CORONAVIRUS

VI SKA PRATA OM CORONAVIRUS. MEN VI HÅLLER FAST VID SAMMA NAMN CORONAVIRUS, GENOM ATT ALLA VET VAD VI PRATAR OM DÅ. Men länder vet vad vi pratar om vi kallar Coronavirus ,vi döper inte om namnet. Men vi anser att det är fel att döpa om coronavirus som dök upp namnet från Kina.

Vi har en värld som vi vet att ökar på en del platser idag. Men partyn och fester har ökat coronavirus. Vi ser att Sverige är inte fri från coronavirus, men Sverige har partyn, som ökar på coronavirus och sommaren brukar öka på coronavirus. Men folk kan lätt gå ut träffas lätt att öka på coronavirus. MEN LÄTT ATT BLI DRABBAD AV CORONAVIRUS.

Men vi sitter inne mer under vintern och höstens rusk väder. Våren slår i blom varmt väder kan träffas mer. Idag har vi fester sommaren kommer närmare problem vi får nu ,GENOM ATT CORONAVIRUS FINNS FORTFARANDE KVAR ÖKAR PÅ EN DEL PLATSER UNDER MIDSOMMAREN. Men folk vill träffas och har kul ,vi vill leva som förut som sätter käppar i hjulet.

MEN ÖSTERUND SKA FIRA I FLERA DAGAR YRAN ÄR TILLBAKA NU.

NU BÖRJAR STRÅKET MED KUL FESTER OCH MAT.

FREDAG 22 JULI SLÅR DÖRRANA UPP.

MEN TÄNK PÅ ATT SKYDDA ER.

Men träffar människor från andra ställen som är dålig att sköta sig skydda sig.

ÖSTERUND HAR HAFT LITE CORONAVIRUS MOT ANDRA STÄDER. Men Östersund har coronavirus är drabbad från coronavirus. Men har inte så många döda som storstäder har nu.

Men kan öka på nu ,genom att vi vet hur folk gör åker ändå fast är sjuk coronavirus. Men är stor fest nu ,men vill inte missa festen Yran. Men skyddar bra kör med munskydd när går bland folk, vet inte vem vi möter på nu. Vi kan gå bredvid och bakom när vi firar då. Men folk tar sprutor ,som hjälper dåligt har vi sett får ändå coronavirus fast tar flea sprutor. MEN FOLK KAN SKYDDA SIG MED MUNSKYDD, SOM ÄR DET BÄSTA DE GÖR NU.

MEN KÖP MUNSKYDD SOM SER BRA UT. Men kan köpa som passar stilen vi har passar modet vi har, många vill inte sätta på sig munskydd från apoteket, eller sjukhusen ger ut då. Men är ful att sätta på sig, kan vi köpa egna ,eller sy skydd som har symaskin hemma då. Men får som vi vill ha då.

Men munskydd måste vara speciell kan hitta på bra platser innan vi går till stråket och Yran. Men är stor fest nu, och då kommer folk från olika ställen firar och har kul. Men synd att vi måste skydda oss ,genom att har varit dålig att stoppa coronavirus. Men ökar på flera ställen istället för att sätta stopp för coronavirus. MEN TÄNK PÅ DET NÄR VI GÅR PÅ STRÅKET OCH YRAN SÄTTER IGÅNG NU.

VI KAN INTE LITA PÅ MÄNNISKOR HAR VI SETT KAN STÖKA TILL FÖR MÄNNISKOR, genom att har problem med att stanna upp, lär dig att inte lita på människor sprids så snabbt idag.

Genom att skydd är problem idag har svårt att skydda sig. MEN CORONAVIRUS ÄR PESTEN FÖR MYCKET MÄNNSKOR SOM VILL LEVA ,SÅ TÄNK PÅ DET SKYDDA ER, SÅ VI KAN LEVA BRA NU. Men vi måste tänka på oss själv struntar i vad andra ser på skydda sig då.

Men blir full fester och partyn och vet inte vad ni gör. Ni raglar fram när du är ute, men blir ett lätt byte när du blir för full och påverkad av alkoholen. Men ungdomar kan bli utsatt idag när Yran sätter ingång. MEN VI HAR ANNAT FOLK IDAG HÅLL DIG NYKTER , SÅ LÄNGE DU KAN. Men låt andra dricka, men du gör inte som dem skyddar dig.

Men vet inte vem vi möter på ,håll dig klar i huvudet gå inte ensam idag. Men tar med dig sällskap vänner kompisar när vi ska ut såklart. MEN HÅLL DIG NYKTER GENOM ATT SKYDDA DIG.

MEN ÄR PARTYN YRAN DRAR IGÅNG SOM FESTAR FÖR MYCKET DÅ. Men alla vet stråket dricker folk för mycket ,vet inte vad de gör. Men samma med yran håll koll på dig själv. När stråket börjar, då dricker folk för mycket festar och har kul. Men vet inte vad de gör då.

Men vi måste hålla koll på allt idag. Folk kan bli, så full när sitter och dricker alkohol, det är inte bara 1 glas ,det är många glas dricker ,och kan knapp gå ,men är ett lätt byte då. Men finns omlopp av droger när firar ,så tänk på det genom att världen är upp och ner idag. SKYDDA DIG SJÄLV HÅLL DIG NYKTER GENOM YRAN OCH STRÅKET.

VI HAR EN ANNA VÄRLD IDAG. GÅ INTE ENSAM IDAG. TA MED VÄNNER NÄR VI SKA UT OCH HAR KUL. Allt blir bra när vi stannar inne genom att slippa problem idag. Men vill ut och har kul när stråket och Yran drar igång. Men håll koll på allt när du ska ut och har kul. GENOM ATT SKYDDA SIG SJÄLV. Men håll koll på allt när du ska ut genom att landet har problem idag. Men glöm inte bort det.

GÅ INTE ENSAM ,OCH GÅ DÄR DU HAR FULL UPPSICKT GÅ FÖRBI MÖRKA GRÄNDER. Men kan hända så mycket idag. Men kan bli ett lovligt byte, genom att världen är grym idag tjejer har problem idag. Så tänk på undvik mörka platser och gränder ,så tänk på det.

KOLONILOTT -ALLOTMENT

DET ÄR MASSA GIFT I JORDEN KOLONILOTT HAR PROBLEM IDAG VILL ODLA SÅ FRITT VI KAN FRÅN GIFTER SOM ANDRA KAN SKADA JORDEN MED. Jag ser grön äng men finns inte längre kvar som förr i tiden, genom att folk skadar jorden så kolonilott får problem idag genom att andra har jordbruk och odlingar som fuskar med som blir billigt för bönder att jobba så.

MEN SKADAR SOM VILL ODLA EKOLOGISK. Folk vill odla själv tomater andra grönsaker som blir bra för dem. Men gurkan ser inte bra ut när odlar själv gurkan har lätt att dra upp gifter från jorden. Men är svår att odla morot eller kålrot ,genom att en del odlingar har gifter i marken som har upptäckt nu. Vi vill odla rent så mycket vi kan idag. JORDGUBBAR ELLER ANDRA FRUKTER

Men är bönder som odlar har stora odlingar med morötter, som smakar inte morot ligger gift i morötterna från jorden dras upp pyralider kallas så, och lätt att flyta ut i grundvattnet har fått bekymmer med. Men odla ekologisk utan gifter i. Men strävar att odla giftfritt egen skörd är det bästa kan göra idag. ODLA GIFTFRITT S0M VILL LEVA MER OCH MER REN FRÅN GIFTER.

MEN JORDEN HAR SKADOR SOM GÖR ATT HAR SVÅRT ATT ODLA GIFTFRITT. Folk går emot idag genom att vi måste börja ta hand om jorden. TOMATER GURKA.

VI VILL LEVA GIFTFRITT SÅ GOTT VI KAN IDAG. MEN STRÄVAR MOT ATT LEVA UTAN GIFTER SOM ÄR SVÅRT IDAG. Vi kan odla själv ,som har problem idag genom att rinner gifter från andra ställen.

Folk vill ha egen kolonilott odla som är problem idag när har bönder eller andra skadar kolonilott ,som vill äga egen kolonilott som blir bäst för dem som kan det, genom att mycket affärer säljer inte fullt ut ekologisk grönsaker .

Men folk är vaken idag leva utan gifter i tomater eller gurka , ,morötter, potatis.

Härligt att odla giftfritt som är bästa livet vi lever då. Folk mår mycket bättre då. Eller odla andra grönsaker som vi gillar som blir bäst för alla leva giftfritt då. ALLA ÖNSKAR LEVA GIFTFRITT. Men är svårt att leva giftfritt när vi ser hur jorden ser ut.

att odla så giftfritt de kan.+

örbjud pyralider – de förstör växter som tomat, bönor och potatis i trädgårdar.”

Flera miljoner människor i Sverige odlar något ätbart. De odlar för nyttan och glädjen i att skörda ekologiska köksväxter. Men det är en glädje som för många har ersatts av ilska och frustration.

Orsaken är att odlingarna förstörs av giftrester, pyralider, ämnen som ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk.

Pyralider hamnar i ekologisk näring och gödsel som fritidsodlare använder och förstör därmed känsliga växter som tomat, bönor och potatis. Några få miljarddelar (µg/kg) räcker för att skador ska uppstå.

Innehållet i ekologisk organisk näring kan komma från ett konventionellt jordbruk och vara besprutat. Många odlare vågar därför inte köpa ekologisk näring och gödsel, utan väljer att återgå till produkter med konstgödsel vilket varken är en hållbar eller en önskvärd utveckling.

Pyralidernas väg från åkrar till trädgårdar är ett exempel på hur yrkesodling och fritidsodling hänger ihop. När lantbrukare sprider pyralider dödar gifterna inte bara ogräset på åkern. De tas även upp av de odlade grödorna, främst spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar i deras spillning som sprids på kolonilotter och i trädgårdar där giftet förstör odlingar.

Att pyraliderna tas upp av spannmål som blir till foder har varit klarlagt sedan 1960-talet. Forskare varnade redan då för gifternas effekter i senare led utanför åkrarna. Trots det tror LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, och Jordbruksverket att de kan stoppa spridningen av ämnena genom att informera lantbrukare som använder pyralider att gödsel och halm inte får lämna gården. Men det löser inte problemet när även fodret innehåller pyralider.

Regeringen bör snarast ta ansvar för de problem pyralider skapar och behandla frågan utifrån alla odlares perspektiv genom att

1. Arbeta för ett förbud mot pyralider.
Sverige kan förbjuda produkter med pyralider, men också arbeta på EU-nivå för att förbjuda de skadliga ämnena. Enligt en EU-förordning får ett växtskyddsmedel inte ha oacceptabla effekter på växter och växtprodukter. Därför finns det underlag för att pröva om det går att förbjuda pyralidämnena klopyralid, aminopyralid och pikloram inom EU.

Det är inte bara fritidsodlare som påverkas av pyralider. Jord- och gödselbranschen drabbas ekonomiskt när odlarna inte vågar köpa deras produkter. Därför stödjer flera företag i branschen ett förbud. Hästuppfödare, ridskolor och stall blir inte av med sin gödsel, något som innebär stora kostnader för dem.

2. Ge Jordbruksverket ansvar för all odling. Idag har ingen myndighet ansvar för fritidsodling. Jordbruksverket har enbart ansvar för yrkesmässig odling. Om en myndighet ansvarade för all odling, skulle den ha klart för sig hur yrkesmässig odling och fritidsodling påverkar varandra.

