CORONAVIRUS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 852996.jpg

VI KALLAR VIRUS FÖR CORONAVIRUS GENOM ATT JAPAN HITTA NAMNET ,DÅ HETER CORNAVIRUS FÖR OSS. MEN FOLK VET VAD VI SKRIVER OM.

VI HAR TAGIT UPP OM PROBLEM MED SPRUTAN MOT CORONAVIRUS. Men vi tror ni hittar vaccinet mot coronavirus. Men tji fick vi ,genom att folk blir sjuk när tar 3 sprutan ,då ligger sjuk. Kan till och med hamna på sjukhuset efter tog sprutan, fick sjukdomen coronavirus men tror tar en spruta mot coronavirus. Men blev så sjuk när tog sprutan mot coronavirus.

Men mår dåligt en dag, men vilken hit tog sprutan mot problem samhället har då. Men blev sjuk när tror hjälper mot coronavirus ,genom att ingen har lyckas ta fram mot coronavirus. Men titta hur världen ser ut idag. Men blev sjuk fick coronavirus ,men unga tog två sprutor, men fick coronavirus. Men ingen går säker idag när stökar till med unga och äldre människor då. Men ingen har rätt att tvinga folk ta en spruta, som fungerar så dåligt får sjukdomen.

Men har inte varit nära coronavirus. Men var frisk och tar mot coronavirus tredje sprutan blev sjuk av den, genom att hon tål inte den innehåller ens. Men tvingar folk är så fult ,kan gå med eget skydd för munnen. Många väljer skydd för munnen, genom att slippa problem med coronavirus. Men ingen spruta har tagit fram så åker på coronavirus. NÄR MÄNNISKOR SER PROBLEM EFTER FÖRSTA SPRUTAN ,BLEV SJUK MÅSTE STANNA UPP TA FRAM RÄTT FÖR MÄNNISORNA. Men fortsätter tvinga folk ta spruta som folk ser mer än dem.

När kan bli sjuk ,då vill inte ens ta sprutan ,genom att ingen vill bli sjuk tar sprutan blev sjuk från coronavirus när fanns sprutor som fungera kan ta bort hemska sjukdomar i samhället. MEN FLYTER FORTFARANDE OCH FOLK DÖR CORONAVIRUS. Men teven pratar om det. Men folk blir less och tar väl sprutan detta tjat om det ena än det andra då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är wp-1547611755901.jpg

Men titta när folk tar sprutan blev sjuk av den ,men får med sig en lapp kan bli sjuk ,men är fritt val att bli sjuk. MEN TA FRAM EN SPRUTA SOM HÅLLER HELA LANDET ANDRA LÄNDER. Men vi gillar inte testar på barnen har till och med barngrupper som ska även leva barnen då. Men tar inte hand om barnen föräldrar låter testa sprutan mot coronavirus när fungerar inte ens då. Men barnen kan bli sjuk när tar inte fram rätt sprutan.

MEN FÖR MÅNGA ÅR SEN NÄR SVININFLUENSAN DÖK UPP DÅ. Men folk blev sjuk och flera dog. Men tog fram ett vaccin mot svininfluensan. Men tog sprutor mot svininfluensan, men Sverige blev fri svininfluensan. Men möter inte problem mer med den.

Men vi vet att innehåller dåliga saker, men blev fri från svininfluensan möter ingen dag. Jag tog inte sprutan mot svininfluensan ,men klarar mig bra ,genom att tål inte sprutor tabletter då. Men vet fler som vill inte ta den, genom att såg innehållet i den. Men lever efter den tiden. Men vi blev fri från svininfluensan. Men tänker på coronavirus ???? Men hela jorden är sjuk och länder blir sjuk ,men ingen har hittat svaret coronavirus, men fortsätter snurra på jorden runt. MEN TÄNK EFTER INNAN NI TAR SPRUTAN MOT CORONAVIRUS.

Men har lyckas dåligt fast kan ta fram sprutor, för att utrotar farliga sjukdomar då. Men nu går det dåligt att hitta rätt vaccin ,genom att ingen har lyckas med det. Men tvingar ta en spruta kan bli avstängd ,när alla ser har lyckas dåligt ta fram en spruta ,som är onödig att ta när kan bättre ta fram sprutor mot det ena än det andra då. Men vi har lagt ut en lista alla sprutor barn får växa upp med, men utrotar farliga sjukdomar. VARFÖR KAN HITTA RÄTT NU???

Men coronavirus ger coronavirus när tar sprutan. Men har tagit sprutan mot coronavirus ,men blir sjuk ändå sjuk ligger hemma, men oj. Men tror sprutan hjälper ,men kolla hur Sverige ser ut idag. Men tillåter inte stanna upp idag ,genom att lugna ner människor, så vi slipper mer spridning när de hjälper dålig mot sprutor tar fram. MÅSTE TESA HÅLLA SIG LUGN ,SÅ SLIPPER MER SPRIDNING. Men en del områden är värre än andra områden. Men mycket händer i Stockholm ,som ökar på spridningen coronavirus. Göteborg har mindre döda än Stockholm.

Men måste ta hand om det ,genom att få slut på coronavirus. Men folk som aldrig varit i Stockholm har blivit sjuk coronavirus. Men sprider vidare genom tåg flyg tar en del då. MEN SPRIDER TILL ANDRA STÄLLEN NÄR INGEN LUGNAR NER SIG.

Norge har varit duktig ,men ändå tvingar ta en spruta mot coronavirus. Men sköter sig mycket bättre än Sverige ,som har mer och med döda efter vägen. Men många får stanna hemma när Norge styr det så, men minskar enormt coronavirus. Men Sverige ökar mer och mer problem när kan inte vara hemma, så länge de kan. BLIR FEL NÄR GÅR FÖR TIDIGT TILL ARBETET NÄR VI HAR PROBLEM MED CORNAVIRUS.

Men folk börjar för tidigt när ska vara hemma, men Sverige gör så många fel mot folk idag, men ökar på coronavirus. Men vill att folk ska hålla sig lugn, men hur ska de kunna det när kan knappt stanna hemma med dåligt ersättning från försäkringskassan. Men kan knappt vara hemma då. Men Norge gör på annat sätt mindre döda då. Men 100 procent när är sjuk full lön ,då kan klara sig bra att leva med full lön. NORGE VI SKRIVER OM. Men har ett annat tänkande än svenska regeringen får knappt vara hemma då. Men kan även får sjukskriving ,men utan ersättning måste tjäna mer ,för att få lite pengar från försäkringskassan. SVERIGE ÄR SNÅL.

Men förr kunde utropa sjukdomar. Vi har tagit upp en lista från förr ,då vi ser så lite av den sjukdomen. Men även alla vaccin föräldrar ger sina barn mot det ena än det andra, genom att slippa problem med sjukdomar. MEN HAR UTROTAT SJUKDOMAR GENOM HITTAR VACCIN MOT DEN SJUKDOMEN. Men lämnar ut papper om sprutan, men kan få problem coronavirus fast tog sprutan. Men ingen vill ens ta en spruta som får coronavirus. FOLK HAR FORFARANDE PROBLEM MED CORONAVIRUS.

VI TOG FRAM EN LISTA ,SÅ FOLK KAN FÖRSTÅ VAD SOM ÄR RÄTT OCH FEL MOT MÄNNISKOR IDAG. Men läs listan sjukdomar utrotar ,men coronavirus ligger kvar fortfarande och folk dör idag. Men därför tar fram gamla händelse när Sverige led av sjukdomar ,men hittar vaccin mot det.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sweden-sverige-birgitta-andlig-inspiration.png

Tack vare Svenska National­föreningen mot Tuberkulos intensiva arbetsinsatser kunde den fruktade lungsoten nästan utrotas i vårt land.I dag är tuberkulos fortfarande en ovanlig sjukdom i Sverige erbjuder nu vaccinationer tillsammans med Apoteket. Vi vaccinerar mot bl.a. TBE, bältros, pneumokocker & säsongsinfluensan. Vaccinationer. Covid-19 test. Erfarna läkare. Digital & fysisk vård. Boka tid online. Tjänster: Läkarbesök, Rådgivning, Receptförnyelse.

Men forskar fram medel mot den fruktade sjukdomen. Men sett att det finns kvar på en del ställen i världen. Men har inte fått hjälp som vi fick hjälp. Men ser att finns kvar lungsot Tuberkulos. Men Sverige har städat bort fruktande sjukdomen.

Men länder finns kvar lungsot Tuberkulos. TBC var tidigare en folksjukdom i Sverige men är i dag relativt ovanlig.

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar.

