Klorokinfosfat RPH Pharma- CHLOROQUINE PHOSPHATE RPH PHARMA

VI FICK FÖRFRÅGAN KLOROKIN FOSFAT RPH, vi kollar upp vad innehåller ,genom att säljer på nätet och i butiker och apoteket. Men vill veta ,genom att kan köpa utan recept och med recept. Men vill veta, vad ger folk idag och vi tar reda på det ,genom att folk kan bli sjuk av allt säljer på internet eller läkarna dela ut.

Men vi kollar upp såklart då. Men listan var lång fick en chock alla fel kan få från tabletten ger till folk. Men var så mycket problem och biverkningar ,så listan var lång så lång att lägga upp på bloggen. Men han vill berätta för folk, vad folk blir utsatt för då. MEN FÅR PROBLEM MED KROPPEN ,SOM ÄR DET VÄRSTA SE HUR MÄNNIKSOR BLIR AV TABLETTEN.

Den här tabletten folk ska kasta i papperskorgen ger ingen nytta bara bekymmer, när folk tar fram tabletter läser inte ens vad innehåller och biverkningar ,DÅ KAN BLI BEKYMMER NÄR TAR TABLETTER och litar på som delar ut tabletten. Men folk upptäcker inte det utan litar på läkaren delar ut farlig tablett.

MEN HAR LÄST TILL LÄKARE, men för den delen behöver vi inte lita på läkaren ta eget ansar säg, kan jag läsa på innehållet vad innehåller tabletten???? Men läkaren ska visa innehållet för patienten, då kan välja själv när ser innehållet. Men läkarna har kontakt med många läkeföretag som tar fram tabletter till människorna, och är en djungel idag lita på läkarna gör rätt då.

Men be att läsa på innehållet ,då blir du inte lurad vad tabletter innehåller. Men är fritt val när du vet tabletten innehåller då. MEN DET HÄR HÄNDER HELA TIDEN FOLK LITAR PÅ LÄKARNA ELLER ANNAN PERSONAL DÅ. MEN NÄR HANDLAR OM DIG SJÄLV ,DÅ MÅSTE LITA PÅ DIG SJÄLV. Men folk lever och ger problem för människorna ,men ofta ser det ut så. Men ta inte allt ni erbjuds idag ,genom att världen är inte så ärlig idag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är thumb-1920-1069982.jpg

MEN VI DROG UPP LISTAN VAD KLOROKIN. Kan kallas på olika sätt. Men ser säljer över disk eller internet ,läkarna. Eller sidor utan recept och recept. Men en del köper utan recept och en del läkarna ger tabletterna. Tabletterna är inte så bra att ta, då tar vi upp tabletterna.

BIVERKNINGAR

Nedsatt syn på grund av retinaförändringar. Epilepsi. Porfyri. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Cirka 30% av behandlade patienter kan förväntas få biverkningar. Hud- (3%), gastrointestinala (ca 20%) och allmänna besvär (3%) dominerar.

Biverkningarna är listade nedan per organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (>1/100, < 1/10), Mindre vanliga (> 1/1000, < 1/100), Sällsynta (> 1/10 000, < 1/1000) samt Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Agranulocytos, trombocytopeni, pancytopeni.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens: Hypoglykemi.

Psykiska störningar

Sällsynta: Psykotiska tillstånd

Ingen känd frekvens: Självmordsbeteende, psykos, aggression, vanföreställningar, paranoia, mani, uppmärksamhetsstörning, sömnstörningar.

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: Neuropati.

Ögon

Vanliga: Korneala opaciteter.

Mindre vanliga: Ackommodationsrubbningar, retinopatier.

Öron och balansorgan

Sällsynta: Hörselnedsättning (vanligen reversibel).

Hjärtat

Sällsynta: Kardiomyopati.

Ingen känd frekvens: Atrioventrikulärt block, QT-förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet och Överdosering).

Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående, dyspepsi.

Lever och gallvägar

Sällsynta: Förhöjda leverenzymvärden. Hepatitisk reaktion.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Klåda (allergisk), pigmentförändringar, exantem.

Sällsynta: Exfoliativ dermatit.

Muskulosketala och systemet och bindväv

Mindre vanliga: Myopati.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Huvudvärk, yrsel.

Mindre vanliga: Aptitlöshet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

TABLETTEN SKA FOLK TA BORT FRÅN SITT LIV SER ALLA BIVERKNINGAR SÄGER ALLT DÅ.

CORONAVIRUS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 852996.jpg

VI KALLAR FORTFARANDE FÖR CORONAVIRUS. VARFÖR ÄNDRA OM CORONAVIRUS. Alla vet vart namnet kommer ifrån. Vi fortsätter kalla coronavirus och länder vet vad vi pratar om då. Men första ordet virus, då kallas coronavirus för oss. Men flyter ändå på virus och ändrar om namnet, men rätta namnet är coronavirus ,varför ändra om när vi såg sjuka människor på båten. Japan döper virus till coronavirus.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cc11ae1651f07204c3dcbda11f5243ab.gif

JAPAN SOM DÖPTE VIRUS TILL CORONAVIRUS.

MEN SVERIGE STÖKAR TILL ÄNNU MER PROBLEM MED CORONAVIRUS. Men landet är upp och ner idag när till och med väljer en kvinnlig ledare inom regeringen.

Men hon ser inte faran vi har tagit upp om då. Men hon sitter sjuk coronavirus. Men många håller till i Stockholm ledare inom regeringen. MEN GÖR FEL ANNARS HAR HON VARIT FRISK. Men går ut och har kul.

MEN ÄR SÅ OENIGA INOM REGERINGEN. Men väljer en leda landet när vi har ledare, som kan se faran med coronavirus. Hon har så konstiga idéer. Vi säger inte mer. Men finns folk kan styra bra ihop.

Men ingen lyssnar på dem när vi ser flyter coronavirus genom Stockholm. Men alla vet större sammanhang ,då kan folk bli sjuk står mitt emot publiken då. Men coronavirus flyter så ,mitt emot folk kan lätt ta sig in hos dem. Men blir drabbad coronavirus, genom att ingen ska stå mitt emot folk, och stora församlingar, då kan bli problem ,vem har du mitt emot??? Men är frisk pratar med eller sjuk. Men folk tänker inte på det ,genom att Stockholm är pesten för folk att åka dit när flyter coronavirus. MEN SITTA BREDVID GÅR BRA. GÅR BAKOM MÄNNISKOR GÅR BRA. SÄKERHET MUNSKYDD.

MUNSKYDD, men är pesten att sätta på sig. Men tyvärr bästa mot coronavirus munskydd. Men ungdomar ser gå runt med munskydd. Men kan vägra göra det. Men ser munskydd folk sätter på sig.

