BIG PROTECTION – PROTECTION

VEM AV DEM ÄR BIG PROTECTION PROTECTION. Folk gissar på männen som är BIG PROTECTION. Männen är stark. Jag hade inte en aning själv än att GUD KALLAR MIG FÖR BIG PROTECTION, jag tror att Kewan är det. Men är fel.

Det är kvinnorna, SOM ÄR BIG PROTECTION OCH VI ÄR TVÅ KVINNOR I SVERIGE ,SOM KALLAS SÅ. Men liv vi får kan alla se. MÄNNEN KALLAS FÖR PROTECTION. Han använder kvinnorna att jobba. Men kan börja gå med länder, och visa upp problem landet har.

Men har en stark energi när sätter igång. GUD ser att kvinnor är praktisk, och därför använder han dem. Men har stor energi när sätter igång. Men måste först gå igenom landet. Men dras till problem, och känner av landets problem. KVINNORNA FÅR JOBBA, SOM ÄNDRAR OM SEN. Städar av sig efter arbetet ,som landet visar upp.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 4176339858_2585d0c751_b.jpg

HAN JOBBAR MED KVINNORNA ,OCH FÖLJER LANDET PROBLEM. Men kvinnorna följer med länder, som tillhör hans arbete.

Men föds kvinnor ,som går med landet. Känner in landets problem, och hittar problem landet har. Nu har vi Sverige, som har kvinnor med.

MÄNNEN FÖDS LUGN, men har problem att ta sig igenom landet visar upp. Männen går där folk har problem, men drar åt sig problem. Men männen går efter en energi, som landet har problem med. Landet kan ha bara problem, och då kliver in där problem finns, genom att vända ett land rätt. NÄR MÄNNEN FÖDS KAN LANDET HA STORA PROBLEM.

NÄR PARET MÖTS, kliver in i problem landet har. Börjar och gå med landets problem. Sverige är ett land, som har problem, så båda paren har problem idag. Sverige har problem. Men måste städa idag efter gått klart. MEN VISAR LANDETS PROBLEM.

FOLK FÅR HÖRA SANNINGEN OM TWIN SOUL TVILLINGSJÄLAR HUR DE LEVER. BIG PROTECTION PROTECTION