEL 4. Men ska vara klar bli sin egen mästare då. Men går ut på det. Men eget material skriver från Great master Saint Germain.

Genom att folk måste gå 4 delar och utveckla sig. Men måste gå igenom alla steg för att ta sig vidare i livet. Men folk kan sitta fast, men kommer ingen vart i livet. Men han hittar roten till folk. Han såg vart de hör hemma då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är great-master-jesus-birgitta-andlig-inspiration.png

JAG HADE ÄVEN EN SEANS I LJUS DÄR ÄRKEÄNGLAR OCH GREAT MASTER , GUIDER OCH SKYDDSÄNGLAR SOM KOM FRÅN LJUS ENERGI. Jag gjorde om seans till en ljus seans.

Men haft mycket vanliga seanser ,men såg att det var lättare energi med ärkeänglar , guider great master skyddsängel. MEN FORTSATTE MED EN SEANS I LJUS.

Han tog in rätt Ärkeängel och Great master och Skyddsängel, Guider. MEN STÄDAR MED DEM. Han såg vilka som kom ,och vem som kan hjälpa dem bäst som kommer då. HAN SÅG ALLT ,MEN TOG IN RÄTT FRÅN DEM. MEN JAG FORTSÄTTER UTVECKLA MIG, GENOM ATT MAN LEVER SÅ. DET TAR ALDRIG STOPP ,SÅ LÄR MAN SIG NYTT HELA TIDEN. Men har högre kunskap än andra då. Men kan allt om människor då. Jag har fått den gåvan att lyssna på dem. Men kan prata och ger budskap från dem. Men har lärt mig mig saker ,som andra inte upptäcker som jag kan då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 682926.jpg

JAG HAR HAFT MYFCKET GRUPPER MEN FICK BÖRJA MED NIONDE OCH TIONDE INSIKTEN. Men mellan nionde insikten, då körde gruppen KREATIV VISUALISERINGAR. Men var kul att gå igenom den boken. Men körde den mellan nionde och tionde insikten.

Jag går lite bakåt i tiden med den tiden. JAG JOBBAR MED SANAYA ROMANS BÖCKER, men hade grupper efter hennes böcker. Men handlar mycket om ta sig fram i livet. POSTIVA AFFERMATIONER. Lär mig om det. Hur man drar till sig negativa som vi ska hålla oss undan då. Ibland fungerar bra.Men vad har vi för folk runt oss då.

Jag blandar in kreativ visualisering. När boken var på modet på den tiden. Jag var nyfiken på boken. Men startar grupper med material. Jag älskar böcker, men läser mycket om att ta sig fram i livet. Men börjar även skriva eget material till kurser jag haft. Det blir så man skriver sitt eget.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är faa16989ea12bd64f861dfc55c9064dc.jpg

MEN LÄRT MIG EN DEL OM ASTROLOGI, MEN ÄVEN NUMEROLOGI ,genom att mitt intresse växer mer och mer som finns i samhället att ta till. Men hittar mycket som stämmer, som vi är till sättet.

NÄR JAG TITTAR MIN STENBOCK ,då hittar månen, som står för känslor. Men har stenbocken i månen. Men för mig är inte kul att se det. Men ser andra tecken månen stämmer på en gång. Men såg Merkurius stenbocken. Men förstår varför jag är som jag är då. Men fick svar på det. Men tar bara delar av Astrologin.

Men har solen i stenbocken, men har månen stenbocken, och andra kan ha i väduren. Men månen drar igång från sin lugna stenbock ,som är lugnet själv. Men när blir arg irriterad, då dyker väduren upp, genom att har väduren i månen. Kan bli lurad på folk lugna stenbocken. MEN ÄR INTRESSERAD AV DET KOLLAR UPP DET.

NUMEROLOGI Har intresserad av då. Men ser en del siffor går sämre ihop än andra då. Men räknar siffrorna, men ser går sämre ihop ,en del siffor fungerar dåligt. Men fungerar ,så men kan inte ändra om personen. Men är född med siffor som går sämre ihop med varandra då. Men en del siffor fungerar dåligt ,att ens tänka sig att de fungerar då.

SECRET BOKEN, som jag har gått igenom. Men brukar testa saker, genom mitt stora intresse. BOKEN SECRET HEMLIGHETEN. Jag har läst mycket böcker som är som dem.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 13d1aee27f6637ea25d5611e56aa290e.jpg

MEN DET FINNS I SVERGE ALTERNATIVA VÅRDEN ,MEN ÄVEN ANDRA SAKER ,SOM HANDLAR OM ATT UTBILDA SIG INOM ALTERNATIVA VÅRDEN.

Alla kan inte gå och lära sig ,genom att vi har en problem värld, som människor kommer ifrån. KAN GÅ BÄTTRE VÄG GENOM LIVET SOM SÖKER DEN VÄGEN.

Men kan få behandlingar från människor. Men måste fortsätta med behandlingen, när de har börjat med det. MEN MÅSTE HÅLLA SIG PÅ LJUSA VÄGEN NÄR HAR BÖRJAT MED DET. Genom att de kan bli sjuk och tappar fotfästet en del ,som är sjuk från barndom eller andra saker ,de har dragit på sig då. Kan ta behandlingar, men måste hålla sig på ljusa vägen.

Men kan blir sjuk om de slutar med den metoden. Men vanliga människor ,som är inte sjuk kan leva utan att ta behandlingar som dem. MEN FINNS EN GRUPP MÄNNISKOR ,SOM MÅR BRA NÄR DE HÅLLER BALANS GENOM LIVET.

Men det finns problem folk i samhället, som är sjuk och tar tabletter lugnande medel. Kan ta behandling ,men måste hålla balans när de börjar med det. MEN MÅSTE HÅLLA BALANS SOM HAR BÖRJAT MED ALTENATIVA VÅRDEN.

FOLK SOM FÅR REIKI-HEALING KAN KÄNNA ATT DE VILL INTE TA TABLETTER LUGNANDEL ELLER ANDRA TABLETTER DE STOPPAR I DEM. Men känner att de vill inte ta den tabletten, genom att Reiki-healing vill inte ta gift i kroppen, och då kan folk reagera på det.

Men det är inget fel att sluta med lugnande medel eller sömntabletter ,genom att Reiki-healing LETAR EN ANNAN VÄG UT FRÅN EN MASSA GIFTER TABLETTER DE TAR. Men kan ta behandling.

Men inte gå själv kursen när de har med sig så mycket från barndomen, eller andra problem ,genom att de måste hålla på jämt med healing hålla sig på banan. DET FINNS EN DEL SOM KAN INTE TA KURSEN. Idag har folk tagit kursen ,som hade inte så mycket koll på det. Men kan känna av om de inte får healing.

Kan bli sjuk om de slutar med behandlingen. Men måste hålla sig på ljusa vägen. MEN ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ DET.

VI MÅSTE TA UPP OM DEN HÄR VÄRLDEN ALTERNATIVA VÅRDEN.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 13d1aee27f6637ea25d5611e56aa290e.jpg