VI ÖKAR CORONAVIRUS, och folk vet inte vad kan göra då??? Men kan prova hitta bra skydd kul färger ,som ungdomar och vuxna sätter på sig. Men går hitta färger som vi gillar då. Men visar tråkigt på teven vem vill bära skydden. Men ta fram kul skydd som folk sätter på sig. Men ska vara tyg som är mjukt tyg.

NÄR CORONAVIRUS DÖK UPP jag känner vill skydda mig. Men tog en stor lila yllehalsduk som köpte på Nelly. Men har köpt en fin stor halsduk lila min färg. Jag letar halsdukar den gången ,men hittar Nelly då. Men måste vara tjock och tät. Men tittar på halsduken kan jag ta den??? Men gick perfekt att ta halsduken. Men tog halsduken skulle ut och fixa saker och ting. Men var inte ens jobbigt att bära den. Men var fin och lila. DET GÅR TA SKYDD VI GILLLAR SÄTTA PÅ SIG. Men slipper se tråkig ut. Men är så känsligt med folk idag. Men barn och ungdomar kan säga NEJ.

JAG MÅSTE LETA ANNAT SKYDD. När våren och sommaren kommer ,då måste hitta ett skydd. Men letar i butiker kan sätta på mig. Men vill att det passar mig, annars kan inte ta på mig och går runt bland folk. Men för mig är det viktigt att det passar mig. Jag tittar runt ,men så har Åhléns tyg svart och leopard färg, blandad svart och leopardmönster på sidan. Men vill hitta lila, men tänkte till med får väl sy ett skydd. Men köpte ett som kan sätta på mig. Men vara bland folk måste bära skydd som jag gillar då. Men tyg och mjukt.

Men vet som hittar på andra ställen skydd som var av tyg, men var också fint skydd hon hade fixat. Men går skydda sig, men låt folk hitta sin grej. Jag åkte runt och skulle leta fint skydd för coronavirus. Men var slut skulle hitta samma som hon hade köpt. Jag måste gå själv ,genom att se rätt skydd för mig. MEN TYG CORONAVIRUS SKYDD FINNS PÅ AFFÄREN. Men är bästa att köpa tyg.

KUL SKYDD FÖR CORONAVIRUS KAN LETA SJÄLV TYG. Men kan leta som gillar då. Men ingen ungdom sätter på sig ,som visar på teven. Men sjukhuset har det.

MEN CORONAVIRUS SKYDDET KAN TILLVERKA SJÄLV MED FINA FÄRGER. VI PRATAR OM UNDOMAR OCH BARN och gillar sätta på sig då. Men kan skydda mot coronavirus barn och ungdomar vuxna kan välja själv. Men ingen sätter på sig, som visar teven kommer till ett sjukhus skydd går med då.

MEN TESTA GÖR SITT EGET CORONAVIRUS SKYDD. Kan hitta på kul grejer färger tuffa färger gilla sätta på sig. Men är eget skydd som vi gillar visa sig i. Men kan sitta i grupper ta fram tyg till dem.

Jag tar inte från dem ens, jag hittar mitt eget skydd som passar mig. Men jobbar inte inom vården kan visa det som arbetar där. Kan bli rädd ,ska vi bära det skyddet för munnen??? Men kan neka kolla hur landet ser ut.

Men hjälp ungdomar barn vuxna göra sitt skydd egen färg gillar tuft för dem. Men måste tänka på hur ungdomar är ,och vuxna och barnen känner ser skydden är inte kul att sätta på sig då.

MEN KAN HITTA SIN EGEN GREJ OCH CORONAVIRUS SKYDDET. Men tvätta det när kommer hem. Men sätter på skyddet för munnen när går ut genom dörren. Men hitta färger som barnen och vuxna och ungdomar gillar då. Men kan stoppa mycket problem när vi vet hur ungdomar är ,ska vara tuff och sätta på sig skydd visas då springer inte från det.

CORONAVIRUSSKYDD, tyg och kul färger kan känna sig speciell ,har sin egen färg. Kan passa in klädstilen kläder har. Men kan fråga sina vänner, vad har du för färg??? Men har den färgen, men vad tuff du var i den färgen. Jag måste också fixa den färgen. Men vart har du köpt skyddet som är så fint???? Men mamma tog fram symaskin sydde till mig. Men kan sy om ni vill då. Eller frågar vart har ni köpt skyddet för munnen i tyg??? Men det går ta fram symaskin som kan sy då. Men fungerar perfekt när man hittar inte i affären kan ta fram symaskinen sy coronavirusskyddet, som har tillgång till det.

Men hittar fina affärer ,som kan hitta fina färger ,så du känner måste köpa coronavirus skyddet ,men vad tuff du var i färgen. Men så här kan det låta om de får göra sin grej. MEN VI KAN UNGDOMAR OCH BARNEN.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 45953892c0ef25338660f2906b962055-angels-and-fairies-heavenly-angels.jpg

KAN GÖRA EGET CORONVIRUS SKYDD, KLASSERNA SKOLAN HJÄLPER BARNEN GÖRA SKYDDEN. Kan vara små barn som vill göra sin grej. Men kan vara stora barn som vägrar sätta på skyddet skyddet. Men skolan tar fram till klasserna kan pyssla och göra sina coronavirusskydd.

Men får välja själv, men kan bli sin egen personlighet. Men gillar att testa fram nya färger ,genom att har kläder att sätta på sig. Men viktigt att ta coronavirusskydd ,som passar stilen då kan du nå långt med dem. NÄR VI HAR MED BARN OCH UNGDOMAR ATT GÖRA, DÅ FÅR NI TÄNKA OM. VI GER TIPS TILL ER. Men är svårt att hjälpa dem men kan testa vi visar hjälp. Men kan vara jobbigt att gå med coronavirus skyddet.

Men måste se vart vi befinner oss när vi måste sätta på coronavirus skyddet. När du går ut genom din dörr kan sätta på dig coronavirus skyddet. När du kommer hem tvättar skyddet på en gång. BRA TISPS NÄR ÖKAR CORONAVIRUS.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är htb1pxtmh_akl1jjszfcq6xfspxa1.jpg

MEN ÄR STOCKHOLM SOM STÖKAR TILL SÅ MYCKET PROBLEM FÖR OSS. MEN KAN INTE STANNA UPP ENS. Men hålla sig inne när flyter coronavirus ,men springer på allt måste ut på allt, och till och med regeringen gör fel idag när vi måste lugna oss.

Stockholm som stökar till så mycket problem för folk. Regeringen gör inget åt det. Hon skulle besöka Stockholm har aldrig varit där. Men bor långt upp mot landet ,men kul att se Stockholm. Men besöker Stockholm blev sjuk på en gång kul för henne ,men hon drabbas av coronavirus. Men önskar åka till Stockholm blev ingen nöjestripp som hon önskade då. Hon blev sjuk coronavirus. MEN STOCKHOLM HAR PROBLEM MED CORONAVIRUS.