Vi vänder oss inte mot Sveriges 65 000 lantbrukare. Vi tror att de om några kan ha förståelse för gifters oönskade effekter på grödor. Lantbrukarna följer de regler som finns idag.

Ett förbud mot pyralider innebär inte bara att Sveriges 5 miljoner fritidsodlare tryggt kan fortsätta odla ekologiskt. Det ger också regeringen en möjlighet att gå från ord till handling. Enligt Sveriges övergripande miljömål ska miljöpolitiken fokusera på resurseffektiva kretslopp som är fria från farliga ämnen. Att låta pyralidernas förgiftning av de gröna kretsloppen fortgå ger motsatt effekt.

ABORTRÄTTEN – THE RIGHT TO ABORTION.

VI MÅSTE TA UPP OM GALNA VÄRLDEN SOM BLOSSAR UPP NU. USA HAR INSETT ATT HJÄLPA KVINNOR NÄR BLIR GRAVID. Aborträtten i USA har varit säkrad genom ett gammal domstolsbeslut, Roe vs Wade, från 1970-talet.

När det gamla beslutet nu rivs upp av Högsta domstolen i USA kommer varje delstat i USA att ha möjlighet att förbjuda abort. 26 delstater väntas förbjuda abort direkt samtidigt som stater som Kalifornien i stället väljer att stärka upp möjligheten till vård. m

MEN VI TROR ATT USA VAR FRAMGÅNGS RIKT LAND HJÄLPER KVINNOR LEVA DÅ. Men går tillbaka till medeltiden ,då var det hårt för kvinnor att leva då. Men människor 2022 har kommit mycket längre än att göra som galna länder gör nu.

Men vad tjänar det på att förbjuda att ta bort ett barn. Men kvinnor lider av det ,och barn lider att födas till familj har svårt att ta hand om ett barn. MEN ÄR KILLEN SOM VILL HA SEX. När par har sex ,då kan bli ett litet sött barn.

Men han hade bara sex med henne då. MEN OJ BLEV ETT LITET BARN AV DET ??? Men du var inte skyddad ens. Killar måste skydda sig ,genom att har ett ansvar mot tjejerna. Men kan gå så fort??? MEN KILLAR KAN VARA SÅ KNÄPP MOT TJEJERNA. Men har inte huvud att tänka med att kan bli ett barn av det. Men killen sitter fast i barnet håller på att växa i magen. Men killar tänker ens ,och andra länder har ingen hjärna att tänka med.

MEN DÄRFÖR HAR KVINNOR PROBLEM IDAG. MEN KILLAR ÄR PROBLEM, OCH DÅ MÅSTE KVINNOR TA BORT BARNET. Kan bli ett barn när vi har sex. Men kvinnor tjejer får lida, genom att männen förstår inte vad som händer när ligger i sängen med henne.

Men ingen kvinna som jagar männen sällan gör så. Men männen jagar kvinnor och vill ha sex. Men kvinnor kan, säga NEJ. Men kan inte säga, NEJ. Måsta ha sex hela hans inre vill ha sex. Hon vill inte ha sex alla gånger när vi ser andra länder lever. Kan jaga kvinnor måste ha sex. NÄR SKA LÄNDERS FÖRÄLDRAR SE SÖNER JAGAR TJEJER. VAKNA UPP DÅ.

Men är dags att vaknar upp, genom att döttrar lider när männen jagar dem. MÅSTE FÅ RÄTT TA BORT BARN SOM ÖNSKAR INTE FÖDA BARN ENS. MEN ÄR KVINNNORS RÄTT SOM ÖNSKAR INTE BARN, och lever fattigdom på en del ställen. Men barn kan bli till genom sex. När förstår männen det ,därför måste skapa en stor lag till kvinnor ,genom att männen har ingen hjärna att tänka med ens.

Men svarta länder göra så. Men männen är rena helvetet för många kvinnor då. MEN SLUTA SKAPA PROBLEM FÖR KVINNORNA LIDER NU HAR RÄTT ATT TA BORT BARN var inte ens med alla gånger.

Men kan möta galna män som måste ha sex. MEN SVARTA LÄNDER HAR PROBLEM MÄNNEN JAGAR KVINNORNA. MÅSTE SÄTTA EN LAG ATT HAR RÄTT TA BORT BARNEN. Men männen är galen där, vi ser från länder männen jagar och kör till och med våldtäkt.

MAMMA MÅSTE ÄLSKA SITT BARN, DÅ GÅR DET BRA ATT LEVA RÄTT. Ger kärlek och glädje när lever rätt med barnen. Men låt barn mamma leva rätt såklart. Men båda är med på att vill ha barn då.

NÄR SKA FÖRÄLDRAR VAKNA UPP SKYDDA KVINNOR OCH BARNEN, UNGDOMAR SKYDDA DEM sluta jaga kvinnor och undervisa männen. Men kvinnor får lida ,genom att kan inte tänka sex kan leda till barn. Men männen har så lågt tänkande som lever där. Men hjälp kvinnor leva och sätt en lag, att har rätt att ta bort barn när männen stökar till för dem.

MEN MÅNGA HAR DÅLIG EKONOMI UNDERNÄRD ,MÅNGA BARN HAR INTE RÅD MED BARN MAT PÅ BORDET. KLÄDER, SKOR. Barn dör genom att fattas mat för dem. Men är inte rätt mot barnen föds så. Många svarta länder lider idag. Men lär männen om sex ,vad som händer när han har sex med en kvinna. Men även mot hennes vilja, att barn kan bli till som måste upplysa männen och hans familj.

Men föräldrar måste vakna upp när har söner springer efter tjejer och tvingar kvinnor till sex. Men är det normalt att göra så????? Men männen har lägre tänkande kan bli barn. MEN DÄRFÖR SKAPA EN LAG FÖR KVINNOR RÄTT TILL ABORT OCH UNDERVISA MÄNNEN ,ATT SLUTA JAGAR KVINNOR DÅ. Men är en grym värld mot kvinnor ,ungdomar barn, när inte inser felen mot kvinnor männen som ska ta då. Men kvinnor kan till och med hamna i fängelse tar bort ett barn, när männen som hjälper att hon blev med barn. Men är männen som ska ta och låt kvinnor leva nu.

Men är ett skämt mot folk som kan inte se männens problem då. MEN SÄTT EN LAG ,SÅ KVINNOR OCH UNGDOMAR OCH BARN FÅR LEVA LUGN OCH RO. Men det måste vara något fel på männen plus föräldrar ,som ser sönerna har problem att låta bli kvinnor ,tjejer.

och barn kan bli utsatt för våldtäkt till och med den värre sorten gruppvåldtäkt. MEN ÅTER IGEN MÄNNEN SOM STÖKAR TILL FÖR KVINNORNA.

MEN FINNS RÄTTVISA FÖR KVINNOR, BARN, UNGDOMAR KAN MÄNNEN ,JAGA KÖR MED SEX. Kan ge lite pengar eller mat han får sex från henne. Men knäppa världen som måste göra något åt då.

Svarta länder kvinnor har enorma problem med männen. Men bor mycket knäppa män i svarta länder då. Men ser knappt en kvinna, tjejer jagar män tvinga dem till sex. Men snoppen måste stå på dem när hon tvingar till sex. Men är männen som kör med våldtäkt ,gruppvåldtäkt som ingen kan männen. FÖRÄLDRAR KAN INTE MÄNNEN ÄR ETT SKÄMT DÅ.

Men lär inte männen om sex ens har dålig undervisning, till och med det. Men det är dags att lära dem om sex när barn blir till. SEXUNDERVISNING. Men måste hjälpa utsatta kvinnor tjejer och barn har lågt tänkande när lever år efter år så.

Men USA måste sova ser männen gör mot många kvinnor idag. Men USA måste vakna upp, genom att vi har problem med männen. USA har problem ställen tänk på det. Men lever problem nu. USA GÅ INTE TILLBAKA TILL MEDELTIDEN ,SOM LÄNDER VI HAR LAGT IN DÅ. MEN LÄS LISTAN HUR MÄNNISKOR LEVER ,NI VILL ATT KVINNOR SKA LEVA SOM DEM. Knäppa världen lever har inte kommit längre, som USA har kommit långt.

LÄS LISTAN OM LÄNDERS LIDANDE KAN FÖRSTÅ KVINNOR PROBLEM DÅ. USA HAR KOMMIT LÅNG IDAG.

Men väntar barn ska föda barn har inte tänkt det. Men tvinga dem föda barn när var killen som hade sex med henne då. När ska ni förstå sluta djävlas med kvinnor nu. Men vi vet hur männen gör mot kvinnorna idag. MEN TA HAND OM KILLEN ,SÅ BLIR DET BRA LÄR DEM OM SEX OCH SAMLEVNAD ,DÅ KAN VI LEVA LUGN OCH RO.

KÄRLEKSBARN, VÄNTAR ATT FÖDA TILLS EN DAG FICK SIN SÖTA DOTTER ELLER SON DÅ. När barn ska födas, då handlar om båda två vill föda ett kärleksbarn till jorden. Men ger kärlek och glädje när får välja själv föda barn.

Men barn blir skada av män som skadar kvinnan föda barn som kör med våldtäkt. MEN GE RÄTTEN ALLA LÄNDER TA BORT BARNET ,VI HAR GALNA MÄN IDAG. MEN SKYDDA DÖTTRAR FRÅN DEM.

Men kan vara fattig har inte pengar till mat på bordet. Men många länder har det så, men då finns rätten att hjälpa kvinnan tar bort barnet, genom att kan svälta många barn, men tycker det är rätt. Men kan föda barn när själv vill ta emot ett barn. MEN BARN KÄNNER NÄR FÖDS TILL KÄRLEK FAMILJ KÄNNER ATT FÅR MYCKET KÄRLEK BARNEN. Men vill skapa oreda USA, som har gått framåt så mycket idag. Men USA har även dålig ekonomi att föda barn väljer ta bort barnet. Men har ett dyrt system försäkringar. Alla har inte råd låt bestämma när vill ha barn. Måste välja själv när ska föda barn. Barn mår bäst att komma till en familj som älskar dem.

Men vi har lagt upp om galna länder gör mot kvinnorna. Kan till och med hamna i fängelset, så galen har länder lagar. När männen är pigg på att stöka till för kvinnorna vill ha sex mot kvinnors vilja. Men då ska kvinnor åka i fängelset. När alla vet hur knäpp männen är idag. Men till och med blev chockad missfall kan kvinnor få ,genom att är fel på fostret ,då får för det. Men många kvinnor mår dålig när får missfall vill föda barn. Men kan ingenting om missfall som anklagar kvinnor för det. Men går inte styra när stöter ut fostret missfall kan råka ut för idag. Men kan kvinnor bli utsatt för det. MEN SER SÅ FEL LÄNDER SOM ANKLAGAR KVINNORNA. Men en del kvinnor kan få missfall efter missfall flera missfall. Men det är vanlig att får missfall, men anklagar kvinnor för missfall kan inte ens styra då. Men var det dummaste läser missfall kan vi inte styra då. Jag vet kvinnor som fått missfall då. Men vi blir inte glad när får missfall genom att kroppen stöter ut fostret.

HÄR FÅR NI HELA LISTAN OM KVINNOR ,TJEJER, BARNS LIDANDE.

MEN MÅSTE HA SEXUNDERVISNIN GENOM ATT FÖRSTÅ DET. Annat missfall skulle kriminaliseras och sexualundervisning förbjudas I exempelvis El Salvador är abort totalförbjudet och komplikationer under graviditet eller missfall kan leda till fängelse. Samma sak på Malta, där kvinnor nekas abort, även om deras liv står på spel. De riskerar upp till tre års fängelse om de genomför en abort.

