GREAT MASTER MÄSTARNA

JAG SKA BERÄTTA OM MÄSTARNA GREAT MASTER. Men har lärt känna dem och utvecklats genom dem.

MEN HAR VARIT MIN HÖGRA HAND när jag hamnar i problem, då dyker upp och räddar mig. Men har lärt känna olika Great master, och är kul att prata och skriva ifrån ser längre än jag ser.

Men har jorden i sin hand och vet vad som händer runt oss nu. Jag ska berätta om dem. PLATSEN HETER LIGHT ALLA GREAT MASTER LEVER LIGHT. Men lever på andra sidan och kan prata med mästarna

Men folk tror att mästarna är död ,så hemsk är folk idag. Men har ingen kunskap att lever på andra sidan, men föds till jorden. Men Great master kan inte födas till jorden har sagt till mig. Men är så svart idag. MEN ENERGIN KAN FOLK TA FRÅN GREAT MASTER DÄR KALLAR DEM FÖR UPPSTIGA MÄSTARNA.

Men är energin pratar med och känner in därför blir kallad så. Men kallas för Great master. Men folk har döpt till uppstigna mästarna kallas så fast är fel. MEN TAR ENERGIN FRÅN GREAT MASTER. Lever på andra sidan och gör sitt lever då. Men jorden har så lite intressen av den, genom att är för mörkt för dem.

MEN ENERGIN KAN NI PRATA MED VARJE GREAT MASTER. MEN ALLA MÄNNISKOR ,SOM LEVER PÅ JORDEN HINNER INTE MED ER. Men energin hinner med dig kan prata och meditera med Great master.

Men finns inte tid kan ens komma 1 minut ,men är för mycket människor som ber till dem. Men kända namn finns inte en chans att kan komma till dig. Men energin kan ni ta in och meditera med dem. KAN TA STOR ENERGIN FRÅN DEM.

Men stannar hemma och jag kan prata med dem. Men ingen kan dö på andra sidan, som folk tror om uppstigna mästarna då.

Men lever grupper män och kvinnor. Men lever sällan ihop med män och kvinnor med männen. MEN HAR DET SÅ PÅ ANDRA SIDAN PLANETEN KALLAS GREAT MASTER LEVER. Men lever på varsin planet Great master. Men föds till jorden träffar människor då. Nu är jorden för mörk att födas till då.

KAN TA ENERGI FRÅN GREAT MASTER