Men även kör Talang fullt med folk. Men Idol var mycket folk den gången. Men litar på folk är frisk, som kan ställa till för Idol, men även Talang. Men har spelat in Idol och Talang. Men flöt även coronavirus den gången. Men vi hör folk kan bli sjuk bara besöker Stockholm. DET HÄNDER IGEN BLIR SMITTAD I STOCHOLM.

Men han tar tåget till Stockholm firar julen tillsammans med sin bror. MEN KUL ATT FIRA JULEN IHOP och tar tåget från Östersund.

Östersund och kliver av tåget i Stockholm. Han var i Stockholm, för att fira julen ihop med sin bror. MEN STOCKHOLM ÄR ETT PROBLEM I DAG ÄR ETT PROBLEM FÖR MÄNNISKOR. Men tänker inte på det, genom att fira julen ihop. Men hemresan åker tåg från Stockholm, men fullt på tåget den gången.

TÅGRESAN. Men ingen tänker på att minska på passagerare. Men var fullt från Stockholm när åkte hem till Östersund. Men han hade skydd för munnen. Han är rädd person, men tog 3 sprutor så han är rädd att bli sjuk. Men går ändå med skydd när han är bland folk. Men han har klarat sig länge tills han åker tåg och kliver av Stockholm central.

Men var på tåget han blev sjuk. Men kille går förbi han i gången. Ser inte det är så fullt med folk den gången. Men vem är smittat av dem??? Svårt ,genom att ingen säger jag är sjuk och bär smittan coronavirus. Men han bar smittan och blev sjuk när han kommer hem. Men han kände efter ett tag att han har fått coronavirus. Men är lurig när ingen bär skydd ,då kan vem som helst bli drabbad då. Men folk är dålig att göra det. MEN TÅGEN STÄLLER TILL MER PROBLEM NÄR MÅSTE MINSKA PÅ PASSAGERARE. Men hur många blev drabbad då??? Men flera blev sjuk ,genom att coronavirus sprider så fort idag. Han hade tagit 3 sprutor och blev sjuk coronavirus.

MEN SPRUTOR FÖR CORONAVIRUS ÄR PROBLEM IDAG, GENOM ATT INGEN SPUTA FUNGERAR FULLT UT. Men förr kunde hitta sprutor ,som fungerar att skydda folk. Men är fri idag. Men fanns sprutor ,som tog död på sjukdomen folk led av då.

Men coronavirus fungerar dåligt, genom att folk tar den och blir ändå sjuk. Men är något fel när tar fram sprutor över världen, och blir ändå sjuk och folk ser det. Men kan få framtida problem med sprutar tar fram idag. SVININFLUENSAN SPRUTAN BLEV FOLK SJUK AV. Men kommer efter flera år när blandar i farliga medel. Men blir sjuk genom att sprutan går upp i hypofysen. Men blandar i farliga ämnen i sprutan. Men blandar i kvicksilver som är farligt ämne. Men folk är rädd vill inte bli sjuk. Men ser att folk blir sjuk fast tar coronavirus sprutan.

Men folk måste lära sig läsa på vad allt innehåller. Men sprutan coronavirus kan bli sjuk fast tar sprutan mot coronavirus. Men står på sprutan ,då är det bättre att låta bli det. Folk tar tre sprutor blir ändå sjuk coronavirus. Kan ta två sprutor och blir sjuk coronavirus. MEN FINNS INGEN SÄKEHET IDAG.

Men är så mycket problem med spruten, så länge ingen kan ta fram rätt spruta, då kan folk ta skydd för munnen och näsan. Men är krig idag om sprutan ,men folk vet vad det är för problem med sprutan, kan tvinga folk idag ta sprutan, som blir fel när innehåller problem då. MÅSTE TA FRAM RÄTT SPRUTA FÖR FOLK. MEN ANNARS FÅR GÅ MED CORONAVIRUS SKYDD.

Men folk kan leva med skydd för munnen och näsan. När sprutan är inte perfekt ,då kan ta skydd och gör din grej.

STOCKHOLM ÄR PROBLEM IDAG DÅ.

GÖTEBORG VAR GRUPP SOM SMITTADE VARANDRA DÅ BLEV SJUK. Men träffas och litar på varandra, men så visar sig så blir alla sjuk i gruppen. Men hur många sprider ut coronavirus???? Men en del tar sprutor och blir även sjuk coronavirus. GÖTEBORG STÖKAR TILL MÅSTE HA KUL. MEN VI HAR TAGIT FRAM LITE TIPS TILL ALLA MÄNNIKSOR. Det är yngre människor ,som sprider i Göteborg måste ha partyn ,så landet är inte kul idag. Måste ändra om Göteborg, men händer ofta storstäder spider smittan ,men står för smittan. Måste ha ut och har kul svårt att sitta hemma när viner coronavirus i Göteborg. MEN SPRIDER CORONAVIRUS. VI LÄGGER UT TIPS TILL FOLK.

MEN ÄR VIRUS PROLEM IDAG ,som verkar öka på sjuka idag, genom att gör fel efter fel. Men vi ser alla fel ,som blundar för. Men vi blir trött ökar på coronavirus. Men vet att vi har regering ,som är inte inne på samma sak. Nu satt hon sjuk, som ska leda ett land. Men säger ingenting om det ,men vi vet. Men vill inte säga vad vi såg. Men vi är tyst om henne. Men vi såg felen alla gör sätter inte på sig skydd alla som sitter där. MEN SKA GÅ MED GOTT EXEMPEL GENOM ATT VISA SVERIGE.

MEN KAN BLI SJUK CORONAVIRUS ,SOM VI HAR TJATAT OM HELA TIDEN. NU BÖRJAR PRATA OM DET. Men hela landet har problem med virus som inte ger sig. Men ökar på hela tiden när ni ser pratar med folk kan bli sjuk även då. Men är så lätt att bli smittad när står mitt emot folk. Men pratar nu om det ,som vi har tjatat om då. Men skydd är bra att sätta på sig när är på stora tillställningar då.

Men vi kan förstå det är jobbigt att sätta på sig skydd för munnen näsan. Men kan prova hitta bra skydd kul färger ,som ungdomar och vuxna sätter på sig. Men går hitta färger som vi gillar då. Men visar tråkigt på teven vem vill inte bära skydden. MEN TA FRAM KUL SKYDD SOM FOLK SÄTTER PÅ SIG. Men ska vara tyg som är mjukt tyg.

MEN FÅR VÄLJA FÄRGER SJÄLV OCH TYGER GILLAR.

SVERIGE 15 513

GÖTEBORG Västra Götalands län Göteborg Dödsfall 2 522 –

Västra Götalands län

Totalt antal fall 266 tn

STOCKHOLM Dödsfall 4 634 –

Stockholms län

Totalt antal fall 389 tn

JÄMTLANDS LÄN Jämtland Dödsfall 130

Totalt antal fall19 636

NORGE

Dödsfall 1 381

Totalt antal fall 113 075

ENGLAND men siffran visar tar inte hand om människor. Men får inte rätt hjälp när har så hög siffra dödsfall.