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccin mot följande sjukdomar: 

 • difteri
 • kikhosta
 • stelkramp
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • rotavirus
 • hepatit B
 • humant papillomvirus (HPV).
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 688903.jpg

Klorokinfosfat RPH Pharma- CHLOROQUINE PHOSPHATE RPH PHARMA

VI FICK FÖRFRÅGAN KLOROKIN FOSFAT RPH, vi kollar upp vad innehåller ,genom att säljer på nätet och i butiker och apoteket. Men vill veta ,genom att kan köpa utan recept och med recept. Men vill veta, vad ger folk idag och vi tar reda på det ,genom att folk kan bli sjuk av allt säljer på internet eller läkarna dela ut.

Men vi kollar upp såklart då. Men listan var lång fick en chock alla fel kan få från tabletten ger till folk. Men var så mycket problem och biverkningar ,så listan var lång så lång att lägga upp på bloggen. Men han vill berätta för folk, vad folk blir utsatt för då. MEN FÅR PROBLEM MED KROPPEN ,SOM ÄR DET VÄRSTA SE HUR MÄNNIKSOR BLIR AV TABLETTEN.

Den här tabletten folk ska kasta i papperskorgen ger ingen nytta bara bekymmer, när folk tar fram tabletter läser inte ens vad innehåller och biverkningar ,DÅ KAN BLI BEKYMMER NÄR TAR TABLETTER och litar på som delar ut tabletten. Men folk upptäcker inte det utan litar på läkaren delar ut farlig tablett.

MEN HAR LÄST TILL LÄKARE, men för den delen behöver vi inte lita på läkaren ta eget ansar säg, kan jag läsa på innehållet vad innehåller tabletten???? Men läkaren ska visa innehållet för patienten, då kan välja själv när ser innehållet. Men läkarna har kontakt med många läkeföretag som tar fram tabletter till människorna, och är en djungel idag lita på läkarna gör rätt då.

Men be att läsa på innehållet ,då blir du inte lurad vad tabletter innehåller. Men är fritt val när du vet tabletten innehåller då. MEN DET HÄR HÄNDER HELA TIDEN FOLK LITAR PÅ LÄKARNA ELLER ANNAN PERSONAL DÅ. MEN NÄR HANDLAR OM DIG SJÄLV ,DÅ MÅSTE LITA PÅ DIG SJÄLV. Men folk lever och ger problem för människorna ,men ofta ser det ut så. Men ta inte allt ni erbjuds idag ,genom att världen är inte så ärlig idag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är thumb-1920-1069982.jpg

MEN VI DROG UPP LISTAN VAD KLOROKIN. Kan kallas på olika sätt. Men ser säljer över disk eller internet ,läkarna. Eller sidor utan recept och recept. Men en del köper utan recept och en del läkarna ger tabletterna. Tabletterna är inte så bra att ta, då tar vi upp tabletterna.

BIVERKNINGAR

Nedsatt syn på grund av retinaförändringar. Epilepsi. Porfyri. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Cirka 30% av behandlade patienter kan förväntas få biverkningar. Hud- (3%), gastrointestinala (ca 20%) och allmänna besvär (3%) dominerar.

Biverkningarna är listade nedan per organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (>1/100, < 1/10), Mindre vanliga (> 1/1000, < 1/100), Sällsynta (> 1/10 000, < 1/1000) samt Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Agranulocytos, trombocytopeni, pancytopeni.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens: Hypoglykemi.

Psykiska störningar

Sällsynta: Psykotiska tillstånd

Ingen känd frekvens: Självmordsbeteende, psykos, aggression, vanföreställningar, paranoia, mani, uppmärksamhetsstörning, sömnstörningar.

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: Neuropati.

Ögon

Vanliga: Korneala opaciteter.

Mindre vanliga: Ackommodationsrubbningar, retinopatier.

Öron och balansorgan

Sällsynta: Hörselnedsättning (vanligen reversibel).

Hjärtat

Sällsynta: Kardiomyopati.

Ingen känd frekvens: Atrioventrikulärt block, QT-förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet och Överdosering).

Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående, dyspepsi.

Lever och gallvägar

Sällsynta: Förhöjda leverenzymvärden. Hepatitisk reaktion.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Klåda (allergisk), pigmentförändringar, exantem.

Sällsynta: Exfoliativ dermatit.

Muskulosketala och systemet och bindväv

Mindre vanliga: Myopati.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Huvudvärk, yrsel.

Mindre vanliga: Aptitlöshet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

TABLETTEN SKA FOLK TA BORT FRÅN SITT LIV SER ALLA BIVERKNINGAR SÄGER ALLT DÅ.

BARN – CHILDREN

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 464d180a83b76da056991d9fbfc33371.jpg

HÅLLER ETT BARN I FAMNEN MEN GER KÄRLEK TILL BARNET. BARN ÄR BARN FÖR MÅNGA KVINNOR. KAN VÄNTA BARN VILL BEHÅLLA BARNET. Men kan inte behålla barnet. Måste åka in till sjukhuset och tar bort barnet. Har aldrig fött barn första barnet tar bort. 

MEN FINNS LJUS INOM KVINNAN HON TAR BORT BARNET. LJUSET FINNS KVAR INOM KVINNAN. Då kommer problem för kvinnorna kan bli dålig ,men ingen ser orsaken tog bort ett barn som ska födas då. 

MEN BÖRJAR MÅR DÅLIGT BARNET TOG BORT LJUSET FINNS KVAR HOS HENNE. Men då kommer problemen för kvinnan ,genom att hon tog bort ett barn. Men hon börjar mår sämre ,genom att ljuset finns kvar som ska egentligen föda barn. 

MEN HON MÅR SÄMRE FRÅN TOG BORT BARNET GJORDE EN ABORT. Men ingen känner till problem hon fick då. Hon ska egentligen föda barn, men tog bort barnet och då kommer problem för henne. Barn är barn för alla kvinnor. Barn är speciell för många kvinnor. Men ingen tänker på det när gör abort har inte fött ett barn innan, men tar bort barnet. 

KVINNOR FÅR PROBLEM MED LJUSET TAR BORT BARNET, DÅ KOMMER PROBLEM FÖR KVINNORNA. Men inte alla kvinnor får problem när tar bort ett barn som aldrig fött barn. Men en del kan bli sjuk, genom att ljuset finns kvar tog bort barnet då. BARN ÄR BARN. Men ingen tänker på det barn är barn och ljuset finns kvar då. Men inom kvinnan finns ett mörker inom dem genom aborten tog bort barnet. 

MEN VAD HÄNDER MED KVINNAN SOM TOG BORT BARNET? HON KAN TA MEDEL MOT DET DRICKER TAR DROGER LUGNANDE MEDEL. Hon blev sjuk från aborten tog bort ett barn ,genom att har aldrig fött ett barn ens. Men vad händer mer??? 

HON FÅR PROBLEM MED DROGER OCH DRICKER TAR SAKER HITTAR DÅ. Men hon är sjuk som ingen upptäcker från första aborten tog bort ett barn som skulle födas då. Kvinnor kan bli sjuk från tar bort ett barn och har inte fött barn då kan bli sjuk från tog bort barnet som ska till jorden. Men finns ett ljus som måste täppa till hon hittar saker droger, tar då. Men kan dricka och hittar lösningen dricker då. MEN BARN ÄR BARN FÖR MÅNGA KVINNOR. MÅSTE FÖDA BARN. Men det här kan hända kvinnor som aldrig fött barn kan bli drabbat av det. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 628e9e6d6922c82d352a65a1cc59cd7f.jpgMEN EN DAG FÅR BARN, DÅ FÖRSVINNER PROBLEMEN FÖR KVINNORNA. Men föder ett litet sött barn. Men får slut på problemet, genom att kvinnorna är fungerar så.

MEN INGEN TÄNKER PÅ DET NÄR DE SER PROBLEM MED droger dricker tar lugnande vart det kommer ifrån.

Men föder ett barn till världen, men sen försvinner problem för kvinnorna när får ge kärlek och ta hand om barnet kan vända snabbt för dem när det är över då. Men är kärlek för första gången ser ett sött barn i famnen. GER KÄRLEK OCH GLÄDJE TILL BARNET.

Men kvinnor kan få lida när ska föda barn ,men tar abort efter abort, då kan bli sjuk av det. Kvinnor lider männen går fri från smärtan lider av. Men blir inte påverkad på samma sätt. Men många kvinnor kan lida av aborter då. BARN SKA TILL JORDEN.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20180823_131842.jpgMEN KVINNOR SOM FÖDER BARN KAN TA ARBORT UTAN ATT HÄNDER SÅ MYCKET MED DEM. Men kan ta bort barn när har fött ett barn då händer inte så mycket än att kan bli ledsen efter abort. Men släpper det när har redan barn då. Men kvinnor vill föda barn men inte alla är med då. Men kan kan gå emot kvinnans vilja då. Men kan må dåligt när männen styr dem.