Tillsammans med Malta har Polen en av de mest restriktiva abortlagarna i Europa. Sedan januari 2021 är abort bara tillåtet, kvinnans liv är i fara, om graviditeten är resultatet av en våldtäkt eller incest eller om fostret är allvarligt skadat. Europa och Latinamerika.

Som exempel nämner hon Turkiet bestämde sig för att avträda Istanbul konventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mt kvinnor och av våld i hemmet. I sexton av världens länder är abort helt förbjudet.

Dessa länder är: Egypten, Irak, Filippinerna, Laos, Senegal, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haiti, Dominikanska Republiken, Madagaskar, Mauretanien, Kongo-Brazzaville, Sierra Leone och Surinam. Utöver dessa finns det ett  flertal länder där abort är tillåtet med restriktioner såsom en graviditet som tillkommit genom våld, övergrepp eller incest, när det är en fara för kvinna eller fosters liv eller att graviditeten endast pågått ett visst antal veckor. 

Samtidigt ökar möjligheten att göra abort i vissa länder, som till exempel Cypern, Irland och Mocambique.

MEN GÖR RÄTT MOT KVINNOR OCH TJEJER ,KVINNOR OCH TJEJER LIDER ÄR MÄNNENS PROBLEM IDAG. MEN HAR RÄTT TILL ABORT NÄR BLIR UTSATT VÅLDTÄKT ELLER SEX MOT SIN VILJA. ELLER VÄLJA SJÄLV NÄR VILL FÖDA BARN. KAN VARA SJUK SVÅRT ATT FÖDA BARN. Men väljer själv föda barn då.

I Sverige är det fri abort fram till och med den 18:e graviditetsveckan, oavsett anledning. Efter utgången av den veckan kan Socialstyrelsen ge tillstånd till att abort utförs om synnerliga skäl föreligger. 

GLAD MIDSOMMAR -HAPPY MIDSOMMAR

MIDSOMMAR FÖR ALLA MÄNNIKSOR OCH ALLA FIRAR INTE MIDSOMMAR, MEN VI HAR LÄNDER SOM FIRAR MIDSOMMAR DÅ. Men vi har sett hur landet sett ut, genom att fira som förr i tiden kan bli extra svårt idag.

Det var vanligt förr i tiden att plocka sju sorters blommor och lägga dem under kudden, med förhoppningen om att drömma om sin framtida kärlek på midsommarnatten. Men även gick runt en brunn flera varv möta han. MEN VAR SÅ FÖRR I TIDEN DRÖMMA OM SIN FRAMTIDA KÄRLEK. VACKER TID DRÖMMER OM KÄRLEKEN.

Genom att mycket ändar om med vin på bordet när vindunk dök upp sen har Sverige fått problem. Men tar 1 glas igen nästa dag när är storhelg, då ser ingen fara att måste stanna upp då. MEN GAMLA TIDEN VAR MER MYSIG ATT FIRA MIDSOMMAR.

Men många barn får lida idag när alkoholen flödar familjer lär sig om alkoholen. Men Sverige ser ut så idag. Men drack långt tillbaka när midsommar dök upp ,var vanligt drack och festar när midsommar kommer med dans runt midsommarstången med kul lekar för barnen och vuxna var med då. MEN DRACK LÅNGT TILLBAKA NÄR FIRAR MIDSOMMAR.

Midsommar är för alla som vill fira midsommar har ändrat om mycket idag ,genom att fira som förr i tiden. Men mycket har förändrat midsommarfirande ,men har med internet att göra, då kan bli lite sämre när sitter med mobilen bläddrar sida upp och ner när ska fira midsommar idag. MEN ÄR EN ANNAN VÄRLD VI MÖTER PÅ.

Men barnen ska leka sina lekar runt midsommarstången och har kul med föräldrar vännerna. KUL DANS RUNT MIDSOMMAR STÅNGEN.

Men många kan lägga bort mobilen när firar ,genom att vill umgås med varandra då. GER GLÄDJE OCH KÄRLEK.

MEN UMGÅS MED VARANDRA DÅ

Men en del barn kan inte låta bli mobilen måste kolla mobilen bläddrar sida upp och ner. Men är fel att fira midsommar med mobilen när ska fira ihop med varandra då. Men landet har ändrat om hittar andra intressen att fira med internet då. MOBILEN BÄSTA VÄN.

MEN MATEN TILLHÖR FIRANDE MED JORDGUBBAR, som tillhör firande med mat och sillen finns på många bord idag. Men en del ändrar om firande med mat, äter vegan mat och vegetarisk kost idag. Men firar tillsammans när midsommar kommer med mat och dricka till alla barnen och alkoholen som tillhör firandet.

Men en del måste dra in på alkoholen som fått problem med det ,genom att finns folk som måste sluta fira med alkoholen. Men är alkoholfritt som hittar på borden. Men går fira ändå midsommar utan alkohol. Men är fester idag på många ställen ,och ingen glömmer bort fira med alkoholen kan ha stora partyn när firar midsommar. MEN ÄR MIDSOMMAR HAR RÄTT ATT FIRA MIDSOMMAR DÅ. KAN FIRA UTAN VINDUNKEN GENOM ATT VINDUNKEN FÖRVÄRRAR FÖR DEM.

MEN TÄNK PÅ DET SOM FIRAR MIDSOMMAR. Men gör rätt idag när firar midsommar på många ställen idag. Men Sverige har problem med alkoholen många unga dyker med idag. Men tänk på det fira med glädje och omtanke firar midsommar. Men skålar på många platser idag och barn kan få problem när firar för mycket med vindunk.

Barn ser midsommar firar som blir en snäv bild mot framtiden för dem. Men barn ungdomar växer upp med vindunk på bordet kan ge problem för framtiden, det är okej att ta 1 glas vin. Men kan sluta för den dagen ställer undan vindunk tar inte nästa dag vin. Men firar rätt genom att klarar sig från att bli fast i alkoholen. MEN FIRA MIDSOMMAR TA BORT VINDUNKEN. KÖP ALKOHOLFRITT.

Men alkoholen är problem när vindunk gör reklam på teven. Men vilket kul land vi lever i. Men kommer ny smak ta vin köp vin vindunk efter vindunk ,men sluta gör reklam skickar även vindunk internet. MEN TA BORT REKLAM VINDUNK FRÅN TEVEN ,TITTA HUR SVERIGE SER UT IDAG. MEN KAN SKYDDA MÄNNISOR. VINDUNK MÅSTE BORT FRÅN ALLA HEM IDAG. KÖP UTAN ALKOHOL.

FIRA MED MOTTA IDAG GLAD MIDSOMMAR.

SVERIGE – SWEDEN

VI TITTAR PÅ SVERGIE MEN SKADAT LAND IDAG. När hjälper folk från krig och problem ,då kör ner Sverige när ska lugnt sitta still och känna tacksamhet ,Sverige hjälper land efter land. Men har krig i sitt eget land ,men så började köra med gängkrig. Men vilket kul folk ni tar in ,men kan stanna hemma och ta rätt på sitt eget land.

Men första andra världskriget var lugna gatan var glad att fick hjälp från Sverige. Men känner tacksamhet fick fly till Sverige. MEN TITTA HUR LANDET SER UT IDAG FARLIGA MÄNNISKAOR TAR IN SOM KÖR MED GÄNGKRIG. Men vi har inget minne att andra världskriget första då. Men var tacksam att slippa krig när kommer hit. Men vi hör ofta sa ,var så glad att slippa krig problem då. MEN HUR SER LANDET UT IDAG, DET SMÄLLER OCH DYRARE OCH MER KOSTAR DET IDAG.

MEN TITTA VÄSTRA FRÖLUNDA SER UT IDAG. Men kan inte bo kvar en del har lagt till och med dyra pengar på vackra lägenheter. Men säljer sina hus och säkra sin pension och säkra att leva enkelt och lätt. Men köper dyra lägenheter ovanför Västra Frölunda torg. Men vill leva enkelt när blir gammal ,då har köpt perfekt lägenhet dyra pengar pengar att säkra sitt liv.

MEN KAN TILL OCH MED LEVA OCH BO. Men slipper åka in till Göteborg. Men har allt där att köpa och handla när blir gammal. Men tar bara hissen ner, så kan köpa sina saker. Men kan åka rulltrappa så kan köpa sina saker. Men slipper till och med åka in till Göteborg. Men kan ta en fika med sina vänner äta mat. Men finns allt Västra Frölunda. Men kan köpa mat ,men fika med sina vänner som är svårt idag.

MEN VET NI VARFÖR GAMLA MÄNNISKOR KAN INTE GÖRA SIN GREJ ,men skjuter lite bomber när tittar ut då. Men har säkrat sitt liv att bo där, vem betalar flytten till dem???? Men kan inte bo där när sätter in flyktingar som kastar bomber. Men måste hitta perfekt ställe för dem ,som påminner om enkla livet då. Kan lätt hitta sina saker när bor Västra Frölunda, genom att har lagt pengar att leva så.

MEN GAMMLA MÄNNISKOR HAR SATSAT PENGAR ATT BO DÄR. Men kan se målar sig ,men ska vara fin. Men målar lite utanför ,men vem bryr sig, men vill vara fin damerna. Men tänker regeringen på dem som har byggt sitt liv att leva bra???

Men är ett skämt när man ser vad skadar människor tar in flyktingar bland gamla människor ,det är inte okej har satsat pengar när blir gamla. Men köper fina lägenheter ,genom att säkra sitt liv men då kommer regeringen stökar till för dem. MEN VEM SKA BETALA DEN NOTAN IDAG. Men är gamla sitter i rullstol eller går med rullator. Men bryr inte om äldre människor tills ni själv blir gammal, men då har hela Västra Frölunda borta ,men går fort idag.

Men måste rädda Västra Frölunda och sätt inte in flera flyktingar där. Men tänk på det har faktiskt skadad för dem, som är gammal och ska bo där. Men barnfamiljer lever och bor Västra Frölunda. Men har köpt dyr lägenhet som äldre perfekt för dem leva nära till allt då. MÅSTE RÄDDA ÄLDRE BARNFAMILJER OCH SÄTT FLYKTINGAR PÅ ANDRA STÄLLEN DÅ.

MEN FINNS MÄNNISKOR SOM FÖDDES VÄSTRA FRÖLUNDA OCH BARNFAMILJER SOM LETAR SIN LÄGENHET OCH KÖPER LÄGENHET. MEN HAR SVÅRT ATT FLYTTA DEM, genom att är van att bo där. Men måste även tänka på dem då. Men svenska folket får fly idag när sätter in farliga flyktingar ,som lever med krig inom sig.

Men kan starta krig här ,och slutar med kan gå in i stora gäng när får problem då. Men låt folk leva kvar ,som föddes Västra Frölunda är deras plats och har svårt att flytt dem. Men är van att leva där och då måste göra rätt mot dem. MÅSTE SKYDDA DEM SOM BOR DÄR HAR GÅTT FÖR LÅNGT NU.

Men kör sitt krig, Hammarkullen minne blott. Men vet hur Hammarkullen såg ut på den tiden byggde nya fina lägenheter folk flytta in där. Men det är ett minne blott skjuter runt där. Men har även satt flyktingar där. Vi ser det. Men folk som bor där kan knapp bo kvar Bergsjön är ett minne blott . MEN DET VAR ETT FINT GRÖNOMRÅDE KAN GÅ UTAN BILEN MED, MEN VAR SÅ LUGNT DÄR långa gångstigar att gå. Men var lunga gatan på den tiden. 1983 föddes Yasmine vi kunde åka till hälsocentralen mödravårdscentralen där. Men var lugna gatan åkte spårvagn på den tiden.