Dödsfall 152 tn152 000+88

Storbritannien

Totalt antal fall15,2 mn15 200 000+70 160

LÄNDER ÄR INTE KUL ATT SE IDAG NÄR ÖKAR CORNAVIRUS. Vi tittar bara på lite länder drar inte upp hela listan som vi gjorde förut.

ALKOHOLEN – ALCOHOL

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 698067.jpg

ALKOHLEN HAR PROBLEM NÄR GÅR FÖR LÅNGT MED ALKOHOLEN. Men är så vanligt idag att folk dricker till fester som förr i tiden. Men köpte hem till fester vin och öl och starksprit. Men vin och öl har funnits länge i Sverige.

Men är så vanligt idag att köper hem till stora fester vin och vindunken hänger med idag. Men gör reklam, men testa vin har tagit fram. MEN TEVEN LÄGGER IN REKLAM VINDUNKEN OCH FLASKOR ,SOM GÖR REKLAM OM VINDUNKEN. Men är vanligt till och med teven gör reklam när kommer nytt vin ny smak köp och testa nya vinet ,som dyker upp i teverutan. Men vindunken gör reklam med vinflaska till. Men köper folk vindunken eller flaska vin som förr i tiden. Men köper hem till helgen vinflaska eller vindunken????

JA KÖPER HEM VINDUNKEN STÅR I HEMMET IDAG. Men vad hänt med landet idag, genom att folk har fastnat med vinduken.

MEN KÖPER VINDUNKEN och tar 1glas eller nästa dag tar ett glas vin ????????

MEN FOLK DRICKER IDAG OCH NÄR VINDUNKEN LANSERAR I SVERIGE,MEN BLEV ETT GIFT FÖR MYCKET FOLK lätt att dricka ingen ser när tar ett glas vin. Men vindunken 1 glas vin kan slappna av som en del känner sig trött efter arbete ,då tar 1 glas vin.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är f178a6ffc04846cf87c6672197c9f217.jpg

MEN ALLA TÄNKER INTE SÅ , fortsätter dricka vin dag efter dag. Men vindunken blev tom och fanns inte en droppe kvar vin.

Men går tillbaka till systemet köper ny vindunk måste ha vin ,GENOM ATT SKAPAR ETT BEROENDE alkoholhaltiga drycker består av alkohol som inte alla tänker på.

Men flödar i många hem kan köpa hem vindunken när den är slut går till systemet köper ny vindunk ,genom att fylla på sitt behov alkoholen som gör dem lugn igen. MEN HAR FÅTT ETT BEROENDE ATT FYLLA PÅ SITT BEHOV.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är wp-1547611755901.jpg

MEN ÄR DET BRA VINDUNKEN???? MEN FOLK HAR DRUCKIT FÖRR OCH KLARAR AV DET. MEN FANNS INGENTING HEMMA DÅ. Men kunde köpa vin, öl starksprit alkoholhaltiga drycker alkoläsk, eller blandar sprit och gör groggar, eller köper whisky eller annat köper hem.

Men ingen drack som idag. Men drack ibland. Men levde utan alkoholen och allt gick bra på den tiden att leva så. MEN HAR BLIVIT FEL IDAG NÄR DRICKER VARJE DAG VINDUNKEN ,SOM ÄR EN STOR VARNING ATT NI KAN DÖ AV FÖR MYCKET ALKOHOLEN. Men kan hålla på länge dricka och vindunken hjälper att dricka mer och kan till och med dö.

Men så ill är det, genom att har ingen koll när de dricker kan sluta illa då. Men ingen ser att kan till och med dö vindunken, vin. Men blir förmycket alkohol och kan sluta illa för en del ,som dricker mycket kan sluta dåligt. GENOM ATT HÖLL DÅLIG KOLL ALKOHOLEN.

Men vindunken ska du tänka på när du köper hem, men dricker ni 1 dag??? Som förr tiden. Men det är en varning när de kan ta nästa dag, och köper igen fastnar i ett nät när vindunken dök upp på marknaden. TÄNK PÅ DET TA 1 GLAS ,GENOM ATT SKYDDA DIG SJÄLV.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är c13ecdb2cf3e30dbac561f931dc3835c.jpg

Kan ställa till problem för folk som ser åt vindunken. Men är lätt att hänga med folk köper hem vindunken. Men nästa dag får inte se åt vin ens utan ställ undan vindunken. MEN DET HÄR KAN HÄNDA VEM SOM HELST NÄR DE LÄR KÄNNA VINDUNKEN. MEN ÄR ETT GIFT FÖR FOLK IDAG. Men tillverkar vindunk utan alkoholen, genom att leva bra.

Men folk kan inte styra när de tar hem vindunken som ställer till sorg för mycket folk.

Men ser ni vindunken står i hemmen kolla upp dem. Men ungdomar köper vindunken och äldre köper vindunken. Men köper till fester och åker till landet sommaren kan folk lära känna vindunken läskande att ta lite vin, men slutar ni där???? DET ÄR LOCKANDE FÖLJA ANDRA SOM TAR 1 GLAS FRÅN VINDUNKEN.

Men gör som förr i tiden 1 dag fest och slutar där och ställ undan vindunken till andra tillfällen. PÅSKEN OCH JULEN, MIDSOMMAR ALLA STORHELGER TÄNK PÅ DET GÖR SOM FÖRR I TIDEN. Men 1 dag fest. Nyårshelgen firar folk. Men firar förr i tiden utan problem att bli fast i alkoholhaltiga drycker. Men tänk på stora helger lägga det på minnet ,genom att skydda sig själv. Studenten, födelsedagar kan inte räkna upp alla fester och partyn.

Men har alltid funnit folk som dricker mer än andra då. Men nu har blivit för mycket av det, genom att kan skada många familjer idag när vindunken lanseras i Sverige. Men folk fnyser åt oss. Men är sant att kan gå för långt, och ni mister nära och kära som vi vill behålla så länge vi kan ha dem i livet. Men förlorar dem för tidigt då. KAN GÅ SÅ LÅNGT MED DEM. Men mår inte bra ,då kan ta hjälp av vindunken. Tänk på det och en del kan må så fruktansvärt dåligt då kan ta vindunken.

Men ska leva kvar länge, men så möter på problem som Sverige är så dåligt att ta hand om nu. Men är dags att vakna upp nu. Men sätt varningstext på vindunken som cigaretter. Men är ett problem i samhället idag. MEN DET ÄR REGERINGEN ANSVAR SE ÖVER DET. Men ser själv hur landet ser ut. Kan stoppa mycket idag och sorg idag.