Men blir inte sjuk av det utan kan leva med sina barn. Men kan föda 1 barn och tar bort ett barn, men kvinnan lider inte då. MÅNGA KAN FASTNA I DROGER, LUGNANDE MEDEL, DRICKER VIN VINDUNKEN ELLER ANNAN ALKOHOL DRICKER kvinnor får lida när drabbas av männen. Men ingen tänker på det. Men vet att det är sant att kvinnor kan lida av det innan får eget barn.

Kvinnor får skydda sig tills en dag ska föda barn. Vi vet hur samhället ser ut idag ,men ett tips skydda kvinnorna. Killar tänker inte längre än näsan räcker. Men måste lära sig skydda sig. Men kvinnor får lida när de tar bort barn. BÄSTA AV ALLT ATT VI ÄR TVÅ OM DET. KVINNORNA SKA SKYDDA SIG LITA BARA PÅ DIG SJÄLV. 

GUD LÄGGER UT OM DET SOM KAN ALLT OM BARNAFÖDANDET.  

MORFIN – MORPHINE

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är dacb9c43900387e060a549a65ed0c23b.jpg

VI HÖR FOLK TÄNKTE BÖRJA MED MORFIN TESTA DEN MEDICINEN. Men vi lägger ut om morfin såklart ,genom att visa det. Men morfin ger problem när ingen kan se det. Men morfin har tagit fram folk, som har problem kan ta morfin när har ont i kroppen ,men folk har ont värk i kroppen. Folk är sjuk när tar morfin ,men sjuka kan ge morfin är problem medicin som ska ta ingenting av.

Framtiden kan visa problem när folk skapar framtidsproblem genom att morfin kan ta som är gammal och sjuk. Men vet inte vad läkarna ska ge dem när har värk i kroppen ,då får ge morfin till dem. MEN HAMNAR I EN ANNAN VÄRLD NÄR DE TAR MORFIN. Men har svårt att nå folk som tar morfin. Men ger förmycket ,då kan får problem att prata med dem. Hamnar i en annan värld då. KAN BLI OKONTAKTBAR SOM ÄR INTE VAN MORFIN. MEN FÅR DÅLIG KONTAKT MED DEM. TA NÅGOT ANNAT DÅ.

Men morfin är problem för människor, som tar morfin får ett starkt beroendeframkallande medel ,därför ska de ta lite av morfin. Men folk som har värk ska undvika morfin ,genom att ger problem får ett beroende medel, som måste sluta ta morfin kan ge beroende måste ha mer, och får problem att sluta när har börjat testa ta morfin mot värk ,genom att ge till människor som har så lite problem kan skada dem när de testar ta morfin. GLÖM BORT MORFIN ,GENOM ATT FOLK SOM ÄR INTE VAN MORFIN KAN HAMNA I EN KONSTIG VÄRLD.

MORFIN SKA INGEN SE ÅT ENS.

Men är ung och lite problem med annat bara lite värk i knät, eller lite värk på andra ställen, kan ställa till blir beroende av morfin ,och får problem att sluta med morfin. TESTA INTE DET ÄVEN NÄR FOLK PRATAR SÅ FINT OM MORFIN. Men har ingen koll själv på morfin när tar upp problem som kan stöka till för människor.

Men ingen ska ens testa morfin även om folk pratar fint om morfin ,så ska ni glömma bort morfin då. MORFIN DET ÄR STARKT MEDEL ,DU SKA INTE ENS SE ÅT DET ,MEN DET ÄR STARKA SAKER TÄNK INTE PÅ DET.

MEN ÄLDRA SJUKA FÅR MORFIN KAN INTE SLUTA MED DET. Men får ett beroende att ta morfin ,genom att läkarna ger dem. Men äldre har ont i kroppen har cancer ,men vad ska de ge dem??? Men vet inte annat ger morfin när kroppen är sönder trasad har ont, och värk och kroppen är söndervärkt.

Men då har läkarna gett dem morfin ser inget val ens när de ser sjuka gamla ont hela tiden, då ger dem morfin som har gett dem en längre tid då. Men är gammal och sjuk och har ett liv med smärta och värk varje dag när de vaknar upp, då har de gett dem morfin ,men är gamla sjuka som tar morfin, men är sjuk en längre tid. MEN HAR ONT OCH GER DEM MORFIN.

Men kan ge förmycket till äldre kan knappt gå och ta sig fram då. Men vinglar så mycket har svårt att gå då. Men sänker dosen morfin då när läkarna ser problem att ta sig fram då. MEN KAN PUMPA I PATIENTEN SÅ MYCET KAN KNAPPT NÅ DEM NÄR TÄNKER TA EN LITEN PRATASTUND MED DEM.

Men är okontaktbar ,då har gett för mycket morfin då. Men hamnar i en annan värld då kan försvinna bort då. Men tar bort mycket morfin, då hittar igen dem. Kan prata med dem då. MEN DET HÄR HÄNDER ÄLDRE MÄNNISKOR DÅ.

MEN YNGRE PROVAR MORFIN ,GENOM ATT HAR VÄRK I KNÄT GLÖM BORT DET. MEN DET ÄR INGET ATT LEKA MED DÅ. Men får ett beroende och varje spruta ger beroende, och har problem att sluta, genom att handlar om starka medel morfin, som ingen ska ens testa när har lite ont i knät eller andra ställen, det är morfin, då får ni leva med det.

Men måste ta hjälp att ta bort beroende när ni testar morfin ,som är inte sjuk i vanliga fall ,då får ni söka rätt hjälp att sluta med morfin. MÅSTE DU SÖKA RIKGIT HJÄLP ATT SLUTA MED BERODENE FRAMKALLANDE MEDEL, DÅ FÅR DET EXTRA JOBBIT LIV. Men bättre söka annan hjälp, genom att morfin är stark medicin, som ingen ska ens tänka på då.

MEN TESTA INTE MORFIN NÄR DU HAR ONT I KNÄT ELLER ANDRA KROPPSDELAR, GENOM ATT BLIR BEROENDE DÅ. Men ta hjälp av annan medicin än morfin . Men glöm bort tanken genom att folk kan prata om testa morfin när du har så ont då. MEN GLÖM BORT MORFIN. Kan prata så fint om morfin när har värk. Men det är värre medel än du tror då.

TA ANNAN MEDICIN LYSSNA INTE PÅ DEM ENS.

BEHANDLINGSHEM – TREATMENT HOME

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är burka-slc3b6jor-birgitta-andlig-inspiration.png

BOR PÅ BEANDLINGSHEM UNGDOMAR SOM BOR DÄR. Men lever inlåst men många bor där. Men har problem med droger och alkoholen som lever på behandlingshem. Men bor i rum där kan stänga dörren runt sig. Men har problem med mycket när ungdomar hamnar där. Men föräldrar som har svårt att ta hand om sina barn, men hamnar på behandlingshem. DET ÄR INTE BÄSTA PLATSEN FÖR UNGDOMAR OCH FÖRÄLDRARNA.

Men mycket folk som bor där ,genom att vi får upp behandlingshem, då har de problem som hamnar där genom invandringen killar kan hamna där även tjejer hamnar där. MEN FRUKTANSVÄRT ATT LEVA DÄR NÄR KAN TA HAND OM UNGDOMARNA SJÄLV.

Men är en plats där ingen ska hamna på behandlingshem då. Men har ökat på när Sverige fått problem folk ,då ryker ungdomar med ,genom att ingen ser vad som händer ute på fältet när de säljer droger ,som är bland det vanligaste droger idag som Sverige har fullt med. Men kommer även folk från flyktingarna idag ,som hamnar där, genom att de blir drabbad även ungdomar som hamna i bråk och droger idag. LANDET BLIR VÄRRE OCH VÄRRE IDAG.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 418279c740c51e24a5768499caae2404-children-painting-beautiful-paintings.jpg

Men världen är svart idag för föräldrar när ungdomar hamnar fel. MEN LEVER FRUKTANSVÄRT LIV UNGDOMAR IDAG.

Men kan även möta på ungdomar på behandlingshem, som kan lära ut problem för den som hamnar där. Men finns så många duktiga lärare ,som kan sätta folk i problem som hamnar på behandlingshem. DET ÄR INGEN PLATS FÖR UNGDOMAR SKA HAMNA PÅ ENS. Men bättre skydda dem från att hamna där.

Men kastar in ungdomar som hamnat fel i livet. Men droger flödar även där, folk tar hjälp att komma ur sitt beroende med droger alkoholen. MEN DET ÄR ETT STÄLLE INGEN SKA HAMNA PÅ ENS, genom att ungdomar mår dåligt av mycket är med om. Men samhället är inte kul för ungdomar idag. Men lever i en tuff värld idag.