Men idag får vi vara rädd att ta spårvagnen. Men var så lugnt och fint där. Men kunde gå lugnt utan att händer ingenting. Men idag kan inte ens åka dit nu. Men folk flyr från Kortedala men har hitta en fin plats att leva och bo. Men regeringen men gillar att stöka till. IDAG ÄR FARLIGT ATT LEVA DÄR. Men blandar in flyktingar ,då blir det värre land idag. Men lugna gatan är borta där folk lider idag bara bråk och konflikter idag.

MEN FOLK FLYR FRÅN KORTEDALA IDAG. Men hittar plats med naturen som regeringen gav till somalier. Men folk flyr kan inte bo kvar lugna Kortedala genom att sätter in galningar ,som kan inte sköta sig. Men kommer från krig, då ska sköta sig men kör med våldtäkter och till och med gruppvåldtäkter ,men kul land vi fick.

Men kvinnor och tjejer familjer blir skadad av invandringen. Vi måste skydda oss nu kan inte gå som vi vill. Men regeringen sätter in somalier som fungerar dåligt då. Men stökar till för Kortedala ,men ger till somalier. Men gör inte rätt mot som redan bor Kortedala. Men var fint grön område som saboterar lugnt område som saboterar sätter in somalier ,men landet har kris idag. Men sätt inte in fler och skadar som redan bor där. MEN FÅR FLY FRÅN OMRÅDET ,VEM BETALAR DEN NOTAN??? SJÄLV FICK LÄGGA PENGAR PÅ ANNAN LÄGENHET. Men kan inte bo samma område som somalier.

Men även dyrare lägenhet fick de ta då. Men har knapp råd med annan lägenhet. Men fick dela lägenhet genom att hyran är dyr. MEN MÅSTE ERSÄTTA DEM MED PENGAR. Men har dålig ekonomi genom att har varit sjuk båda två. Men ekonomin känner på för dem. Men har arbetet förr i tiden, men blev sjuk från olika saker.

MEN ÄR INTE ENSAM SOMALIER LEVA OCH BO. Men skadar lägenhet efter lägenhet tills kriget är slut kan åka hem. Killarna kör med våldtäkt ,men en del killar gör det när vill ha sex. Men gör inte som riktiga killar gör bjuder ut tjejerna på en fika eller mat. Men kör med våldtäkt ,så är ett annat folk har tagit hit. Men kvinnor kan så lite om lägenheter kan stöka till, genom att får lite undervisning leva och bo.

Men luktar alltid efter somalier när lämnar lägenheten. Men får stor renovera hela lägenheten. Men luktar i skåpen kryper in över allt från somalier. Men går inte ta en lägenhet efter dem luktar fruktansvärt efter dem. Men är dyrt folk hjälper då, genom att skadar lägenhet efter lägenhet nu. MEN DYRA KOSTANDER NÄR TAR IN SOMALIER SLUTAR MED DYR NOTA FÖR DEM. Men andra som kommer från länder har så lite problem med, men somalier hör vi ofta när pratar om flyktingar luktar efter dem har levt där.

Men blir dyrt för kommuner som tar hand om somalier då. När lämnar landet får ta med notan landet kommer ifrån. Men kan betala ,vi får betala när vi skadar lägenheten. Men vi kommer inte undan måste ersätta skadan vi har gjort då. MEN SLUTAR ALLTID MED DYR NOTA EFTER SOMALIER.

MEN ANGERED FÅR MÖTA PÅ PROBLEM ,genom att jag åkte spårvagn till skolan. Men skulle läsa upp mina betyg. Men åkte till Angered, men var lugna gatan. Men lugn att åka spårvagnen när åkte dit.

MEN LÄSTE KONTOR OCH DISTRIBUTION läste Kontor och distribution utbildning där. Men läste upp betygen fick gå flera kurser och tog den kursen Kontor och Distribution gillar jobba inom kontor. MEN GICK MIN EGEN VÄG LYSSNAR PÅ MIG SJÄLV. Men fick vänta in innan gick kurserna. Men tog andra jobb innan klev på kurserna.

Men gillar att arbeta, men tog mig fram i livet. Jag har stor nytta idag jag gick den kursen. Har gått flera kurser maskinskrivning ,men även när jag gick årskurs 9 satt och väntar på bänken tills läraren dök upp. Men var så intresserad av kursen då. Men har nytta idag genom att sen fick gå dator utbildning. JAG HAR STOR NYTTA IDAG NÄR LÄGGER UT PÅ BLOGGEN. MEN HAR SKRIVIT KURSER.

Men fick inte rätt hjälp när jag gick grundskolan skit lärare och jag älskar inte skolan klassen. Men skolkar en hel del som är vanligt att göra då. Men farmor och farfar var bra att bo hos. Men skolan blev problem för mig. Men har gått 6 år. Men ökar på 9 år. Jag gick 9 år. Jag måste läsa upp betygen och skolan. MEN LÄSAR UPP BETYGEN KAN HJÄLPA MINA BARN DÅ.

Men har alltid tagit tid med barnen måste ta mig tid, genom att lärarna lärde ut fel då. Men har tålamod med barnen måste ha det, men en dag ska söka gymnasiet. Men söker arbete, då måste ta sig in på arbetsmarknaden. VI SKA LEVA OCH BO. Men måste söka arbete eller går andra skolor efter gymnasiet.

Men Angered är problem sätter dit folk ,som kan inte sköta sig ökar brottsligheten mer och mer idag. Men tar aldrig stopp. MEN ANGERED VAR LUGNT STÄLLE PÅ DEN TIDEN. Men hade teater på den tiden. Men kikade in där kul ställe där.

MÅSTE TITTA GENOM LÄMNAR SÅ MYCKET DÖD EFTER SIG, genom att lämnar så mycket död efter sig.

Men Hisingen ,men vad händer där??? Men kan inte stanna kvar ,så illa är det idag. MEN VAR DERAS PLATS TILLS PUTTAR UT DEM.

Men hör gängkrig där. Men varför skjuter på svenska folket döda oss idag. Men flyr hit får inte skada oss. Men skadar oss kvinnor och barn blir utsatt när tar in flyktingar. Men folk flyttar till Göteborg byggde upp sitt liv. MEN MÖTER PÅ GÄNGKRIG ,MEN FANNS INTE PÅ GAMMLA TIDEN. Men har dragit in galningar i Sverige.

Men får lämna landet genom att var först där. Men familjer får lida idag. Men barn familjer möter på krig ,men kan till och med dö ,så illa är det när tar in farliga människor i Sverige. Men barn ska växa upp men en del kan mista livet barn, ungdomar har hela livet framför sig då. MEN FÅR INTE KOMMA IN I LANDET NÄR SKADAR UNGDOMAR BARN ,FAMILJER. Men är inte rätt mot dem som lever här. Men skydda svenska folket nu.

Men får inte fortsätta så där ungdomar familjer råkar illa ut vet inte om barnen överlever en del dagar. MEN BARN FAMILJER SKA ÖVERLEVA, MEN SKA LEVA LUGN OCH RO. Men familjen vet inte till nästa dag när bor problem område. Men ungdomar idag kan råka illa ut och dör, så illa är det idag.

MEN 70 TALET MEN FLYTTAR TILL SVERIGE. Men hittar arbete kan jobba svart tills kan ta rätt arbete. Men vad gör folk idag, men är cirkus idag. Godvädersgatan och Friskväderstorget , jag vet hur det såg ut på den tiden när folk flyttar in. Var lugna gatan på den tiden.

Men måste tänka på dem som bor där blanda ihop folk går dåligt att göra bara för står utlänning på dörren ,så handlar det om att respektera dem. Men bor här och ska överleva nu. Men fungerar inte blanda ihop folk som ni gör nu. MEN HITTA EN ANNAN PLATS ÅT BRÅKSTAKARNA. Men kan bli skadad familjer som söker hjälp har gängkrig och barn kan bli skadad när sätter familjer områden där bor problem folk.

Biskopsgården har värre än andra idag. Men sätter in flyktingar idag. Men sitter inte still som tar in hittar på en massa tok. Men lugnt folk hittar inte lugna människor utan kan lämna död efter sig, som tar in och skadar som bor där. Men vilket kul land vi har bara problem idag. Men sänd hem folk när skadar dem. Men har krig, men vem ska vi rädda nu??? Men skadar som bor redan i Sverige MEN ÄR INTE VANLIGA FLYKTINGAR LÄMNAR DÖD EFTER SIG NU. Men ungdomar blir skadad idag och möter döden då. Men har hela livet framför sig då. Men barn ska leva då. Men ungdomar får lida föräldrar orolig när tar in folk som skadar barnen.

Men hittar arbete på den tiden. Men många områden är problem idag men sätter in folk blir gängkrig nya områden byggdes på den tiden. Men ska bo där, men idag kan ha svårt att bo där genom att sätter in folk ,som sköter sig dåligt. Men vad har hänt mer problem från flyktingar männen som stökar till bättre hjälpa kvinnor och barn. När flyr till länder ,då ska låta bli skada länder genom att räcker ut handen till människor idag. MEN LÄMNAR MYCKET DÖD EFTER SIG MÅNGA FÅR LIDA IDAG.

Men har bränt kvinnor som har barn ung tjej, som har hela livet framför sig. Men hon möter på döden 16 år. Hon har en son ung mamma. Men vad ska säga till sonen när han mister sin mamma då???Men sonen får gå med morföräldrar till graven. Men hur dog min mamma?????? Kan säga var en galen flykting som bränder din mamma??? MEN TA INTE IN FLYKTINGAR SOM BRÄNNER FOLK NU. Men är sjuka människor som gör det. Men är så galen släpp inte in folk som gör det.

Men mamma är viktigt för alla barn, men även sonen mamma för han. ELLER KAN INTE SÄGA SANNINGEN GENOM ATT GÖR ONT ATT FÖRLORA SIN MAMMA. Men tjejer kvinnor bränner oss när kommer hit. Men var flera som blev utsatt för galningar vi brukar inte bränna människor ,men är bevis ta inte in flera galningar bränner flera som lever här. Men har bränt kvinnor när får inte som killarna vill då.

Men var äldre kvinna som blev bränd då. Men ta inte in killar som bränner oss nu. MEN KAN KINAPPA OSS ,SÅ ILLA ÄR DET IDAG. KAN BRÄNNA OSS OCH VÅLTAR OCH KASTAR OSS I SJÖN. ELLER GRÄVER NER KVINNOR. Men kommer från svarta killar ,genom att kan göra så mot kvinnor bjuder sällan ut tjejer, som kommer från länder som har den synen då.

Men förvann tvåbarnsmor med två barn. Men kommer inte hem och barnen väntar på sin mamma. Men hon dök aldrig upp när hon gick ut då. Men barnen väntar på sin mamma men kommer inte hem ,genom att hon möter på svarta män. Men svarta män kan skada oss eller har vi turen träffar bra svarta män. MEN HÄNDER HELA TIDEN KVINNOR FÖRSVINNER IDAG.

Men hon träffar flera killar som var svart. Men bor flera svara män i hennes område. Men gräver ner henne. Men har hittat henne, men död. MEN MÅNGA TJEJER SOM HAR FÖRVUNNIT EFTER INVANDRINGEN. MEN TA INTE IN FLERA MÄN SOM DÖDAR OSS. Men vi kan inte räkna upp alla tokar som skadar oss.