MEN VI LÄGGER UT OM SKADOR ALKOHOLEN

BARN – CHILDREN

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 464d180a83b76da056991d9fbfc33371.jpg

HÅLLER ETT BARN I FAMNEN MEN GER KÄRLEK TILL BARNET. BARN ÄR BARN FÖR MÅNGA KVINNOR. KAN VÄNTA BARN VILL BEHÅLLA BARNET. Men kan inte behålla barnet. Måste åka in till sjukhuset och tar bort barnet. Har aldrig fött barn första barnet tar bort. 

MEN FINNS LJUS INOM KVINNAN HON TAR BORT BARNET. LJUSET FINNS KVAR INOM KVINNAN. Då kommer problem för kvinnorna kan bli dålig ,men ingen ser orsaken tog bort ett barn som ska födas då. 

MEN BÖRJAR MÅR DÅLIGT BARNET TOG BORT LJUSET FINNS KVAR HOS HENNE. Men då kommer problemen för kvinnan ,genom att hon tog bort ett barn. Men hon börjar mår sämre ,genom att ljuset finns kvar som ska egentligen föda barn. 

MEN HON MÅR SÄMRE FRÅN TOG BORT BARNET GJORDE EN ABORT. Men ingen känner till problem hon fick då. Hon ska egentligen föda barn, men tog bort barnet och då kommer problem för henne. Barn är barn för alla kvinnor. Barn är speciell för många kvinnor. Men ingen tänker på det när gör abort har inte fött ett barn innan, men tar bort barnet. 

KVINNOR FÅR PROBLEM MED LJUSET TAR BORT BARNET, DÅ KOMMER PROBLEM FÖR KVINNORNA. Men inte alla kvinnor får problem när tar bort ett barn som aldrig fött barn. Men en del kan bli sjuk, genom att ljuset finns kvar tog bort barnet då. BARN ÄR BARN. Men ingen tänker på det barn är barn och ljuset finns kvar då. Men inom kvinnan finns ett mörker inom dem genom aborten tog bort barnet. 

MEN VAD HÄNDER MED KVINNAN SOM TOG BORT BARNET? HON KAN TA MEDEL MOT DET DRICKER TAR DROGER LUGNANDE MEDEL. Hon blev sjuk från aborten tog bort ett barn ,genom att har aldrig fött ett barn ens. Men vad händer mer??? 

HON FÅR PROBLEM MED DROGER OCH DRICKER TAR SAKER HITTAR DÅ. Men hon är sjuk som ingen upptäcker från första aborten tog bort ett barn som skulle födas då. Kvinnor kan bli sjuk från tar bort ett barn och har inte fött barn då kan bli sjuk från tog bort barnet som ska till jorden. Men finns ett ljus som måste täppa till hon hittar saker droger, tar då. Men kan dricka och hittar lösningen dricker då. MEN BARN ÄR BARN FÖR MÅNGA KVINNOR. MÅSTE FÖDA BARN. Men det här kan hända kvinnor som aldrig fött barn kan bli drabbat av det. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 628e9e6d6922c82d352a65a1cc59cd7f.jpgMEN EN DAG FÅR BARN, DÅ FÖRSVINNER PROBLEMEN FÖR KVINNORNA. Men föder ett litet sött barn. Men får slut på problemet, genom att kvinnorna är fungerar så.

MEN INGEN TÄNKER PÅ DET NÄR DE SER PROBLEM MED droger dricker tar lugnande vart det kommer ifrån.

Men föder ett barn till världen, men sen försvinner problem för kvinnorna när får ge kärlek och ta hand om barnet kan vända snabbt för dem när det är över då. Men är kärlek för första gången ser ett sött barn i famnen. GER KÄRLEK OCH GLÄDJE TILL BARNET.

Men kvinnor kan få lida när ska föda barn ,men tar abort efter abort, då kan bli sjuk av det. Kvinnor lider männen går fri från smärtan lider av. Men blir inte påverkad på samma sätt. Men många kvinnor kan lida av aborter då. BARN SKA TILL JORDEN.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20180823_131842.jpgMEN KVINNOR SOM FÖDER BARN KAN TA ARBORT UTAN ATT HÄNDER SÅ MYCKET MED DEM. Men kan ta bort barn när har fött ett barn då händer inte så mycket än att kan bli ledsen efter abort. Men släpper det när har redan barn då. Men kvinnor vill föda barn men inte alla är med då. Men kan kan gå emot kvinnans vilja då. Men kan må dåligt när männen styr dem.

Men blir inte sjuk av det utan kan leva med sina barn. Men kan föda 1 barn och tar bort ett barn, men kvinnan lider inte då. MÅNGA KAN FASTNA I DROGER, LUGNANDE MEDEL, DRICKER VIN VINDUNKEN ELLER ANNAN ALKOHOL DRICKER kvinnor får lida när drabbas av männen. Men ingen tänker på det. Men vet att det är sant att kvinnor kan lida av det innan får eget barn.

Kvinnor får skydda sig tills en dag ska föda barn. Vi vet hur samhället ser ut idag ,men ett tips skydda kvinnorna. Killar tänker inte längre än näsan räcker. Men måste lära sig skydda sig. Men kvinnor får lida när de tar bort barn. BÄSTA AV ALLT ATT VI ÄR TVÅ OM DET. KVINNORNA SKA SKYDDA SIG LITA BARA PÅ DIG SJÄLV. 

GUD LÄGGER UT OM DET SOM KAN ALLT OM BARNAFÖDANDET.  

GOTT NYTT ÅR – hAPPY NEW YEAR

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är burka-slc3b6jor-birgitta-andlig-inspiration.png

GOTT NYTT ÅR SKA VI SKRIVA IDAG JORDEN SER UT SÅ MÖRK IDAG. Mörk är jorden idag, men folk ser som vi ser bara bråk krig idag när länder går in i konflikter och krig.

NU HAR VI ÅR 2022, men önskar alla ett perfekt år som vi önskar nu. Vad kan året inge laglighet lär vårda varandra genom jorden gör fel som andra inte kan se.

Hjälp varandra ,genom att lära varandra hjälpa varandra folk har kriser idag. MEN RÄCK UT EN HAND TILL DEM när problem är problem räck fram en hand jorden har problem ge människor hjälp idag.

JORDEN HAR BEHOV ATT LÄTTA PÅ MYCKET SAKER IDAG.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 6982718605_5226b2138d_b.jpg

När ger ,då kan människor leva idag, leva igen, GENOM ATT JORDEN HAR PROBLEM IDAG.

Sverige har enormt problem dela med sig idag ,lära sig det. Men länder måste skapa problem ,men folk upptäcker problem har då, GENOM ATT GE GLÄDJE TILL JORDENS FOLK.

SVERIGE MÅSTE GE FOLK HJÄLP IDAG NÄR HAR STORA KRISER MÅSTE GE RIKTIG HJÄLP, SOM GLÄDJER MÄNNISKOR som måste ha extra hjälp. Människor måste leva även har problem pengar då måste hjälpa till när har problem.