Men får hjälp med behandling som hamnar där arbetar med ungdomar. Men världen är mörk för dem ,som hamnar där och bättre att föräldrar tar ansvar ,och sätt dem inte på behandlingshem ,men mår dåligt att de hamna där ,som ingen tänker på lätt att sätta in barn på behandlingshem. NÄR DE SKA LÖSA UPP PROBLEM MED BARNEN SOM ÄR DEN BÄSTA VÄGEN ATT GÅ.

Men ungdomar som hamnar där mår inte bra när tar hjälp av personal ,som är inte trygga hemmet utan ett rum där ska bo långt från sina föräldrar ,som bådar inte gott. Men många ungdomar mår dåligt att leva där är ingen trygg famn att vila i. UNGDOMAR KAN BLI DÅLIG ATT LEVA DÄR.

Men tar droger mår dåligt täpper till sitt lidande när tar droger. MEN MÅR OFTAST DÅLIGT SOM TAR DROGER.

Hittar droger på gatan täpper till lidandet när de mår dåligt. Men hamnar på behandlingshem blir sämre för dem SOM HAMNAR PÅ BEHANDLINGSHEM.

Nu kan folk får problem från invandringen ,som kan vara snäll eller farlig vem möter de på när tar hjälp av Sverige.

Men många mörka män som hamnar där kan vara extra farlig, genom att de har en annan syn att leva när kommer hit. Kan ge problem som svenska ungdomar får lida av. MEN ÄR FEL ATT SÄTTA SVARTA PÅ BEHANDLINGSHEM.

Men svarta har problem att vistas bland ungdomarna, men är inte säkert att leva med när kan göra saker ,som ingen tänker på genom att svarta kan hamna på behandlingshem. BLANDA INTE MED UNGDOMAR SOM LEVER DÄR.

Men flyr från land som har krig, och då kan de skada oss när de hamnar i bråk ,men är inte smart att sätta svarta på behandlingshem, genom att svenska ungdomar mår så dåligt idag . Men kommer många svarta idag, som hamnar även på behandlingshem. MEN HAR GJORT SÅ MYCKET SKADOR SVARTA SOM FLYR HIT. Men har svarta ändrat om sig???? Men går inte lita på alla som kommer hit.

Men vi har ett land i kaus ,så även behandlingshemmen bli överfylld med killar som kommer från krigs länder, kan inte låta bli att skada folk när kommer från länder som har krig. MEN FORTSÄTTER NÄR FÅR HJÄLP MED PASS, DÅ KAN ÄVEN SKADA OSS DÅ. Men landet är upp och ner idag, men ingen verkar normal idag.

Men många länder har problem folk idag folk dör när tar in fel folk ,som även sätter killar på behandlingshem, som skadar svenska ungdomar blir drabbad då. Men sätter in svarta på behandlingshem när de hamnar i konflikter och droger och alkoholen. KAN SÄTTA IN FOLK PÅ BEHANDLINGSHEM.

Men blandar ihop ungdomar som ska inte blandas ihop, annars har vi inte fått upp behandlingshem ens. Men ser problem föräldrar får idag när tar in farliga män ,som kan skada oss. SKA INTE BLANDA SVARTA NÄR DE VET HUR DE ÄR EN DEL KAN VARA FARLIG ,som kommer från länder som lätt kan skada folk när flyr från krig idag.

Men många har fått pass och hamnar här men ska sköta sig, men sluta skada svenska folket när har fått pass. Men tji fick vi ,men skadar folk när kommer från en del svarta länder. MEN SKA INTE LÄMNA UT PASS TILL LÄNDER SOM ÄR FARLIG FÖR OSS. När kommer hit ,då får ungdomar skada sig på dem, men blir fel att vi ska lida när de har krig, men är rädd att hamna krig och dör. Men fixar pass, men då ska de sköta sig såklart.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bok.png

MEN VAD KAN UNGDOMAR GÖR NU? Hålla sig så långt från svarta genom att slippa problem med dem. MEN SITT INNE PÅ RUMMEN NÄR SVARTA ÄR DÄR, genom att skydda er. Men försök att håll er lugn ,genom att slippa problem att bli skadad av dem.

Men Sverige måste tänka på det. Men sätt inte svarta hos svenska ungdomar, genom att skydda svenska barnen nu. Men kan inte lita på svarta männen när sätter in dem på behandlingshem. MÅSTE HA KOLL PÅ DEM.

Men försök att håll er långt från dem bråka inte med dem, kan ta kniven om de har närheten av den ,eller så göm allt som är farligt för dem.

Men vi har ett land med problem idag ,när ingen ser killar som kommer hit kan skada oss, som är onödigt att ta in dem i landet när de flyr från krigs länder, då kan gå in i krig i Sverige. MEN VI FICK PROBLEM LAND NÄR TOG HIT SVARTA.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är de176fcc654cb561471ae642e7e0928b.gif

VAD KAN NI GÖRA ÅT DET??? Lämna ingenting framme när de bor svarta män. Men tänk på att skydda ungdomar, som bor där ,genom att vara vaken och håll koll på det.

Men kan bli skadad av svarta, som bor där kan göra vad som helst om de hamnar i bråk med dem. MEN ÄR INTE LIK OSS ENS, MEN ÄR INTE SOM OSS ENS.

Men försök håll er så långt från svarta ,genom att de sätter in dem på behandlingshem, som ingen ska sitta med svenska ungdomar ens. Men hamnar i bråk ,då kan sätta in svarta på behandlingshem. MEN INGEN BRA PLATS ATT HAMNA PÅ.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bok.png

Men skicka hem där kommer ifrån, genom att får pass och lämnar ut till dem. ENKELBILJETT.

När de skadar killar och tjejer ,då är det en enkelbiljett ,genom att är inte som oss ens.

MEN KILLARNA SKA SITTA LUGNT NÄR DE FLYR HIT, och låta bli oss ,genom att de har krig i landet flyr från. Men kan stöka till här som är inte okej, resa hem genom att vi har fred i landet, men kan stöka till för oss. MEN HAR STARTAT IGÅNG REGEMENTEN PÅ FLERA STÄLLEN. Vi har haft fred i många år. Men blir fel med alla som hjälper hit.

Men bästa av allt när de skadar oss ge en enkelbiljett när skadar oss. VI HAR ETT PROBLEM LAND MED DROGER OCH ALKOHOLEN FLÖDAR. Men försök att håll er vaken då. Men regeringen får inte blanda ungdomar nu ,genom att det blir som när de sätter dem i skolan ,som blev bara problem men är inte som oss ens.

Men tänk på det blanda inte med dem som lever där. Men kan hända mycket när de lever bland andra människor. Men måste hålla koll på det ,och ta bort allt som är farligt som kan skada dem. Men var inte för nära svarta. VAR VAKEN NÄR DE KOMMER DIT. VI FICK UPP PROBLEM MED BEHANDLINGSHEM.

Men ska resa hem när kriget är slut ,men ska sköta sig som handen i handsken ,när de tar hjälp av svenska folket. Men blir fel för svenska ungdomar när tar in svarta kan skada dem ,genom att är ett annat folk tänker inte vad de gör när blir pressad kan skada ungdomar som lever där. MEN SVERIGE ÄR UPP OCH NER IDAG, MEN LANDET ÄR MÖRKT OCH HEMSKT LAND. Bara problem land när de tar in folk som dödar oss ,som flyr själv från krig.

Men dödar och bränner och knivar och våldtäkter och gruppvåldtäkter ,men blanda inte tjejer ihop med svarta männen. VAR NOGA MED DET ,EN DEL ÄR PIGG PÅ GRUPPVÅLDTÄKTER OCH VÅLDTÄKTER, SOM KOMMER FRÅN DEM.

STOCKHOLM

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nc3a4r-livet-kc3a4nns-sc3a5-kort-birgitta-andlig-inspiration.png

SVERIGE IDAG ,OCH VÄRRE OCH VÄRRE BLIR LANDET NÄR SMÅ BARN BLIR SKADAD. Två barn har skadats i samband med en skottlossning i Visättra i Flemingsberg, söder om Stockholm. narkotikapåverkade gärningsmän.

Men två barn var ute och lekte på gården, när blev drabbad av killar som har svarta värld inom sig. MEN KILLARNAS MÖRKER ÄR SVART INOM SIG. Men världen inom killarna är mörk och svart ,men den som blev drabbad är barn, oskyldiga barn blev drabbad av gängkrig ,som blir mer och mer problem med Sverige.

Men gör upp mellan sig ,men barnen blev drabbad den gången när ska leka som barn ska leka, men blev skjuten i foten. MEN SVERIGE ÄR DRABBAD AV ALLT IDAG NÄR HJÄLPER FOLK TILLL SVERIGE.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 3612df14f65ed76153459b52e76595c7-mother-mother-mother-and-child.jpg

MEN LÄNDER SKICKAR OFTA ENSAMMA MÄN NÄR HAR KRIG. Men tar med sig barn när flyr till länder som har fred.