Men äldre 90 År möter på svart man som skadar henne då. Hon satt i rullstol var invalid lätt att ta henne då. Men möter på en kille som vill ha sex mot hennes vilja då. Men var mitt på dagen när han såg henne. MEN ÄR SVARTA MÄN SOM HAR SEX SÅ. Han vänder på henne har sex så. Han lever så i sitt hemland sex för han gör så. Frösön lugnt ställe ,men ingen kan tro sina ögon när han gör så. Men ingen tror sina ögon över 90 år vill ha sex. Hon vill inte ha sex ,men han såg chansen sex. Men fanns inte kärlek ens mellan dem utan snoppen var igång.

MEN BARN 9 ÅR BLEV UTSATT FÖR VÅLDTÄKT. MEN ÄVEN LÄRARE HAR MÖTT PÅ MÄNNEN VÅLDTÄKT I SKOLAN. MEN ÄLDRE BOENDE BLEV UTSATT FÖR VÅLDTÄKT. Men anställer män i vården men möter på våldtäkt. Men tar in flyktingar skadar oss. Men vi kan inte räkna upp alla tjejer, kvinnor blev utsatt för våldtäkt och den värre gruppvåldtäkt ,som är fruktansvärt att möta på då. Men kommer upp hela tiden våldtäkt ,gruppvåldtäkt efter invandringen. Men ber om hjälp från länder ta skydd av Sverige, men gör fula saker gruppvåldtäkt våldtäkt skadar oss till och med. TA INTE IN FLERA VÅLTÄKTSMÄN.

Men tjejer som går i skolan har mött på män som skadar dem. Men får inte hända när hjälper människor får låta bli oss såklart. MEN ENKELBILJETT TILL HEMLANDET. Men har skadat kvinnor små barn som har hela livet framför sig då. Men är bara galningar idag möter på när tar in farliga män. Men många kvinnor, tjejer ,barn är skadad idag. Men handlar om att skydda kvinnor ,tjejer ,barn får inte hända när tar in folk som skadar oss, då måste åka ut genom att fortsätter skadar oss då.

MEN HÄNDE FÖR NÅGRA ÅR SEDAN. Tyskland var förvånad gruppvåldtäkter och våldtäkter. Men höll på att kolla upp problem fick den gången. Men svaret var klev av tåget 900 män ,men tjejer fick problem när möter på män hjälper då. Men var glada män som klev av tåget. Men kände från dem Yes ,och glad var männen när klev av tåget. Men Tyskland hjälper flyktingar ,men slutar i kaus för många kvinnor, tjejer då. Men kan inte ta in män som skadar oss. Men spelar ingen roll om har krig i landet kommer ifrån. Men är problem att hjälpa män från krigen genom att kör ner kvinnor och barnen. MEN KAN HJÄLPA KVINNOR BARN FRÅN KRIGEN.

Men kan gömma tjejer många har försvunnit efter invandringen. Men föräldrar är rädd att händer barnen idag kan få möta på män, som dödar och våldtar dem. Men kör med gruppvåldtäkt kan kasta tjejer åt sidan. Men har försvunnit kvinnor flera efter flera när tog in flyktingar.

MEN FINNS FOLK SOM FLYR TILL SVERIGE SOM ÄR TACKASAM ATT SLIPPA KRIG. Men kan hjälpa dem som sköter sig då. Men skicka hem som skadar landet mer och mer. Men brukar få ersätta när vi skadar saker.

MEN SKICKA NOTAN TILL LANDET KOMMER IFRÅN. Men smäller för mycket idag. Men Skåne Rosengård är problem ställe känt seden längesen. Men svårt att bo där, men sätter flyktingar hos folk som lever i områden får bo där. Men andra som bor där gillar inte bli utsatt har byggt sitt liv. Men så sätter in folk som skadar dem. Men är problem ställe och det blir inte bättre sätta flyktingar där. Men Rosengård är välkänt ställe bor bara problem folk där. Men Rosengård har sett bättre ut än nu. Men nu är det värre ,genom att kan inte blanda hur som helst.

MEN ÄR ETT ANNAT FOLK SKICKA NOTAN TILL LANDET KOMMER IFRÅN. Men blir dyrt allt ,som landet rasar ihop då. Men kan sätta en bil bomb är på modet idag. Men skär katalysator, men oj nu var den bort då. Men tittar under bilen men måste ta bilen till verkstan, genom att har tagit katalysator, men är vanligt att gör det är så fräck och själ det. Men en kille blev av med katalysator flera gånger. Men är problem folk vi har mött på som gör så fula saker mot folk. Men säljer katalysatorn. Men vad kul land vi fått nu. Ridskolor blev utsatt själ sadeln och säljer sadeln. Men finns inget heligt idag bara själ från folk idag. VI FÅR VAKTA VÅRA SAKER NÄR VI TAR IN FOLK GENOM ATT KAN INTE HÅLLA FINGARA I STYR.

Men ingenting är heligt för dem. Men stölder fanns förr i tiden. Men nu har ökat på notan, så det blir dyrt idag genom att tar in folk som har svårt att hålla sina fingrar i styr. Men kul land skolor smäller runt, genom att många kan vara skol less som våra barn kan vara då. Men skjuter inte eller spränger som ungdomar gör idag måste skydda skolor kan gå klart. Eller bygger ny fin skola ,så kan vara kul med ny skola där igen har målat och ritat nytt då. STOCKHOLM HAR PROBLEM DÅ OCH DÅ. MEN SÄTTER FOLK I YTTEROMREDEN DÄR KAN NI BO. Men är inte så kul för dem, genom att skapar problem då. Men flyr till Stockholm från krig. Men lever där problem familjer långt tillbaka, men ökar på strömmen bo där. Men var problem område även på 70 – 80 talet är välkänd dåligt att leva där. Men är bara problem som lever där. MEN HAR ÖKAT PÅ STÖMMEN SOM BOR DÄR. Men skapar ännu mer problem, genom att är känt som problem områden.

Men finns problem områden Stockholm, Göteborg och Skåne Rosengård blev problem ställe. Men ser kan leva och där, som blir värre för som är född där. Men många barn föds till världen i olika problem områden. Men vi har krig och problem idag, ger hjälp regeringen till ytterområden ,som redan är skadat ställe då. Men gör så mycket fel blir fel som bor där kan bli utsatt för det ena än det andra MEN HJÄLPER ETT ANNAT FOLK IDAG FRÅN KRIG OCH PROBLEM DÅ. Men är inte snällt mot dem som redan satt sitt bo att leva och bo. Men bygger upp sitt liv där ,men föds där familjer bor där ,men tänker ni på det??

Men varför sätter in krigs killar där, genom att startar blir gängkrig skadat områden som har problem långt tillbaka då. MEN VAPEN MÅSTE TA SLUT PÅ NU. Men måste sätta stopp för försäljning som kan till och köpa på internet, så enkelt bär på sig vapen. Måste sätta stopp för vapen, knivar allt hittar på skadar människor. Men det är för mycket vapen i omlopp idag. Men sätt stopp på allt skjutande. Men är för mycket vapen hittar då. Bilbomber kan hitta både här och där. Men Sverige är problemland som låter fortgå år efter år.

MEN VI SER SKADAR LANDET MÅSTE LÄNDER ERSÄTTA SVERGIE FÖR NOTAN HAR BLIVIT STOR IDAG. Men dyrt att lev och bo, men så kommer folk bara kör ner oss. Men är inte okej att skadar som de gör nu.

Men vi lär oss får betala när vi skadar saker och ting kan skicka en faktura till oss. Men ska sända en faktura till länder kommer ifrån. Men måste göra rätt för sig ,genom att landet håller på få problem. Men kan inte räkna upp alla ställen smäller och skadar folk idag. MEN SKA EGENTLIGEN BARA SITTA VÄNTA TILLS KRIGET ÄR ÖVER. Men gör inte så smäller runt dem bättre stanna kvar ,då slipper vi gå på begravning för ofta, genom att vi har fred krigar inte idag. Men är lugn här.

Men vi har inte krig längre vill gå mot fred lägger ner allt här. Men vad händer startar upp regementen igen på flera platser. MEN VI JOBBAR MOT FREDSLAND, vi är har lagt ner allt tills flyktingar som flyr från krig, men startar gängkrig och bråk. Men får infinna sig igen som slapp kriga och ligga ute då. Men kallas killar in som blir fel genom att vi jobbar mot freden.

Men smäller lite här och där gängkrig. Men vi brukar inte ha gängkrig då. Men hör på teven smäller både här och där. Men får inte hända våra barn då. Men gillar att kriga skicka hem dem, så kan killarna kriga klart ,så slipper vi krig. Men ungdomar dör idag. Men är inte rättvist mot våra barn vi har inte krig. Men kan åka hem och kriga, så vi kan gå ut och känna fred fred fred. MEN SKICKA MED NOTAN TILL ALLA LÄNDER KAN BETALA ALLT HAR SKADAT SVERIGE. Men är inte okej dra in våra barn gängkrig. Men föräldrar får lida idag killar dör män dör.

Men poliser hamnar i gängkrig dör även där fast har utbildning. Men ser regeringen har gjort fel idag. MEN FÖRSTA GÄNGKRIGET SKICKA HEM KILLARNA PÅ EN GÅNG LEVER MED KRIG NÄR KOMMER HIT. Men måste inse tog in killar män som skadar unga människor hamnar i gängkrig. Men har krig inom sig, men krigar här men blir så fel då. Men tänk efter gängkrig har inte vi.

Men nu har vi gängkrig, som kommer från arga flyktingar, så tänk på det. Men skydda barnen då. Men många har mörk kultur mörker inom sig som kommer hit. MEN UNGDOMAR SKA INTE BÄRA VAPEN ÄR FÖR UNG. Men blir orättvist mot våra ungdomar då.

Men gör inte lumpen ens eller polisen har åldern inne ,men även som gör lumpen har inne åldern. Men är för ung att bära vapen såklart. Men kan hamna snett idag genom att landet har fått problem idag. MEN BARN UNGDOMAR SKA INTE BÄRA VAPEN ELLER KNIV NU. Kan hamna fel kan hamna på brottets bana ,genom att är bråkstakar som kommer hit då. Men oskyldiga ungdomar kan bli utsatt idag som har framtid att ta hand om då. MEN SKYDDA BARNEN UNGDOMARNA NU.

Men smäller lätt hamnar i bråk. Men kan lätt skada svenska människor som redan har fred. Men vi var inte ens med andra och första världskriget. Men fick komma hit som var med då. Sverige var så trött på krig. Men hade krig förut ,så vill leva fritt från det. VI VILL HA FRED.

MEN VI LÄGGER UT OM PROBLEM OMRÅDEN. Men Sverige har fått en smäll idag. Men titta och läs alla områden som är skadad från flyktingar.

STOCKHOLM YTTEROMRÅDE RINKEBY

TVÅMILJONER UTRIKESFÖDDA BOR SVERIGE.

Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja 

Riskområden nu Fisksätra i Nacka och Visättra/Grantorp i Flemingsberg som nya på listan. Valsta i Sigtuna

 • Bergsjön, Göteborg
 • Husby, Stockholm
 • Rinkeby/Tensta, Stockholm
 • Skäggetorp, Linköping
 • Södra Sofielund (Seved), Malmö
 • Alby, Botkyrka
 • Biskopsgården, Göteborg
 • Fittja, Botkyrka
 • Gottsunda, Uppsala
 • Hallunda/Norsborg, Botkyrka
 • Hammarkullen, Göteborg
 • Hjällbo, Göteborg
 • Hässleholmen/Hulta, Borås
 • Lövgärdet, Göteborg
 • Norrby, Borås
 • Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
 • Rosengård, Malmö
 • Vivalla, Örebro
 • Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

Utsatta områden

 • Fröslunda, Eskilstuna
 • Lagersberg, Eskilstuna
 • Navestad, Norrköping
 • Skogås, Huddinge
 • Vårby, Huddinge
 • Älvsjö/Solberga, Stockholm
 • Andersberg, Halmstad
 • Brandbergen, Haninge
 • Bredäng, Stockholm
 • Bäckby, Västerås
 • Charlottesborg, Kristianstad
 • Edsberg, Sollentuna
 • Finnsta, Upplands Bro
 • Gamlegården, Kristianstad
 • Hagsätra/Rågsved, Stockholm
 • Hisings Backa, Göteborg
 • Hässelby/Vällingby, Stockholm
 • Råslätt, Jönköping
 • Skiftinge, Eskilstuna
 • Sångvägen, Järfälla
 • Termovägen, Järfälla
 • Vårberg, Stockholm
 • Östberga, Stockholm
 • Jordbro, Haninge
 • Storvreten, Tumba
 • Gårdsten, Göteborg (tidigare riskområde)
 • Visättra/Grantorp, Flemingsberg (ny på listan)
 • Fisksätra, Nacka (ny på lista

Riskområden

 • Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö
 • Oxhagen/Varberga, Örebro
 • Söder, Helsingborg
 • Tjärna Ängar, Borlänge
 • Tureberg, Sollentuna
 • Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg
 • Fornhöjden, Södertälje
 • Hovsjö, Södertälje
 • Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg
 • Kronogården/Lextorp/Sylte, Trollhättan (tidigare utsatt område)
 • Karlslund, Landskrona (tidigare särskilt utsatt område)
 • Araby, Växjö (tidigare särskilt utsatt område)
 • Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Göteborg (tidigare särskilt utsatt område)
 • Valsta, Sigtuna (ny på listan)RiskområdHolma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö
 • Oxhagen/Varberga, Örebro
 • Söder, Helsingborg
 • Tjärna Ängar, Borlänge
 • Tureberg, Sollentuna
 • Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg
 • Fornhöjden, Södertälje
 • Hovsjö, Södertälje
 • Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg
 • Kronogården/Lextorp/Sylte, Trollhättan (tidigare utsatt område)
 • Karlslund, Landskrona (tidigare särskilt utsatt område)
 • Araby, Växjö (tidigare särskilt utsatt område)
 • Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Göteborg (tidigare särskilt utsatt område)
 • Valsta, Sigtuna (ny på listan)Efter deltagande i kriget på kontinenten, bl a i slaget vid Leipzig där han sårades av en muskötkula i axeln, blev han den 9 oktober 1813 befordrad till kapten. Året därpå, 1814 deltog han i Sveriges sista krig, fälttåget mot Norge

MEN DET ÄR INTE OKEJ ENS SKADAR SVERGE NU. Men vi har haft fred länge och ungdomar och familjer får lida idag. Men har framtid att gå till mötes tills tog in flyktingar skadar ungdomar ,som ska växa upp i lugn och ro och göra sin grej. MEN SKA INTE HÅLLA PÅ MED VAPEN KNIVAR ENS. Folk som kommer hit får sätta på andra ställen har problem ställen nu.

MEN MÅSTE SKYDDA SVERGE NU.

MOLKOM

VI HAR FÅTT OM MOLKOM OCH DÅ KOLLAR VI UPP MOLKOM. Molkom är en ort i Sverige. Molkom är en problem ort genom att vi får upp det. Molkom har problem som vi ser nu. Men landets platser är inte bra på alla ställen. Men Molkom har problem folk där som dyker upp Molkom. Men är ett lands problem när tar in männen som var lugnt ställe i många år.

Men lugnet har då blivit problem för Molkom nu. Har problem folk som dyker upp hos dem ,men regeringen vet inte vart ska sätta männen som flyr till Sverige då. MEN EN DEL MÄN MÅSTE SYNAS IGENOM NOGA IDAG, genom att landet har fått problem folk idag som lever lugn och ro. Men en dag, då får problem som andra städar har idag. Men farliga människor som utsätter oskyldiga Molkom med.

Men sprider ut folk på många ställen ,men har Molkom fått problem när vi får upp Molkom, då har ni problem att leva lugn och ro, genom att är inte som andra människor ,så tänk på det andra människor tar hit från Afrika svarta män som tar in hjälper männen från krig. Men flyr män som kan skada landet då. Men flyr från krig och ska egentligen ta hand om sitt land när har problem. Men lämnar över till andra som bor kvar där. MEN KVINNOR OCH BARN KAN HJÄLPA BEHÖVER TA HJÄLP FRÅN LÄNDER IDAG.

Men Molkom är problem idag, genom att kan skada landet som redan utsätter Sverige idag. Men har utsatt landet på många platser ,som slutar i sopor kan inte sköta om hjälp får ,men slutar i sopor på många platser idag och ökar brottsligheten från svarta män. Men Molkom har problem män när vi får upp det kan hända vad som helst då.

NU HAR VI SOMMAR MED BAD OCH SOLEN, men lätt att skada oss. Men ser oss kvinnor kan få problem ,genom att männen är inte som oss ens. Bjuder ut som vanliga killar gör då. Men är ett annat folk som dyker upp på flera ställen i landet.

Nu har Molkom fått problem som var lugnt ställe i många år. MEN SPRIDER UT SIG, genom att regeringen har problem att hjälpa människor från andra länder då.

MEN SVERIGE ÄR PROBLEM LAND IDAG Molkom har män som flyr dit. Men är svarta män ser vi nu. Men vi tror att regeringen fått nog Afrika ,genom att finns platser där som kan hjälpa dem som är som dem.

MEN SVERIGE ÄR GULD LAND TROR MÅNGA DÅ. Men vi ser folk kan få problem när kommer till Sverige då. Men Sverige kan få mer problem när Molkom fått problem ,genom att brottsligheten kommer från dem. Men vi lade ut om säkra ställen komma till.

Men ställen efter ställen har problem idag ,som vill bara besöka Sverige då. Men har fått en stor smäll Sverige, genom att skickar inte hem när skadar kvinnorna och svenska män blir även skadad idag. MEN FÅR STANNA KVAR NÄR SKA GE EN ENKELBILJETT SKICKA HEM MÄNNEN får landet ta hand om dem ,som stökar till för Sverige.

Men får bo kvar och landet börjar rasa mer och mer ,genom att måstes ge enkelbiljett när skadar oss. Sverige får dyra kostnader idag när skadar landet smäller lite här och där gängkrig ,men skadar platser som ska landet kommer ifrån skicka en nota till dem. Men ingen tänker på. SKICKA HEM MÄNNEN MED DYR NOTA FRÅN SVERGIE.

MEN MÄNNEN ÄR RÄDD ATT LÄMNA GULDLANDET VILL STANNA I DÅ. Men är så dum när förstår enklaste får stopp på problem ,men tillåter skada oss år efter år när flyr till Sverige. Men ni tänker så mycket istället för att handla rätt. Tänker till och med bygga ut fruktansvärda ställen att hamna på. Fängelse som har blivit överfullt från invandringen, som ökar på notan nu.

MEN GLÖM DET SKICKA HEM MÄNNEN MED DYR NOTA GENOM ATT RÄDDA SVERGIE EKONOMI, genom att rädda landet ekonomi. Men vi får lugn och ro på gatorna då. Vi kan leva ,genom att dyker ändå upp efter den tiden där. Men gör rätt och skicka notan till landet kommer ifrån. Men skulle bli rädd många män som skadar oss då. Lämna ut en lag om landets regler då. Men även har krig ,så måste ni göra det, genom att varna killarna och familjer som kommer hit. Familjen håller koll på sina barn bättre än ni tror.

MEN GÖR INGENTING ÅT DET ENKLA FÖR KVINNOR OCH MÄNNEN FAMILJER BLIR UTSATT IDAG. Men är ett annat folk hjälper idag. Men måste respektera oss då. Men respekt för dem finns inte, finns inte ens tacksamhet när kommer hit. Men ger hjälp, men skadar oss men visar så lite tacksamhet kommer till Sverige.

Men finns människor som visar tacksamhet som finns såklart. Men är glad att slippa sitt land som är krig och konflikter då. MEN HJÄLP MÄNNKSOR SOM KÄNNER TACKSAMHET DÅ. Men är kul att hjälpa som visar tacksamhet och glädje som kommer hit.

MEN VI MÅSTE LÄGGA UT OM MOLKOM FINNS VARNINGAR SOM LEVER DÄR.

LAKES, THE SEA MUST HELP EACH OTHER THEN,SJÖAR, HAVEN MÅSTE HJÄLPA VARANDRA DÅ

JAG HAR PROBLEM ATT SE VAD DET HANDLAR OM DÅ. JAG KAN SE LANDET GENOM DINA ÖGON. Men vad händer nu problem land då gör ännu mer problem. Jag kan se Sverige genom dina ögon. Men folk kommer bli chockad när vi kan se allt som händer i Sverige. Men vi kan se, genom att vi lever nära allt nu kan dela med oss av Sverige problem.

Jag kan se kranar som använder idag när trafiken är som värst idag. Problem land ,då tar till kranar är produkt har tagit in i landet som kan hjälpa till med båtar. Men kranar kan ta på andra ställen när kan känna av problem land, BÅTAR KAN SKADA HAVEN SJÖAR SOM BLIR UTSATT IDAG.. Har de gjort något åt det??? Men pratar om det går med plakat länder är inblandad idag.

Men länder kan göra värre när haven fyller oljan i haven båtar problem tar kranar rensar ,som båten släpper ut olja från båten GÅR INTE PÅ EL ENS UTAN SLÄPPER UT BENSIN ÄN IDAG Birgitta.

Du har skrivit så fint om landet problem vatten måste alla ha såklart. Men länder har inte samma syn som ni har, MEN SVENSKA FOLKET KÖR MED RENINGS MASKIN. Men ser du oljan Birgitta rinner olja i havet svart olja kan skada vatten och fisken får problem när gör så lite åt det stöter på problem, att stöta på andra länder har båtar som häller ut olja ångar på, och släpper ut olja andra länder har dålig pengar att köpa fina bådar ,som rika länder kan rädda haven bättre än andra fattiga länderna.

MEN STÖKAR TILL SÅ MYCKET GENOM PROBLEM HJÄLP FRÅN RIKA LÄNDER, ser problem med fattiga länder ,då dyker andra upp och ska ge hjälp när måste ta bort båten från havet ,genom att slippa skada mer fisk naturen ,vatten blir fullt med svart olja som kommer få problem framtid, så tänk på det gå in och hjälp rädda djuren haven och alla sjöar som finns ,så tänk på det.

MEN GÖR SÅ MÅNGA FEL IDAG NÄR PUMPAR PÅ MED GAMLA BÅTAR MÅSTE STOPPA DET. Men har gammal båt och fattiga länder tänker inte på skadan måste rensa en del ställen ,genom att ser problem haven och små sjöar idag. Men får ställa undan båten, så länge inser förvärrar haven fisken åker runt och städar, genom att har hittat plast i haven som ska rensa bort såklart. Men även skräp har kastar i vattnet som förvärrar när tar alla kranar stora stora kranar som tar upp skräp från haven botten rensar, men rostig kranar som även släpper ut skräp, vet att haven vill inte ha det utan rensa utan båtar släpper ut olja bensin och andra drivmedel har, genom att havsbotten ser hemsk ut idag.