KRISER I SVERIGE HAR VI UPPTÄCKT, men vad gör man då??? RÄTTAR TILL KRISEN I SVERIGE. LANDET HAR PROBLEM IDAG NÄR INGEN SER EKONOMI. Sverige har ekonomiska problem när fortsätter år efter år har ett land som måste ändra om, ser hur folk lever idag, men Sverige är dålig att hjälpa till.

MEN GÅR LÄTTA PÅ BÖRDAN REGERINGEN SOM STYR GALET SNÖN OCH KYLAN blir värre en del månader ,kalla vintrar kalla hem måste ha tak över huvudet regeringen.

Men måste vakna ändra om Sverige ,genom att Sverige är kallt land kan inte betala sina hem, som har problem pengar för folk idag. Kan inte leva och bo i Sverige kallt land ,nu kommer vintern som måste ordna hem ,genom att kylan biter in på knutarna, DÅ FRYSER FOLK NÄR KYLAN BITER IN PÅ KNUTARNA.

REGERINGEN MÅSTE GÖRA NÅGOT ÅT DET IDAG. FOLK MÅSTE LEVA IDAG KRYPER IN OCH VÄRMER KYLAN KOMMER NU.

JULEN – CHRISTMAS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 82db54c155e11757c60af5b911ef5aae.jpg

IDAG HAR LANDET PROBLEM, JULEN ÄR FÖR BARNEN BARNBARNEN. Men har ändrat om idag. Pengar måste vi ha och julen kommer ändå fast vi ser barnens problem barnbarnen. Familjer har fått sämre på flera ställen idag. Julen är inte som förr i tiden.

Många familjer lider idag när kassan räcker inte till. Familjen får lida idag när paket och klappar ska delas ut när landet lider av pengar. Familjen ska fira jul som förr tiden. Men har dragit ner på mycket saker idag. JULEN ÄR FÖR BARNEN BARNBARNEN.

Men vi har coronavirus ,som stökar till att fira julen ihop. Men kan inte åka som de vill, så länge vi lider av coronavirus. Men folk gör fel ,då får vi lida idag. MEN VILL SKRIVA LITE UNDER JULEN.

MORFIN – MORPHINE

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är dacb9c43900387e060a549a65ed0c23b.jpg

VI HÖR FOLK TÄNKTE BÖRJA MED MORFIN TESTA DEN MEDICINEN. Men vi lägger ut om morfin såklart ,genom att visa det. Men morfin ger problem när ingen kan se det. Men morfin har tagit fram folk, som har problem kan ta morfin när har ont i kroppen ,men folk har ont värk i kroppen. Folk är sjuk när tar morfin ,men sjuka kan ge morfin är problem medicin som ska ta ingenting av.

Framtiden kan visa problem när folk skapar framtidsproblem genom att morfin kan ta som är gammal och sjuk. Men vet inte vad läkarna ska ge dem när har värk i kroppen ,då får ge morfin till dem. MEN HAMNAR I EN ANNAN VÄRLD NÄR DE TAR MORFIN. Men har svårt att nå folk som tar morfin. Men ger förmycket ,då kan får problem att prata med dem. Hamnar i en annan värld då. KAN BLI OKONTAKTBAR SOM ÄR INTE VAN MORFIN. MEN FÅR DÅLIG KONTAKT MED DEM. TA NÅGOT ANNAT DÅ.

Men morfin är problem för människor, som tar morfin får ett starkt beroendeframkallande medel ,därför ska de ta lite av morfin. Men folk som har värk ska undvika morfin ,genom att ger problem får ett beroende medel, som måste sluta ta morfin kan ge beroende måste ha mer, och får problem att sluta när har börjat testa ta morfin mot värk ,genom att ge till människor som har så lite problem kan skada dem när de testar ta morfin. GLÖM BORT MORFIN ,GENOM ATT FOLK SOM ÄR INTE VAN MORFIN KAN HAMNA I EN KONSTIG VÄRLD.

MORFIN SKA INGEN SE ÅT ENS.

Men är ung och lite problem med annat bara lite värk i knät, eller lite värk på andra ställen, kan ställa till blir beroende av morfin ,och får problem att sluta med morfin. TESTA INTE DET ÄVEN NÄR FOLK PRATAR SÅ FINT OM MORFIN. Men har ingen koll själv på morfin när tar upp problem som kan stöka till för människor.

Men ingen ska ens testa morfin även om folk pratar fint om morfin ,så ska ni glömma bort morfin då. MORFIN DET ÄR STARKT MEDEL ,DU SKA INTE ENS SE ÅT DET ,MEN DET ÄR STARKA SAKER TÄNK INTE PÅ DET.

MEN ÄLDRA SJUKA FÅR MORFIN KAN INTE SLUTA MED DET. Men får ett beroende att ta morfin ,genom att läkarna ger dem. Men äldre har ont i kroppen har cancer ,men vad ska de ge dem??? Men vet inte annat ger morfin när kroppen är sönder trasad har ont, och värk och kroppen är söndervärkt.

Men då har läkarna gett dem morfin ser inget val ens när de ser sjuka gamla ont hela tiden, då ger dem morfin som har gett dem en längre tid då. Men är gammal och sjuk och har ett liv med smärta och värk varje dag när de vaknar upp, då har de gett dem morfin ,men är gamla sjuka som tar morfin, men är sjuk en längre tid. MEN HAR ONT OCH GER DEM MORFIN.

Men kan ge förmycket till äldre kan knappt gå och ta sig fram då. Men vinglar så mycket har svårt att gå då. Men sänker dosen morfin då när läkarna ser problem att ta sig fram då. MEN KAN PUMPA I PATIENTEN SÅ MYCET KAN KNAPPT NÅ DEM NÄR TÄNKER TA EN LITEN PRATASTUND MED DEM.

Men är okontaktbar ,då har gett för mycket morfin då. Men hamnar i en annan värld då kan försvinna bort då. Men tar bort mycket morfin, då hittar igen dem. Kan prata med dem då. MEN DET HÄR HÄNDER ÄLDRE MÄNNISKOR DÅ.

MEN YNGRE PROVAR MORFIN ,GENOM ATT HAR VÄRK I KNÄT GLÖM BORT DET. MEN DET ÄR INGET ATT LEKA MED DÅ. Men får ett beroende och varje spruta ger beroende, och har problem att sluta, genom att handlar om starka medel morfin, som ingen ska ens testa när har lite ont i knät eller andra ställen, det är morfin, då får ni leva med det.

Men måste ta hjälp att ta bort beroende när ni testar morfin ,som är inte sjuk i vanliga fall ,då får ni söka rätt hjälp att sluta med morfin. MÅSTE DU SÖKA RIKGIT HJÄLP ATT SLUTA MED BERODENE FRAMKALLANDE MEDEL, DÅ FÅR DET EXTRA JOBBIT LIV. Men bättre söka annan hjälp, genom att morfin är stark medicin, som ingen ska ens tänka på då.