Men bättre hjälp hela familjen eller mamma och barnen. Men vi kan klara av landet bättre när hjälper familjen.

BARNEN MÅR MYCKET BÄTTRE NÄR FLYR MED MAMMA, HAR EN ANNAN KOPPLING MAMMA OCH BARNEN.

MEN ÄR SÄKRARE ATT HJÄLPA FOLK FRÅN KRIG OCH BRÅK. BARNEN MÅR MYCKET BÄTTRE NÄR MAMMA ÄR MED. MEN BARNEN ÄR KNUTEN TILL MAMMA, är säkre att hjälpa folk från krig och bråk.

Men killar männen stökar till mer när tar in dem.

Landet blev värre och värre efter invandringen när tar in killar ,som kan inte sköta sig ens. Men hamnar i bråk när har mörk bakgrund. VI FÅR LIDA AV DET.

Men barn blir skadad av killar som är sjuk ,och full med bråk mellan gängen som är idag. Men det är gängkrig hela tiden idag. MEN KOMMER FRÅN INVANDRINGEN. MEN KRIGAR I SVERIGE DÅ. Men har så mycket krig och bråk inom sig, men då får vi problem när vi möter på ilskna männen.

Kan göra vad som helst med oss när de hamnar i bråk med ungdomarna då. NU FÅR SVENSKA BARN LIDA AV ALLT BRÅK OCH GÄNGKRIG ,OCH BLIR TILL OCH MED DÖDAD AV DEM.

Men flyr eller flyttar till Sverige ,då har med sig krig från sitt hemland. Men flyr från krig, och då blir vi drabbad av det ,genom att de bär på ett inre krig och då krigar med oss. MEN MÅSTE SKÖTA SIG NÄR VI HJÄLPER KILLAR FRÅN KRIG. Men vi kan inte ta in dem när gör så fula saker mot oss.

Men startar gängkrig som har blivit för mycket av nu. Men vi blir drabbad av gängkrig, som har krig i sitt hemland. Men har mörkt inre som tar med sig hit ,och kan tända till när de hamnar i bråk, men hjälper killar från krig som har krig med sig. MÅSTE VARA LUGN NÄR KOMMER HIT ANNARS FÅR STANNA HEMMA.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 688903.jpg

Men stannar inte kvar i sitt hemland och gör upp där. MEN KOMMER FRÅN KRIG MÅSTE VARA LUNG HÄR ANNARS FÅR HJÄLPA SITT LAND. Men krigar i Sverige och vi blir drabbad när små barn blir skadad, som kommer från landet flyr från.

Men blir fel att vi ska bli drabbad när de flyr själv från krig. Men många länder har krig idag, och då flyr till länder som har fred. Men startar gängkrig när hamnar i konflikter och bråk ,när hjälper folk till Sverige, men då får vi problem med gängkrig, som startar igång på flera ställen i landet. MEN SLUTAR INTE ATT KRIGA FAST FLYR FRÅN SITT KRIGSHÄRJADE LAND.

Men är så tydligt att killarna krigar i Sverige när de ska ta hand om sitt land. Men vill slippa bli indragen i krig, men då sköter killarna sig dåligt. MEN FÅR INTE FÖRA KRIG NÄR KOMMER ÖVER GRÄNSEN TILL SVERIGE DÅ.

Men har ett krig inom sig men hjälper dem, DÅ SKA KILLARNA SKÖTA SIG, SOM HANDEN I HANDSKEN UTAN BRÅK OCH KRIG ,annars kan vi inte hjälpa killar från bråk och krigs länder ,när de kör ner svenska folket, då blir vi dödad, gängkrig som är vanligt i dessa länder när de händer någonting, som inte passar dem kan ta fram kniven ,eller tar pistolen när kan inte prata med folk.

MEN BRÄNNER OSS OCH KÖR MED GRUPPVÅLDTÄKTER ,VÅLDTÄKTER PÅ LÖPANDE BAND NÄR HJÄLPER FOLK FRÅN KRIG, bränner oss och våldtäkter och gruppvåldtäkter, som kommer från människor hjälper från krig och problem. Men ingen kan drömma om när hjälper folk från krig. MEN SKADAR LANDET MER OCH MER.

Men regeringen har inte tänkt att startar krig och våldtäkter och gruppvåldtäkter, när de hjälper folk från krigsdrabbade länder. Men kan inte sköta sig ,nu har folk blivit skadad, men två barn blev skjuten i foten från män ,som har inte lugn inom sig. MEN BLIR FEL ATT HJÄLPA FOLK SOM SKADAR TVÅ BARN. Men barnen ska leva och klara av sitt liv. Men barnen är rädd idag att bli drabbad igen.

Men starar krig, bråk och gängkrig ,som ska inte ta in killar som skadar oss, genom att vi ska överleva när har krig ,då ska vi överleva men får inte skada oss nu. Men har hänt för mycket när hjälper folk från krigsdrabbade länder. SVERIGE HAR KAOS EFTER ALLA PROBLEM VI FICK NÄR SKA SKÖTA SIG SÅKLART.

Men ingen kan se att folk skadar oss när har bråk och krig, och ska ta hjälp av länder som har fritt. Men sätter igång länder med bråk och gängkrig och terrorister, vi kan inte räkna upp alla skador som blir när hjälper en del folk ,då får vi lida som ska sköta sig. Men måste sköta sig när flyr själv ,men Sverige har aldrig varit så hemskt som nu. MEN FRUKTANSVÄRT ATT SE HUR LANDETS DRABBAS IDAG.

MEN KAN SLINGRA SIG UR KILLAR SOM KÖR MED GÄNGKRIG, MEN ÄR BRA ATT LJUGA LITA INTE PÅ DEM ENS. Kan hitta på så mycket som skadar svenska ungdomar, när har bråk i Sverige. Men kan prata sig ur men är duktig på det. Men måste rädda Sverige. Men svenska folket får lida av allt blir utsatt för.

Men har egna familjer, som ser sin son eller dotter blir skadad av invandringen ,men sätter dem i områden som redan har problem folk. MEN FÅR LIDA AV DET NÄR SÄTTER IN FOLK DÄR. MEN DÖR ELLER ANDRA HÄNDELSER SKER. Men flyttar till Sverige för många år sen, men kan bli drabbad av bråk och dör kör med gängkrig, som blir fel mot dem som redan bor där.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 6200677-dfncjhwe-7.jpg

MEN HAR HJÄLPT FOLK FRÅN ANDRA VÄRLDKRIGET men ingen starar igång krig ,som flyr själv till Sverige genom att vi är neutralt land. Men vi älskar fred i landet. Men sommarbarn fick leva ett tag i Sverige, norska barn och andras länders barn, genom att skydda barnen från krig.

Men flydde med barnen till ett fritt land från krig och bråk. Men fick leva här utan krig och bråk, genom att folk flyr från krig och bråk. Men barnen ska leva utan krig och bråk ,och då fick leva i Sverige, genom att vi har fred i landet. MEN UPPLEVER FRED, SÅ BARNEN SLAPP LIDA DÅ. Men barn fick leva utan krig och bråk men kvinnor och männen flydde till Sverige ,genom att vi har fred i landet.

Men inget barn ska uppleva krig då. Men hjälper barn från krig, och små barn ska inte uppleva krig, det är vuxna folks påhitt ,som barn ska slippa vara med om då. FLYR VI MED BARN SOM HAR FRED ,DÅ SKA VI HA FRED HELA TIDEN. MEN SÄKRAR SINA BARN OCH FAMILJEN.

Nu har två barn blivit skjuten i foten ,men får inte hända ens ,GENOM ATT BARNEN FLYR HIT MED FÖRÄLDRARNA FÅR INTE UPPLEVA KRIG I SVERIGE ENS ,som alla förstår krig är inte kul att uppleva för ett litet barn, som ska leva utan krig, flyr från från krig och bråk ,då ska de leva utan krig.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är b60d4f02364cc3b786d517c3916f949b.jpg

MEN SKA LEKA MED SINA KOMPISAR OCH KÄNNA FRED I LANDET, genom att barn får inte uppleva krig som vi vuxna.

Nu har två barn blivit skadad som är inte okej ens. Men flyr med barn från krig och bråk. MEN LANDET SKA HJÄLPA FAMILJEN HAR FRED I LANDET ,GENOM ATT VÄLJER LAND SOM HAR FRED.

Men barnen är rädd för bråk och krig ,men får leva fred i Sverige ,som är meningen att leva från krig genom att flyr från krig, då ska de inte uppleva krig tar hjälp av Sverige, men tror att barnen ska slippa krig men så händer detta fruktansvärda gängkrig skjuten i foten, som är inte okej ,genom att flyr med barnen, då ska leva fri från krig. FRITT LAND FRÅN KRIG.