Men tar kranar lyfter upp skräp så på en lång båt ,men båten släpper ut olja och vad händer då??? MEN HAVEN FÅR ÄNNU MER PROBLEM IDAG ,genom att folk vill rädda framtiden ,djuren, fisken haven håller på att dö ut på en del ställen torkar ut minskar vatten i små sjöar ,men händer när vatten får problem att rena sig blir olja över hinna över där ,och då kan folk får problem i framtiden. Men haven finns, men små vattendrag släpper ut i haven och då blir folk lidande som vill äta fisk, och ta en fisketur som andra stökar till rika länder kan skada andra små länder har som arbete.

MEN RIKA LÄNDER ÄR EGO MÅSTE HA DET SKA ÖVERLEVA, MEN SÅ GRYM ÄR VÄRLDEN LÄNDERS EGO, som gör att folk blir galen sätter upp maskiner som skadar andra länder skogar och skadar för dem. Men vi ser från oss att länder kan bli utsatt av länder ,som måste ha det som egen föda när rika länder går i affären och handlar då. Men har så enkelt som lever med allt kan bara gå ner till affären handla sin fisk fryst fisk. Men kan även fiska själv och dra upp sin egen fisk.

MEN RIKA LÄNDER SKA HA ALLT SOM ANDRA HAR, men åker och jagar djuren fiskar och allt som andra har då. Men jorden har obalans idag så illa är det idag. Men åker och jagar björn när har egen björn hemma att jaga då. Men måste jaga stora djuren i andra länder ,genom att har ett ego som jagar djur i andra länder.

Men har egen natur bor bra men kan jaga älg hemma då. MEN EGOT ÄR STORT FÖR MYCKET FOLK TAR FRÅN ANDRA, som ska leva på sin jakt och äta sitt kött som har blivit fel idag. Men länder skadar haven, genom att måste åka dit och då blir mer mer skadar efter vägen då. Vattnet måste vi ta hand om nu, genom att framtiden ska bli bra ,då måste hjälpa varandra rädda jorden då. Men får hjälpa varandra ,genom att jorden håller på att få en smäll av alla utsläpp efter vägen nu.

JORDEN SKA SKÖTA OM PÅ RÄTT SÄTT NU TÄNK PÅ DET NU. MELKASIDEK JAG SER FRÅN BIRGITTA HENNE SLIT NU. Men Sverige är dålig att hjälpa till nu. GREAT MASTER MELKASIDEK.

ID BANKER – ID THE BANK

ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA MÄN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem ,och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden.

Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk ,som måste söka upp banker konton måste skaffa då. Folk kan inte ta den gamla vägen ,som förut satt och skrev in fullt i blocket fullt med räkningar som ska betalas då. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så, genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så. MEN SÄKRA VÄGEN SOM FOLK HÅLLER PÅ ATT TA BORT NU. Men lägger upp på internet idag.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. MEN SÄKERHET HAR BÖRJAT BYGGA PÅ MED ID ,SOM ÄR SÄKERHET MÅSTE HA NU SOM SKA BETALA SINA RÄKINGAR. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då.

Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID ÄR BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET.

Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem, och då skapar en väg genom banken. ID HAR PROBLEM IDAG när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet ,och drabbad blir folk som måste söka upp banker konton måste skaffa ,kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

GAMLA SYSTEMET. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så.

MEN HÄMTAR NYTT BLOCK block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så.

MEN IDAG HAR SÄKERHETEN STORT PROBLEM NÄR INTERNET DÖK UPP, upptäcker genom stölder och kapningar tar till alla medel skydda pengar idag folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu, som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då.

Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. MEN ANDRA MÅSTE SKYDDA SINA PENGAR. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem när handskas fel kan sluta dåligt ,GENOM ATT BANKEN HAR PROBLEM FRÅN BÖRJAN när ID dök upp på marknaden.

Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen ,som förut satt och skrev blocket fullt med räkningar som ska betalas då. BÖRJAR FÅ PROBLEM ÄNDRAR OM DÅ.

Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så, genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så.

MEN UPPTÄCKER SÄKERHETEN HAR PROBLEM IDAG genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då.

Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET ,MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden.

Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då. MEN SÄKERHET FÖR FOLK ,som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block, att fylla i faktura efter faktura men levde så.

MEN SÄKERHETEN HAR PROBLEM IDAG GENOM STÖLDER OCH KAPNINGAR ,tar till alla medel idag. Banken skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu, som ska betala sina räkningar.

ID NYA TIDEN Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken.

ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt och får inte tappa bort ditt ID ,då kan du drabbas av problem då. Men banker känner till ID ,och problem som har ID kapningar. Men vet världen utanför ,men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag. ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET ,MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA, MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR, MEN ÄR BANKENS SÄKERHET.

IDAG KAN ID SKADA FOLK SOM HAR TILLIT TILL ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut. Folk satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag. FOLK SKYDDAR PENGARNA HAR TILLIT TILL BANKEN DÅ. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar.

Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet ,och drabbad blir folk som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut. FOLK SATT OCH SKREV I BLOCKET FULLT MED RÄKNINGAR SOM SKA BETALAS DÅ. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura men levde så.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar. Folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. ID ÄR PROBLEM IDAG.

MEN ID ÄR SOM SVART BANAN GENOM SVERIGE. Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt ,och får inte tappa bort ditt ID, då kan du drabbas av problem då. Men banker känner till ID, och problem som har ID kapningar. Men vet världen utanför ,men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag.

ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR, MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden.

MEN BANKER SÖKER SÄKERHET OCH DRABBAD BLIR FOLK , som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar, som ska betalas då. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA, MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR, MEN ÄR BANKENS SÄKERHET.

Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar, som ska betalas då. MEN SÄKERT SYSTEM FÖR FOLK SOM HAR GAMLA SYSTEMET kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så ,genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. MEN ÄR NYA TIDEN ID, NY TIDENS SÄKERHETS DÅ. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt och får inte tappa bort ditt ID ,då kan du drabbas av problem då. Men banker känner till ID och problem som har ID kapningar. VI MÅSTE SKYDDA ID SOM EN SÄKERHET.

Men vet världen utanför ,men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag. ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA, MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR, MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. MEN BANKER SÖKER SÄKEHET OCH FOLK BLIR DRABBAD ,som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar ,som ska betalas då.

MEN DET VAR DEN SÄKRASTE VÄGEN SLIPPA PROBLEM DÅ. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige. MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA, MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk ,som måste söka upp banker konton MÅSTE SKAFFA KAN INTE TA DEN GAMLA VÄGEN SOM FÖRUT satt och skrev i blocket fullt med räkningar ,som ska betalas då.

Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så. MEN SÄKERHETEN HAR PROBLEM UPPTÄCKER IDAG ,genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. MEN ID ÄR SOM EN SVART BANA GENOM SVERIGE.

MEN ID MÅSTE FUNGERA JÄMT. Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt, och får inte tappa bort ditt ID ,då kan du drabbas problem då. Men banker känner till ID och problem som har ID kapningar. Men vet världen utanför, men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering, då kan folk bli drabbad av ID kapning, som skadar människor idag. ID måste många skaffa idag, genom att Sverige har problem när kan stöka till för människor idag.

ID kan fungera bra, så länge blandar in banker som skyddar personens säkerhet. ID har blivit ett problem för människor som vill leva som långt tillbaka ,då kan bli drabbad att starta ID, genom att banker kräver ID.

MEN DEN ENSKILDE INDIVIDEN HAR PROBLEM IDAG ,att hitta lätta vägen för dem måste söka upp Banker, söka banker och ID kan hamna i problem för människor öppnar bankkonto Banken. Men kan leva bättre förr i tiden.

ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET ,MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR ,MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken.

Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. MEN BANKER SÖKER SÄKERHET ,och drabbad blir folk som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

MEN SÄKERT FÖR FOLK SOM HAR GAMMLA SYSTEMET LÄMNAR IN FAKTURA som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag, skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. MEN ID ÄR SOM EN SVART BANA GENOM SVERIGE.

MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt ,genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

MEN SÄKERT FÖR FOLK SOM HAR GAMLA SYSTEMET säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag, genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID ,som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. MEN ANDRA MÅSTE OCKSÅ SÄKRA SINA PENGAR. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

Men ID kan drabbas av problem måste fungera jämt ,och får inte tappa bort ditt ID ,då kan du drabbas problem då. Men banker känner till ID och problem som har ID kapningar. BANKER KÄNNER TILL ID KAPNINGAR.

Men vet världen utanför ,men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag. ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET ,MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID.

Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden. Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk ,som måste söka upp banker konton måste skaffa KAN INTE TA DEN GAMLA VÄGEN SOM FÖRUT ,satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då.

Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. Men mång långt tillbaka betalar så ,genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura ,men levde så. Men säkerheten har problem upptäcker idag GENOM STÖLDER OCH KAPNINGAR, tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då.

Men säkerheten har börjat bygga på med ID, som är säkerheten måste ha nu som ska betala sina räkningar. MEN ÄR NYA TIDENS SÄKERHET DÅ. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

MEN ID BANKENS PROBLEM SÄKERHET, MEN ID LJUS VÄG FÖR MÅNGA ,MEN ID HAR PROBLEM FÖR MÄNNISKOR MEN ÄR BANKENS SÄKERHET. Idag kan ID skada folk som har tillit till ID. Men bankens ser problem och då skapar en väg genom banken. Idag har ID varit problem idag när handskas fel kan sluta dåligt, genom att banker har problem från början när ID dök upp på marknaden.

Men banker söker säkerhet och drabbad blir folk, som måste söka upp banker konton måste skaffa kan inte ta den gamla vägen som förut satt och skrev i blocket fullt med räkningar som ska betalas då. Men säkert för folk som har gamla systemet kan lämna in faktura som fyller i blocket hade förut. MEN MÅNGA LÅNGT TILLBAKA BETALAR SÅ genom block efter block hämta nytt block att fylla i faktura efter faktura, men levde så.

Men säkerheten har problem upptäcker idag genom stölder och kapningar tar till alla medel idag skydda pengar folk har tillit till bankerna då. Men säkerheten har börjat bygga på med ID, SOM ÄR SÄKERHET MÅSTA HA NU SOM SKA BETLA RÄKNINGAR. Men är nya tiden ID ny tidens säkerhet då. Men finns fortfarande som använder blocken fyller i lätt och skickar till banken. ID är säkerhet för större män som kan skydda sitt liv. Men andra måste också säkra sina pengar. Men ID är som en svart bana genom Sverige.

MEN ID KAN DRABBAS AV PROBLEM MÅSTE FUNGERA JÄMT OCH FÅR INTE TAPPA BORT DITT ID, DÅ KAN DU DRABBS AV PROBLEM. Men banker känner till ID och problem som har ID kapningar. Men vet världen utanför, men säkra som lever nu måste ha tillgång till banken. Men svaghet i bankens hantering ,då kan folk bli drabbad av ID kapning som skadar människor idag. ID måste många skaffa idag, genom att Sverige har problem när kan stöka till för människor idag.

ID kan fungera bra ,så länge blandar in banker som skyddar personens säkerhet. ID har blivit ett problem för människor som vill leva som långt tillbaka ,då kan bli drabbad att starta ID, genom att banker kräver ID. MEN DEN ENSKILDA INDIVIDEN HAR PROBLEM IDAG att hitta lätta vägen för dem måste söka upp Banker ,söka banker och ID kan hamna i problem för människor öppnar bankkonto Banken. Men kan leva bättre förr i tiden.