MEN TESTA INTE MORFIN NÄR DU HAR ONT I KNÄT ELLER ANDRA KROPPSDELAR, GENOM ATT BLIR BEROENDE DÅ. Men ta hjälp av annan medicin än morfin . Men glöm bort tanken genom att folk kan prata om testa morfin när du har så ont då. MEN GLÖM BORT MORFIN. Kan prata så fint om morfin när har värk. Men det är värre medel än du tror då.

TA ANNAN MEDICIN LYSSNA INTE PÅ DEM ENS.

LUCIA

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 88e3111df45dcc7eacb46d35bdbe05d5.jpg

IDAG FIRAR VI LUCIA MEN EN GAMMAL TRADITION SOM VI SKA BEHÅLLA ÅR EFTER ÅR. Men tiden har förändras ,genom att landet bjuder in människor ,som måste acceptera idag är 13 december.

Men Sveriges tid idag när nalkas mot julen ,då kommer lucia på besök i många hem ,som håller den traditionen ska fortsätta år efter år. MEN ÄR FÖRÄLDRARNAS DAG BARNENS DAG 13 DECEMBER när föräldrar klär barnen till ljusdrottningen med ljuskrona på huvudet ,små nissar som springer efter barnen ,vill göra sin tid med stjärngossen såklart ska vara med ,men alla ska fira in lucian idag.

LUCIATÅGET SKA FORTSÄTTA ÅR EFTER ÅR. Men Sverige har fått problem idag att fira som förut ,men påverkar landet problem ,som går inte stoppa gammal tradition lucia, genom att är den tiden som ska hållas varje år med luciatåget när lucian dyker upp på skolan, som är kul för föräldrar och barnen som är gammal tradition, som ska hållas idag 13 december i alla hus firar in lucian. Men dagis förskolor har firat år efter år. Men kul för föräldrar och barn att fira lucia. MEN FORTSÄTT TRÄFFAS UNDER LUCIAN, GENOM ATT FIRA MED FIKA OCH ALLT SOM HÖR TILL.

IGÅR VAR DET LUCIA SOM FIRAR DEN 13 DECEMBER VARJE ÅR. Men måste fira som förut när den 13 december dyker upp ,då åker pepparkakor fram lussebulle fram, genom att vi har lov att äta fikabröd då. Men det är Lucia då.

Men i år får problem att samlas i stora grupper vi har ett stort problem coronavirus ,som kan stoppa kul för barnen som gillar fira lucia med stjärngossen och tomtarna springer runt dem ,genom att är luciatåg som är igång på många ställen idag. MEN TRADITIONEN FORTSÄTTER ÄNDÅ.

Men är en gammal tradition ,som ska fortsätta år efter år. Men långt tillbaka, då var det noga att hålla traditionen lucia med luciatåg stjärngossar, var stor tid för barn och föräldrar när de letar lucianattlinne och var kronan och röda bandet måste till ,genom att firar lucia då. Men har tunnas ut gammal tradition, som är kul för föräldrar och barnen älskar klä ut sig till tomtar och lucia med kronan och vita kläder och rött band runt midjan, stjärngossen med vita kläder måste ha stjärngossen med strålande ljus runt dem. MEN GAMMAL TRADITION SKA FORTSÄTTA ÅR EFTER ÅR LUCIA.

Men så gammal tradition hör till Sveriges land, som andra får lära sig om oss. GAMMAL TRADITION ,MEN LANDET HAR PROBLEM IDAG FIRA SOM FÖRR I VÄRLDEN.

Men firar ändå när den 13 december dyker upp på almanackan ,då firar vi barnen, föräldrar skolan och dagis ,förskolan, kyrkan men även hälsar på sjukhusen eller andra ställen bjuder in ljusdrottningen år efter år. GENOM ATT ÄR LUCIA DEN 13 DECEMBER VARJE ÅR DYKER LUCIA UPP men luciatåget med stjärngossar och många tomtar följer med luciafirandet när drar igång.

Men sprida ljuset när mörkret faller ,då lyser lucian upp med kronan med ljus i kronan som lyser upp mörkret runt oss. Men lucia är ljusets drottning, som lever efter gammal tradition som ska fylla folk med sånger och bjuder på gott fika ,som många går runt firar lucian. Men det finns en hake idag att landet står fast vid lucian ,genom att är föräldrar och barnens högtid att fira in lucian idag. MEN FORTSÄTTER ÅR EFTER ÅR FIRA SOM VANLIGT LUCIAN

Men har fått en törn idag att skolor fått problem, som ska inte hända ens genom att lucian är så gammal tradition, som ska hållas år efter år lucian är Sveriges tradition går inte ändra på det. BARNEN SKA FIRA SOM VANLIGT LUCIAN MEN ÄR EN FIN TRADITON.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 78a5aefcf4fc39499795cf5e20bbc0e6.jpg

MEN FIRA LUCIA SOM ÄR EN GAMMAL TRADITION. Men fortsätt att fira in lucian idag. Hon kommer med ljus i kronan som lyser upp mörkret. LUCIA LJUSETS DROTTNING SOM LYSER UPP MÖRKRET LUCIA.

MÄNNISKORNA – PEOPLE

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bba9acd1bb53064b1c5163e838b4b014.jpg

JAG KOMMER FRÅN EN ANNAN PLANET SOM ANDRA INTE KAN SE VEM ÄR VEM. Men är mörk i huden och andra är ljus i huden. Men är mörk i huden och andra är vit i huden. Men vi föddes i samma land, som inte alla förstår att huden på dem kan ställa till när de ska ta sig fram i livet.

Men livet på jorden ställer till problem när de ser svart hud, då kan hamna utanför gemenskapen, men många länder har problem att se lika värda som föds ,men i folk ögon har problem att se värdet på dem, genom att huden är svart och vit tror är bättre än andra som föds till jorden. HAR SAMMA VÄRDE SOM DEM.

Men folk har vit hud och svart hud i länder , SOM FÖDS KAN ARBETA SOM ANDRA KAN ,men för vita folket har svårt att inse det att huden har ingen betydelse ens ,men för dem är problem att anställa folk som har mörk hud, genom att huden ställer till för folk ,som vill söka arbete eller gör sin egen väg, då kan sätta stopp för dem eller hittar på och stoppar dem, genom att de kan inte ta in folk, som har svart hud fast föds folk i många länder mörk och svart idag ,genom att jorden har ändrat om mycket idag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 88b45330f59007103cb2017b45766e42.jpg

Men svart är problem folk föder när de ska söka sin väg i livet svart mörk hud svart och vit ,som får problem idag fast världen har lärt sig att acceptera dem, MEN ENDÅ FINNS DET KVAR DÄRFÖR SKRIVER VI OM DET ,genom att alla har rätt att leva lika för alla ,som föds till jorden. Kvinnor föder barn, som är svart mörk hud och svart hår ,men är född i Sverige, och andra länder har samma problem som Sverige har.