Barnen ska leka som andra barnen leker känner tryggheten i landet. Men tar in galningar som skadar barn och föräldrarna trygghet som flyr från krig, men så möter på galningar i Sverige. BARNEN FAMILJEN FÅR INTE HJÄLP ATT SKYDDA BARNEN FRÅN KRIG OCH BRÅK NÄR BLIR SKJUTEN I FOTEN.

Men blir drabbad små barn, som har hela livet framför sig. Men ingen får skada barn när flyr hit ska leva utan bråk och krig då. SVERIGE TOG EMOT DEM ,MEN DÅ SKA DE LEVA UTAN KRIG ,GENOM ATT GE TRYGGHET TILL BARNEN OCH FAMILJEN.

Men lade ner regementen på flera ställen. Men vi har inte haft krig på många år, men såg var bättre lägga ner alla regementen. MEN VILL UTVECKLA LANDET PÅ ANNAT SÄTT. FRED OCH LADE PENGAR PÅ ANDRA SAKER.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 634377-bigthumbnail.jpg

Men hur ser det ut idag 2021, VI HAR STARTAT IGÅNG FLERA REGEMENTEN PÅ FLERA STÄLLEN ,som kommer från galningar ni tar in.

Men statar gängkrig och landet håller på att gå i backen. MEN DET ÄR INTE RÄTT MOT SVENSKA FOLKET ,SOM SÅG ANDRA SAKER LÄGGER NER REGEMENTEN. Men många vill slippa krig och bråk och fred.

Vi har fred. Men nu måste killarna göra lumpen igen. Men slapp det länge lade ner allt vi hade fred. Men nu har startat på flera ställen får infinna sig göra lumpen. MEN KILLARNA VAR GLAD ATT SLIPPA GÖRA LUMPEN. Men vill slippa döda folk, ut i krig och bråk. Men nu har fått en lag att infinna sig till olika regementen. MEN VILL SLIPPA HAMNA I KRIG.

Men en del vägrar göra lumpen. Men en del slapp göra lumpen när såg efter alla tester. Men var glad att slippa bli inkallad ,som folk förstör för dem. MEN TOG IN FARLIGT FOLK SOM SÅG FRED I LANDET.

MEN BÖRJAR OM NÄR NI TOG IN GALNINGAR. Svenska folket är rädd idag att vi får landet ännu värre som blev efter alla gängkrig och våldtäkter gruppvåldtäkter.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är htb1pxtmh_akl1jjszfcq6xfspxa1.jpg

Men skjuts ner på öppen gata i Sverige idag. Men landet har fått problem när hjälper folk från krigsdrabbade länder. Men måste sköta sig när folk kommer hit ,men får inte skada oss. Men ingen skadar oss när ANDRA VÄRLDKRIGET VAR I GÅNG. Men ingen kan drömma om att de ska skjuta små barn när hjälper folk från krigsdrabbade länder.

NÄR HJÄLPER FOLK FRÅN KRIG ,DÅ LETAR FRAM ETT LAND SOM HAR FRED. Men vad händer nu? Landet har aldrig varit värre än nu.

MEN ÄR ETT ANNAT FOLK VI HJÄLPER ANNARS HAR VI HAFT FRED I LANDET. Men statar upp nya regementen som vill slippa det. Vi vill ha fred, vi står för det ,men ingen sköter sig ens skadar oss när kommer hit. Men är fruktansvärt, att kan göra så mot oss, som får leva och bo här.

MEN BÄTTRE ATT HJÄLPA KVINNOR OCH BARNEN OCH FAMILJEN FRÅN KRIGSDRABBADE LÄNDER. Men är bättre att hjälpa dem än ensam män ,som bara skadar oss.

NU HAR STOCKHOLM FÅTT PROBLEM MED GALNA MÄNNEN som skadar barnen som har ett helt liv framför sig. Men föräldrar kan inte drömma om att barnen blir skadad, när killarna gör upp om droger narkotika bråk och droger ,som för det mesta är inblandad i. Sverige har aldrig varit så mörkt förut ,men hjälper folk från krig, som ska sköta sig utan problem.

MEN SVENSKA UNGDOMARNA HAMNAR I PROBLEM NÄR TAR IN KILLAR ,SOM HAR KRIG INOM SIG sätter in killar från andra länder, som lever med krig inom sig. Men så kommer hit ,men då kan smälla runt dem. Men är skadad av allt när kommer hit. Men Sverige ska stå kvar även om tar in folk från krigs länder ,men får sluta skada svenska ungdomar som är född här.

MEN MÅSTE SE IGENOM FOLK NU ,GENOM ATT BARN FAMILJEN SKA LEVA I TRYGGHET NÄR TAR DEN HJÄLPEN. Men får inte hända mer ,genom att barnen ska leva här. Men leker med sina kompisar och hitta sin plats i livet utan problem. Men måste säkra upp landet ,genom att får inte hända igen barn blir skadad.

STOCKHOLM FÖRORTEN ÄR BARA BRÅK BÄTTRE FLYTTA FAMILJEN BARNEN TILL EN LUGN PLATS. Men finns bättre ställen hjälper barnen och familjen. Men alla förorter är bara bråk, så tänk på det. Men hitta en plats till familjer och barnen ,som är mer lugn och ro för dem. BRÅK OCH DROGER OCH ALKOHOLEN FÅR VI VÄRRE AV NU. FOLK TAR LUGNANDE MEDEL. SÖMTABLETTER KLARA AV LIVET. Men folk har långa köer till sjukhusen avdelning för psykologen. Men landet ser hemsk ut idag.

Men är viktigt att ge rätt hjälp, men kolla över Sverige och ta barnen från förorterna. Kan inte leva där ,genom att så många förorter är problem och barnen kan bli skadad igen. MÅSTE TA ALLA BARN FRÅN FÖRORTERNA FAMILJEN SKA LEVA LUGN OCH RO.

Regeringen gör fel idag när barn bli skadad måste flytta ut barnen och familjen från förorten, så länge ska leva i Sverige. MÅSTE AGERA NU, SÅ INGEN MER BLIR SKADAD NU.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 2250337446_e741d2fbc0_o-2.jpg

STUDENTEN

PARTYN FEST SLÅR IHOP TVÅ VINGLAS.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 698067.jpg

MEN KAN INTE VARA UTAN VIN MÅSTE DRICKA CHAMPAGNE flödar alkoholen. Men känner måste dricka som andra när är fest. Måste ha vin hela tiden.

DET ÄR FEST OCH PARYN I SOMMAR. Men studenten börjar med fester åker runt på sina flak, eller gör andra kul saker, men alkoholen flödar när studenten är den roligaste ungdomar gör. Slutar skolan efter långa år ,men så kommer dagen när når sitt mål studenten. Har klarat av sin skola.

VIN OCH CHAMPAGNE ALKOHOEN FLÖDAR NÄR UNGDOMAR HAR TAGIT STUDENTEN alkoholen flödar när ungdomarna har tagit studenten. Men kan börja innan fira med alkoholen när skolan tar slut, då firar ungdomar sin tid är över då.

MEN ALKOHOLEN FLÖDAR NÄR TAR STUDENTEN. Men tänk på att ta det lugnt med alkoholen, genom att ta hand om sig själv. Men tjejer måste ha koll på sig själv idag genom att slippa problem. Men håll koll på dig själv genom att slippa hamna i problem. Ibland är så full vet inte vart ni hamnar då. MEN DU VET KNAPPT VEM DU ÄR. Kan råka illa ut idag. Men vinglar dig genom studenten. Men ungdomar köper champagne när tar studenten. Champagne är full med alkoholen. MEN TÄNK PÅ DET.

MEN KAN TJEJER OCH KILLAR SKYDDA SIG IDAG? Folk måste ha koll på sig själv? Men svårt idag, genom att Sverige är upp och ner idag. Men måste tänka klart idag ,vilka ni umgås med, så du hamnar mer problem, än vad du har då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är f178a6ffc04846cf87c6672197c9f217.jpg

NÄR DU DRICKER FÖR MYCKET, DU VET INTE VAD DU GÖR ENS när du dricker för mycket ,måste skydda dig under hela studenten.

Men går full och flödar alkoholen runt dig. MEN VET INTE VEM DU MÖTER PÅ när du är inte klar i huvudet.

Men kan hamna över allt när du dricker för mycket vin champagne, du vet inte vad du gör då. Men håll koll på drickandet ,genom att skydda dig själv. DU ÄR KLAR I HUVUDET VET VAD DU GÖR. Men vi har ett land i problem när tjejer går ut och har kul.

TJEJERNA KAN MÖTA PÅ PROBLEM FRÅN KILLAR SOM SKADAR DEM, när huvudet är full med alkoholen, som är viktigaste att vara klar i huvudet när du går hem på natten. Men går tillsammans, så du har koll på dig själv, tar med kompisar skyddar varandra.