ID ÄR KOPPLAT MED INTERNETVÄRLDEN SOM MÅNGA SKAFFAR IDAG OCH DÄR DYKER UPP PROBLEM PÅ EN GÅNG KAPNINGAR, kapningar kan den enskilde personen bli drabbad av när samhället är så svagt idag. Men placerar pengarna på Bankerna, och då ska säkra folk pengar genom att bygga upp säkerhet när banker gör så många fel mot folk idag. Genom att ID kan skada mycket folk idag, genom att internet och jordens stölder har intressen av pengar och där dyker kapningar upp som har redan skapat samhällets problem nu.

Men internet kan skada mycket människor idag, men öppnar folks pengar genom att hittar adressen vart folk bor. Men tog bort sekretess och då får vi problem idag. ID ÄR REDAN SAMHÄLLSPROBLEM KAN BLI DRABBAD GENOM ATT HITTAR ADRESSEN INTERNET, GENOM ATT FOLK FÅR ADRESSEN INTERNET. Säkerhet försvann med ID ,och köper från internet måste säkra den vägen, då sätter på ID kan inte köpa dina saker som förr i tiden utan ID, som styr landets problem idag.

Men måste sätta säkerhet, som fungerar bra, men sekretess har börjat använda internet kan läsa adressen tecknar avtal med banken, sen startar igång problem genom att internet kan köpa och titta bank sidan, som går en röd tråd till banken tecknar avtal med. MEN VAD HÄNDER SENARE INTERNET PROBLEM TECKNAR BANKEN KONTAKT DÅ. Men senar kryper ditt liv in på internet. Men försvagar säkerhet, genom att varje människa kan hitta din adress från sidor som lämnar ut om dig.

Hur du lever allt står där, men säkerheten försvann med första mötet med banken, DU TECKNAR AVTAL MED BANKEN STÅR ALLT OM DIG, MEN SER HUR DU RESER OCH HITTAR DIG PÅ EN GÅNG ,genom att en gång i tiden gick vi till banken och tecknar avtal med banken, men sekretess finns inte ens kan hitta ditt liv när internet dök upp, OCH NI KÖPER DATOR, BÄRBAR, DATOR ,SURFPLATTA MOBIL ,som kan hitta dig som ingen ser jordens största problem dålig att sätta sekretess och hittar dig exakt vart vi bor ,genom att vi tecknar avtal med banken och senare hittar dig, så illa svag är livet när går till banken.

GENOM ATT BANKEN ANVÄNDER SIG AV INTERNET SOM BLEV PROBLEM FÖR MÄNNISKOR SKYDDA SITT LIV. Men en gång i tiden kunde leva från problem när lever utan internet mobil och surfplatta hänger med skolor och internet öppnar vägen för dig.

Genom att hittar dig dålig säkerhet idag när måste lägga in säkerhet internet, så folk kan leva idag. MEN SÅ SER VÄLRDEN UT IDAG. VÄGEN TILL DIG. MÅSTE SÄTTA STOR SEKRETESS NU. GENOM ATT SÄKRA MÄNNISKOR. Jag har fått till uppgift att skriva om internet ID. Men berättar långt, så vi ska förstå faran.

STOR SEKRETESS NU

CORONAVIRUS

VET DU VAD JORDEN ÄR INNE I NU? PESTSMITTA CORONAVIRUS JORDENS PEST SOM VI HADE PÅ VÅR TID SÄGER JESUS. Han lever på andra sidan hjälper oss nu. Pest på min tid, då dog många människor samma nu pest som jorden går igenom nu.

CORONAVIRUS LEDER TILL DÖDEN FÖR MÅNGA MÄNNISKOR, och många klarar sig från att lämna jorden. Men Jesus snurrar på jorden med sitt finger. Men är svart jorden från coronavirus, ger svar från gamla tiden när människor lider och dör. Men pest rensar människor lämna jorden ,som är klar att lämna jorden människor dör ,genom att är klar att slippa jorden som är mörk idag.

Sorg för många hittar på olika medel att stoppa pesten coronavirus. HAN KALLAR DET FÖR PEST, som skördar många människor idag. Pest kan vi kalla digerdöden när tog så mycket folk på den tiden. Digerdöden var rensa jorden folk slapp värsta tiden på jorden var fattigdom och en del var rik. Nu har jorden mött på coronavirus, som lämnar jorden slippa lida länder dör när skickar ut mörkt moln coronavirus.

MEN FÖRSÖKER RÄDDA MÄNNISKOR SOM ÄR KLAR ATT LÄMNA JORDEN. Men är sorg för mycket människor som försöker rädda människor tar fram nytt vaccin mot coronavirus ,som överlever eller dör genom är på väg att lämna jorden. Äldre människor som har åldern inne dör rätt tid, och kan överleva coronavirus ser ett mörkt moln coronavirus.

Nu är jorden inne i den tiden när måste lämna jorden många reser hem till sin plats som många känner stor sorg ,genom att älskar som lever med kan vara familjer som dör. Men kan vara familjer som överlever fast står mitt emot varandra ska överleva då.

Men vi kallar för pesten coronavirus skövlar människor idag som är klar att lämna jorden dör ,och det hjälper inte ens ta vaccin dör och ska lämna jorden då. VÄRLDEN SER MÖRK UT FÖR MÅNGA MÄNNISKOR IDAG. Ser mörk ut för många människor idag. Sorg och smärta när måste lämna varandra genom pesten som förr i tiden ,då dog folk genom hungersnöd som rensar bort tung mörk tid för många på den tiden.

MEN JORDEN FUNGERAR SÅ DÖD KLAR GENOM ATT PESTEN DÖK UPP CORONAVIRUS OCH MÅNGA SKA LEVA KVAR. Men kan vara sjuk och vet inte om att ska lämna jorden genom sjukdomar dör människor, och kan leva länge, men ska stanna på jorden då. Tiden var inne att dö, men vem vet om det??? Räddar många människor när coronavirus hälsar på människor klarar av det.

MEN MÅSTE KÄNNA TILLL HUR MÄNNISOR KLARAR AV JORDEN. Men ingen ser det, genom att tillverkar vaccin mot rensning ,som kan gå fel kan överleva coronavirus. Men vi kallar som länder känner till . CORONAVIRUS.

MEN HITTAR PÅ VACCIN MOT CORNAVIRUS som kan lämna jorden. Men är klar att lämna genom är sjuk

ANDRA VÄRLDSKRIGET SECOND WORLD WAR

VI SÅG ETT TEVE PROGRAM FRÅN GAMLA TIDEN. MEN PRATAR MYCKET OM ARISKA RASEN. VI MÅSTE LÄGGA UT OM DET. Vi visar sanningen hur det har sett ut från andra världskriget ,vem som var pigg på att starta igång hemska problem för människor. Vi måste berätta sanningen hur allt gick till. Vi har till uppgift att visa andra världskriget problem. Men sanningen kommer fram nu, genom att Sverige har en del i det. Vi kan prata om det genom att visar från samer tid.

HAN ÄR SVENSK ARISKA RASEN HAN LEVER I SVERIGE HAN DOKTORERAR OM MÄNNISKOR. Han kommer på att vi ska inte blanda människor med varandra då. Han driver det vidare till Tyskland. Hitler blir galen som kommer från Sverige och visar Hitler och Göring.

SVENSKA FOLKET HITTAR PÅ ARISKA RASEN. Men det var Sverige som kom före Tyskland han hittar på det. Men vi har sett sanningen och nu lägger vi ut om allt tok nu. FOLK MÅSTE VARA REN VISAR DOKTORN HITTLER OCH GÖRING ,hur han mäter huvudet på samerna, som blev utsatt för enorma problem. Men vi fick se det nu sanningen vart allt kommer ifrån. Men var fruktansvärt att se samer lidande. Men för det vidare till Tyskland och Hitler blev galen och Göring hänger på svenska doktorn. Han åkte mellan Tyskland och Sverige på den tiden.

SVENSKA FOLKET KAN VARA GALEN. Han började mäta huvud och längd på samerna som är ett naturfolk. Men lever där år efter år tills han gav enorma problem för samerna ,och andra människor som ska leva där hör hemma. Göring blev intresserad samma som Hitler.

DOKTORN ÅKER TILL TYSKLAND och pratade om han sett då. Men lade fram hos Hitler och Göring blev galen ,när han såg svenska doktorn visar studier om blanda människor. Han har lämnat fram till Hitler och Göring. Men blev så intresserad av han visar då. Men samer fick lida enormt mycket ,genom att ska leva som de lever är ett naturfolk. Men han såg bara fel i allt och visar Tyskland.

Men det blev många döda människor efter den tiden startar andra världskriget . Men folk fick lida på den tiden när Hitler och Göring lyssnar på han. Men blev många döda efter vägen. DOKTORN DREV EN TIDING, till och med det. Men Hitler och Göring lyssnar på hans syn på människor ska vara ren blanda inte människor. Men Hitler och Göring lyssnar på doktorn.

Doktorn kommer från Stockholm, men höll på att mäta samers längd huvud då. Men fick lida på den tiden när han åkte till samerna. Men Tysklands människor dras med när han hittar på allt tok, som blev problem för Tyskland. JUDARNA FICK ENORMA PROBLEM NÄR HAN HITTAR PÅ DET. Men många judar är skadad efter den tiden. Men tänk efter, så mång judar dog under andra världskriget ,genom att Hitler och Göring fick för sig så mycket konstig saker då.

MEN VI HAR SETT PROBLEM FÖR SAMERNA, vi har sett idag när han satte åt samerna ,men drev det vidare till Tyskland får inte blanda med varandra. Men kan sluta illa då, genom att han såg brottslighet och allt som kan komma från människor. Blanda människor kan leda till brottslighet. Men han såg var bättre att hålla sig till samma människor, som är svårt idag genom att vi kan bli kär, men doktorn blev kär i en same ,och han såg att är svårt att stoppa kärleken.

Men alla människor är lika värda att leva på jorden. Men finns människor som sköter sig dåligt kan vi se nu. Men andra som sköter sig får lida från hans påhitt. MEN ALLA KÄNNER TILL ANDRA VÄRLDSKRIGET MEN VI VILL LÄGGA UT SANNINGEN ,men alla känner till alla döda människor från Hitler och Göring tid. Men vi behöver inte skriva mer om andra världskriget många döda efter vägen. Men startar från 1 svenska doktor som såg problem. Men efter han drar flera in kriget från 1 man som såg problem då.

Många länder åker med. MÅNGA DÖDA EFTER VÄGEN. Men samerna fick lida så mycket på den tiden. Han såg ner på dem åker till samerna och börja undersöka dem. Men försöker hitta fel när vi kan födas kort eller lång. Men han började lång undersökning samerna då. Han åkte till samerna och skrev upp alla som bor där. Han har en hel lista på varje som föds där. Men namn och nummer på dem. Mäter dem fick klä av sig naken barnen. Men samer avskyr den tiden, genom att han förnedrar människor som lever där.

Han gjorde så fula saker mot samer som har fått rättvisa idag, genom att ser samerna på annat sätt idag. Men då var galen tid för dem. MEN SAMERNA ÄR ETT NATURFOLK SOM LEVER NÄRA NATUREN. Men lever så när människor har problem att lära från samerna.

MEN MÄNNISKOR FICK LIDA PÅ DEN TIDEN. Men såg dem mindre vetande när ska leva nära naturen.