Men föder mörk svart hud ,då har samma rätt att leva, och söka sin egen väg i livet ,genom att vita kan göra det ,och då måste se att de kan göra samma som folk som är vit. IDAG KAN ALLA SÖKA SIN VÄG ,GENOM ATT VÄRLDEN STÅR ÖPPEN FÖR DET. Måste leva även som är svart eller vit. Men idag måste vi accepterar dem.

MEN NÄR SKA NI SE DET ,GENOM ATT MYCKET HAR STÄDAT BORT FRÅN GAMLA TIDEN, när ska ni se det genom att mycket har städat bort från gamla tiden. Men finns än idag att de kan hänga upp sig på huden föds svart barn, kan adoptera mörka barn ,men har samma chans i livet, gå skolor och hitta sin väg i livet, genom att kan göra sin grej i livet, som folk måste inse att de är lika värda även om huden är mörk, så är det lika värda att leva som Sverige, eller andra länder har problem att lämna plats för dem genom att hänger upp sig på små saker då.

Men tänka på vit och svarta spelar igen roll när de har föds i länder ,DÅ SKA TA SAMMA CHANS SOM FOLK SOM BOR DÄR. Men kan hamna på platser, som visar kan leva där blir bra för dem. Det föds svart barn varje dag ,men ska leva jorden är till för dem. Men har samma rätt att leva på jorden vita har inte mer förtur än svarta lever bra för dem.

SVART OCH VIT LIKA VÄRDA DÅ. Men folk måste inse genom att vi lever 2021, men finns kvar och barnen känner sig utstött när de föds till andra ställen, som får inte vara accepterat som andra vita, hur tror ni det känns för föräldrar ,som föder sin dotter eller son när ser det är inte kul att vara mamma och pappa då, genom att det är det sötaste födde älskar sina barn, och har rätt att leva med sina barn ,men barnen har samma värden och möjligheterna som klasskompis som är vit. KAN SÖKA SIN SKOLA OCH ARBETE DE GILLAR, DÅ HAR SAMMA RÄTT SOM DEM.

Kan bli mobbad svarta kan bli utsatt för det. Men det har ingen rätt till det när de är svart kan leva som vita ,har ingen rätt att mobba svarta det är fult att göra det. Men det finns än idag att folk kan bli det. Kan kränka tjejer och killar idag bara för har en annan hudfärg. MEN INGEN SKA BLI UTSATT FÖR DET.

Men vi ser länder kan skada framgången för dem ,genom att färgen stämmer inte för dem, genom att är vit som tror är bättre än andra då. Men tänk på ändra om vägen ,så andra har rätt att söka sin väg i livet ,genom att föräldrar föder barn som är mörk hud, men har samma värde att leva och bo ,så tänk på det genom att många sprider ut sig på jorden idag ,och föds även barn som är inte vit, och då måste acceptera dela med er av jordens tillgångar, som har samma rätt som svarta som föds i många länder. Men blir blandfärgade barn ,så ser jorden ut idag. Men ska leva som vi lever då. ALLA HAR RÄTT ATT DELA JORDEN MED VITA OCH SVARTA IDAG.

BARN – CHILDREN

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 464d180a83b76da056991d9fbfc33371.jpgBARN HAR BÖRJAT KRYPA PÅ GOLVET. MEN FÖRSÖKER BÄRA BARNET. Men har svårt att bära barnet när kryper runt. Men måste be om hjälp att bära barnet. Men barnet kryper runt på golvet, men vill lyfta upp barnet i famnen.

MEN MÅSTE FÅ HJÄLP ATT BÄRA BARNET ,GENOM ATT HON TAPPAR KRAFTEN NÄR HON BÄR BARNET. Men blir kraftlös när hon bär barnet som vill gosa med, men kraften tar slut svårt att bära barnet. Har ont i ryggen men känner på att bära barn tappar kraften i ryggen. Men barn är barn och kryper runt och upptäcker världen.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är s-l400.jpgMEN VILL BÄRA BARNET HON ÄLSKAR BARN, men tappar kraft i ryggen har problem att bära barnet. Ryggen har fått en smäll ,och då har svårt att bära som förr i tiden.

MEN HON VILL LYFTA UPP BARNET ,som har svårt att göra det gosa med barnet. Hon har fått problem att ta hand om barn idag genom skador i ryggen ,som ställer till för henne.

Ibland är  det svårt att gilla allt när man vill gosa med barnen. Det ska vara som förut enkelt och lätt. Barn vill vi gosa med mysa med dem, MEN HAR SVÅRT ATT GÖRA EN DEL SAKER LYFTA BARNET DÅ. 

HON HAR SKADAD RYGG SOM HAR HAFT PROBLEM LÄNGE MED. Men vill gosa med barnet som har svårt att lyfta idag, då tar kraften slut. Det är som ryggen fått en smäll att kunna umgås normalt. Men barnen måste vi gosa med ta hand om då.

HON HÄLSAR PÅ PARET SOM HAR FÅTT BARN. Hon vill göra som förr i tiden leka med barnen. Men hamnar i knepig situation som är van att leva ta hand om barnen då. Men hon hälsar på dem ,och vill bara vara med dem. Men har problem att bära rygg tar kraften från henne, då går det dåligt måste be om hjälp att bära barnet.

Men barnet lever hos föräldrarna och hon hälsar på dem. MEN HON HAMNAR UTANFÖR GEMENSKAPEN, som är inte bra ,genom att umgås med varandra då. Men vill vara med som förr i tiden umgås som vanligt ,men har en skadad rygg som tar död på henne. Men kraften i ryggen stökar till när hon vill vara med dem.

Hon vill umgås som förr tiden, men måste få hjälp att lyfta barnet, genom att kraften håller inte bära barnet ens. KAN UMGÅS FAST HAR SKADAD RYGG ANDRA STÄLLEN HON HAR ONT. Men umgås fungerar perfekt ,men lite hjälp att lyfta barnen. 

Men  hon kan leva med dem hjälper dem även om ryggen har problem. Men måste få hjälp när hon måste lyfta barnet som blir bekymmer för henne. HON ÄLSKAR ATT UMGÅS MED DEM. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 1000x688.jpegHÄLSAR PÅ DEM SOM ALLTID HAR GJORT. Men hon kan umgås som vanligt, men måste få hjälp med lyfta barnet som har svårt med då. Hon har problem när hon ska hälsa på dem, genom att ryggen tappar kraften när hon vill lyfta barnet. Men kan ändå vara med i gemenskapen fast kan inte göra en del svåra saker som förr i tiden. 

MEN BARNEN ÄR BARN ATT UMGÅS MED