MEN KAN BLI DROGAD AV MÄN SOM SKADAR DIG, men håll huvudet klar när du fira studenten. Men förr kunde du gå som du ville. Men nu har du problem från invandring killar som kan skada dig. Men finns bra killar från invandring.

Men vi har ett land i kaus ,så tänk på att skydda dig FRÅN VÄRSTA TJEJER KAN MÖTA PÅ VÅLDTÄKT OCH GRUPPVÅLDTÄKT, SOM KOMMMER FRÅN INVANDRINGEN. Men regeringen säger JA till problem, och nu har vi problem när studenten nalkas. Men vi har ett land med män som kan inte låta bli tjejerna idag.

Men männen skadar tjejerna idag, HAR SAGT NEJ TILL FINA LUGNA MÄN, när tar in killar från mörk kultur ,och förstör landet, när studenten festande kul grejer tjejer gör. Men måste vakta tjejerna när festar och har kul. MEN LANDET HAR ALDRIG VARIT SÅ MÖRKT SOM NU.

MEN VAR NOGA VEM DU FÖLJER MED HEM GENOM ATT SLIPPA PROBLEM FÖR FRAMTIDEN. Du går själv hem ,men ser män som går efter dig, måste ta en annan väg. Men gå inte själv försöka ta hjälp av föräldrar ,som hjälper dig hem. Eller ring en taxi, som är det säkraste du gör idag. Men alla män gör inte så hemska saker. Kan fylla tjejer med droger och alkoholen. Men landet är problem idag med flödande droger och vin och alkohol, öl flödar och vin, som smakar som dricka, men är alkoholhaltiga drycker.

MEN REGERINGEN DROG IN FARLIGA MÄN ,OM KUNDE VÄLJA BRA KUL MÄN, ISTÄLLET FRÅN MÖRKASTE KULTUREN, SOM KÖR MED VÅLDTÄKTER OCH GRUPPVÅLDTÄKTER. Men ser hur landet ser ut ,men männen tackar oss med våldtäkter, men är så sjuka män sagt JA till. Men finns länder som inte ens tänker våldtäkt gruppvåldtäkt, blir chockad när killar ser det.

Vi vill regeringen skickar hem när gör så fula saker ,genom att visa andra männen är inte ens okej våldtäkt, gruppvåldtäkt. Men vågar inte ens röra oss. LAGBOK LÄGGER UT PÅ ALLA STÄLLEN SOM FINNS FÖR KILLARNA. Genom att visa vart man står tjejer och kvinnor föräldrar lagboken ska läggas fram skydda barnen.

MEN KILLARNA SKADAR KVINNOR OCH TJEJER IDAG, för att säkra dig ta vänner ni går ihop. Men gå inte ensam idag när vi har problem folk. Du ska inte hamna på nästa lista våldtäkt gruppvåldtäkt nu.

Tjejer måste skydda sig idag mot den värsta gruppvåldtäkt slår och misshandlar och hela livet är skadad oss. Men tänk på det ATT DU SKA INTE HAMNA DÄR, SOM ANDRA TJEJER SKADAR SIG FÖRSTÖR SINA LIV. Men skydda dig ta hjälpa av folk runt ,genom att slippa bli skadad när vi närmar oss studenten med partyn och fest, som är kul grej i samhället.

MEN FARLIGT ATT FESTA DÄR ALKHOLEN FLÖDAR. Men gå nykter så mycket ni kan, genom att slippa problem runt dig. Men vi har ett land i kaus, som tar in män som skadar tjejerna och kvinnorna barnen.

FÖRÄLDRAR ÄR RÄDD IDAG NÄR GÖR INGENTING MOT LAGEN ,KILLARNA OCH VÅLDTÄKER GRUPPVÅLDTÄKTER. Vi måste skydda oss mot männen, då måste du vara klar i huvudet, du vet inte vad som händer när du blir för full, då kan du hamna i trassel. Du vill vakna upp i ditt eget hem. Men tänk på det, genom att Sverige har aldrig varit så fruktansvärt som nu.

Men tjejer kan knappt gå ut idag måste hålla koll på vem som går bakom dem. Men vi är vacker och ljus. Männen kunde respektera det. Killarna bjuder ut tjejen istället VISA PÅ FINT SÄTT. Men förr då kommer män från andra kulturer, vi hade kul ihop. Men männen som kommer nu verkar ha fel i huvudet, när gör så fula saker mot tjejer och kvinnorna. Men vi har män i landet ,som vi måste ha koll på, så länge vi lever här.

ÄNGLADAMM – ANGELDUST

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är b005a0d80e33c1af6b5b3da534064e8e.jpg

VI TAR UPP OM DROGER ,SOM BLEV FARAN FÖR MÄNNISKOR, SOM TESTAR ANGELDUST ÄNGLADAMM KOMMER FRÅN LSD.

Men fick hallucinationer innebär att drogerna utlöser tillstånd, som till viss del liknar riktiga hallucinationer ,men sällan är på riktigt ser saker, som finns inte ens. LSD finns med tillsammans med angeldust. MEN FOLK DOG SOM FLUGOR PÅ DEN TIDEN.

Men har kommit mer droger, så folk ska dö för tidig död. På den tiden tog överdos och dog. Men folk hittar på mer droger och mer droger, och ungdomar blir sjuk av det. Men jorden är grym för föräldrarna ,när man ser droger kan skada våra barn. Men hittar på nytt igen och igen droger ,som skadar våra barn. På den tiden när LSD dök upp ,då dök även ängladamm ,angeldust som tog överdos av den drogen. SÅG SAKER SOM FANNS INTE ENS. MEN FICK SYNER FRÅN DROGERNA.

MEN VAR FARLIGT ATT ANVÄNDA ,och en del hann aldrig få hjälp innan dog på olika ställen. Men fortsätter ta fram nytt, så folk ska bli sjuk. Men LSD ängladamm, angeldust var värre drogen där folk fick syner som fanns inte ens. Men utsätter sig testa droger, men en del blev kvar i drogerna ,genom att hjälpen kommer för sent till dem.

En riktig hallucination är upplevelser av objekt, människor och varelser som inte finns i närheten. MEN VAR EN RUGGIG DROG.

Men folk förstör sina liv efter liv ,folk dog av överdos när började testa ängladamm, angeldust. MEN FANNS UNGODMAR, SOM DOG FÖR TIDIG DÖD. Men många dog på dem tiden tiden.

Men finns kvar fruktansvärda drogen, som fick hemska syner. Men ser saker som finns inte ens. HAR DEN HEMSKA GRYMMA TIDEN SUDDAS UT, genom att folk kan inte låta bli testa droger förstöra livet idag.

Men hittar på nytt såklart, så folk kan ha kul eller dö förtidig död. Men så ond är världen idag. När ska sluta tillverka saker ,som ingen fattar hur de tänker, hittar på så knäppa droger LSD ,ÄNGLADAMM ,ANGELDUST. Folk testar och blir sjuk. Men möter förtidig död. Men ändå, så testar folk fast ser vänner dör.

Men måste ändå testa fast vet att kan gå bra ,eller dåligt för dem. Men en del droger är beroendeframkallande medel i. Kokan tillhör den drogen. MEN FOLK ÄTER KOKAIN SOM MAT ,SER INTE FARAN ENS. Men ser blir sjuk av kokain. Men fortsätter ändå ta kokain. Men världen är grym för föräldrar idag.

Men flera medel med kokain ,som har beroendeframkallande medel i sig. Sobril som läkarna delar ut så lätt. Men ta en sobril, så blir du lugn. Men sitter beroendeframkallande medel ,som ingen läkare har rätt att skriva ut idag. Men Sobril är äntligen klassad som droger. Men läkarna skriver ut än idag medicin ,som är beroendeframkallande medel i. MEN VÄRLDEN ÄR GRYM IDAG. VI MÅSTE LÄRA OSS LEVA UTAN KONSTGJORDA MEDEL IDAG.

Men finns hemska drogen kvar ängladamm ,LSD ,angeldust. Vi ser att har inte dött ut. Men i liten skala, så kan folk testa hemska värsta drogen, ängladamm ,angeldust. FOLK ÄR SJUK OCH BLIND IDAG. MEN SER ATT DROGEN FINNS KVAR. Men folk måste vara galen idag.

GLAD PÅSK – HAPPY EASTER

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är pc3a5sk-birgitta-andlig-inspiration1.png

IDAG ÄR INTE SVERIGE SOM FÖRUT GENOM ATT LANDET HAR STÖTT PÅ PROBLEM ATT FIRA SOM DE VILL. Men det finns folk som struntar i firande och gör på sitt sätt. Åker till fjällen när vi ska ta det lugnt idag, genom att landet fick problem med värsta virus coronavirus. Men Sverige har döpt om coronavirus till sitt. Men vi döper inte om utan kallas för coronavirus.

Men folk åker som förut när vi ska hålla avstånd, tills allt lägger sig. Men ökar på problem när vi ska minska spridningen, men ökar på och längre får vi sitta inne eller hålla avstånd ,så länge folk gör fel. Men fira påsk ska alla göra även om vi har coronavirus ,så ska vi ändå fira på vårt sätt. NÄR VI MÅSTE ÄNDRA OM SVERIGE.

Påsken kommer ändå fast vi har problem att göra som vi vill fira med barnen barnbarnen, som jag hade önskat. Men får se framtiden ann när man har ett land i kaus. TRIST ATT FOLK INTE KAN SKÖTA SIG.

MEN JORDEN HAR ALDRIG VARIT SÅ MÖRK SOM NU. Vi ser att vi måste ändra om till det bättre idag. Men då måste alla vara med och hjälpa varandra. Men vi måste ändå fira påsken ,som kommer varje år. Men även dra in på alkohol, som kan flöda hejvilt hos folk. Men flödar droger och alkoholen som firar med då.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är angel-of-grace-heaven-and-earth.jpg

Men fira ska vi ändå göra. Men tänk på barnen påsk med påskkärring, som hör till. LEK TILLSMMANS MED BARNEN ,SOM ÄR BARNENS HELG ATT TÄNKA PÅ.

MEN ALKOHOL HÖR INTE TILL till låt barnen få fira sin påsk i år. Men dra ner på allt, så familjen kan leva utan att hamna i konflikter och bråk, som blir när ni dricker för mycket. Men finns så mycket skadade familjer när alkohol får leda dem. I ÅR TITTAR NI MOT ALKHOLFRITT ,så barnen får leva idag.

DRICK ALKHOLFRITT I ÅR genom att glädja barnen, genom att många barn far illa idag när storhelgen kommer, då kan många barn bli skadad efter storhelgen. Men låt barnen minnas påsken med glädje och kärlek nu. GE BARNEN GLÄDJE I ÅR.

KAT- DROGER KAT DRUGSMART

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 113460.jpg

VI HAR ETT SAMHÄLLE MED DROGER. KAT DRUGSMART. Men jorden verkar inte ändra om sig utan värre och värre droger hittar folk på idag. Men när ska folk öppna ögonen idag att det är bara för stunden

TAR KAT DRUGSMART. Men lämnar ut mycket till ungdomar idag, som får testa allt idag, men även Kat – drugsmart ,så det missar inte kul saker. Kat – drugsmart har funnet länge i Sverige men även i andra länder. Men folk hittar internet YES NU TAR HEM KAT DRUGSMART, som tror det blir bra att ta kat drugsmart.

KAT DRUGSMART ÄR ETT MEDEL SOM KAN HÖJA ETT TAG, MEN ÄR KVAR PÅ RUTA 1 IGEN. Men för stunden höjer glädjen hos folk som testar farliga droger.

Men människor som tillverkar kat drugsmart, kan inte se faran i samhället, genom att blandar i så mycket farliga medel i kat drugsmart. SOM SKADAR SIN HÄLSA I LÄNGDEN. GENOM ATT KROPPEN SLÅS UT TILLSLUT. Framtiden ser mörk ut som fortsätter ta kat- drugsmart.

Men folk tar ändå fast hälsan i längden förvärrar för folk, som tar kat- drugsmart. MEN UNGDOMAR ÅKER KANA NÄR INGEN FÖRBJUDER KAT DRUGSMART. Men får inte sälja droger, men folk hittar nätverk droger kokain ,som har vari i farten och är även livsfarligt, att ta den drogen som innehåller hemska saker. Nu kan alla se hur kokain tillverkas idag, så ni kan förstå det.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är lc3b6s-kokainvc3a4xt-103684601.jpg

KOKAIN ÄR BLAND DEN FARLIGASTE DROG. Men innehåller farliga ämnen BENSIN, CEMENT, KAUSTIKSODAS OCH ACETON som blandar i farliga ämnen.

Men en del länder tar inte kaustiksoda. Men alla kan se hur folk sett ut ,som tar kokain. Kaustiksoda är frätande att använda. Men en del länder tar kaustiksodan när gör kokain. MEN HAR KOMMIT FRAM SETT KOKAIN.

Men kat drugsmart är lika farligt som kokain. Men hälsan försämras hos ungdomar när börjar för tidigt att testa droger SOM LIGGER I TOPP IDAG. Men hittar vänner, men testar den drogen och den drogen. Men världen ser ut så idag.

Men kokain är värre, genom att blandar i farliga ämnen, som vi har på yttre saker ,då är kokain livsfarligt genom blandar i farliga saker, som vi inte ens kan ta i kroppen. Men då är kokain farligt. Men bladet kan lägga mot kinden är bättre än blandningen kör SOM TAR DÖD PÅ FOLK IDAG. Men får problem med näsan som tar från farliga ställen, använder inte samma som andra ställen tillverkar kokain, som ingen ens ska titta mot.

MEN KAT DRUGSMART STÄLLER TILL PROBLEM OM FORTSÄTTER TA KAT DRUGSMART INNEHÅLLER FARLIG BLANDNING. Men ingen ser när folk rör ihop kokar ihop droger, utan folk litar på att allt är okej, som litar på folk som tillverkar kokain. Men innehåller så farliga ämnen, som gör folk sjuk för länge använder kokain. Men då var kokain på tapeten amfetamin, men då köper folk det fast har sett sjuka tar amfetamin längre tid.

MEN ÄR FARLIGT SOM ANDRA DROGER, kat drugsmart är värre än många andra droger, genom att höjer en stund sen åker ner igen. BLIR BEROENDE AV KAT.

Men måste ta igen och igen, men blir beroende som kokain som ingen tänker på. TAR OCH BLIR SJUK DÖR.

FOLK FÅR LIDA NÄR FORTSÄTTER lidande måste förbjuda sluta med kat drugsmart. Men tillverkar hela tiden kat drugsmart.

DET HÄR INNEHÅLLER KAT- DRUGSMART ,SOM TAR DEN SKITEN SKADAR SIN HÄLSA NÄR ANVÄNDER FÖR LÄNGE KAT. Bladen tuggas under lång tid och innehåller amfetaminliknande substanser, även om de inte är lika starka som amfetamin. Av kat upplever man ett milt rus, men man kan också drabbas av fysiska och psykiska skador.

När kat tas upp av kroppen tar det tid för katinonet och katinet att nå det centrala nervsystemet. Efter ca en timmes tuggning kommer ruset. Ruset pågår i flera timmar och når sin topp efter ca 1,5-3,5 timmar.

Vanliga effekter är nedsatt sömnbehov, minskad hunger och ett visst mått av eufori (lyckokänslor). De positiva känslorna följs av nedstämdhet, irritation, oro och svårigheter att sova. Mer omfattande och långvarig användning av kat kan leda till psykos eller depression.

Till de kroppsliga skadorna hör tandskador, problem med magen, avmagring, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck och hjärt- och kärlproblem. Man kan också drabbas av sociala och ekonomiska konsekvenser både för individen och för hela familjen. Missbruk av Kat riskerar som annat missbruk att leda till problem med relationer exempelvis inom familjen

MEN VILKEN VACKER VÄRLD BARNEN FÖDS TILL DROGER ATT SKADA KROPPEN MED. Men kommer från amfetamin skadar kroppen. Men kat lika farlig, som andra droger ,men skadar kroppen enormt idag. Men vilken hemsk värld vi föds till bara droger ,som folk kan inte leva än ta droger.

MEN SYND OM FÖRÄLDRAR ,SOM HAR DEN VÄRLDEN JAGA BARNEN DÅ, som har den hemska världen utanför dörren. Men vi måste ta upp om Kat- drugsmart, genom att vi har ungdomar som växer upp. Men till och med familjen kan acceptera droger, genom att själv visar vägen till stora problem, som amfetamin som kat-drugsmart kommer ifrån.

Men kan inte folk leva utan ta droger? MEN VÄRLDEN ÄR GRYM FÖR BARNEN ATT VÄXA UPP NÄR FÖRÄLDRAR GÖR SOM DE GÖR. Ibland måste man vara vaken på allt när vi har en värld av droger. Men vi lägger ut om hemska droger, som folk tar så lätt. Men tänker inte ett dugg på sin hälsa, kan till och med fastna i skiten ,som folk tar och knaprar så lätt. Kan tugga på kat drugsmart.

Men världen är hemsk idag när ingen kan leva utan droger. MEN MÅSTE BLI ETT STOPP PÅ DROGER. NU TOG VI UPP OM FARLIG DROG KAT- DRUGSMART.